لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2417
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 09:56:37
0 (6.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

178
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:33
11 (6.59%)
تغییر ۳ ماهه
12 (7.23%)
تغییر ۶ ماهه
21 (13.38%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,646
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:11:48
189 (6.65%)
تغییر ۳ ماهه
23 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
539 (25.55%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / زلوتی لهستان 4.1417 4.1424 4.1351 4.1589 0.01 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۵۹
زلوتی لهستان / دلار 0.2417 0.2416 0.241 0.242 0.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۵۶
زلوتی لهستان / یورو 0.2187 0.2138 0.2135 0.2187 0.01 2.39% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
یورو / زلوتی لهستان 4.5703 4.6819 4.5703 4.6946 0.11 2.49% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / کرون چک 5.578 5.4764 5.4687 5.578 0.11 2.09% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / ین ژاپن 28.297 27.3574 27.3574 28.297 0.89 3.25% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
کرون چک / زلوتی لهستان 0.179 0.1829 0.179 0.1836 0.00 2.29% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
ین ژاپن / زلوتی لهستان 0.0353 0.0366 0.0353 0.0366 0.00 3.40% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / کرون نروژ 2.2479 2.1986 2.1743 2.2479 0.07 3.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
کرون سوئد / زلوتی لهستان 0.4479 0.4547 0.4479 0.4586 0.01 2.10% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
کرون نروژ / زلوتی لهستان 0.4446 0.4552 0.4446 0.4607 0.01 3.28% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
پزوی مکزیک / زلوتی لهستان 0.1917 0.1899 0.1899 0.192 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
روبل روسیه / زلوتی لهستان 0.0527 0.0553 0.0527 0.0557 0.00 5.69% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / پزوی مکزیک 5.2125 5.2716 5.2125 5.2716 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
لیره ترکیه / زلوتی لهستان 0.4635 0.3209 0.3209 0.4635 0.14 43.50% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
پوند انگلیس / زلوتی لهستان 5.3287 5.5082 5.3287 5.5353 0.19 3.64% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
دلار کانادا / زلوتی لهستان 3.0716 3.2325 3.0716 3.2637 0.18 5.91% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / پوند انگلیس 0.1876 0.1816 0.1811 0.1876 0.01 3.59% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / فرانک سوییس 0.2355 0.2227 0.2224 0.2355 0.01 5.80% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
فرانک سوییس / زلوتی لهستان 4.2439 4.4932 4.2439 4.5051 0.25 5.88% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
دلار هنگ کنگ / زلوتی لهستان 0.4974 0.5305 0.4974 0.533 0.04 7.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / کرون دانمارک 1.6263 1.5903 1.5892 1.6263 0.04 2.37% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
کرون دانمارک / زلوتی لهستان 0.6146 0.6295 0.6146 0.6313 0.02 2.47% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
دلار استرالیا / زلوتی لهستان 2.8261 2.9366 2.8261 2.9687 0.14 4.80% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان 2.7096 2.8085 2.7096 2.8402 0.12 4.33% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / فورینت مجارستان 76.271 78.716 76.271 78.716 2.33 3.05% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / کرون سوئد 2.2312 2.2012 2.1864 2.2312 0.04 1.98% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
دلار سنگاپور / زلوتی لهستان 2.8764 3.0169 2.8764 3.0356 0.16 5.39% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان 0.2639 0.2549 0.2549 0.2639 0.01 2.72% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۹
زلوتی لهستان / ریال قطر 0.8806 0.8811 0.8798 0.8879 0.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / بات تایلند 8.18 8.17 8.12 8.18 0.06 0.74% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / روبل روسیه 18.11 18.09 17.97 18.11 0.15 0.84% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / روپیه نپال 29.07 29.04 28.94 29.07 0.13 0.45% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / لئو رومانی 1.0587 1.0594 1.0572 1.0596 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / لیره ترکیه 3.1186 3.1029 3.0742 3.1186 0.02 0.58% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
ریال عربستان / زلوتی لهستان 1.1029 1.1023 1.1023 1.1081 0.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دلار سنگاپور 0.3317 0.3316 0.33 0.3317 0.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / ریال عربستان 0.9074 0.9086 0.9049 0.9086 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / فرانک آفریقا 145.53 145.59 145.01 145.59 0.55 0.38% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / بولبوا پاناما 0.2466 0.2467 0.2457 0.2467 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دلار نیوزیلند 0.3562 0.3559 0.353 0.3562 0.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / روپیه پاکستان 42.8 42.82 42.65 42.82 0.17 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / هریونیا اوکراین 6.6012 6.6028 6.5778 6.6028 0.03 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دلار کارائیب شرقی 0.6577 0.658 0.6554 0.658 0.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی 3.9263 3.9189 3.8904 3.9263 0.03 0.78% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / فرانک آفریقای غربی 141.58 141.64 141.07 141.64 0.52 0.37% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دلار نامبیا 3.9203 3.9101 3.8928 3.9203 0.03 0.69% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / رینگیت مالزی 1.0234 1.0229 1.0209 1.0234 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / پوند لبنان 367.17 367.36 365.87 367.36 1.44 0.39% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / درهم مراکش 2.2359 2.2372 2.2311 2.2378 0.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دینار اردن 0.1717 0.1718 0.1711 0.1718 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / شیلینگ کنیا 27.24 27.25 27.14 27.25 0.11 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / کرونا ایسلند 31.44 31.48 31.41 31.48 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / وون کره جنوبی 287.36 287.65 286.5 287.97 0.12 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دلار جامائیکا 37.84 37.86 37.71 37.86 0.03 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / روپیه سریلانکا 49.09 49.11 48.91 49.11 0.20 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / روپیه هند 18.17 18.15 18.09 18.17 0.07 0.39% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / روپیه اندونزی 3466.2 3464.33 3451.47 3466.2 16.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دلار هنگ کنگ 1.886 1.8869 1.8793 1.8869 0.01 0.39% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / پوند مصر 3.8108 3.8127 3.7972 3.8127 0.02 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / یوان چین 1.5412 1.5416 1.5392 1.5424 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
یوان چین / زلوتی لهستان 0.6492 0.649 0.6487 0.6508 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / پزو شیلی 204.35 204.46 203.61 204.46 0.82 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / رئال برزیل 1.3547 1.3554 1.3502 1.3554 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دلار کانادا 0.3095 0.3093 0.3071 0.3095 0.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
رئال برزیل / زلوتی لهستان 0.7386 0.7382 0.7382 0.7421 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / لو بلغارستان 4.1824 4.1855 4.1791 4.1858 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دلار استرالیا 0.3408 0.3403 0.3375 0.3408 0.00 0.89% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / دلار باربادوس 0.4933 0.4935 0.4844 0.4935 0.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / پزوی آرژانتین 24.4097 24.4221 24.3205 24.4221 0.10 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
درهم امارات / زلوتی لهستان 1.1265 1.1258 1.1258 1.1317 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
زلوتی لهستان / درهم امارات 0.8883 0.8887 0.8851 0.8887 0.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۴۴
دلار تایوان / زلوتی لهستان 0.1491 0.1491 0.1491 0.1497 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۳
زلوتی لهستان / دلار تایوان 6.71 6.71 6.69 6.71 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۳
هریونیا اوکراین / زلوتی لهستان 0.1516 0.1516 0.1516 0.1522 0.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۳
زلوتی لهستان / ریال عمان 0.0931 0.0931 0.0928 0.0931 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۳
زلوتی لهستان / پزو فیلیپین 12.18 12.18 12.12 12.18 0.05 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۳
زلوتی لهستان / دینار بحرین 0.0912 0.0912 0.0909 0.0912 0.00 0.44% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۳
پزوی آرژانتین / زلوتی لهستان 0.041 0.0411 0.041 0.0412 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۲۲
کونا کرواسی / زلوتی لهستان 0.6112 0.6112 0.6112 0.6112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
فورینت مجارستان / زلوتی لهستان 0.0131 0.0131 0.0131 0.0131 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
لئو رومانی / زلوتی لهستان 0.9018 0.9018 0.9018 0.9021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۰:۰۰
زلوتی لهستان / پزوی کلمبیا 834.25 834.25 834.25 834.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۰:۰۰
لو بلغارستان / زلوتی لهستان 2.1768 2.1768 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۰:۰۰
لیتاس لیتوانی / زلوتی لهستان 1.2332 1.2332 1.2322 1.2332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۰:۰۰
پزوی کلمبیا / زلوتی لهستان 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
طلا / زلوتی لهستان 4569.5 4569.5 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۰
زلوتی لهستان / لیتاس لیتوانی 0.8223 0.8223 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی