شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه
پاراگوئه

گورانی پاراگوئه / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:29:15
0 (44.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (44.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (44.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 994.79 994.65 994.65 994.79 0.58 0.06% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۷
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 157.54 - 157.54 157.54 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۰
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 8.6765 8.6774 8.6698 8.6774 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۲۸
پزوی آرژانتین / گورانی پاراگوئه 97.07 - 97.07 97.07 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۷
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه 1.9055 - 1.9055 1.9055 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۷
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 306.33 306.16 305.9 306.33 0.21 0.07% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / گورانی پاراگوئه 6879 - 6879 6879 1.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۰۰
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1289.8 1291.14 1289.8 1293.47 3.14 0.24% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۴۲
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 - 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
سول پرو / گورانی پاراگوئه 1962.85 1962.88 1962.56 1962.88 0.23 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۱۴
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0064 - 0.0063 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۴۳
گورانی پاراگوئه / پزو شیلی 0.1155 0.1156 0.1155 0.1156 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۴۹
گورانی پاراگوئه / پزوی آرژانتین 0.0103 - 0.0103 0.0103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۴۲
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.5261 - 0.5261 0.5261 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۴۲
گورانی پاراگوئه / پزوی مکزیک 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۸
گورانی پاراگوئه / دلار 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۲۹
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۸:۲۸
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
گورانی پاراگوئه / سول پرو 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
یورو / گورانی پاراگوئه 7774.6 7724.3 7724.3 7774.6 1.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۲:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی