شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.295
قیمت روز
0 (2.01%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:50:57
0 (1.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.86%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

13,519
قیمت روز
20 (0.15%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:30:55
7,016 (34.17%)
تغییر ۳ ماهه
5,751 (29.84%)
تغییر ۶ ماهه
7,849 (36.73%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.0522 0.0523 0.0522 0.0522 0.0534 0.00 1.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
BOB/PEN 0.4916 0.4929 0.4934 0.4929 0.5018 0.01 1.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
BRL/PEN 0.6404 0.642 0.6431 0.642 0.6578 0.00 0.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۹
CAD/PEN - 2.4249 - 2.4249 2.4249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۱۴
CLP/PEN 0.004 0.004 - 0.004 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۲۸
COP/PEN 0.0009 0.0009 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۴۲
EUR/PEN 3.659 3.6696 3.6706 3.6676 3.7482 0.07 2.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۵۰
GBP/PEN 4.1714 4.1833 4.1887 4.1818 4.2624 0.06 1.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
MXN/PEN 0.1366 0.137 0.1374 0.1347 0.1391 0.00 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۵۰
PEN/ARS 19.1467 19.1512 19.1656 18.7739 19.1656 0.38 2.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PEN/BOB 2.0094 2.0536 2.0488 2.0156 2.0536 0.04 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PEN/BRL 1.5593 1.5599 1.5572 1.5213 1.5599 0.01 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۹
PEN/CAD - 0.413 - 0.413 0.413 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۱۴
PEN/CLP 251.11 251.68 251.38 247.49 251.68 0.82 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۹
PEN/COP 1172.45 1173.63 1173.82 1153.16 1173.82 4.52 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۸
PEN/EUR - 0.2657 - 0.2657 0.2657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
PEN/GBP - 0.2372 - 0.2372 0.2372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
PEN/MXN 7.3078 7.314 7.2883 7.1951 7.4324 0.10 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۵۰
PEN/PYG 1906.69 1916.57 1916.54 1892.32 1916.57 24.82 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۵۰
PEN/UYU 13.1467 13.1556 13.1554 12.7906 13.1556 0.36 2.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۵۰
PEN/VEF 25468.8374 25532.6691 25532.293 25060.1154 25532.6691 480.16 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۵۰
PYG/PEN 0.0005 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
UYU/PEN 0.0759 0.0761 0.0762 0.0761 0.0783 0.00 2.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
VEF/PEN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۰:۰۶
دلار / سول پرو 3.3897 3.3983 3.3984 3.3953 3.46 0.06 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۶
سول پرو / دلار 0.2943 0.295 - 0.2892 0.295 0.01 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۵۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی