شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.105
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 18:41:14
0 (1.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

351
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:53
9 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
33 (10.38%)
تغییر ۶ ماهه
77 (28.10%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,730
قیمت روز
11 (0.64%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 18:33:16
117 (7.26%)
تغییر ۳ ماهه
177 (11.41%)
تغییر ۶ ماهه
263 (17.91%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.592 2.5928 2.5934 2.5861 2.5937 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
ARS/SEK 0.1584 0.1585 0.1586 0.1582 0.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
AUD/SEK 6.5285 6.5325 6.5355 6.4983 6.5409 0.03 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
BRL/SEK 2.2846 2.2853 2.2864 2.27 2.288 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
BTC/SEK - 80949.9 - 80949.9 80949.9 4577.30 5.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۷
CAD/SEK 7.2392 7.2437 7.2394 7.2196 7.2437 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
CHF/SEK 9.8348 9.843 9.8436 9.8083 9.8438 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
CNY/SEK 1.3731 1.3736 1.3734 1.3705 1.3772 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
CZK/SEK 0.4188 0.4191 0.4193 0.4188 0.4201 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
DKK/SEK 1.4095 1.4103 1.4106 1.41 1.4121 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
EUR/SEK 10.5329 10.5402 10.5429 10.5358 10.5535 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
GBP/SEK 12.479 12.489 12.4916 12.4763 12.5023 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
HKD/SEK 1.2249 1.2253 1.2255 1.2219 1.2257 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
INR/SEK 0.1334 0.1334 0.1335 0.1332 0.1338 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
ISK/SEK - 0.0765 - 0.0765 0.0765 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
JPY/SEK 0.0868 0.0872 0.0873 0.0867 0.0873 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
KRW/SEK - 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۰۷
MXN/SEK 0.5073 0.5074 0.5078 0.5073 0.5093 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
NOK/SEK 1.057 1.0577 1.0571 1.0565 1.0598 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/SEK 6.2848 6.2906 6.2911 6.2611 6.2912 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
PHP/SEK 0.1868 0.1869 0.1868 0.1863 0.1869 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۵۶
PLN/SEK 2.4809 2.482 2.4819 2.4812 2.4898 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
RUB/SEK 0.1536 0.1537 0.1538 0.1533 0.1538 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SAR/SEK 2.538 2.5388 2.5393 2.5323 2.5403 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/AED 0.3857 0.3858 0.3857 0.3856 0.3868 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/ARS 6.3063 6.3158 6.3147 6.3129 6.3298 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/AUD 0.153 0.1532 0.1531 0.1529 0.1539 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/BBD 0.2098 0.2142 0.2145 0.2115 0.2148 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۵۶
SEK/BHD 0.0396 0.0396 0.0397 0.0396 0.0397 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۲۱
SEK/BRL 0.4376 0.4377 0.4376 0.4372 0.4407 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/CAD 0.1381 0.1381 0.1382 0.1381 0.1386 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
SEK/CHF 10.1626 10.1669 10.2125 10.164 10.2407 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/CLP 81.25 81.29 81.06 80.8 81.31 0.15 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/CNH - 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۹:۰۷
SEK/CNY 0.728 0.7283 0.7284 0.7268 0.7299 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/CZK 2.3859 2.3877 2.387 2.384 2.3897 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/DKK 0.709 0.7094 0.7093 0.7087 0.7096 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/EGP 1.654 1.6645 1.6643 1.6596 1.669 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/EUR 0.0949 0.0949 0.0948 0.0948 0.095 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۴۲
SEK/GBP 0.0801 0.0801 0.08 0.08 0.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
SEK/HKD 0.8162 0.8163 0.8162 0.8159 0.8185 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/HUF 31.95 31.96 32.01 31.91 32.05 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/IDR 1430.87 1431.92 1431.68 1431.27 1437.08 3.55 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/INR 7.4925 7.4994 7.497 7.478 7.5092 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/ISK 13.06 13.097 13.095 13.076 13.101 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/JMD 14.4 14.77 14.79 14.64 14.8 0.14 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۵۶
SEK/JOD 0.0744 0.0746 0.0745 0.0745 0.0748 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
SEK/JPY 11.4847 11.4927 11.4908 11.4908 11.568 0.06 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/KES 10.59 10.61 10.6 10.6 10.66 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
SEK/KRW 122.61 122.82 122.78 122.64 123.09 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/LBP 158.1 159.47 159.44 159.4 159.91 0.32 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/LKR 19.06 19.07 19.06 19.06 19.13 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۱
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0106 1.0111 1.0117 1.0108 1.0129 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/MXN 1.971 1.9711 1.9698 1.9644 1.9717 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/MYR 0.4276 0.4278 0.4275 0.4273 0.4285 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/NAD 1.5088 1.5094 1.5092 1.5023 1.5169 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/NOK 0.9456 0.9461 0.9467 0.9445 0.9472 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/NPR 11.97 11.98 11.97 11.97 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/NZD 0.159 0.1591 0.159 0.159 0.1598 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/OMR 0.0404 0.0404 0.0405 0.0404 0.0406 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۵۶
SEK/PAB 0.105 0.105 0.1051 0.105 0.1053 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۵۶
SEK/PHP 5.351 5.3531 5.353 5.3503 5.3752 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/PKR 16.25 16.25 16.24 16.24 16.32 0.05 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۲
SEK/PLN 0.4029 0.4031 0.4032 0.4021 0.4032 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/QAR 0.3823 0.3825 0.3823 0.3823 0.386 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۲
SEK/RON 0.4534 0.454 0.4538 0.4534 0.4549 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۲
SEK/RUB 6.5083 6.5083 6.5049 6.501 6.5233 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/SAR 0.3939 0.394 0.3939 0.3938 0.395 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/SGD 0.1419 0.1419 0.1418 0.1418 0.1421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/THB 3.2072 3.2114 3.2109 3.1974 3.2144 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/TRY 0.6231 0.6235 0.6234 0.6218 0.6244 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۲
SEK/TWD 3.1534 3.1565 3.1556 3.1496 3.1646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/VEF 7720.5718 7739.9216 7738.6213 7723.1425 7760.0507 17.23 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/XAF 62.11 62.11 62.1 62.08 62.33 0.15 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/XCD 0.2835 0.2856 0.286 0.2856 0.2864 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۵۶
SEK/XOF 63.08 63.34 63.31 61.82 63.34 0.76 1.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/ZAR 1.5123 1.5129 1.5125 1.5035 1.5131 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
SGD/SEK 7.0469 7.0491 7.053 7.0414 7.0551 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
THB/SEK 0.3115 0.3116 0.3117 0.3113 0.313 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
TRY/SEK 1.6041 1.6046 1.6044 1.6024 1.6098 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۲۲
TWD/SEK 0.3169 0.317 0.3171 0.3162 0.3176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
VEF/SEK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
ZAR/SEK 0.661 0.6612 0.6614 0.6612 0.6655 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
دلار / کرون سوئد 9.5295 9.5335 9.5312 9.4964 9.5349 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۵۱
کرون سوئد / دلار 0.1049 0.105 0.1051 0.1049 0.1053 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۱