پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه
پاراگوئه

گورانی پاراگوئه / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:29:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (44.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (44.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1020.68 - 1017.32 1022.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۲۹
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 165.16 - 164.46 165.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۲۹
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 9.014 - 8.9594 9.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۵۰
پزوی آرژانتین / گورانی پاراگوئه 90.87 - 90.56 91.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۲۹
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه 1.8739 - 1.8402 1.8739 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۵۰
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 334.38 334.36 334.27 334.47 0.12 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۴۹
دلار / گورانی پاراگوئه 7058 - 7038.86 7073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۲۲
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1258.48 1259.03 1258.28 1259.42 0.27 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 - 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
سول پرو / گورانی پاراگوئه 1961.59 1961.62 1961.59 1961.65 0.03 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۴۹
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0061 - 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۱۸:۳۶
گورانی پاراگوئه / پزو شیلی 0.1114 - 0.1113 0.1118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۵۰
گورانی پاراگوئه / پزوی آرژانتین 0.0111 - 0.011 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۱:۲۹
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.5361 - 0.5357 0.5447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۵۰
گورانی پاراگوئه / پزوی مکزیک 0.003 - 0.003 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۴۹
گورانی پاراگوئه / دلار 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۲۹
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
گورانی پاراگوئه / سول پرو 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
یورو / گورانی پاراگوئه 8374.3 8258.1 8258.1 8374.3 116.20 1.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۴۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی