پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه
پاراگوئه

گورانی پاراگوئه / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 18:31:32
0 (50.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1006.74 1006.74 1001.48 1012.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۷
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 159.24 159.24 158.66 160.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۸
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 8.9678 8.9678 8.9678 8.9678 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
پزوی آرژانتین / گورانی پاراگوئه 71.79 71.79 71.39 72.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه 1.7811 1.7811 1.7811 1.7811 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 347.97 347.97 347.97 347.97 0.08 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
دلار / گورانی پاراگوئه 6951.52 6951.52 6915.24 6993.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1340.96 1340.96 1340.96 1340.96 2.39 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 388.3753 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
سول پرو / گورانی پاراگوئه 1701.68 1701.68 1701.68 1701.68 0.02 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.001 0.001 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۴۳
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0063 0.0063 0.0063 0.0064 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۸:۲۹
گورانی پاراگوئه / پزو شیلی 0.1118 0.1118 0.1118 0.1118 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
گورانی پاراگوئه / پزوی آرژانتین 0.0139 0.0139 0.0139 0.0139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۸
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.5625 0.5625 0.562 0.5664 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
گورانی پاراگوئه / پزوی مکزیک 0.0029 0.0029 0.0029 0.003 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۸:۲۸
گورانی پاراگوئه / دلار 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0007 0.0007 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۲۸
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
گورانی پاراگوئه / سول پرو 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۱:۲۱
یورو / گورانی پاراگوئه 8231.3 8231.3 8231.3 8231.3 25.90 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی