شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رواندا رواندا
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.001
قیمت روز
0 (10%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.50%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

150
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 09:00:55
15 (10.81%)
تغییر ۳ ماهه
14 (10.23%)
تغییر ۶ ماهه
14 (10.62%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی رواندا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/RWF 1019.85 1036.61 1041.6 1036.61 1042.94 4.99 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
RWF/GBP - 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
RWF/USD - 0.001 - 0.001 0.001 0.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۵۶
RWF/ZAR - 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
ZAR/RWF - 53.4249 - 53.4249 53.4249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
دلار / فرانک رواندا 944.658 960 950.86 938.35 960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی