عربستان سعودی عربستان سعودی
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:36:06
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

158
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:20
5 (3.07%)
تغییر ۳ ماهه
11 (6.51%)
تغییر ۶ ماهه
8 (5.33%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,361
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:40
165 (13.78%)
تغییر ۳ ماهه
225 (19.76%)
تغییر ۶ ماهه
442 (48.13%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / ریال عربستان 0.1203 0.1203 0.1203 0.1204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۲۱
پزوی آرژانتین / ریال عربستان 0.0404 0.0404 0.0404 0.0405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۸
پزوی مکزیک / ریال عربستان 0.1884 0.1884 0.1882 0.1885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
پوند انگلیس / ریال عربستان 5.1921 5.1921 5.191 5.1921 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
پوند مصر / ریال عربستان 0.2392 0.2392 0.2388 0.2395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۴۲
درهم امارات / ریال عربستان 1.0206 1.0206 1.0206 1.0213 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
دلار / ریال عربستان 3.751 3.751 3.751 3.7513 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۶
دلار استرالیا / ریال عربستان 2.9021 2.9021 2.9003 2.9021 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار تایوان / ریال عربستان 0.1327 0.1327 0.1327 0.1327 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار سنگاپور / ریال عربستان 2.8113 2.8113 2.8113 2.812 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار کانادا / ریال عربستان 2.9783 2.9783 2.9783 3.0006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
دلار نیوزیلند / ریال عربستان 2.6805 2.6805 2.6796 2.6807 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار هنگ کنگ / ریال عربستان 0.4827 0.4827 0.4827 0.4828 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۰۷
دینار اردن / ریال عربستان 5.2872 5.2872 5.2871 5.291 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دینار کویت / ریال عربستان 12.4432 12.4432 12.4432 12.4432 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / ریال عربستان 0.6713 0.6713 0.6713 0.6723 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
راند آفریقای جنوبی / ریال عربستان 0.2621 0.2621 0.2621 0.2623 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / ریال عربستان 0.0495 0.0495 0.0491 0.0498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
ریال عربستان / بات تایلند 8.3133 8.3133 8.3098 8.3151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / بولبوا پاناما 0.2719 0.2719 0.2718 0.2719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۲۲:۵۶
ریال عربستان / پزو شیلی 187.45 187.45 187.45 187.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / پزو فیلیپین 12.89 12.89 12.89 12.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
ریال عربستان / پزوی آرژانتین 24.7427 24.7427 24.7427 24.7427 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / پزوی مکزیک 5.3114 5.3114 5.3065 5.314 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / پوند انگلیس 0.1927 0.1927 0.1926 0.1927 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / پوند لبنان 404.87 404.87 404.87 404.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / پوند مصر 4.194 4.194 4.194 4.194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / درهم امارات 0.9794 0.9794 0.9794 0.9794 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / درهم مراکش 2.3852 2.3852 2.3838 2.3852 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دلار 0.2667 0.2667 0.2666 0.2667 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۶
ریال عربستان / دلار استرالیا 0.3447 0.3447 0.3447 0.3448 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دلار باربادوس 0.5439 0.5439 0.536 0.544 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۸
ریال عربستان / دلار تایوان 7.5404 7.5404 7.5404 7.562 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دلار جامائیکا 40.66 40.66 40.66 40.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دلار سنگاپور 0.3558 0.3558 0.3557 0.3558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دلار کارائیب شرقی 0.7252 0.7252 0.7252 0.7252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دلار کانادا 0.3335 0.3335 0.3335 0.3335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دلار نامبیا 3.8189 3.8189 3.8142 3.8189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دلار نیوزیلند 0.3732 0.3732 0.3732 0.3734 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دلار هنگ کنگ 2.0721 2.0721 2.0716 2.0721 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دینار اردن 0.1897 0.1897 0.1893 0.1897 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / دینار بحرین 0.1005 0.1005 0.1005 0.1006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۳:۲۱
ریال عربستان / دینار کویت 0.0804 0.0804 0.0804 0.0805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
ریال عربستان / رئال برزیل 1.49 1.49 1.4879 1.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی 3.8197 3.8197 3.8142 3.8197 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / روبل روسیه 20.2172 20.2172 20.1929 20.2172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / روپیه اندونزی 3884.71 3884.71 3884.71 3884.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / روپیه پاکستان 40.753 40.753 40.753 41.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
ریال عربستان / روپیه سریلانکا 51.73 51.73 51.73 51.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / روپیه نپال 31.72 31.72 31.72 31.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۴۲
ریال عربستان / روپیه هند 19.88 19.88 19.88 19.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / ریال عمان 0.1027 0.1027 0.1026 0.1027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۷
ریال عربستان / ریال قطر 0.971 0.971 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / رینگیت مالزی 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / زلوتی لهستان 1.011 1.011 1.011 1.0116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / شیلینگ کنیا 28.69 28.69 28.56 28.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶:۴۲
ریال عربستان / فرانک آفریقا 145.58 145.58 145.58 145.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / فرانک آفریقای غربی 147.02 147.02 147.02 147.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / فرانک سوییس 0.2453 0.2453 0.2452 0.2453 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / فورینت مجارستان 80.44 80.44 80.4 80.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / کرون چک 5.7719 5.7719 5.7651 5.7719 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / کرون دانمارک 1.6549 1.6549 1.6547 1.6549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / کرون سوئد 2.2501 2.2501 2.2495 2.2512 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / کرون نروژ 2.2317 2.2317 2.2294 2.2317 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / کرونا ایسلند 33.74 33.74 33.74 33.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / لئو رومانی 1.0966 1.0966 1.0966 1.0967 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۰۷
ریال عربستان / لیتاس لیتوانی 0.7821 0.7821 0.7816 0.7823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ریال عربستان / لیره ترکیه 2.155 2.155 2.1529 2.155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / وون کره جنوبی 297.92 297.92 297.54 297.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / ین ژاپن 29.014 29.014 29.0029 29.014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / یوان چین 1.7388 1.7388 1.7388 1.7388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / یورو 0.2248 0.2248 0.2225 0.2248 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
زلوتی لهستان / ریال عربستان 0.9897 0.9897 0.9891 0.9897 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
طلا / ریال عربستان 6516.2 6516.2 6516.2 6516.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۱۴
فرانک سوییس / ریال عربستان 4.0776 4.0776 4.0776 4.0786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
کرون دانمارک / ریال عربستان 0.6044 0.6044 0.6044 0.6044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
کرون سوئد / ریال عربستان 0.4447 0.4447 0.4443 0.4447 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۰۷
کرون نروژ / ریال عربستان 0.4482 0.4482 0.4482 0.4487 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
لیره ترکیه / ریال عربستان 0.4647 0.4647 0.4647 0.465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
نقره / ریال عربستان 94.18 94.18 94.18 94.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۵
ین ژاپن / ریال عربستان 0.0341 0.0341 0.0341 0.0345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
یوان چین / ریال عربستان 0.5752 0.5752 0.5752 0.5752 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
یورو / ریال عربستان 4.4426 4.4426 4.4426 4.4952 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی