شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی عربستان سعودی
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:13:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

139
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:43
6 (4.51%)
تغییر ۳ ماهه
13 (10.32%)
تغییر ۶ ماهه
25 (21.93%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عربستان سعودی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SAR 1.0213 1.0214 1.0216 1.0197 1.0216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
ARS/SAR 0.0625 0.0625 - 0.0625 0.0627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
AUD/SAR 2.5778 2.5781 2.5777 2.5729 2.5842 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
BRL/SAR 0.8962 0.8963 0.8971 0.8963 0.9016 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
CAD/SAR 2.8761 2.8765 2.8757 2.8703 2.8765 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
CHF/SAR 3.8721 3.8725 3.8729 3.8699 3.8778 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
CNY/SAR 0.5463 0.5464 0.5465 0.5464 0.5483 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
DKK/SAR 0.5566 0.5567 0.5566 0.5564 0.5574 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
EGP/SAR 0.2377 0.2377 0.2379 0.237 0.2383 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۵۶
EUR/SAR 4.1589 4.1601 4.1594 4.1563 4.1657 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/SAR 4.8777 4.8786 4.8775 4.8685 4.8815 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
HKD/SAR 0.4829 0.4829 0.483 0.4829 0.4832 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
JOD/SAR 5.2913 5.2918 5.292 5.2888 5.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
JPY/SAR 0.0341 0.0341 0.034 0.034 0.0341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۲۱
KWD/SAR 12.3531 12.3544 12.3546 12.3515 12.3617 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
MXN/SAR 0.201 0.201 0.2009 0.2008 0.2012 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
NOK/SAR 0.4202 0.4203 0.4202 0.42 0.4219 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
NZD/SAR 2.4777 2.4779 2.477 2.4746 2.4855 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
PLN/SAR 0.9803 0.9804 0.9801 0.9798 0.9828 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
RUB/SAR 0.0609 0.0609 0.061 0.0609 0.0611 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
SAR/AED 0.979 0.9792 0.9789 0.9789 0.9792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
SAR/ARS 15.9901 15.9954 16.0061 15.9931 16.0061 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/AUD 0.3879 0.3879 0.388 0.387 0.3887 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/BBD 0.5326 0.5438 0.5437 0.5437 0.5438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
SAR/BHD 0.1005 0.1005 - 0.1005 0.1005 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
SAR/BRL 1.1156 1.1159 1.1149 1.1093 1.1159 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/CAD 0.3476 0.3477 0.3478 0.3477 0.3484 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/CHF 0.2582 0.2583 0.2582 0.2579 0.2585 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/CLP 205.05 205.74 205.77 204.89 206.5 0.76 0.37% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
SAR/CNY 1.8302 1.8305 1.8303 1.8239 1.8305 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
SAR/CZK 6.0306 6.0333 6.0325 6.0325 6.0474 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/DKK 1.7963 1.7966 1.7969 1.7943 1.7977 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/EGP 4.1981 4.2168 4.2101 4.2029 4.233 0.02 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
SAR/EUR 0.2404 0.2405 0.2406 0.24 0.2406 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۴۲
SAR/GBP 0.205 0.205 0.2051 0.2049 0.2055 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/HKD 2.0708 2.0709 2.0707 2.0699 2.071 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
SAR/HUF 80.36 80.43 80.46 80.42 81.06 0.47 0.58% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/IDR 3635.69 3638.35 3637.87 3635.88 3640.48 1.14 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
SAR/INR 18.93 18.93 18.94 18.93 18.96 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
SAR/ISK 33.04 33.12 33.13 33.05 33.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/JMD 35.33 36.03 36.02 36.02 36.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۴۳
SAR/JOD 0.1887 0.1892 0.1895 0.1892 0.1895 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
SAR/JPY 29.3654 29.368 29.3654 29.327 29.377 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
SAR/KES 26.92 26.97 26.96 26.92 27 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
SAR/KRW 309.11 309.17 309.48 308.32 309.83 0.69 0.22% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/KWD 0.0809 0.081 0.0811 0.0808 0.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
SAR/LBP 401.34 404.8 404.75 404.69 404.8 0.02 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/LKR 48.31 48.35 48.34 48.32 48.37 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۴۳
SAR/LTL 0.7821 0.7821 - 0.7816 0.7823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SAR/MAD 2.5609 2.5646 2.5625 2.5611 2.5651 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/MXN 4.9752 4.9755 4.9765 4.97 4.982 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/MYR 1.0816 1.0824 1.0828 1.0808 1.0831 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
SAR/NAD 3.8716 3.8726 3.8716 3.8515 3.8828 0.02 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۵۶
SAR/NOK 2.3792 2.3797 2.3802 2.3703 2.3817 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/NPR 30.32 30.33 30.32 30.3 30.34 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۴۳
SAR/NZD 0.4036 0.4036 0.4037 0.4025 0.4043 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/OMR 0.1026 0.1026 - 0.1026 0.1026 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
SAR/PAB 0.2665 0.2665 0.2666 0.2665 0.2666 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۴۲
SAR/PHP 13.58 13.59 13.58 13.55 13.59 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۴۲
SAR/PKR 41.21 41.23 41.22 41.2 41.34 0.11 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
SAR/PLN 1.0199 1.0202 1.0206 1.0178 1.0209 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/QAR 0.976 0.9763 0.9708 0.9706 0.9765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
SAR/RON 1.1481 1.1495 1.1497 1.1479 1.1505 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/RUB 16.4186 16.4186 16.4206 16.3647 16.4291 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/SEK 2.5371 2.5379 2.5376 2.5337 2.5402 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/SGD 0.359 0.359 0.3591 0.3588 0.3594 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
SAR/THB 8.0763 8.087 8.0897 8.087 8.1125 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
SAR/TRY 1.5764 1.5769 1.577 1.5706 1.5779 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/TWD 7.9857 7.9937 7.994 7.9781 7.9953 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SAR/VEF 19712.1639 19761.5678 19758.9345 19758.6712 19762.6213 1.05 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
SAR/XAF 157.72 157.72 157.54 157.31 157.72 0.38 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۵۷
SAR/XCD 0.7197 0.725 0.7249 0.7249 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۵۶
SAR/XOF 156.02 157.89 157.9 156.49 157.91 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
SAR/ZAR 3.8649 3.8676 3.871 3.8491 3.8829 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
SEK/SAR 0.3941 0.3941 0.3942 0.3938 0.3948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
SGD/SAR 2.7853 2.7856 2.7857 2.7829 2.787 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
THB/SAR 0.1237 0.1237 0.1236 0.1233 0.1237 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۴۲
TRY/SAR 0.6342 0.6343 0.6342 0.6339 0.6369 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
TWD/SAR 0.1252 0.1252 0.1253 0.1252 0.1254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
VEF/SAR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
XAG/SAR - 67.77 - 67.77 67.77 0.16 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۰۷
XAU/SAR - 5851 - 5851 5851 10.50 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/SAR 0.2586 0.2587 0.2585 0.2576 0.2599 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
دلار / ریال عربستان 3.7515 3.7519 3.7525 3.748 3.7527 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
ریال عربستان / دلار 0.2665 0.2666 0.2665 0.2662 0.2666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۱۳