عربستان سعودی عربستان سعودی
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2669
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 04:47:09
0 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

161
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:01:19
3 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
20 (11.05%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,502
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:26
55 (3.79%)
تغییر ۳ ماهه
339 (29.14%)
تغییر ۶ ماهه
486 (47.81%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAR/ETB 12.0901 12.0901 12.0901 12.0901 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۲۱
بات تایلند / ریال عربستان 0.1133 0.1134 0.1133 0.1135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۲۲
پزوی آرژانتین / ریال عربستان 0.0388 0.0388 0.0388 0.0389 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۴۹
پزوی مکزیک / ریال عربستان 0.1881 0.188 0.1879 0.1881 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
پوند انگلیس / ریال عربستان 5.2112 5.2151 5.2074 5.2151 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
پوند مصر / ریال عربستان 0.2392 0.2392 0.2392 0.2392 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۷
درهم امارات / ریال عربستان 1.0224 1.0204 1.0204 1.0225 0.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
دلار / ریال عربستان 3.7554 3.7553 3.7541 3.7558 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۱
دلار استرالیا / ریال عربستان 2.775 2.7735 2.7704 2.775 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
دلار تایوان / ریال عربستان 0.1353 0.1352 0.1351 0.1354 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
دلار سنگاپور / ریال عربستان 2.7792 2.7804 2.7778 2.7804 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
دلار کانادا / ریال عربستان 2.9972 3.0018 2.9918 3.0018 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
دلار نیوزیلند / ریال عربستان 2.6488 2.6484 2.6438 2.6488 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
دلار هنگ کنگ / ریال عربستان 0.4829 0.4828 0.4828 0.483 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
دینار اردن / ریال عربستان 5.2911 5.2906 5.2892 5.2918 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
دینار کویت / ریال عربستان 12.5093 12.5076 12.5054 12.5109 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
رئال برزیل / ریال عربستان 0.7264 0.7263 0.7242 0.7265 0.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
راند آفریقای جنوبی / ریال عربستان 0.2615 0.2614 0.2611 0.2615 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
روبل روسیه / ریال عربستان 0.0513 0.0514 0.0513 0.0514 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۲۲
ریال عربستان / بات تایلند 8.8402 8.836 8.8271 8.8423 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / بولبوا پاناما 0.2719 0.2718 0.2718 0.272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
ریال عربستان / پزو شیلی 206.55 206.58 206.53 207.12 0.27 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / پزو فیلیپین 13.33 13.29 13.27 13.33 0.07 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / پزوی آرژانتین 25.8167 25.8202 25.8133 25.8248 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / پزوی مکزیک 5.3236 5.3245 5.3236 5.3304 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / پوند انگلیس 0.1919 0.192 0.1919 0.1921 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / پوند لبنان 404.82 404.87 404.77 404.97 0.10 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / پوند مصر 4.1988 4.1994 4.1983 4.2001 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / درهم امارات 0.9794 0.9795 0.9792 0.9797 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / درهم مراکش 2.3852 2.3837 2.3829 2.3855 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / دلار 0.2669 0.267 0.2669 0.267 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۴۷
ریال عربستان / دلار استرالیا 0.3608 0.361 0.3608 0.3615 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
ریال عربستان / دلار باربادوس 0.5439 0.5438 0.5438 0.5439 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۲۱
ریال عربستان / دلار تایوان 7.4022 7.4045 7.397 7.413 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / دلار جامائیکا 41.4 41.39 41.39 41.41 0.20 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۲۲
ریال عربستان / دلار سنگاپور 0.3604 0.3601 0.3601 0.3605 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / دلار کارائیب شرقی 0.7251 0.7252 0.725 0.7252 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / دلار کانادا 0.334 0.3341 0.334 0.3347 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / دلار نامبیا 3.8298 3.8309 3.8298 3.8356 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / دلار نیوزیلند 0.378 0.3781 0.378 0.3788 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / دلار هنگ کنگ 2.0731 2.0734 2.0729 2.0738 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / دینار اردن 0.1893 0.1893 0.1891 0.1893 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ریال عربستان / دینار بحرین 0.1005 0.1006 0.1005 0.1006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۲۱
ریال عربستان / دینار کویت 0.0801 0.08 0.08 0.0802 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / رئال برزیل 1.3787 1.3789 1.3785 1.3827 0.01 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی 3.83 3.8305 3.8296 3.8365 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / روبل روسیه 19.4995 19.5022 19.497 19.5179 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / روپیه اندونزی 3821.58 3823.44 3816.06 3824.77 4.40 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / روپیه پاکستان 43.8 43.019 43.019 43.82 0.78 1.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / روپیه سریلانکا 53.32 53.33 53.31 53.33 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / روپیه نپال 31.65 31.64 31.64 31.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
ریال عربستان / روپیه هند 19.78 19.77 19.77 19.79 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۲۲
ریال عربستان / ریال عمان 0.1026 0.1027 0.1026 0.1027 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / ریال قطر 0.9709 0.9711 0.9708 0.9712 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / رینگیت مالزی 1.1258 1.1268 1.1258 1.1274 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / زلوتی لهستان 1.0252 1.0249 1.0238 1.0252 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / شیلینگ کنیا 29.01 29 29 29.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۲۲
ریال عربستان / فرانک آفریقا 151.38 151.4 151.36 151.43 0.04 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / فرانک آفریقای غربی 147.96 147.98 147.94 148 0.03 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / فرانک سوییس 0.2419 0.242 0.2416 0.242 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
ریال عربستان / فورینت مجارستان 79.91 79.93 79.85 80.01 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
ریال عربستان / کرون چک 5.7378 5.7365 5.7335 5.7394 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / کرون دانمارک 1.6755 1.6752 1.675 1.6757 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / کرون سوئد 2.2963 2.2973 2.2956 2.2973 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
ریال عربستان / کرون نروژ 2.3584 2.3577 2.3572 2.3618 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / کرونا ایسلند 33.38 33.37 33.37 33.38 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / لئو رومانی 1.1088 1.1084 1.1083 1.1089 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / لیتاس لیتوانی 0.7821 0.7821 0.7816 0.7823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ریال عربستان / لیره ترکیه 2.2621 2.2624 2.2592 2.2641 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / وون کره جنوبی 304.42 304.46 304.42 305.61 0.95 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / ین ژاپن 29.2423 29.036 29.036 29.2464 0.21 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / یوان چین 1.7233 1.7236 1.7233 1.7246 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
ریال عربستان / یورو 0.2253 0.2244 0.2244 0.2253 0.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
زلوتی لهستان / ریال عربستان 0.977 0.9772 0.977 0.9787 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
طلا / ریال عربستان 6802.9 6802.9 6802.9 6802.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۲۸
فرانک سوییس / ریال عربستان 4.1383 4.1386 4.137 4.1445 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
کرون دانمارک / ریال عربستان 0.5976 0.5975 0.5975 0.5978 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
کرون سوئد / ریال عربستان 0.436 0.4359 0.4359 0.4362 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
کرون نروژ / ریال عربستان 0.4247 0.4246 0.4243 0.4248 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
لیره ترکیه / ریال عربستان 0.4429 0.4428 0.4427 0.4436 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۴۹
نقره / ریال عربستان 96.37 96.37 96.37 96.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۲۸
ین ژاپن / ریال عربستان 0.0342 0.0344 0.0342 0.0344 0.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
یوان چین / ریال عربستان 0.581 0.5809 0.5807 0.581 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
یورو / ریال عربستان 4.4392 4.4474 4.4388 4.4474 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی