پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.271
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 22:15:07
0 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.97%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

22,536
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 05:01:35
1,946 (9.45%)
تغییر ۳ ماهه
4,398 (24.25%)
تغییر ۶ ماهه
4,326 (23.75%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5287 0.5287 0.5284 0.5297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0845 0.0845 0.0845 0.0846 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزو شیلی / سول پرو 0.005 0.005 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
پزوی آرژانتین / سول پرو 0.0405 0.0405 0.0405 0.0405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۵
پزوی کلمبیا / سول پرو 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۱۴
پزوی مکزیک / سول پرو 0.1763 0.1763 0.1763 0.1763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۸:۴۲
پوند انگلیس / سول پرو 5.1105 5.1105 5.1105 5.1105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
دلار / سول پرو 3.6913 3.6914 3.6913 3.6914 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۲۱
دلار کانادا / سول پرو 2.8785 2.8785 2.8785 2.9162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۴۲
رئال برزیل / سول پرو 0.6493 0.6493 0.6493 0.6493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
سول پرو / بولیویانو بولیوی 1.9128 1.9128 1.9103 1.9139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
سول پرو / پزو اوروگوئه 11.836 11.836 11.8073 11.8376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
سول پرو / پزو شیلی 198.4635 198.4635 198.4635 198.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
سول پرو / پزوی آرژانتین 24.4297 24.4297 24.4297 24.4297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
سول پرو / پزوی کلمبیا 1001.091 1001.091 1001.091 1001.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
سول پرو / پزوی مکزیک 5.7107 5.7107 5.7107 5.7107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
سول پرو / پوند انگلیس 0.1957 0.1957 0.1957 0.1957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
سول پرو / دلار 0.271 0.271 0.2704 0.2725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۱۵
سول پرو / دلار کانادا 0.3441 0.3441 0.3441 0.3441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
سول پرو / رئال برزیل 1.5329 1.5329 1.5329 1.5329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
سول پرو / گورانی پاراگوئه 1814.63 1814.63 1811.36 1817.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
سول پرو / یورو 0.226 0.226 0.226 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
گورانی پاراگوئه / سول پرو 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
یورو / سول پرو 4.4152 4.4152 4.4152 4.4152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی