شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
روسیه روسیه
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0163
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:37
0 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,276
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:46
20 (0.89%)
تغییر ۳ ماهه
159 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
263 (13.07%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,626
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
801 (16.60%)
تغییر ۳ ماهه
878 (18.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,143 (25.50%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی روسیه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/RUB 16.7587 16.7587 - 16.7587 16.7599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
ARS/RUB 1.0259 1.0259 - 1.0234 1.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
AUD/RUB 42.31 42.31 - 42.31 42.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
AZN/RUB 36.2901 36.3166 - 36.2948 36.3207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BGN/RUB 34.9229 34.9374 - 34.9205 34.9439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BRL/RUB 14.79 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
BTC/RUB - 543206 - 543206 543206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
BYN/RUB 28.9512 29.0331 - 29.0233 29.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/RUB 47.11 47.11 - 47.11 47.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CHF/RUB 63.61 63.61 - 63.61 63.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
CNY/RUB 8.9737 8.9737 - 8.9737 8.9743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CZK/RUB 2.713 2.7149 - 2.7147 2.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/RUB 9.1353 9.1353 - 9.1353 9.1375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
EUR/RUB 68.25 68.308 - 68.308 68.308 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
GBP/RUB 80.08 80.08 - 80.08 80.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
GEL/RUB 21.4485 21.4485 - 21.4485 21.4507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
HKD/RUB 7.9243 7.9243 - 7.9243 7.9256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HUF/RUB 0.203 0.203 - 0.203 0.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
INR/RUB 0.866 0.866 - 0.866 0.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
ISK/RUB 0.4961 0.4961 - 0.4961 0.4962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
JPY/RUB 0.5589 0.5589 - 0.5588 0.5589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
KGS/RUB 0.8813 0.882 - 0.8814 0.8821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
KRW/RUB - 0.053 - 0.053 0.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۸
KZT/RUB 0.1634 0.1635 - 0.1629 0.1639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
LTL/RUB 21.4418 21.4418 - 21.3535 21.4418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MDL/RUB 3.5161 3.5186 - 3.5165 3.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/RUB 3.2989 3.2989 - 3.2967 3.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NOK/RUB 6.9074 6.9074 - 6.9057 6.9084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/RUB 40.7 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
PHP/RUB 1.2089 1.2089 - 1.2087 1.2089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PKR/RUB 0.398 0.398 - 0.3964 0.3995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
PLN/RUB 16.1 16.1 - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RON/RUB 14.2836 14.2836 - 14.2836 14.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/AED 0.0597 0.0597 - 0.0597 0.0599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
RUB/AMD 7.7732 7.7976 - 7.7976 7.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/ARS 0.9747 0.9749 - 0.9748 0.9749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/AUD 0.0236 0.0236 - 0.0235 0.0237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
RUB/AZN 0.0275 0.0276 - 0.0276 0.0281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
RUB/BGN 0.0286 0.0286 - 0.0286 0.0287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
RUB/BRL 0.0676 0.0676 - 0.0676 0.0682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
RUB/BYN 0.0344 0.0345 - 0.0345 0.0345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/CAD 0.0212 0.0212 - 0.0212 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
RUB/CHF 0.0157 0.0157 - 0.0156 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
RUB/CLP 12.56 12.59 - 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/CNY 0.1114 0.1115 - 0.1115 0.1115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/CZK 0.3683 0.3686 - 0.3685 0.3686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/DKK 0.1095 0.1095 - 0.1095 0.1095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/EGP 0.2563 0.258 - 0.258 0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/EUR 0.0147 0.0147 - 0.0147 0.0147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
RUB/GBP 0.0125 0.0125 - 0.0125 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۲۱
RUB/HKD 0.1262 0.1262 - 0.126 0.1266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/HUF 4.9216 4.93 - 4.9266 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/IDR 221.42 221.66 - 221.64 221.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/INR 1.1546 1.1547 - 1.1547 1.1547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/ISK 2.0132 2.0183 - 2.0174 2.0183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/JMD 2.1533 2.1957 - 2.1955 2.1957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/JPY 1.7891 1.7896 - 1.7895 1.7897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/KES 1.6375 1.6407 - 1.6406 1.6407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/KRW 18.85 18.88 - 18.87 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/KZT 6.1172 6.1192 - 6.1186 6.1192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/LBP 24.46 24.67 - 24.62 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/LKR 2.9428 2.946 - 2.9457 2.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/LVL - 0.016 - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
RUB/MAD 0.1562 0.1564 - 0.1564 0.1564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/MXN 0.303 0.3033 - 0.3032 0.3033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/MYR 0.0658 0.066 - 0.0658 0.0661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/NAD 0.2347 0.2348 - 0.2334 0.2354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/NOK 0.1447 0.1448 - 0.1448 0.1448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
RUB/NPR 1.8475 1.8477 - 1.8475 1.8477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/PHP 0.827 0.8274 - 0.8274 0.8275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/PKR 2.5061 2.5191 - 2.5189 2.5191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/PLN 0.0621 0.0622 - 0.0622 0.0622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/QAR 0.0595 0.0595 - 0.0591 0.0595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
RUB/SAR 0.0609 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/SEK 0.1546 0.1547 - 0.1547 0.1547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/THB 0.4935 0.4942 - 0.4942 0.4942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/TRY 0.0957 0.0957 - 0.0957 0.0957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/TWD 0.4865 0.487 - 0.487 0.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
RUB/UAH 0.3943 0.3954 - 0.3917 0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/VEF 1201.3868 1204.3978 - 1204.2784 1204.3978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/VND 376.4 376.53 - 376.5 376.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
RUB/XAF 9.59 9.59 - 9.55 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
RUB/XOF 9.51 9.62 - 9.52 9.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
RUB/ZAR 0.2348 0.2349 - 0.2347 0.2351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SAR/RUB 16.4087 16.4087 - 16.4087 16.4103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
SDR/RUB 84.9338 84.9338 - 84.9241 84.9338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
SEK/RUB 6.467 6.467 - 6.467 6.4709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SGD/RUB 45.69 45.69 - 45.68 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
THB/RUB 2.0249 2.0249 - 2.0249 2.0264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TJS/RUB 6.3505 6.3551 - 6.3513 6.3558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TMT/RUB 17.6155 17.6284 - 17.6178 17.6303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/RUB 10.45 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
TWD/RUB 2.0545 2.0545 - 2.0543 2.0546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
UAH/RUB 2.5324 2.5324 - 2.5324 2.5326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
UZS/RUB 0.0064 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
VEF/RUB 0.55 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/RUB - 1110.26 - 1110.26 1110.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
XAU/RUB - 95909.88 - 95909.88 95909.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/RUB 4.258 4.258 - 4.2551 4.2605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CHF/RUB RTS 63.6126 63.6126 - 63.6106 63.6126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
JPY/RUB RTS 0.5587 0.5587 - 0.5568 0.5606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
USD/RUB TOM 61.5475 61.5775 61.5875 61.5775 61.5875 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۳۶
دلار / روبل روسیه 61.5475 61.5775 61.5875 61.5775 61.5875 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۳۶
روبل روسیه / دلار 0.0163 0.0163 - 0.0162 0.0163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴