پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه
پاراگوئه

گورانی پاراگوئه / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:29:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (44.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1004.07 1005.62 1004.07 1005.62 0.19 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 163.29 163.54 163.29 163.54 0.61 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 9.4058 9.4271 9.3789 9.4271 0.03 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
پزوی آرژانتین / گورانی پاراگوئه 80.1 80.23 80.1 80.37 0.11 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه 1.9863 1.9873 1.9819 1.9873 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 352.02 352.69 351.4 352.91 0.82 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
دلار / گورانی پاراگوئه 6910.58 6913.04 6910.58 6929 3.75 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۶
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1300.89 1301.16 1288.48 1301.16 7.39 0.57% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 388.3753 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
سول پرو / گورانی پاراگوئه 1912.29 1916.02 1912.29 1916.02 0.65 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.001 0.001 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۲۱
گورانی پاراگوئه / پزو شیلی 0.1064 0.1063 0.1063 0.1069 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
گورانی پاراگوئه / پزوی آرژانتین 0.0125 0.0125 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۲۱
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.5041 0.5045 0.5041 0.5065 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
گورانی پاراگوئه / پزوی مکزیک 0.0028 0.0029 0.0028 0.0029 0.00 3.57% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۲۱
گورانی پاراگوئه / دلار 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۲۹
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۹:۰۷
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
گورانی پاراگوئه / سول پرو 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
یورو / گورانی پاراگوئه 8370.3 8379 8370.3 8405.8 14.70 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی