شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0065
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:35:35
0 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:43
198 (3.59%)
تغییر ۳ ماهه
328 (6.09%)
تغییر ۶ ماهه
1,479 (34.93%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

20,241
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
4,209 (26.25%)
تغییر ۳ ماهه
5,189 (34.48%)
تغییر ۶ ماهه
1,044 (5.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 42 42.22 - 42.08 42.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
ARS/PKR 2.57 2.58 - 2.58 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۶
AUD/PKR 106.03 106.61 - 106.58 106.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BHD/PKR 409.16 411.39 - 411.39 411.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BRL/PKR 37.07 37.26 - 37.25 37.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CAD/PKR 118.06 118.71 - 118.68 118.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CHF/PKR 159.4 160.23 - 160.23 160.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CNY/PKR 22.49 22.61 - 22.49 22.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
DKK/PKR 22.89 23.01 - 23.01 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
EGP/PKR 9.7147 9.827 - 9.794 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
EUR/PKR 171.07 172.019 - 171.988 172.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
GBP/PKR 200.69 201.762 - 201.762 201.839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
HKD/PKR 19.8594 19.9632 - 19.9632 19.9645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HUF/PKR 0.5088 0.5114 - 0.5114 0.5116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
INR/PKR 2.1703 2.1817 - 2.1744 2.1854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
ISK/PKR 1.2433 1.2497 - 1.2497 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
JPY/PKR 1.4004 1.4081 - 1.4077 1.4081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
KWD/PKR 507.93 511.58 - 511.58 511.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/PKR 8.2673 8.3102 - 8.3038 8.3102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MYR/PKR 38 38.29 - 38.07 38.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
NOK/PKR 17.31 17.4 - 17.34 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
NZD/PKR 102 102.59 - 102.53 102.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
OMR/PKR 400.63 402.81 - 401.43 403.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PHP/PKR 3.0297 3.0454 - 3.0454 3.0454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PKR/CLP 4.9986 5.0087 - 4.9791 5.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
PKR/CZK 0.1466 0.1467 - 0.1467 0.1467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
PKR/EUR - 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
PKR/GBP - 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
PKR/HUF 1.9588 1.9621 - 1.9608 1.9621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PKR/IDR 88.12 88.22 - 88.16 88.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PKR/INR 0.4595 0.4596 - 0.4588 0.4601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PKR/ISK 0.8013 0.8033 - 0.8031 0.8033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PKR/JMD 0.857 0.8739 - 0.8732 0.8747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PKR/JPY 0.712 0.7122 - 0.7122 0.7123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PKR/KES 0.6517 0.653 - 0.6525 0.6552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PKR/KRW 7.5 7.52 - 7.52 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PKR/LBP 9.73 9.82 - 9.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۴۲
PKR/LKR 1.1712 1.1725 - 1.171 1.1739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PKR/NPR 0.7353 0.7354 - 0.7337 0.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PKR/PHP 0.3292 0.3293 - 0.3288 0.3298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
PKR/RUB 0.398 0.398 - 0.3964 0.3995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
PKR/THB 0.1964 0.1967 - 0.1967 0.1967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
PKR/USD - 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۵
PKR/XAF 3.8162 3.8162 - 3.7999 3.8178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PKR/XOF 3.7852 3.8304 - 3.7967 3.8339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
PKR/ZAR - 0.0933 - 0.0933 0.0933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/PKR 40.34 40.55 - 40.55 40.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
QAR/PKR 42.12 42.35 - 42.35 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
RUB/PKR 2.5061 2.5191 - 2.5189 2.5191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
SAR/PKR 41.12 41.34 - 41.19 41.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
SEK/PKR 16.21 16.29 - 16.29 16.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SGD/PKR 114.46 115.12 - 115.09 115.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
THB/PKR 5.0713 5.1043 - 5.1043 5.1043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TRY/PKR 26.19 26.32 - 26.31 26.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TWD/PKR 5.15 5.18 - 5.16 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
VEF/PKR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/PKR 10.667 10.73 - 10.726 10.738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار / روپیه پاکستان 154.27 155.07 - 154.67 155.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴