شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2593
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:55
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:50
6 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
15 (11.63%)
تغییر ۶ ماهه
28 (24.14%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,479
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:02:51
15 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
155 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
249 (9.12%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0499 1.0529 - 1.051 1.0529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
ARS/PLN 0.0643 0.0644 - 0.0644 0.0644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
AUD/PLN 2.6329 2.6381 2.6325 2.6325 2.6381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BRL/PLN 0.9222 0.9249 - 0.923 0.9249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
BTC/PLN - 32705.27 - 32705.27 32705.27 730.07 2.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۸
CAD/PLN 2.9352 2.9403 2.9337 2.9337 2.9403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
CHF/PLN 3.971 3.9797 3.9708 3.9708 3.9797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
CNY/PLN 0.5559 0.5576 - 0.5565 0.5576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
CZK/PLN 0.1689 0.1694 0.1689 0.1689 0.1694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
DKK/PLN 0.5691 0.5701 0.569 0.569 0.5701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2523 4.2611 4.2551 4.2551 4.2611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
GBP/PLN 5.0428 5.0521 5.0415 5.0415 5.0521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
HKD/PLN 0.4964 0.4972 0.4963 0.4963 0.4972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
HRK/PLN - 0.5764 - 0.576 0.5764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۴۵
HUF/PLN - 0.0127 - 0.0127 0.0127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
JPY/PLN 0.0353 0.0354 0.0353 0.0353 0.0354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
LTL/PLN - 1.2332 - 1.2322 1.2332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۱۲
MXN/PLN 0.2052 0.2058 0.2053 0.2053 0.2058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
NOK/PLN 0.4262 0.4275 0.426 0.426 0.4275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
NZD/PLN 2.5478 2.5539 2.5472 2.5472 2.5539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/AED 0.951 0.9512 - 0.9512 0.9516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/ARS 15.536 15.5412 - 15.5412 15.5732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/AUD 0.3793 0.3794 - 0.3794 0.3797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/BBD 0.5174 0.5282 - 0.5282 0.5285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/BHD 0.0976 0.0976 - 0.0976 0.0976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/BRL 1.0827 1.0828 - 1.0828 1.0838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/CAD 0.3404 0.3405 - 0.3404 0.3405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PLN/CHF 0.2514 0.2515 0.2513 0.2513 0.2515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/CLP 200.99 201.5 - 201.46 201.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/CNY 1.7961 1.7962 - 1.7962 1.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/COP - 834.25 - 834.25 834.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
PLN/CZK 5.9068 5.9206 5.903 5.903 5.9206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/DKK 1.7539 1.7572 1.7535 1.7535 1.7572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/EGP 4.0782 4.1041 - 4.1041 4.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/EUR 0.2348 0.2349 0.2347 0.2347 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/GBP 0.198 0.198 0.1979 0.1979 0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/HKD 2.0124 2.0127 - 2.0127 2.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/HUF 78.87 79.107 78.936 78.936 79.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/IDR 3512.43 3516.31 - 3516.31 3517.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/INR 18.47 18.47 - 18.47 18.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/ISK 32.21 32.26 - 32.26 32.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/JMD 35.47 35.99 - 35.99 36.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/JOD 0.1833 0.1838 - 0.1838 0.1839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/JPY 28.2775 28.3329 28.274 28.274 28.3329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/KES 26.1 26.15 - 26.15 26.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/KRW 302.75 303.27 - 303.19 303.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/LBP 390.47 393.06 - 393.06 393.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/LKR 47 47.04 - 47.04 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4953 2.4989 - 2.4987 2.5007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/MXN 4.8651 4.8654 4.8601 4.8601 4.8654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/MYR 1.0524 1.053 - 1.053 1.0534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/NAD 3.7286 3.7338 - 3.7338 3.7433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/NOK 2.3427 2.343 2.3392 2.3392 2.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/NPR 29.55 29.55 - 29.55 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/NZD 0.3917 0.392 - 0.3919 0.3921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/OMR 0.0997 0.0997 - 0.0997 0.0998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
PLN/PAB 0.2589 0.2589 - 0.2589 0.2591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/PHP 13.15 13.17 - 13.17 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
PLN/PKR 39.88 40.2 - 40.19 40.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/QAR 0.9429 0.943 - 0.943 0.9435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/RON 1.1221 1.1234 - 1.1231 1.1238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/RUB 16.08 16.08 - 16 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
PLN/SAR 0.9714 0.9715 - 0.9715 0.9719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/SEK 2.4774 2.4777 2.4732 2.4732 2.4777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PLN/SGD 0.3498 0.3501 - 0.3499 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
PLN/THB 7.91 7.92 - 7.92 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۲۱
PLN/TRY 1.5378 1.5383 - 1.5383 1.5396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/TWD 7.78 7.78 - 7.78 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۲۱
PLN/UAH 6.3185 6.3369 - 6.3293 6.3369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/VEF 19287.1906 19335.5294 - 19227.8656 19342.2907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/XAF 153.93 153.93 - 153.93 153.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/XCD 0.6991 0.7043 - 0.7043 0.7045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/XOF 153.03 155.62 - 154.74 155.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/ZAR 3.7238 3.7316 - 3.7278 3.7326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
RON/PLN - 0.9018 - 0.9018 0.9021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RUB/PLN 0.0621 0.0623 0.0622 0.0622 0.0623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
SAR/PLN 1.0279 1.0309 - 1.0291 1.0309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SEK/PLN 0.4032 0.404 0.4027 0.4027 0.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
SGD/PLN 2.8525 2.8598 2.8538 2.8538 2.8598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
TRY/PLN 0.6492 0.6511 0.6487 0.6487 0.6511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
TWD/PLN 0.1283 0.1287 - 0.1286 0.1287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
UAH/PLN 0.1579 0.1582 - 0.1582 0.1582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۲۱
VEF/PLN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۵
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2679 0.2687 0.2678 0.2678 0.2687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
دلار / زلوتی لهستان 3.8574 3.8643 - 3.8605 3.8643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵
زلوتی لهستان / دلار 0.2586 0.2593 - 0.2588 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵