شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:36:06
0 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.43%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,319
قیمت روز
1 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 02:31:50
820 (4.21%)
تغییر ۳ ماهه
480 (2.31%)
تغییر ۶ ماهه
477 (2.40%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.0553 0.0554 - 0.0552 0.0554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۴۲
BOB/PEN 0.4803 0.4811 - 0.4798 0.4814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۴۲
BRL/PEN 0.7942 0.7956 0.7955 0.7952 0.7956 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
CAD/PEN - 2.5255 - 2.5255 2.5255 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
CLP/PEN 0.0043 0.0043 - 0.0043 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۸:۴۲
COP/PEN 0.001 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
EUR/PEN 3.6607 3.6687 3.669 3.6687 3.67 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
GBP/PEN 4.3412 4.3497 4.3507 4.3497 4.3517 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/PEN 0.1767 0.1771 0.1769 0.1769 0.1771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
PEN/ARS 18.0505 18.0566 18.0855 18.0566 18.0855 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PEN/BOB 2.0578 2.1029 - 2.1029 2.1029 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PEN/BRL 1.2579 1.2581 1.2578 1.2578 1.2585 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PEN/CAD - 0.3954 - 0.3954 0.3954 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
PEN/CLP 233.52 234.11 233.98 233.98 234.11 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PEN/COP 1011.73 1012.94 - 1012.94 1012.94 0.22 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PEN/EUR - 0.2716 - 0.2716 0.2716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۷
PEN/GBP - 0.2289 - 0.2289 0.2289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۷
PEN/MXN 5.6525 5.6528 5.6531 5.6501 5.657 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PEN/PYG 1950.66 1963.3 1962.88 1962.88 1963.3 0.72 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PEN/UYU 11.2064 11.2154 - 11.2154 11.2154 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PEN/VEF 22408.8839 22465.0465 - 22465.0465 22465.0465 134.13 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PYG/PEN 0.0005 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
UYU/PEN 0.0891 0.0893 - 0.0889 0.0893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۴۲
VEF/PEN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۰:۰۶
دلار / سول پرو 3.324 3.326 3.327 3.326 3.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۹:۳۶
سول پرو / دلار 0.3007 0.3008 0.3011 0.3008 0.3011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۹:۳۶