عربستان سعودی عربستان سعودی
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 14:12:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

170
قیمت روز
1 (0.59%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 11:02:29
3 (1.73%)
تغییر ۳ ماهه
16 (10.39%)
تغییر ۶ ماهه
36 (26.87%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,133
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت 20:01:38
122 (12.03%)
تغییر ۳ ماهه
224 (24.60%)
تغییر ۶ ماهه
1,133 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / ریال عربستان 0.1202 0.1201 0.1199 0.1202 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
پزوی آرژانتین / ریال عربستان 0.048 - 0.0479 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۵۰
پزوی مکزیک / ریال عربستان 0.1795 0.1792 0.1789 0.1795 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
پوند انگلیس / ریال عربستان 4.8886 4.8779 4.8779 4.8918 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
پوند مصر / ریال عربستان 0.2383 0.2384 0.2383 0.239 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
درهم امارات / ریال عربستان 1.021 1.0204 1.0204 1.0211 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
دلار / ریال عربستان 3.7504 3.7462 3.7462 3.7504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۱۲
دلار استرالیا / ریال عربستان 2.6752 2.6727 2.6689 2.6775 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
دلار تایوان / ریال عربستان 0.1312 0.1311 0.131 0.1315 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
دلار سنگاپور / ریال عربستان 2.7594 2.7566 2.7547 2.7613 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
دلار کانادا / ریال عربستان 2.8465 2.8385 2.8385 2.8527 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
دلار نیوزیلند / ریال عربستان 2.5111 2.5083 2.5029 2.5117 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
دلار هنگ کنگ / ریال عربستان 0.4839 - 0.4839 0.484 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۰
دینار اردن / ریال عربستان 5.2898 5.2903 5.2898 5.291 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
دینار کویت / ریال عربستان 12.2694 12.2686 12.2666 12.2734 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
رئال برزیل / ریال عربستان 0.6668 - 0.6667 0.6671 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۰
راند آفریقای جنوبی / ریال عربستان 0.2328 0.2326 0.231 0.2328 0.00 0.56% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
روبل روسیه / ریال عربستان 0.0491 0.049 0.049 0.0491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / بات تایلند 8.3247 8.3273 8.3247 8.3431 0.02 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / بولبوا پاناما 0.2666 - 0.2666 0.2667 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
ریال عربستان / پزو شیلی 205.52 206.79 205.52 206.79 1.27 0.62% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / پزو فیلیپین 12.89 12.9 12.88 12.92 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۱۴
ریال عربستان / پزوی آرژانتین 20.849 20.8484 20.8482 20.849 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۴۹
ریال عربستان / پزوی مکزیک 5.5726 5.5825 5.5726 5.5917 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / پوند انگلیس 0.2046 0.2048 0.2045 0.2051 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / پوند لبنان 404.95 - 404.95 404.95 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۴۹
ریال عربستان / پوند مصر 4.2023 - 4.1942 4.2023 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱
ریال عربستان / درهم امارات 0.9795 - 0.9794 0.9795 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۲۲
ریال عربستان / درهم مراکش 2.4392 2.4453 2.4392 2.4475 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / دلار 0.2667 0.2664 0.2664 0.2667 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۱۲
ریال عربستان / دلار استرالیا 0.3739 0.3742 0.3736 0.3748 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / دلار باربادوس 0.544 - 0.536 0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۰
ریال عربستان / دلار تایوان 7.6258 7.6309 7.6091 7.6349 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / دلار جامائیکا 38.88 - 38.88 38.88 0.32 0.82% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۲۸
ریال عربستان / دلار سنگاپور 0.3625 0.3628 0.3622 0.3631 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / دلار کارائیب شرقی 0.7253 - 0.7252 0.7253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۰
ریال عربستان / دلار کانادا 0.3513 0.3516 0.3513 0.3523 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / دلار نامبیا 4.2951 4.2986 4.2951 4.3297 0.03 0.59% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / دلار نیوزیلند 0.3983 0.3988 0.3982 0.3996 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / دلار هنگ کنگ 2.0665 2.0666 2.0664 2.0666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۴۹
ریال عربستان / دینار اردن 0.1893 - 0.1892 0.1893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
ریال عربستان / دینار بحرین 0.1005 - 0.1005 0.1006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۹:۰۰
ریال عربستان / دینار کویت 0.0816 0.0814 0.0814 0.0816 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / رئال برزیل 1.4998 1.4997 1.4993 1.5 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۴۹
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی 4.2954 4.3009 4.2954 4.3298 0.03 0.59% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / روبل روسیه 20.3887 20.4025 20.362 20.4092 0.03 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / روپیه اندونزی 3901.02 3900.92 3900.92 3919.58 10.56 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۴۹
ریال عربستان / روپیه پاکستان 42.9 43.031 42.9 43.138 0.24 0.55% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / روپیه سریلانکا 49.17 - 49.14 49.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱
ریال عربستان / روپیه نپال 31.45 31.47 31.45 31.53 0.06 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۱۴
ریال عربستان / روپیه هند 19.65 19.66 19.65 19.73 0.08 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / ریال عمان 0.1027 - 0.1026 0.1027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۲۸
ریال عربستان / ریال قطر 0.9711 - 0.971 0.9712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۵۰
ریال عربستان / رینگیت مالزی 1.1114 1.1116 1.1105 1.1116 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۴۹
ریال عربستان / زلوتی لهستان 1.035 1.0358 1.0313 1.0374 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / شیلینگ کنیا 29.04 29.05 29.01 29.08 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / فرانک آفریقا 147.97 - 147.96 147.97 0.03 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۰
ریال عربستان / فرانک آفریقای غربی 149.32 - 148.64 149.32 0.65 0.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۱
ریال عربستان / فرانک سوییس 0.2425 0.2422 0.2417 0.2425 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۴۹
ریال عربستان / فورینت مجارستان 82.39 82.49 82.09 82.55 0.05 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / کرون چک 6.1718 6.18 6.1507 6.1856 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / کرون دانمارک 1.679 1.6803 1.6765 1.6817 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / کرون سوئد 2.328 2.3322 2.3269 2.3363 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / کرون نروژ 2.4497 2.4555 2.4497 2.4689 0.01 0.58% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / کرونا ایسلند 37.34 37.4 37.24 37.4 0.03 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / لئو رومانی 1.1005 1.1014 1.0987 1.1022 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / لیتاس لیتوانی 0.7821 - 0.7816 0.7823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ریال عربستان / لیره ترکیه 2.174 2.1699 2.1566 2.1767 0.02 0.80% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / وون کره جنوبی 300.35 300.51 300.05 302.23 1.95 0.65% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / ین ژاپن 27.9124 27.905 27.892 27.9677 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / یوان چین 1.7889 1.791 1.786 1.7916 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ریال عربستان / یورو 0.2257 0.2254 0.2253 0.226 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
زلوتی لهستان / ریال عربستان 0.9664 0.9656 0.9641 0.9699 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
طلا / ریال عربستان 7160.1 - 7160.1 7160.1 27.80 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۱۴
فرانک سوییس / ریال عربستان 4.1247 4.1238 4.1238 4.1383 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
کرون دانمارک / ریال عربستان 0.5956 0.5952 0.5947 0.5965 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
کرون سوئد / ریال عربستان 0.4297 0.4288 0.4281 0.4298 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
کرون نروژ / ریال عربستان 0.4083 0.4073 0.4056 0.4083 0.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
لیره ترکیه / ریال عربستان 0.4601 0.461 0.4595 0.4639 0.00 0.80% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
نقره / ریال عربستان 91.29 - 91.29 91.29 0.26 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۵۶
ین ژاپن / ریال عربستان 0.0358 - 0.0358 0.0359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
یوان چین / ریال عربستان 0.5591 0.5584 0.5583 0.56 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
یورو / ریال عربستان 4.4322 4.4255 4.4255 4.4393 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی