شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2612
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 19:28:39
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

142
قیمت روز
1 (0.71%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:48
6 (4.41%)
تغییر ۳ ماهه
14 (10.94%)
تغییر ۶ ماهه
27 (23.48%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,507
قیمت روز
2 (0.06%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 19:34:25
56 (2.28%)
تغییر ۳ ماهه
174 (6.49%)
تغییر ۶ ماهه
200 (7.38%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0422 1.0426 1.0417 1.0396 1.0427 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
ARS/PLN 0.0638 0.0638 0.0637 0.0636 0.0638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۲۱
AUD/PLN 2.6262 2.6285 2.628 2.6252 2.6335 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BRL/PLN 0.9148 0.9151 0.9145 0.9145 0.9202 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
BTC/PLN - 33140.29 - 33140.29 33140.29 909.35 2.74% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۰۷
CAD/PLN 2.9321 2.9327 2.9301 2.9242 2.9327 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
CHF/PLN 3.951 3.9531 3.9502 3.9438 3.9551 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
CNY/PLN 0.5575 0.5577 0.5573 0.5569 0.5587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
CZK/PLN 0.169 0.1691 0.169 0.1685 0.1691 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
DKK/PLN 0.5677 0.568 0.5677 0.5673 0.5683 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2429 4.2439 4.2423 4.2375 4.2465 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
GBP/PLN 4.9717 4.9727 4.9728 4.9587 4.9772 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
HKD/PLN 0.4929 0.4929 0.4926 0.4917 0.4929 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
HRK/PLN - 0.5764 - 0.576 0.5764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۴۵
HUF/PLN - 0.0126 - 0.0126 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
JPY/PLN 0.0348 0.0348 0.0347 0.0347 0.0348 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
LTL/PLN - 1.2332 - 1.2322 1.2332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۱۲
MXN/PLN 0.2048 0.2049 0.205 0.2046 0.2053 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
NOK/PLN 0.4291 0.4292 0.429 0.4283 0.4298 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
NZD/PLN 2.5248 2.5263 2.526 2.5241 2.5333 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/AED 0.9592 0.9594 0.9601 0.9592 0.9621 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/ARS 15.6574 15.6836 15.6942 15.6717 15.7187 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/AUD 0.3806 0.3807 0.381 0.38 0.381 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
PLN/BBD 0.5219 0.5328 0.5332 0.5327 0.5344 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/BHD 0.0985 0.0985 0.0986 0.0985 0.0988 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/BRL 1.0929 1.0931 1.0937 1.0869 1.0938 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/CAD 0.341 0.341 0.3413 0.341 0.342 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/CHF 0.253 0.2532 0.2533 0.2528 0.2537 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/CLP 200.69 200.77 201.49 200.77 202.92 1.83 0.91% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/CNY 1.7934 1.7936 1.7947 1.79 1.7962 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/COP - 834.25 - 834.25 834.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
PLN/CZK 5.9123 5.917 5.9191 5.917 5.9358 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/DKK 1.7608 1.761 1.762 1.7608 1.7638 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/EGP 4.1057 4.1318 4.1346 4.12 4.1584 0.02 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/EUR 0.2356 0.2357 0.2358 0.2355 0.236 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/GBP 0.2011 0.2011 0.2012 0.2008 0.2017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/HKD 2.0289 2.029 2.0304 2.0287 2.0348 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/HUF 78.761 78.876 78.938 78.876 79.44 0.46 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/IDR 3562.43 3565.04 3567.46 3564.48 3575.64 3.35 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/INR 18.55 18.55 18.57 18.55 18.62 0.04 0.22% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/ISK 32.39 32.47 32.48 32.39 32.5 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/JMD 34.62 35.3 35.32 35.3 35.4 0.05 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/JOD 0.1849 0.1854 0.1856 0.1854 0.1862 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/JPY 28.7677 28.7793 28.7958 28.773 28.8602 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/KES 26.37 26.42 26.44 26.39 26.51 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/KRW 302.75 303.27 303.43 302.6 304.18 0.73 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/LBP 393.2 396.59 396.86 396.56 397.75 0.58 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/LKR 47.34 47.38 47.41 47.37 47.49 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.5081 2.5115 2.5148 2.5108 2.5188 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/MXN 4.8805 4.8816 4.8817 4.8714 4.887 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/MYR 1.0601 1.0607 1.0614 1.0607 1.0629 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/NAD 3.7936 3.7946 3.7972 3.776 3.8057 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/NOK 2.3297 2.3308 2.3316 2.327 2.3324 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/NPR 29.71 29.72 29.74 29.71 29.79 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/NZD 0.3958 0.3961 0.396 0.395 0.3962 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
PLN/OMR 0.1005 0.1006 0.1007 0.1005 0.1009 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/PAB 0.2612 0.2612 0.2614 0.2612 0.2619 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/PHP 13.3 13.31 13.32 13.31 13.35 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/PKR 40.38 40.4 40.42 40.37 40.56 0.15 0.37% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/QAR 0.9507 0.9512 0.9518 0.9511 0.9588 0.01 0.69% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/RON 1.1262 1.1266 1.1275 1.1261 1.1289 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/RUB 16.09 16.09 16.1 16.06 16.12 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/SAR 0.9798 0.9799 0.9806 0.9798 0.9828 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/SEK 2.4858 2.4868 2.4878 2.4855 2.4908 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/SGD 0.352 0.352 0.3522 0.352 0.3527 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/THB 7.92 7.93 7.94 7.93 7.97 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/TRY 1.5454 1.546 1.5469 1.5415 1.5472 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/TWD 7.82 7.83 7.84 7.82 7.85 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/UAH 6.3626 6.3634 6.3703 6.3291 6.3703 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/VEF 19313.4573 19361.862 19378.5626 19361.6092 19417.6431 26.84 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/XAF 154.53 154.53 154.65 154.34 154.79 0.17 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/XCD 0.7051 0.7103 0.711 0.7103 0.7124 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/XOF 152.88 154.71 154.83 153.6 155.15 0.23 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/ZAR 3.7902 3.7924 3.792 3.779 3.8059 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
RON/PLN - 0.9018 - 0.9018 0.9021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RUB/PLN 0.0622 0.0622 0.0621 0.0621 0.0623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
SAR/PLN 1.0204 1.0207 1.0199 1.0178 1.0207 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
SEK/PLN 0.4021 0.4023 0.4022 0.401 0.4023 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
SGD/PLN 2.84 2.8419 2.8402 2.834 2.8419 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
TRY/PLN 0.6468 0.6471 0.6466 0.6464 0.6491 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
TWD/PLN 0.1277 0.1278 0.1277 0.1275 0.1279 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
UAH/PLN 0.157 0.1573 0.1572 0.1572 0.1581 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
VEF/PLN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۵
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2637 0.2638 0.2639 0.2628 0.2648 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
دلار / زلوتی لهستان 3.8271 3.8286 3.8284 3.8184 3.831 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۷
زلوتی لهستان / دلار 0.2611 0.2612 0.2611 0.2611 0.262 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۸