شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:12
0 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,375
قیمت روز
111 (1.77%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:43
682 (11.98%)
تغییر ۳ ماهه
795 (14.25%)
تغییر ۶ ماهه
2,028 (46.65%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

15,005
قیمت روز
496 (3.42%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:00:59
5,031 (25.11%)
تغییر ۳ ماهه
285 (1.86%)
تغییر ۶ ماهه
3,381 (18.39%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PKR 2.57 2.6 - 2.58 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۲۸
AUD/PKR 100.25 101.605 101.34 101.34 102.06 0.05 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
BHD/PKR 440.86 441.22 445.62 441.22 445.62 4.40 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
BRL/PKR 31.63 31.96 - 31.96 31.96 0.06 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
CAD/PKR 117.29 117.486 118.56 117.486 118.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
CHF/PKR 170.09 172.123 171.88 171.88 172.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
CNY/PKR 23.43 23.68 23.7 23.68 23.72 0.04 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
DKK/PKR 24.03 24.435 24.28 24.28 24.44 0.06 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
EGP/PKR 10.5222 10.493 10.7006 10.493 10.7006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
EUR/PKR 179.5 181.705 181.406 181.406 182.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
GBP/PKR 205.053 206.2 207.262 206.2 208.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
HKD/PKR 21.4411 21.462 21.6676 21.442 21.6743 0.21 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
HUF/PKR 0.492 0.4972 0.5005 0.4972 0.5018 0.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/PKR 2.1878 2.1812 2.212 2.1776 2.2161 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
ISK/PKR 1.1531 1.1652 1.168 1.1652 1.1719 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
JPY/PKR 1.5368 1.5387 1.5534 1.5387 1.558 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
KWD/PKR 534.05 530.17 540.71 530.17 540.71 8.29 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
MXN/PKR 6.8026 6.8742 6.8343 6.8343 6.9303 0.03 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
MYR/PKR 38.13 38.524 38.62 38.36 38.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
NOK/PKR 15.98 16.15 16.07 16.07 16.21 0.06 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/PKR 97.85 99.097 98.95 98.87 99.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
OMR/PKR 431.48 432.07 436.36 432.07 437.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
PHP/PKR 3.2765 3.311 3.313 3.3084 3.3188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
PKR/CLP 5.1484 5.1678 - 5.1678 5.1678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۴
PKR/CZK 0.1526 0.1529 0.1528 0.1515 0.1531 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
PKR/EUR - 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۶
PKR/GBP - 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
PKR/HUF 2.0208 2.0229 2.0091 2.0041 2.0229 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PKR/IDR 98.13 98.43 98.88 98.43 99.06 0.18 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
PKR/INR 0.4545 0.4547 0.4543 0.4537 0.4551 0.00 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PKR/ISK 0.8617 0.8637 0.8616 0.8586 0.8637 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PKR/JMD 0.791 0.8146 - 0.8146 0.8146 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
PKR/JPY 0.6473 0.6493 0.6475 0.6442 0.6493 0.01 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
PKR/KES 0.6313 0.6325 0.6331 0.6325 0.6337 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PKR/KRW 7.36 7.37 7.36 7.34 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PKR/LBP 9.01 9.09 - 9.09 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
PKR/LKR 1.1369 1.1429 1.1339 1.1339 1.1448 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۴۹
PKR/NPR 0.7274 0.7275 0.727 0.726 0.7284 0.00 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PKR/PHP 0.3035 0.3037 0.3035 0.3029 0.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
PKR/RUB 0.4615 0.4615 0.4637 0.4615 0.4639 0.00 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
PKR/THB 0.1971 0.1972 0.1971 0.1966 0.1974 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
PKR/USD - 0.006 - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
PKR/XAF 3.62 3.62 - 3.62 3.62 0.01 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۷
PKR/XOF 3.5675 3.6094 3.5135 3.5135 3.6169 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۱۴
PKR/ZAR - 0.1081 - 0.1081 0.1081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
PLN/PKR 39.17 39.58 39.76 39.58 39.94 0.21 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
QAR/PKR 45.12 45.62 45.61 45.26 46.15 0.53 1.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
RUB/PKR 2.1556 2.1783 2.1677 2.1671 2.1783 0.01 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
SAR/PKR 44.17 44.199 44.66 44.199 44.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
SEK/PKR 16.42 16.59 16.6 16.54 16.64 0.03 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
SGD/PKR 115.82 116.766 117.07 116.766 117.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
THB/PKR 5.0471 5.0855 5.1017 5.0855 5.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
TRY/PKR 24.81 25.07 25.12 25.07 25.36 0.28 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
TWD/PKR 5.5 5.4983 5.56 5.4983 5.58 0.06 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
VEF/PKR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/PKR 8.865 9.244 8.973 8.973 9.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
درهم امارات / 45.26 45.306 45.74 45.306 45.74 0.43 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
دلار / روپیه پاکستان 166.25 166.1921 168 166.1921 168 1.81 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی