شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.105
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 18:49:33
0 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

353
قیمت روز
1 (0.28%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 17:01:23
12 (3.52%)
تغییر ۳ ماهه
38 (12.06%)
تغییر ۶ ماهه
78 (28.36%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,749
قیمت روز
2 (0.11%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 18:33:52
165 (10.39%)
تغییر ۳ ماهه
209 (13.57%)
تغییر ۶ ماهه
268 (18.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.5916 2.593 2.5908 2.5874 2.5957 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
ARS/SEK 0.1587 0.1587 0.1586 0.1584 0.1589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
AUD/SEK 6.5286 6.5323 6.5314 6.5314 6.5528 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
BRL/SEK 2.2755 2.2767 2.2747 2.2747 2.2907 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
BTC/SEK - 93918.6 - 93918.6 93918.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۰۸
CAD/SEK 7.2896 7.2934 7.2873 7.2771 7.2953 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
CHF/SEK 9.8266 9.8328 9.8253 9.8196 9.8452 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
CNY/SEK 1.3863 1.3871 1.3859 1.3859 1.3902 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
CZK/SEK 0.4203 0.4205 0.42 0.4194 0.4206 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
DKK/SEK 1.4121 1.4126 1.4119 1.4117 1.4141 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
EUR/SEK 10.5527 10.5545 10.5472 10.5472 10.5688 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
GBP/SEK 12.3724 12.3799 12.3658 12.3425 12.393 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
HKD/SEK 1.2254 1.226 1.225 1.2238 1.2269 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
INR/SEK 0.134 0.1341 0.134 0.1337 0.1341 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
ISK/SEK - 0.077 - 0.077 0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
JPY/SEK 0.0862 0.0866 0.0867 0.0862 0.0867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۵۷
KRW/SEK - 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۰۷
MXN/SEK 0.5096 0.5098 0.5097 0.5096 0.5108 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
NOK/SEK 1.067 1.0674 1.067 1.067 1.0698 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/SEK 6.282 6.2865 6.2849 6.2831 6.3054 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PHP/SEK 0.1868 0.1869 0.1867 0.1865 0.1871 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/SEK 2.4872 2.4884 2.4873 2.4855 2.4908 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
RUB/SEK 0.1546 0.1547 0.1545 0.1545 0.1549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SAR/SEK 2.5374 2.5387 2.5365 2.5337 2.5402 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/AED 0.3857 0.3858 0.3861 0.3855 0.3865 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/ARS 6.296 6.3065 6.3116 6.2977 6.3134 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/AUD 0.1531 0.1532 0.1531 0.1527 0.1532 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
SEK/BBD 0.2098 0.2143 0.2144 0.2141 0.2146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/BHD 0.0396 0.0396 0.0397 0.0396 0.0397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۲۱
SEK/BRL 0.4393 0.4394 0.4397 0.4368 0.4397 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/CAD 0.1371 0.1371 0.1373 0.1371 0.1374 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/CHF 10.125 10.225 10.1844 10.15 10.2321 0.04 0.37% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/CLP 80.8 81.07 81.14 80.88 81.5 0.32 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/CNH - 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
SEK/CNY 0.7211 0.7212 0.7218 0.7194 0.7218 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/CZK 2.3774 2.3795 2.3822 2.3788 2.3853 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/DKK 0.7079 0.7082 0.7087 0.7073 0.7087 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/EGP 1.6541 1.6588 1.6585 1.6561 1.6698 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/EUR 0.0948 0.0948 0.0947 0.0946 0.0948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۴۲
SEK/GBP 0.0808 0.0808 0.0809 0.0807 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/HKD 0.8159 0.8159 0.8165 0.8152 0.8173 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/HUF 31.69 31.71 31.73 31.71 31.92 0.17 0.54% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/IDR 1432.48 1433.53 1434.68 1432.56 1436.1 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/INR 7.456 7.4597 7.4678 7.4597 7.4805 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/ISK 13.025 13.05 13.066 12.987 13.066 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/JMD 13.92 14.19 14.21 14.18 14.22 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/JOD 0.0744 0.0746 0.0745 0.0745 0.0748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۴۲
SEK/JPY 11.5677 11.5717 11.5844 11.5599 11.5923 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/KES 10.6 10.62 10.64 10.6 10.65 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/KRW 121.71 121.92 122.05 121.62 122.15 0.20 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/LBP 158.11 159.47 159.6 159.37 159.75 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/LKR 19.03 19.05 19.07 19.03 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0093 1.0098 1.0106 1.009 1.0118 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/MXN 1.9618 1.962 1.9626 1.9585 1.9634 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/MYR 0.4263 0.4265 0.427 0.4262 0.4273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/NAD 1.5254 1.5258 1.5271 1.5174 1.53 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/NOK 0.9368 0.9373 0.9377 0.9349 0.9378 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/NPR 11.95 11.95 11.96 11.94 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/NZD 0.1591 0.1591 0.1593 0.1588 0.1593 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/OMR 0.0404 0.0404 0.0405 0.0404 0.0405 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/PAB 0.105 0.105 0.1051 0.1049 0.1052 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/PHP 5.3508 5.3529 5.3574 5.3472 5.3638 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/PKR 16.24 16.24 16.26 16.23 16.29 0.05 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/PLN 0.4018 0.4021 0.4022 0.401 0.4023 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/QAR 0.3823 0.3825 0.3828 0.3822 0.385 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/RON 0.4526 0.4533 0.4535 0.4527 0.4535 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/RUB 6.4665 6.4665 6.472 6.4569 6.4733 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/SAR 0.394 0.394 0.3943 0.3938 0.3948 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/SGD 0.1415 0.1416 0.1417 0.1415 0.1417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/THB 3.1853 3.1895 3.191 3.1852 3.2004 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/TRY 0.6214 0.6216 0.6222 0.6194 0.6222 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/TWD 3.1461 3.1492 3.1515 3.1446 3.1524 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/VEF 7768.3721 7787.8417 7792.4255 7780.8944 7799.8447 0.98 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/XAF 62.14 62.14 62.19 62 62.19 0.13 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/XCD 0.2836 0.2857 0.2859 0.2854 0.2862 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/XOF 61.49 62.23 62.26 61.69 62.32 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/ZAR 1.5233 1.5238 1.5258 1.5179 1.5297 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SGD/SEK 7.0625 7.0661 7.0606 7.0583 7.072 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
THB/SEK 0.3137 0.3138 0.3137 0.3127 0.3141 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
TRY/SEK 1.6085 1.6093 1.6079 1.6079 1.6154 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
TWD/SEK 0.3176 0.3178 0.3175 0.3168 0.3182 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
VEF/SEK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
ZAR/SEK 0.6563 0.6565 0.6556 0.6539 0.6588 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
دلار / کرون سوئد 9.521 9.525 9.5195 9.5045 9.5309 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۹
کرون سوئد / دلار 0.105 0.105 0.1051 0.105 0.1052 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۹