شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.0991
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:27:04
0 (7.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

377
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
30 (8.65%)
تغییر ۳ ماهه
24 (6.80%)
تغییر ۶ ماهه
92 (32.28%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,423
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:02
272 (16.05%)
تغییر ۳ ماهه
84 (5.55%)
تغییر ۶ ماهه
166 (10.47%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/SEK 0.1563 0.1568 0.1569 0.156 0.1569 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
AUD/SEK 6.1249 6.1288 6.138 6.0598 6.1397 0.01 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
BRL/SEK 1.9202 1.927 1.9281 1.9105 1.9281 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
BTC/SEK - 111164.3 - 111164.3 111164.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
CAD/SEK 7.1533 7.157 7.1668 7.1308 7.1668 0.03 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
CHF/SEK 10.3579 10.387 10.3973 10.383 10.438 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
CNY/SEK 1.4248 1.4299 1.4293 1.4252 1.4299 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
CZK/SEK 0.3981 0.399 0.3998 0.3981 0.4 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
DKK/SEK 1.4688 1.4697 1.4741 1.4694 1.4741 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
EUR/SEK 10.9665 10.9718 10.9938 10.9647 11.0299 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
GBP/SEK 12.5237 12.5345 12.4063 12.4063 12.5659 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
HKD/SEK 1.3021 1.3068 1.3062 1.2907 1.3068 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
INR/SEK 0.1321 0.1326 0.1308 0.1308 0.1326 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
ISK/SEK - 0.0714 - 0.0714 0.0714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
JPY/SEK 0.0934 0.0938 0.0931 0.0931 0.0939 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
KRW/SEK - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۱۴
MXN/SEK 0.4164 0.4179 0.4163 0.4139 0.4179 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
NOK/SEK 0.9717 0.9722 0.9569 0.9569 0.9764 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
NZD/SEK 5.9736 5.9892 5.8997 5.8997 5.9907 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
PHP/SEK 0.1988 0.1996 0.1993 0.1988 0.1996 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
PLN/SEK 2.3987 2.4073 2.3904 2.3904 2.4073 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
RUB/SEK 0.1307 0.1312 0.1265 0.1265 0.1312 0.00 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SAR/SEK 2.6827 2.6922 2.6932 2.6833 2.6932 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/ARS 6.3709 6.4042 6.4029 6.4029 6.4124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/AUD 0.1631 0.1632 0.1631 0.1631 0.1647 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SEK/BBD 0.1971 0.2018 0.2019 0.2018 0.2021 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SEK/BHD 0.0373 0.0373 0.0374 0.0373 0.0374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
SEK/BRL 0.5198 0.5199 0.5198 0.5198 0.5219 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/CAD 0.1397 0.1397 0.1398 0.1397 0.1405 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SEK/CHF 9.6298 9.6497 9.6402 9.56 9.6543 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/CLP 85.09 85.41 85.38 85.38 85.56 0.04 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/CNH - 0.714 - 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۱۴
SEK/CNY 0.7004 0.7008 0.7005 0.7005 0.702 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/CZK 2.5064 2.5121 2.513 2.4965 2.5168 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/DKK 0.6804 0.6808 0.681 0.6791 0.6823 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/EGP 1.5527 1.5626 1.562 1.562 1.5652 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/EUR 0.0911 0.0911 0.0912 0.0906 0.0913 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SEK/GBP 0.0798 0.0798 0.0806 0.0798 0.0806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/HKD 0.7666 0.7667 0.7664 0.7664 0.7679 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/HUF 33.13 33.17 33.15 33.15 33.26 0.06 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/IDR 1628.84 1629.83 1630.09 1629.04 1632.57 0.73 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/INR 7.5512 7.5656 7.6057 7.5638 7.6057 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/ISK 14.177 14.211 14.01 14.01 14.242 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/JMD 13.07 13.46 13.47 13.46 13.48 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/JOD 0.07 0.0702 - 0.0702 0.0702 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SEK/JPY 10.6772 10.6991 10.7117 10.6874 10.7117 0.03 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/KES 10.44 10.46 10.47 10.46 10.48 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SEK/KRW 121.38 121.48 121.42 121.42 122.08 0.36 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/LBP 148.91 150.2 150.33 150.2 150.43 0.04 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SEK/LKR 18.69 18.79 18.81 18.79 18.82 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0158 1.0172 1.0174 1.0157 1.0195 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/MXN 2.3941 2.4004 2.4087 2.4004 2.418 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/MYR 0.4307 0.4312 0.4313 0.4312 0.4319 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/NAD 1.8295 1.832 1.8327 1.8284 1.8379 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/NOK 1.0277 1.0299 1.0438 1.0299 1.0438 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/NPR 11.97 11.97 11.98 11.97 11.99 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/NZD 0.1671 0.1672 0.1673 0.1672 0.1676 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SEK/OMR 0.0381 0.0381 - 0.0381 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/PAB 0.0989 0.0989 0.099 0.0989 0.0991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SEK/PHP 5.019 5.021 5.0195 5.0195 5.0326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/PKR 16.44 16.61 16.64 16.61 16.64 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SEK/PLN 0.4155 0.417 0.4178 0.4168 0.4185 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/QAR 0.364 0.3641 0.364 0.3604 0.3655 0.00 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/RON 0.4401 0.4406 0.4404 0.4404 0.4418 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/RUB 7.6383 7.6383 7.9037 7.6359 7.9037 0.03 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/SAR 0.372 0.3722 0.3723 0.3722 0.3728 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SEK/SGD 0.1415 0.1416 0.1418 0.1416 0.1418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SEK/THB 3.2577 3.2587 3.258 3.2578 3.2642 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/TRY 0.6559 0.6566 0.6568 0.6541 0.6571 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/TWD 2.9795 2.9805 2.9809 2.9805 2.9934 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/VEF 8355.0005 8375.9404 8375.9818 8253.2648 8386.8059 126.60 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/XAF 59.67 59.67 59.68 59.67 59.77 0.03 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SEK/XCD 0.267 0.269 0.2691 0.269 0.2695 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/XOF 57.38 58.07 59.79 58.07 59.86 1.71 2.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SEK/ZAR 1.8295 1.832 1.787 1.787 1.8372 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SGD/SEK 7.0527 7.0779 7.0124 7.0124 7.0779 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
THB/SEK 0.3064 0.3075 0.3077 0.3065 0.3077 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
TRY/SEK 1.5211 1.5265 1.5264 1.5228 1.5304 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
TWD/SEK 0.335 0.3362 0.3293 0.3293 0.3362 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
VEF/SEK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
ZAR/SEK 0.5453 0.5472 0.5592 0.5448 0.5592 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
/ درهم امارات 0.3632 0.3633 0.3632 0.3632 0.3639 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
درهم امارات / 2.7479 2.7577 2.7538 2.7486 2.7577 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
دلار / کرون سوئد 10.092 10.1306 10.1169 10.0969 9.9994 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۹
کرون سوئد / دلار 0.0988 0.0991 0.099 0.0989 0.1 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی