شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی عربستان سعودی
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:55
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

140
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:50
6 (4.48%)
تغییر ۳ ماهه
14 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
24 (20.69%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عربستان سعودی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SAR 1.0213 1.0214 1.0207 1.0207 1.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
ARS/SAR 0.0625 0.0625 - 0.0624 0.0625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
AUD/SAR 2.5611 2.5614 - 2.5596 2.5614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
BRL/SAR 0.8971 0.8972 - 0.8968 0.8972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
CAD/SAR 2.8531 2.8535 2.8533 2.8533 2.8535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
CHF/SAR 3.8626 3.8632 - 3.8632 3.8645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
CNY/SAR 0.5408 0.5409 - 0.5409 0.5409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۴۲
DKK/SAR 0.5534 0.5535 - 0.5535 0.5537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
EGP/SAR 0.2374 0.2375 - 0.2375 0.2375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
EUR/SAR 4.1352 4.1372 4.1323 4.1323 4.1372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
GBP/SAR 4.9038 4.9052 4.9019 4.9019 4.9052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
HKD/SAR 0.4827 0.4827 - 0.4826 0.4827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۵۶
JOD/SAR 5.2912 5.2917 - 5.2914 5.2921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
JPY/SAR 0.0343 0.0343 - 0.0343 0.0344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
KWD/SAR 12.3448 12.3464 - 12.3464 12.3516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/SAR 0.1997 0.1997 - 0.1995 0.1997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
NOK/SAR 0.4146 0.4147 - 0.4145 0.4147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
NZD/SAR 2.4789 2.4793 - 2.4788 2.4797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/SAR 0.9714 0.9715 - 0.9715 0.9719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
RUB/SAR 0.0604 0.0604 - 0.0604 0.0604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۲۱
SAR/AED 0.979 0.9792 - 0.9792 0.9792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۴۲
SAR/ARS 15.993 15.9983 - 15.9983 16.0282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/AUD 0.3905 0.3906 - 0.3906 0.3907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SAR/BBD 0.5326 0.5438 - 0.5438 0.5438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
SAR/BHD 0.1005 0.1005 - 0.1005 0.1006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۲۱
SAR/BRL 1.1145 1.1147 - 1.1147 1.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
SAR/CAD 0.3504 0.3505 - 0.3505 0.3505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/CHF 0.2588 0.2589 - 0.2588 0.2589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SAR/CLP 206.9 207.42 - 207.31 207.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/CNY 1.8489 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/CZK 6.0827 6.0872 - 6.0832 6.0872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/DKK 1.8067 1.8069 - 1.8063 1.8069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SAR/EGP 4.1982 4.2248 - 4.2248 4.2249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/EUR 0.2417 0.2418 0.2414 0.2414 0.2418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
SAR/GBP 0.2038 0.2038 - 0.2038 0.2039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/HKD 2.0716 2.0719 - 2.0719 2.0721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/HUF 81.25 81.35 - 81.31 81.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/IDR 3615.74 3619.74 - 3619.74 3619.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/INR 19.01 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
SAR/ISK 33.16 33.21 - 33.21 33.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/JMD 36.52 37.05 - 37.05 37.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SAR/JOD 0.1887 0.1893 - 0.1891 0.1893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۵۶
SAR/JPY 29.1259 29.1285 29.123 29.123 29.1285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
SAR/KES 26.87 26.92 - 26.9 26.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۴۲
SAR/KRW 311.65 312.19 - 312.05 312.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/KWD 0.0809 0.0811 0.0809 0.0809 0.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
SAR/LBP 401.96 404.62 - 404.62 404.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/LKR 48.38 48.42 - 48.36 48.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۴۲
SAR/LTL 0.7821 0.7821 - 0.7816 0.7823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SAR/MAD 2.5687 2.5724 - 2.5717 2.5736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/MXN 5.0082 5.0085 - 5.0073 5.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/MYR 1.0834 1.0839 - 1.0839 1.0839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/NAD 3.8383 3.8436 - 3.8436 3.8437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/NOK 2.4116 2.4119 - 2.4119 2.4132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/NPR 30.42 30.42 - 30.42 30.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SAR/NZD 0.4033 0.4036 - 0.4033 0.4036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/OMR 0.1026 0.1026 - 0.1026 0.1027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۲۱
SAR/PAB 0.2665 0.2665 - 0.2665 0.2665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/PHP 13.54 13.55 - 13.55 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SAR/PKR 41.05 41.38 41.17 41.17 41.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
SAR/PLN 1.0279 1.0309 - 1.0291 1.0309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/QAR 0.9706 0.9708 - 0.9708 0.9708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۲۱
SAR/RON 1.1551 1.1564 - 1.1559 1.1565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/RUB 16.5489 16.5489 - 16.5475 16.5498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/SEK 2.5503 2.5505 - 2.5491 2.5507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/SGD 0.3601 0.3603 - 0.3602 0.3603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SAR/THB 8.1431 8.1537 - 8.1462 8.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/TRY 1.583 1.5836 - 1.5833 1.5844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/TWD 8.0074 8.0122 - 8.0076 8.0122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/VEF 19854.4987 19904.2593 - 19904.2593 19905.3205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/XAF 158.45 158.45 - 158.45 158.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/XCD 0.7197 0.725 - 0.725 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SAR/XOF 157.53 160.2 - 159.26 160.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SAR/ZAR 3.8333 3.8413 - 3.8372 3.8413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SEK/SAR 0.3921 0.3921 - 0.3921 0.3923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
SGD/SAR 2.7758 2.7762 - 2.7758 2.7764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
THB/SAR 0.1227 0.1227 - 0.1227 0.1228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
TRY/SAR 0.6315 0.6316 - 0.6314 0.6317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
TWD/SAR 0.1248 0.1249 - 0.1248 0.1251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
VEF/SAR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
XAG/SAR - 67.89 - 67.89 67.89 1.20 1.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۸
XAU/SAR - 5892.5 - 5892.5 5892.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/SAR 0.2606 0.2606 - 0.2606 0.2607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
دلار / ریال عربستان 3.7514 3.7519 - 3.7473 3.7519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵
ریال عربستان / دلار 0.2665 0.2666 - 0.2662 0.2666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵