عربستان سعودی عربستان سعودی
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 04:43:05
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

163
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ساعت 11:01:47
7 (4.12%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.98%)
تغییر ۶ ماهه
25 (18.12%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,194
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 20:02:28
61 (5.40%)
تغییر ۳ ماهه
182 (17.98%)
تغییر ۶ ماهه
1,194 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / ریال عربستان 0.1252 0.1252 0.1252 0.1252 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
پزوی آرژانتین / ریال عربستان 0.0434 0.0434 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۵۶
پزوی مکزیک / ریال عربستان 0.1879 0.1879 0.1878 0.1883 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
پوند انگلیس / ریال عربستان 5.1259 5.1352 5.1259 5.1352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۲۱
پوند مصر / ریال عربستان 0.2385 0.2385 0.2384 0.2385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۹:۴۲
درهم امارات / ریال عربستان 1.021 1.0214 1.021 1.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۲۱
دلار / ریال عربستان 3.7516 3.7494 3.7494 3.7516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۴۳
دلار استرالیا / ریال عربستان 2.8944 2.8944 2.8935 2.8944 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
دلار تایوان / ریال عربستان 0.1341 0.1341 0.134 0.1346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۵۶
دلار سنگاپور / ریال عربستان 2.823 2.823 2.823 2.8241 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
دلار کانادا / ریال عربستان 2.9525 2.9466 2.9454 2.9525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۲۱
دلار نیوزیلند / ریال عربستان 2.6936 2.6926 2.6926 2.6947 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
دلار هنگ کنگ / ریال عربستان 0.484 0.484 0.484 0.484 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
دینار اردن / ریال عربستان 5.2951 5.2951 5.2913 5.2953 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
دینار کویت / ریال عربستان 12.3975 12.3975 12.3975 12.3975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / ریال عربستان 0.6862 0.6852 0.6852 0.6862 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
راند آفریقای جنوبی / ریال عربستان 0.2476 0.2476 0.2476 0.2478 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
روبل روسیه / ریال عربستان 0.0498 0.0498 0.0498 0.0498 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۱۴
ریال عربستان / بات تایلند 7.9921 7.9921 7.9921 7.9921 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / بولبوا پاناما 0.2719 0.2719 0.2718 0.2719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
ریال عربستان / پزو شیلی 194.03 194.03 194.03 194.03 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / پزو فیلیپین 12.82 12.82 12.82 12.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
ریال عربستان / پزوی آرژانتین 23.087 23.087 23.087 23.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / پزوی مکزیک 5.3258 5.3258 5.3141 5.3259 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / پوند انگلیس 0.1949 0.1949 0.1948 0.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / پوند لبنان 404.8 404.8 404.8 404.8 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / پوند مصر 4.2067 4.2067 4.2067 4.2067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / درهم امارات 0.9793 0.9793 0.9793 0.9793 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / درهم مراکش 2.3823 2.3823 2.3806 2.3824 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دلار 0.2666 0.2665 0.2665 0.2666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۴۳
ریال عربستان / دلار استرالیا 0.3456 0.3456 0.3455 0.3457 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دلار باربادوس 0.5439 0.5439 0.5439 0.5439 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دلار تایوان 7.4568 7.4568 7.4568 7.461 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دلار جامائیکا 39.13 39.13 39.12 39.13 0.07 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دلار سنگاپور 0.3543 0.3543 0.3541 0.3543 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دلار کارائیب شرقی 0.7251 0.7251 0.725 0.7252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
ریال عربستان / دلار کانادا 0.3395 0.3395 0.3392 0.3396 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دلار نامبیا 4.0438 4.0438 4.0353 4.0438 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دلار نیوزیلند 0.3713 0.3714 0.3712 0.3714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
ریال عربستان / دلار هنگ کنگ 2.0666 2.0666 2.0665 2.0666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دینار اردن 0.1893 0.1893 0.1892 0.1893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
ریال عربستان / دینار بحرین 0.1006 0.1006 0.1006 0.1006 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / دینار کویت 0.0807 0.0808 0.0807 0.0808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۲۱
ریال عربستان / رئال برزیل 1.4575 1.4575 1.4574 1.4595 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی 4.0434 4.0434 4.0357 4.0434 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / روبل روسیه 20.0709 20.0709 20.0663 20.0709 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / روپیه اندونزی 3745.47 3745.47 3745.47 3745.47 0.15 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / روپیه پاکستان 42.75 42.92 42.75 42.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۲۱
ریال عربستان / روپیه سریلانکا 52.92 52.92 52.92 52.92 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / روپیه نپال 31.13 31.13 31.13 31.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۲۱
ریال عربستان / روپیه هند 19.46 19.46 19.45 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۶
ریال عربستان / ریال عمان 0.1027 0.1027 0.1026 0.1027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
ریال عربستان / ریال قطر 0.9709 0.9709 0.9707 0.9711 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
ریال عربستان / رینگیت مالزی 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / زلوتی لهستان 0.9949 0.9949 0.9949 0.9954 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / شیلینگ کنیا 29.35 29.35 29.3 29.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۵۶
ریال عربستان / فرانک آفریقا 148.72 148.72 148.72 148.72 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / فرانک آفریقای غربی 144.82 144.82 144.82 144.82 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / فرانک سوییس 0.236 0.2361 0.236 0.2361 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
ریال عربستان / فورینت مجارستان 78.4 78.4 78.35 78.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / کرون چک 5.7267 5.7267 5.7203 5.7267 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / کرون دانمارک 1.6296 1.6296 1.6296 1.6299 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / کرون سوئد 2.2127 2.2127 2.2099 2.2127 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / کرون نروژ 2.2655 2.2655 2.2648 2.2665 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / کرونا ایسلند 34.43 34.43 34.43 34.43 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۱۴
ریال عربستان / لئو رومانی 1.0682 1.0682 1.0682 1.0688 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / لیتاس لیتوانی 0.7821 0.7821 0.7816 0.7823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ریال عربستان / لیره ترکیه 1.9788 1.9788 1.9779 1.9806 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / وون کره جنوبی 294.77 294.77 294.68 294.8 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / ین ژاپن 27.631 27.6631 27.631 27.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۲۱
ریال عربستان / یوان چین 1.7282 1.7282 1.7282 1.7282 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
ریال عربستان / یورو 0.2189 0.2191 0.2189 0.2191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۲۱
زلوتی لهستان / ریال عربستان 1.0058 1.0058 1.0054 1.0058 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
طلا / ریال عربستان 6935.4 6935.4 6935.4 6935.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۱۴
فرانک سوییس / ریال عربستان 4.2391 4.2391 4.2368 4.2391 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
کرون دانمارک / ریال عربستان 0.6138 0.6138 0.6138 0.6138 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
کرون سوئد / ریال عربستان 0.4521 0.4522 0.4521 0.4526 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
کرون نروژ / ریال عربستان 0.4417 0.4417 0.4413 0.4417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
لیره ترکیه / ریال عربستان 0.5057 0.5057 0.5057 0.5059 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
نقره / ریال عربستان 94.89 94.89 94.89 94.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۱۴
ین ژاپن / ریال عربستان 0.0362 0.0361 0.0361 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۲۱
یوان چین / ریال عربستان 0.5788 0.5788 0.5786 0.5806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
یورو / ریال عربستان 4.565 4.5668 4.565 4.5668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی