پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2786
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت 15:08:41
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.01%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

18,059
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ آبان ۱۳۹۹
ساعت 05:00:55
770 (4.45%)
تغییر ۳ ماهه
3,829 (26.91%)
تغییر ۶ ماهه
1,460 (7.48%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5213 0.5212 0.5212 0.5213 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0843 - 0.0843 0.0844 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۰۲
پزو شیلی / سول پرو 0.0046 - 0.0045 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۰
پزوی آرژانتین / سول پرو 0.0461 - 0.046 0.0461 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
پزوی کلمبیا / سول پرو 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 11.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۰
پزوی مکزیک / سول پرو 0.1711 - 0.1709 0.1725 0.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
پوند انگلیس / سول پرو 4.6869 4.6891 4.6783 4.702 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۱۴
دلار / سول پرو 3.5998 3.5991 3.5991 3.5998 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار کانادا / سول پرو 2.742 - 2.742 2.742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
رئال برزیل / سول پرو 0.6386 0.6382 0.6363 0.6406 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۱۴
سول پرو / بولیویانو بولیوی 1.9418 1.9419 1.9418 1.9419 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
سول پرو / پزو اوروگوئه 11.8789 - 11.8761 11.8789 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۰۲
سول پرو / پزو شیلی 217 217.47 215.67 217.5 1.07 0.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۱۴
سول پرو / پزوی آرژانتین 21.7521 - 21.6917 21.7521 0.06 0.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
سول پرو / پزوی کلمبیا 1060.55 1060.43 1053.3 1060.55 6.65 0.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۱۵
سول پرو / پزوی مکزیک 5.854 5.8544 5.7946 5.8616 0.06 1.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۱۴
سول پرو / پوند انگلیس 0.2131 - 0.2131 0.2131 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۴۹
سول پرو / دلار 0.2786 0.278 0.2773 0.2786 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
سول پرو / دلار کانادا 0.3647 - 0.3647 0.3647 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
سول پرو / رئال برزیل 1.5687 1.5695 1.561 1.574 0.01 0.49% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۱۴
سول پرو / گورانی پاراگوئه 1959.24 1968.37 1959.24 1968.37 1.64 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۵۰
سول پرو / یورو 0.2358 - 0.2341 0.2358 0.00 0.73% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
گورانی پاراگوئه / سول پرو 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
یورو / سول پرو 4.2546 4.255 4.2479 4.2666 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۱۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی