پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه
پاراگوئه

گورانی پاراگوئه / دلار

0.0002
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 16:00:59
0 (100.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (100.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.11%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاراگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 906.12 906.12 904.79 910.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۲۸
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 141.84 141.84 141.84 141.84 0.49 0.35% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۴۲
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 8.7714 8.7692 8.7692 8.7714 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۷
پزوی آرژانتین / گورانی پاراگوئه 67.59 67.59 67.47 68.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۲۸
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه 1.7072 1.7079 1.7072 1.7079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۷
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 310.54 310.52 309.97 310.75 0.32 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۴۲
دلار / گورانی پاراگوئه 6256.76 6256.76 6247.58 6286.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1091.25 1092.8 1091.25 1095.31 0.19 0.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۴۲
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 388.3753 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
سول پرو / گورانی پاراگوئه 1728.39 1728.39 1728.15 1728.39 0.05 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۲۱
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0071 0.0071 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۴۲
گورانی پاراگوئه / پزو شیلی 0.1143 0.1143 0.1143 0.1143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۷
گورانی پاراگوئه / پزوی آرژانتین 0.0148 0.0148 0.0148 0.0149 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۴۲
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.5872 0.587 0.587 0.5872 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۷
گورانی پاراگوئه / پزوی مکزیک 0.0032 0.0032 0.0031 0.0032 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۸
گورانی پاراگوئه / دلار 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۴۲
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
گورانی پاراگوئه / سول پرو 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
یورو / گورانی پاراگوئه 7443 7449.9 7438 7537.3 94.30 1.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی