شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین فیلیپین
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0198
قیمت روز
0 (0.51%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:43:39
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,969
قیمت روز
21 (1.08%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:14
56 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
124 (6.72%)
تغییر ۶ ماهه
375 (23.53%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:00:48
211 (31.70%)
تغییر ۳ ماهه
201 (30.61%)
تغییر ۶ ماهه
216 (32.18%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیلیپین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PHP 0.78 0.78 0.79 0.78 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۷
AUD/PHP 30.81 30.82 30.81 30.41 30.89 0.41 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
BRL/PHP 9.57 9.58 9.62 9.47 9.68 0.10 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
CAD/PHP 35.81 35.83 35.84 35.58 35.98 0.08 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
CHF/PHP 51.71 51.73 51.7 51.7 51.98 0.18 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
CNH/PHP - 7.1536 - 7.1536 7.1536 0.05 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
CNY/PHP 7.1312 7.134 7.1312 7.1312 7.1651 0.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
DKK/PHP 7.3154 7.3196 7.3153 7.3115 7.3611 0.03 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
EUR/PHP 54.611 54.653 54.616 54.607 54.977 0.26 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
GBP/PHP 62.244 62.289 62.259 61.997 62.439 0.04 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
HKD/PHP 6.5226 6.5251 6.525 6.5244 6.5548 0.02 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
HUF/PHP 0.1501 0.1501 0.1502 0.1496 0.1515 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
INR/PHP 0.6657 0.666 0.6657 0.6648 0.6669 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
ISK/PHP 0.3513 0.3514 0.3512 0.3511 0.3531 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
JPY/PHP 0.4641 0.4643 0.4641 0.4633 0.4681 0.00 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
MXN/PHP 2.0452 2.046 2.0416 1.9724 2.0572 0.01 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
NOK/PHP 4.8533 4.8552 4.8522 4.7872 4.8617 0.06 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
NZD/PHP 30.03 30.04 30.02 29.69 30.12 0.30 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
PHP/AUD - 0.0328 - 0.0328 0.0328 0.00 2.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۳:۱۴
PHP/CLP 16.83 16.86 16.87 16.82 17.13 0.25 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/CNY 0.1402 0.1402 0.1403 0.1397 0.1403 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/CZK 0.5038 0.504 0.5046 0.5028 0.5076 0.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/DKK 0.1367 0.1367 0.1368 0.1357 0.1368 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/EGP 0.3103 0.3123 0.3124 0.3111 0.3124 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/GBP - 0.0158 - 0.0158 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
PHP/HKD 0.1533 0.1533 0.1532 0.1527 0.1533 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۷
PHP/HUF 6.6585 6.6654 6.6618 6.6052 6.6903 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
PHP/IDR 323.78 325.06 325.19 324.17 327.67 0.73 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/INR 1.5015 1.5021 1.5027 1.5003 1.5046 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/ISK 2.8431 2.8488 2.8509 2.8369 2.8515 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/JMD 2.6487 2.708 2.7091 2.6861 2.7091 0.02 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/JPY 2.1538 2.1544 2.1552 2.1295 2.159 0.02 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/KES 2.1001 2.102 2.1016 2.0813 2.1046 0.01 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۴۲
PHP/KRW 24.22 24.24 24.23 24.21 24.39 0.16 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۴۲
PHP/LBP 29.77 30.03 30.01 29.9 30.03 0.09 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۷
PHP/LKR 3.8165 3.8264 3.8256 3.7613 3.8264 0.06 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۴۲
PHP/MAD 0.2035 0.2038 0.2039 0.2023 0.2039 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
PHP/MXN 0.4887 0.489 0.4899 0.4865 0.5074 0.00 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/MYR 0.0862 0.0863 0.0862 0.0861 0.0864 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۲۸
PHP/NAD 0.3674 0.3679 0.3677 0.3666 0.3795 0.00 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/NOK 0.2059 0.2061 0.2062 0.2058 0.2097 0.00 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/NPR 2.4109 2.4115 2.411 2.4006 2.4115 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۴۲
PHP/NZD - 0.0335 - 0.0335 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۳:۵۶
PHP/PKR 3.2862 3.3208 3.3221 3.2939 3.3221 0.01 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/RUB 1.5042 1.5042 1.5033 1.5014 1.5109 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/SEK 0.2001 0.2005 0.2003 0.1998 0.2015 0.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
PHP/THB 0.648 0.6483 0.6486 0.6479 0.6514 0.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/TRY 0.1341 0.1341 0.1338 0.1327 0.1341 0.00 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۲۸
PHP/USD 0.0198 0.0198 0.0197 0.0197 0.0198 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۳
PHP/XAF 12.0048 12.0048 12.0095 11.9433 12.0095 0.03 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PHP/XOF 11.9336 12.072 12.0823 12.0209 12.1062 0.04 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
PHP/ZAR 0.3674 0.3677 0.3678 0.3666 0.3811 0.01 2.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
PKR/PHP 0.3026 0.3028 0.3026 0.3026 0.305 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PLN/PHP 11.98 11.98 11.99 11.94 12.07 0.02 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۷
QAR/PHP 13.8053 13.8108 13.8053 13.7651 13.9577 0.03 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
RUB/PHP 0.6647 0.6649 0.6653 0.662 0.6662 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
SAR/PHP 13.45 13.45 13.46 13.45 13.51 0.04 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۷
SEK/PHP 4.9912 4.9932 4.9944 4.9747 5.0078 0.01 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
SGD/PHP 35.3 35.32 35.34 35.21 35.39 0.06 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۴۲
THB/PHP 1.5425 1.5432 1.5425 1.5359 1.5439 0.01 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
TRY/PHP 7.46 7.46 7.48 7.46 7.54 0.07 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۲۸
TWD/PHP 1.674 1.6747 1.6738 1.673 1.6794 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
VEF/PHP 0.46 0.47 - 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
ZAR/PHP 2.7191 2.6487 2.7225 2.6274 2.7315 0.01 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
درهم امارات / 13.77 13.78 13.77 13.77 13.85 0.03 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
دلار / پزو فیلیپین 50.58 50.6 50.58 50.57 50.86 0.13 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی