شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رواندا رواندا
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.001
قیمت روز
0 (10%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.50%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

150
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 09:00:55
15 (10.85%)
تغییر ۳ ماهه
14 (10.23%)
تغییر ۶ ماهه
14 (10.62%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی رواندا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/RWF 1025.8 1034.87 1042.85 1018.87 1044 8.07 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴
RWF/GBP - 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۵۶
RWF/USD - 0.001 - 0.001 0.001 0.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۵۶
RWF/ZAR - 0.0191 - 0.0191 0.0191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۵۶
ZAR/RWF - 51.985 - 51.985 51.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۵۶
دلار / فرانک رواندا 944.658 960 950.26 938.53 960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی