روسیه روسیه
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 18:01:15
0 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,192
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:31
58 (1.78%)
تغییر ۳ ماهه
328 (9.32%)
تغییر ۶ ماهه
244 (8.28%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,623
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:47
20 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
994 (21.48%)
تغییر ۶ ماهه
1,028 (22.37%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / روبل روسیه 2.4562 2.4562 2.4541 2.4574 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۰
پزو فیلیپین / روبل روسیه 1.5928 1.593 1.5922 1.593 0.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۲۱
پزوی آرژانتین / روبل روسیه 0.8358 0.8354 0.8352 0.8358 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
پزوی مکزیک / روبل روسیه 3.8275 3.8378 3.8275 3.8416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
پوند انگلیس / روبل روسیه 106.7 106.337 106.226 106.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
تنگ قزاقستان / روبل روسیه 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
درهم امارات / روبل روسیه 21.0636 21.0546 21.0487 21.0636 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
دلار / روبل روسیه 77.378 77.3782 77.3106 77.6086 0.06 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۵۱
دلار استرالیا / روبل روسیه 58.518 58.92 58.518 59.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
دلار تایوان / روبل روسیه 2.719 2.7235 2.7174 2.7239 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
دلار سنگاپور / روبل روسیه 57.7 57.73 57.65 57.73 0.06 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
دلار کانادا / روبل روسیه 61.131 61.54 61.131 61.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
دلار نیوزیلند / روبل روسیه 54.32 54.42 54.29 54.42 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
دلار هنگ کنگ / روبل روسیه 9.9523 9.9526 9.9475 9.9528 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
رئال برزیل / روبل روسیه 13.782 13.49 13.49 13.782 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
راند آفریقای جنوبی / روبل روسیه 5.3207 5.3082 5.3034 5.3207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل بلاروس / روبل روسیه 29.3694 29.3547 29.338 29.3715 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
روبل روسیه / بات تایلند 0.4073 0.4073 0.407 0.4076 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۰
روبل روسیه / پزو شیلی 9.22 9.22 9.22 9.22 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / پزو فیلیپین 0.6279 0.628 0.6279 0.6283 0.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / پزوی آرژانتین 1.1966 1.1971 1.1966 1.1974 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / پزوی مکزیک 0.2612 0.2607 0.2604 0.2612 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / پوند انگلیس 0.0094 0.0094 0.0094 0.0095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۱۴
روبل روسیه / پوند لبنان 19.63 19.63 19.63 19.63 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۷
روبل روسیه / پوند مصر 0.2034 0.2035 0.2034 0.2036 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / تنگ قزاقستان 5.6032 5.6056 5.6032 5.6072 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / درام ارمنستان 6.8991 6.902 6.8991 6.904 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / درهم امارات 0.0475 0.0475 0.0473 0.0476 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
روبل روسیه / درهم مراکش 0.1157 0.1159 0.1157 0.116 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
روبل روسیه / دلار 0.0129 0.0129 0.0129 0.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
روبل روسیه / دلار استرالیا 0.0171 0.017 0.0169 0.0171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / دلار تایوان 0.368 0.3674 0.3673 0.3682 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
روبل روسیه / دلار جامائیکا 1.9258 1.9266 1.9258 1.9276 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / دلار کانادا 0.0164 0.0163 0.0162 0.0164 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / دلار نامبیا 0.1885 0.1884 0.1884 0.1887 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
روبل روسیه / دلار هنگ کنگ 0.1005 0.1005 0.1001 0.1008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۴۲
روبل روسیه / دونگ ویتنام 298.17 298.23 298.17 298.38 0.14 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / رئال برزیل 0.0741 0.0739 0.0739 0.0741 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۲۱
روبل روسیه / راند آفریقای جنوبی 0.1877 0.1885 0.1877 0.1887 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / روبل بلاروس 0.0342 0.0342 0.0341 0.0342 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۰
روبل روسیه / روپیه اندونزی 188.7 188.78 188.7 188.84 0.10 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / روپیه پاکستان 1.9814 1.9822 1.9814 1.9823 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / روپیه سریلانکا 2.6108 2.612 2.6108 2.6127 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / روپیه نپال 1.5524 1.5531 1.5524 1.5535 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / روپیه هند 0.9694 0.9698 0.9694 0.9703 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / ریال عربستان 0.0485 0.0485 0.0483 0.0486 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
روبل روسیه / ریال قطر 0.0471 0.0471 0.0469 0.0472 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
روبل روسیه / رینگیت مالزی 0.0534 0.0534 0.0534 0.0534 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / زلوتی لهستان 0.0501 0.0492 0.0492 0.0501 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / شیلینگ کنیا 1.3856 1.3861 1.3856 1.3865 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / فرانک آفریقا 7.36 7.36 7.36 7.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۷
روبل روسیه / فرانک آفریقای غربی 7.17 7.17 7.17 7.17 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۲۱
روبل روسیه / فرانک سوییس 0.0121 0.0119 0.0119 0.0121 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / فورینت مجارستان 3.8817 3.8797 3.8762 3.8818 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
روبل روسیه / کرون چک 0.2827 0.2824 0.2824 0.2829 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
روبل روسیه / کرون دانمارک 0.0811 0.0808 0.0807 0.0811 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / کرون سوئد 0.1115 0.1109 0.1108 0.1115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / کرون نروژ 0.1099 0.1097 0.1096 0.1099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / کرونا ایسلند 1.6509 1.6495 1.6495 1.6524 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
روبل روسیه / لاتس لتونی 0.016 0.016 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
روبل روسیه / لو بلغارستان 0.0213 0.0212 0.0212 0.0213 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
روبل روسیه / لیره ترکیه 0.1057 0.1056 0.1055 0.1057 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۲۱
روبل روسیه / منات آذربایجان 0.0221 0.0221 0.022 0.0221 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۰
روبل روسیه / هریونیا اوکراین 0.362 0.3622 0.362 0.3623 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / وون کره جنوبی 14.442 14.55 14.442 14.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / ین ژاپن 1.4211 1.4149 1.4139 1.4211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
روبل روسیه / یوان چین 0.0847 0.0847 0.0844 0.0849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
روبل روسیه / یورو 0.0109 0.0109 0.0108 0.0109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
روپیه پاکستان / روبل روسیه 0.5059 0.5056 0.5056 0.5059 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
روپیه هند / روبل روسیه 1.0317 1.0313 1.0307 1.0317 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / روبل روسیه 20.6308 20.622 20.6148 20.6308 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
زلوتی لهستان / روبل روسیه 20.32 20.34 20.31 20.36 0.02 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
سوم ازبکستان / روبل روسیه 0.0074 0.0074 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۲۸
سوم قرقیزستان / روبل روسیه 0.9122 0.9121 0.9116 0.9163 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
سومونی تاجیکستان / روبل روسیه 6.7862 6.7847 6.7816 6.7913 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
طلا / روبل روسیه 134138.19 134138.19 134138.19 134138.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۱۴
فرانک سوییس / روبل روسیه 82.907 83.82 82.907 83.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
فورینت مجارستان / روبل روسیه 0.2578 0.258 0.2578 0.2582 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
کرون چک / روبل روسیه 3.5426 3.5447 3.5383 3.5471 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
کرون دانمارک / روبل روسیه 12.3301 12.3849 12.3301 12.3945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
کرون سوئد / روبل روسیه 9.0188 9.0254 9.0072 9.027 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
کرون نروژ / روبل روسیه 9.1184 9.1264 9.1027 9.1264 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
کرونا ایسلند / روبل روسیه 0.6064 0.6069 0.6061 0.6069 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
لئو رومانی / روبل روسیه 18.722 18.7316 18.702 18.7329 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
لئو مولداوی / روبل روسیه 4.3321 4.3316 4.3292 4.3451 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
لاری گرجستان / روبل روسیه 22.6062 22.5897 22.5737 22.6062 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۲۱
لو بلغارستان / روبل روسیه 47.1098 47.129 47.0671 47.2643 0.05 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
لیتاس لیتوانی / روبل روسیه 21.4418 21.4418 21.3535 21.4418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
لیره ترکیه / روبل روسیه 9.4848 9.485 9.4758 9.4863 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
منات آذربایجان / روبل روسیه 45.5423 45.5325 45.5124 45.5765 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
منات ترکمنستان / روبل روسیه 22.1391 22.1344 22.1243 22.1558 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۲
نقره / روبل روسیه 1938.61 1938.61 1938.61 1938.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۵
هریونیا اوکراین / روبل روسیه 2.7656 2.7644 2.7636 2.7656 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
وون کره جنوبی / روبل روسیه 0.0692 0.0692 0.0692 0.0692 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۵
ین ژاپن / روبل روسیه 0.7031 0.7068 0.7031 0.7074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
یوان چین / روبل روسیه 11.8152 11.8102 11.8069 11.8152 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
یورو / روبل روسیه 91.7075 92.154 91.7075 92.264 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۴۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی