شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه
پاراگوئه

گورانی پاراگوئه / دلار

0.00018
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاراگوئه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PYG 108.05 108.75 - 108.73 108.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BOB/PYG 937.67 943.75 - 943.75 943.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
BRL/PYG 1550.58 1560.63 - 1559.61 1560.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
CLP/PYG 8.3427 8.3968 - 8.3963 8.3968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
COP/PYG 1.9269 1.9394 - 1.9394 1.9394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
EUR/PYG 7147.3 7196.2 7186.5 7186.5 7196.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/PYG 345.09 347.32 - 347.1 347.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PEN/PYG 1950.66 1963.3 - 1962.88 1963.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PYG/ARS 0.0092 0.0092 - 0.0092 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۲۲
PYG/BOB 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
PYG/BRL 0.0006 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۴۲
PYG/CLP 0.1193 0.1196 - 0.119 0.1196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
PYG/COP 0.517 0.5176 - 0.5149 0.5193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
PYG/MXN 0.0029 0.0029 - 0.0029 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۹:۲۱
PYG/PEN 0.0005 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
PYG/UYU 0.0057 0.0057 - 0.0057 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۲۲
PYG/VEF 11.4508 11.4794 - 11.4133 11.4794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PYG/ZAR - 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۷
UYU/PYG 174 175.12 - 175.08 175.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
VEF/PYG 0.09 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۲۱
ZAR/PYG - 453.8707 - 453.8707 453.8707 0.37 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۸
دلار / گورانی پاراگوئه 6484 6526 - 6513.4 6526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵
گورانی پاراگوئه / دلار 0.000200 0.00018 - 0.00017 0.000182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰