پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2439
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 00:04:26
0 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.09%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

17,980
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 06:05:17
597 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
4,235 (19.06%)
تغییر ۶ ماهه
73 (0.40%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5978 0.5978 0.5978 0.5978 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۲۲
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۲۸
پزو شیلی / سول پرو 0.0053 0.0053 0.0052 0.0053 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۸
پزوی آرژانتین / سول پرو 0.042 0.042 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۲۲
پزوی کلمبیا / سول پرو 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۰۸
پزوی مکزیک / سول پرو 0.2051 0.2053 0.2051 0.2062 0.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۴۳
پوند انگلیس / سول پرو 5.6452 5.6444 5.6431 5.6778 0.03 0.48% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۴۳
دلار / سول پرو 4.1275 4.1275 4.1064 4.1275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۴
دلار کانادا / سول پرو 3.2074 3.2074 3.2074 3.2074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
رئال برزیل / سول پرو 0.7803 0.7803 0.7803 0.7803 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۴۳
سول پرو / بولیویانو بولیوی 1.6967 1.6967 1.6967 1.6967 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۲۲
سول پرو / پزو اوروگوئه 10.365 10.365 10.365 10.365 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۲۸
سول پرو / پزو شیلی 190.79 190.79 190.79 190.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۲۲
سول پرو / پزوی آرژانتین 23.919 23.919 23.9095 23.919 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
سول پرو / پزوی کلمبیا 930.99 930.99 930.99 931.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
سول پرو / پزوی مکزیک 4.8936 4.888 4.867 4.8936 0.03 0.52% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۴۳
سول پرو / پوند انگلیس 0.1785 0.1785 0.1785 0.1785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۲۹
سول پرو / دلار 0.2439 0.2439 0.2433 0.2444 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۴
سول پرو / دلار کانادا 0.3095 0.3095 0.3095 0.3095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
سول پرو / رئال برزیل 1.2859 1.2859 1.2859 1.2859 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۴۳
سول پرو / گورانی پاراگوئه 1678.96 1678.96 1674.72 1678.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
سول پرو / یورو 0.2083 0.2081 0.208 0.2083 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۸
گورانی پاراگوئه / سول پرو 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۱:۲۱
یورو / سول پرو 4.8337 4.8325 4.8325 4.8432 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی