شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین فیلیپین
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0196
قیمت روز
0 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:35
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,882
قیمت روز
3 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:23
72 (3.98%)
تغییر ۳ ماهه
164 (9.55%)
تغییر ۶ ماهه
280 (17.48%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

654
قیمت روز
3 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
22 (3.26%)
تغییر ۳ ماهه
51 (7.28%)
تغییر ۶ ماهه
17 (2.48%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیلیپین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PHP 13.86 13.87 - 13.84 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
ARS/PHP 0.85 0.85 - 0.84 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۹:۴۲
AUD/PHP 35 35.01 - 35.01 35.01 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
BRL/PHP 12.23 12.24 - 12.24 12.24 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
CAD/PHP 38.96 38.98 - 38.98 38.98 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CHF/PHP 52.6 52.62 52.64 52.62 52.64 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CNH/PHP - 7.3919 - 7.3919 7.3919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
CNY/PHP 7.4216 7.4245 - 7.4245 7.4245 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/PHP 7.5563 7.5594 7.5608 7.5594 7.5617 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
EUR/PHP 56.454 56.497 56.498 56.497 56.513 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
GBP/PHP 66.229 66.265 66.278 66.265 66.304 0.06 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HKD/PHP 6.5537 6.5563 6.558 6.5563 6.5581 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HUF/PHP 0.1679 0.168 0.1681 0.168 0.1681 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
INR/PHP 0.7162 0.7165 - 0.7165 0.7165 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ISK/PHP 0.4103 0.4104 0.4106 0.4104 0.4106 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
JPY/PHP 0.4622 0.4624 - 0.4624 0.4624 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
MXN/PHP 2.7283 2.7293 2.7291 2.7278 2.7293 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NOK/PHP 5.7127 5.7149 5.7146 5.7146 5.7163 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/PHP 33.66 33.67 33.68 33.67 33.68 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/AUD - 0.0285 - 0.0285 0.0285 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
PHP/CLP 15.18 15.21 - 15.12 15.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
PHP/CNY 0.1347 0.1347 - 0.1346 0.1352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
PHP/CZK 0.4453 0.4456 0.4454 0.4454 0.4456 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/DKK 0.1323 0.1323 - 0.1316 0.1323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PHP/EGP 0.3099 0.3119 - 0.3119 0.3119 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/GBP - 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۷
PHP/HKD 0.1526 0.1526 - 0.1526 0.1526 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/HUF 5.9497 5.9599 5.9546 5.9546 5.9599 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/IDR 267.67 267.97 - 267.97 267.97 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/INR 1.3958 1.396 - 1.396 1.396 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/ISK 2.4338 2.4399 2.439 2.439 2.4399 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/JMD 2.6031 2.6544 - 2.6544 2.6544 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/JPY 2.1628 2.1634 2.1632 2.1632 2.1634 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/KES 1.9796 1.9835 - 1.9835 1.9835 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/KRW 22.79 22.83 22.81 22.81 22.83 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/LBP 29.57 29.83 - 29.83 29.83 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/LKR 3.5575 3.5615 - 3.5615 3.5615 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/MAD 0.1888 0.1891 - 0.1891 0.1891 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/MXN 0.3663 0.3666 0.3665 0.3665 0.3667 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/MYR 0.0795 0.0797 - 0.0796 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
PHP/NAD 0.2837 0.2838 - 0.282 0.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
PHP/NOK 0.175 0.175 0.1751 0.175 0.1751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/NPR 2.2335 2.2337 - 2.2337 2.2337 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/NZD - 0.0296 - 0.0296 0.0296 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PHP/PKR 3.0297 3.0454 - 3.0454 3.0454 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/RUB 1.2089 1.2089 1.2087 1.2087 1.2089 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/SEK 0.1869 0.187 - 0.187 0.187 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/THB 0.5966 0.5974 0.5973 0.5973 0.5974 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/TRY 0.1157 0.1157 - 0.1157 0.1157 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
PHP/USD 0.0196 0.0196 0.0197 0.0196 0.0197 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴
PHP/XAF 11.5919 11.5919 - 11.5919 11.5919 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/XOF 11.4974 11.6349 - 11.6349 11.6349 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/ZAR 0.2838 0.284 0.2842 0.2837 0.2842 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PKR/PHP 0.3292 0.3293 - 0.3288 0.3298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
PLN/PHP 13.31 13.32 - 13.32 13.32 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
QAR/PHP 13.9019 13.9073 - 13.9073 13.9073 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/PHP 0.827 0.8274 0.8275 0.8274 0.8275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SAR/PHP 13.57 13.58 - 13.55 13.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
SEK/PHP 5.3484 5.3505 5.3547 5.3505 5.3547 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SGD/PHP 37.78 37.8 37.81 37.8 37.81 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
THB/PHP 1.6747 1.6753 1.6757 1.6753 1.6757 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/PHP 8.64 8.64 8.65 8.64 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TWD/PHP 1.6991 1.6998 1.7 1.6998 1.7 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
VEF/PHP 0.46 0.47 - 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
ZAR/PHP 3.5203 3.5241 3.5235 3.5235 3.5272 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار / پزو فیلیپین 50.91 50.93 50.85 50.85 50.94 0.08 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴