شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین فیلیپین
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0196
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:02:22
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,883
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:25
74 (4.09%)
تغییر ۳ ماهه
165 (9.60%)
تغییر ۶ ماهه
274 (17.03%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

633
قیمت روز
7 (1.14%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 02:31:52
39 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
74 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
43 (6.37%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیلیپین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PHP 13.85 13.86 13.85 13.85 13.91 0.04 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
ARS/PHP 0.85 0.85 - 0.84 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۹:۴۲
AUD/PHP 34.8 34.83 34.82 34.8 34.97 0.13 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
BRL/PHP 12.08 12.09 12.07 12.07 12.13 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
CAD/PHP 38.89 38.92 38.88 38.88 39.07 0.13 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
CHF/PHP 52.46 52.5 52.45 52.45 52.75 0.24 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
CNH/PHP - 7.3911 - 7.3911 7.3911 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۰۷
CNY/PHP 7.3664 7.3722 7.3741 7.3711 7.3981 0.02 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
DKK/PHP 7.5448 7.552 7.5525 7.5454 7.5807 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
EUR/PHP 56.379 56.429 56.439 56.383 56.658 0.22 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
GBP/PHP 66.411 66.483 66.473 66.371 66.688 0.15 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
HKD/PHP 6.5452 6.5504 6.5506 6.5438 6.5756 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
HUF/PHP 0.1688 0.1689 0.1687 0.1687 0.1695 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
INR/PHP 0.7145 0.715 0.7145 0.7145 0.7179 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
ISK/PHP 0.4092 0.4095 0.4091 0.4091 0.411 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
JPY/PHP 0.4623 0.4626 0.4622 0.4622 0.4652 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
MXN/PHP 2.7117 2.7138 2.7147 2.7121 2.7223 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
NOK/PHP 5.6615 5.666 5.6666 5.6584 5.6853 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
NZD/PHP 33.53 33.56 33.53 33.53 33.69 0.12 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۲
PHP/AUD - 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۳:۰۷
PHP/CLP 15.2 15.23 15.24 15.18 15.25 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/CNY 0.1357 0.1357 0.1356 0.1352 0.1357 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۸:۴۲
PHP/CZK 0.4451 0.4453 0.445 0.4433 0.4455 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/DKK 0.1325 0.1325 0.1326 0.1319 0.1326 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۲
PHP/EGP 0.3093 0.3113 0.3117 0.3099 0.3117 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/GBP - 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۷
PHP/HKD 0.1527 0.1527 0.1529 0.1521 0.1529 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
PHP/HUF 5.9204 5.9257 5.9277 5.9042 5.9324 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/IDR 268.42 268.48 268.55 267.52 268.84 0.85 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/INR 1.3991 1.3992 1.3994 1.3935 1.3999 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/ISK 2.4402 2.4459 2.4478 2.4361 2.4478 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
PHP/JMD 2.6724 2.7314 2.7316 2.7212 2.7335 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/JPY 2.1623 2.1625 2.1627 2.1504 2.164 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/KES 1.9827 1.9866 1.9859 1.9792 1.9882 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/KRW 22.88 22.88 22.89 22.84 22.96 0.06 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/LBP 29.59 29.84 29.85 29.73 29.87 0.10 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/LKR 3.5649 3.5669 3.5688 3.5532 3.5713 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/MAD 0.1888 0.1891 0.1892 0.1882 0.1892 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
PHP/MXN 0.3685 0.3688 0.3687 0.3676 0.369 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/MYR 0.08 0.08 0.0801 0.0797 0.0801 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
PHP/NAD 0.2839 0.2842 0.285 0.2837 0.285 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
PHP/NOK 0.1766 0.1766 0.1768 0.176 0.1768 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
PHP/NPR 2.2384 2.2388 2.239 2.2306 2.2399 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/NZD - 0.0296 - 0.0296 0.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PHP/PKR 3.0367 3.0373 3.0376 3.036 3.0474 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/RUB 1.216 1.216 1.2161 1.2114 1.2169 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/SEK 0.1869 0.187 0.1872 0.1864 0.1872 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
PHP/THB 0.5968 0.597 0.5974 0.5953 0.5976 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/TRY 0.1167 0.1168 0.1167 0.1162 0.1168 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/USD 0.0196 0.0196 0.0197 0.0196 0.0197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۰۲
PHP/XAF 11.6318 11.6318 11.6329 11.563 11.6409 0.06 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/XOF 11.5473 11.6848 11.6871 11.4979 11.6952 0.04 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PHP/ZAR 0.2841 0.2843 0.2842 0.2838 0.285 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
PKR/PHP 0.3291 0.3294 0.3291 0.3291 0.3304 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
PLN/PHP 13.33 13.34 13.33 13.33 13.39 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
QAR/PHP 13.9714 13.9824 13.9687 13.9303 14.0319 0.04 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
RUB/PHP 0.8221 0.8227 0.8219 0.8219 0.8256 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
SAR/PHP 13.56 13.57 13.56 13.56 13.62 0.04 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
SEK/PHP 5.3476 5.3518 5.3509 5.345 5.3666 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
SGD/PHP 37.69 37.72 37.69 37.69 37.85 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۴۳
THB/PHP 1.6747 1.676 1.6758 1.6743 1.6809 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
TRY/PHP 8.56 8.57 8.58 8.57 8.61 0.04 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۸:۴۲
TWD/PHP 1.6963 1.6977 1.698 1.6964 1.7013 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
VEF/PHP 0.46 0.47 - 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
ZAR/PHP 3.5169 3.5207 3.5227 3.5158 3.5306 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۵۶
دلار / پزو فیلیپین 50.99 51.01 50.9 50.86 51.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۰۲