شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
روسیه روسیه
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0163
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:37
0 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,276
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:46
20 (0.89%)
تغییر ۳ ماهه
159 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
263 (13.07%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,626
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
801 (16.60%)
تغییر ۳ ماهه
878 (18.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,143 (25.50%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی روسیه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/RUB 16.7587 16.7587 16.7599 16.7587 16.7599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
ARS/RUB 1.0259 1.0259 - 1.0234 1.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
AUD/RUB 42.37 42.37 42.36 42.32 42.37 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
AZN/RUB 36.2925 36.299 36.2978 35.9134 36.3145 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
BGN/RUB 34.9106 34.9263 34.924 34.9218 34.9397 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
BRL/RUB 14.79 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
BTC/RUB - 543206 - 543206 543206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
BYN/RUB 28.9303 29.0122 29.0154 29.0106 29.0315 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
CAD/RUB 47.11 47.11 47.12 47.11 47.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/RUB 63.59 63.59 63.61 63.57 63.62 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
CNY/RUB 8.9757 8.9757 8.9717 8.9717 8.9757 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
CZK/RUB 2.7151 2.7169 2.717 2.7158 2.7182 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
DKK/RUB 9.14 9.14 9.1398 9.1352 9.1417 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
EUR/RUB 68.302 68.345 68.358 68.296 68.358 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
GBP/RUB 80.04 80.04 80.034 80.006 80.065 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
GEL/RUB 21.4485 21.4485 - 21.4485 21.4507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
HKD/RUB 7.9256 7.9256 7.9261 7.9231 7.9261 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
HUF/RUB 0.2031 0.2031 0.203 0.203 0.2032 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
INR/RUB 0.866 0.866 - 0.866 0.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
ISK/RUB 0.4964 0.4964 0.4965 0.4961 0.4965 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
JPY/RUB 0.5586 0.5586 0.5587 0.5585 0.5592 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
KGS/RUB 0.8814 0.8815 0.8816 0.8815 0.8819 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۵۶
KRW/RUB - 0.053 - 0.053 0.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۸
KZT/RUB 0.1634 0.1635 - 0.1629 0.1639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
LTL/RUB 21.4418 21.4418 - 21.3535 21.4418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MDL/RUB 3.5183 3.5189 3.5188 3.5167 3.5191 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
MXN/RUB 3.2994 3.2994 3.2989 3.2977 3.2995 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
NOK/RUB 6.9168 6.9168 6.9162 6.9066 6.9215 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
NZD/RUB 40.73 40.73 40.75 40.7 40.75 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
PHP/RUB 1.208 1.208 1.2087 1.207 1.2087 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
PKR/RUB 0.3992 0.3992 - 0.3992 0.3992 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
PLN/RUB 16.1 16.1 16.11 16.1 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
RON/RUB 14.2818 14.2818 14.2814 14.2804 14.2891 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/AED 0.0597 0.0597 - 0.0597 0.0599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
RUB/AMD 7.7732 7.7976 7.807 7.7976 7.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۲۱
RUB/ARS 0.9747 0.9749 - 0.9748 0.9749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/AUD 0.0236 0.0236 - 0.0235 0.0237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
RUB/AZN 0.0275 0.0276 0.0281 0.0276 0.0281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
RUB/BGN 0.0286 0.0286 0.0287 0.0286 0.0287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
RUB/BRL 0.0676 0.0676 - 0.0676 0.0682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
RUB/BYN 0.0345 0.0346 0.0345 0.0345 0.0346 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
RUB/CAD 0.0212 0.0212 - 0.0212 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
RUB/CHF 0.0157 0.0157 - 0.0156 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
RUB/CLP 12.56 12.59 - 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/CNY 0.1114 0.1114 - 0.1114 0.1114 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/CZK 0.3681 0.3683 0.3682 0.3682 0.3684 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
RUB/DKK 0.1094 0.1094 - 0.1094 0.1094 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
RUB/EGP 0.2563 0.258 - 0.258 0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/EUR 0.0146 0.0146 - 0.0146 0.0146 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
RUB/GBP 0.0125 0.0125 - 0.0125 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۲۱
RUB/HKD 0.1262 0.1262 - 0.126 0.1266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/HUF 4.9222 4.9284 4.9286 4.924 4.93 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/IDR 221.74 221.87 221.91 221.87 221.91 0.21 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/INR 1.1546 1.1547 - 1.1547 1.1547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/ISK 2.0121 2.0167 2.017 2.0167 2.018 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/JMD 2.1533 2.1957 - 2.1955 2.1957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/JPY 1.79 1.7905 1.7902 1.7886 1.7907 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/KES 1.6416 1.6448 - 1.6448 1.6448 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
RUB/KRW 18.84 18.84 18.85 18.84 18.88 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/KZT 6.1172 6.1192 - 6.1186 6.1192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/LBP 24.46 24.67 - 24.62 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/LKR 2.9428 2.946 - 2.9457 2.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/LVL - 0.016 - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
RUB/MAD 0.1561 0.1563 - 0.1563 0.1563 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۴۲
RUB/MXN 0.303 0.3032 0.3033 0.3032 0.3034 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
RUB/MYR 0.0659 0.066 0.0659 0.0659 0.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۲۱
RUB/NAD 0.2347 0.2348 - 0.2334 0.2354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/NOK 0.1446 0.1446 0.1445 0.1445 0.1448 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
RUB/NPR 1.8475 1.8477 - 1.8475 1.8477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/PHP 0.8275 0.8282 0.8275 0.8275 0.8302 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/PKR 2.4986 2.5116 - 2.5116 2.5116 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
RUB/PLN 0.0621 0.0621 0.0622 0.0621 0.0622 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
RUB/QAR 0.0591 0.0592 - 0.0592 0.0592 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۴۲
RUB/SAR 0.061 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/SEK 0.1545 0.1545 0.1546 0.1545 0.1547 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/THB 0.4938 0.494 0.4942 0.494 0.4945 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
RUB/TRY 0.0957 0.0958 0.0957 0.0957 0.0959 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
RUB/TWD 0.4863 0.4868 0.4866 0.4865 0.4869 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
RUB/UAH 0.3943 0.3954 - 0.3917 0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/VEF 1201.3868 1204.3978 - 1204.2784 1204.3978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/VND 376.4 376.53 - 376.5 376.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/XAF 9.6 9.6 - 9.6 9.6 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
RUB/XOF 9.51 9.62 9.54 9.54 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
RUB/ZAR 0.2347 0.2348 0.235 0.2348 0.2354 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۵۶
SAR/RUB 16.4054 16.4054 - 16.4054 16.4054 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
SDR/RUB 84.9338 84.9338 - 84.9241 84.9338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
SEK/RUB 6.4717 6.4717 6.4713 6.466 6.4717 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
SGD/RUB 45.69 45.69 45.7 45.68 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
THB/RUB 2.0246 2.0246 2.0249 2.0236 2.0256 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
TJS/RUB 6.3515 6.3526 6.3524 6.3517 6.3548 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
TMT/RUB 17.6167 17.6198 17.6193 17.6186 17.6273 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
TRY/RUB 10.44 10.44 10.45 10.44 10.45 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
TWD/RUB 2.0554 2.0554 2.0553 2.0543 2.0559 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
UAH/RUB 2.5324 2.5324 - 2.5324 2.5326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
UZS/RUB 0.0064 0.0064 0.0065 0.0064 0.0065 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۲۱
VEF/RUB 0.55 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/RUB - 1110.26 - 1110.26 1110.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
XAU/RUB - 95909.88 - 95909.88 95909.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/RUB 4.2599 4.2599 4.2602 4.2491 4.2603 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
CHF/RUB RTS 63.6126 63.6126 - 63.6106 63.6126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
JPY/RUB RTS 0.5587 0.5587 - 0.5568 0.5606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
USD/RUB TOM 61.5563 61.5712 61.5813 61.5712 61.612 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۰۸
دلار / روبل روسیه 61.5563 61.5712 61.5813 61.5712 61.62 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۰۸
روبل روسیه / دلار 0.0163 0.0163 - 0.0162 0.0163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴