شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0065
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:35:35
0 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,732
قیمت روز
19 (0.33%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:45
217 (3.93%)
تغییر ۳ ماهه
347 (6.44%)
تغییر ۶ ماهه
1,498 (35.38%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

20,052
قیمت روز
188 (0.94%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 14:34:48
4,020 (25.07%)
تغییر ۳ ماهه
5,001 (33.22%)
تغییر ۶ ماهه
855 (4.46%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 42.09 42.11 42.22 42.09 42.22 0.11 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
ARS/PKR 2.58 2.58 - 2.58 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۶
AUD/PKR 106.05 106.17 106.2 106.07 107.139 0.66 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
BHD/PKR 410.1 410.29 410.32 410.01 411.37 1.32 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
BRL/PKR 36.95 36.96 36.97 36.96 37.19 0.30 0.81% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
CAD/PKR 118.42 118.49 118.44 118.31 118.75 0.24 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
CHF/PKR 159.56 159.61 159.65 159.57 160.25 0.62 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
CNY/PKR 22.52 22.52 22.53 22.52 22.6 0.09 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۴۲
DKK/PKR 22.93 22.94 22.95 22.94 23.02 0.07 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
EGP/PKR 9.7737 9.8391 9.8203 9.771 9.8463 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
EUR/PKR 171.334 171.405 171.452 171.405 172.004 0.61 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
GBP/PKR 200.774 200.855 201.009 200.607 201.9 0.69 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
HKD/PKR 19.9035 19.9104 19.9101 19.8978 19.9632 0.05 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
HUF/PKR 0.5124 0.5126 0.5123 0.5087 0.5126 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
INR/PKR 2.1768 2.1776 2.177 2.1737 2.1877 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
ISK/PKR 1.2453 1.2457 1.2459 1.2456 1.25 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
JPY/PKR 1.4033 1.4042 1.4043 1.4028 1.4091 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
KWD/PKR 508.52 509.94 509.39 509.02 510.72 1.64 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
MXN/PKR 8.2734 8.276 8.2809 8.2756 8.3139 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
MYR/PKR 38.07 38.11 38.09 38.071 38.22 0.18 0.47% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
NOK/PKR 17.33 17.34 17.33 17.33 17.41 0.06 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
NZD/PKR 101.96 102.04 102.1 102.04 103.021 0.46 0.45% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
OMR/PKR 401.56 401.79 401.75 401.5 402.82 1.23 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
PHP/PKR 3.0347 3.0357 3.0351 3.0316 3.0432 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PKR/CLP 4.9688 4.9707 4.9846 4.9707 5.0237 0.04 0.76% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PKR/CZK 0.1464 0.1465 0.1464 0.1464 0.1471 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PKR/EUR - 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
PKR/GBP - 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
PKR/HUF 1.9499 1.9525 1.953 1.9515 1.968 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PKR/IDR 88.2 88.27 88.25 88.24 88.58 0.05 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
PKR/INR 0.4593 0.4593 0.4594 0.4593 0.4612 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PKR/ISK 0.8019 0.8039 0.8036 0.8021 0.8055 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PKR/JMD 0.8571 0.874 0.8741 0.8738 0.8765 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۲۱
PKR/JPY 0.7124 0.7125 0.7123 0.7107 0.7148 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PKR/KES 0.6528 0.6541 0.6544 0.6534 0.6566 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PKR/KRW 7.5 7.51 7.5 7.48 7.54 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PKR/LBP 9.74 9.82 9.83 9.82 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۵۶
PKR/LKR 1.172 1.173 1.1731 1.1726 1.176 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۲۱
PKR/NPR 0.7356 0.7357 0.7358 0.7353 0.738 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۲۱
PKR/PHP 0.3294 0.3295 0.3296 0.3289 0.3308 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
PKR/RUB 0.3983 0.3983 0.3982 0.3973 0.3992 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
PKR/THB 0.1962 0.1963 0.1964 0.1963 0.1974 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
PKR/USD - 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۵
PKR/XAF 3.8263 3.8263 3.8265 3.8209 3.8337 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۲۱
PKR/XOF 3.7854 3.8307 3.831 3.8078 3.8415 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۲۱
PKR/ZAR - 0.0937 - 0.0937 0.0937 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
PLN/PKR 40.38 40.4 40.42 40.37 40.56 0.15 0.37% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
QAR/PKR 42.45 42.49 42.6 42.22 42.6 0.14 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
RUB/PKR 2.51 2.5108 2.5109 2.5102 2.5187 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
SAR/PKR 41.21 41.23 41.22 41.2 41.34 0.11 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
SEK/PKR 16.24 16.25 16.24 16.23 16.29 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۵۶
SGD/PKR 114.71 114.77 114.78 114.7 115.11 0.35 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
THB/PKR 5.0946 5.0979 5.1013 5.0842 5.1114 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
TRY/PKR 26.13 26.13 26.14 26.13 26.31 0.19 0.73% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
TWD/PKR 5.16 5.16 5.17 5.16 5.18 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
VEF/PKR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/PKR 10.648 10.656 10.665 10.615 10.737 0.07 0.69% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
دلار / روپیه پاکستان 154.62 154.67 - 154.4965 155.08 0.40 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۱۵