شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاناما پاناما
پاناما
پاناما

PAB/USD

0.9998
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:49:27
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:33
2 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
7 (23.33%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاناما

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PAB 0.2722 0.2722 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۴۲
ARS/PAB 0.0167 0.0167 - 0.0167 0.0167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۵:۵۷
AUD/PAB 0.6874 0.6874 0.6873 0.6873 0.6874 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BRL/PAB 0.2403 0.2403 - 0.2403 0.2403 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CAD/PAB 0.7653 0.7653 0.7654 0.7653 0.7654 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CHF/PAB 1.0333 1.0333 1.0334 1.0333 1.0334 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CNY/PAB 0.1458 0.1458 - 0.1455 0.1459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۴۲
DKK/PAB 0.1484 0.1484 - 0.1484 0.1484 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
EUR/PAB 1.1089 1.1093 1.1092 1.1092 1.1094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
GBP/PAB 1.3009 1.3009 1.3011 1.3009 1.3016 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HKD/PAB 0.1287 0.1287 - 0.1286 0.1287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۲۱
MXN/PAB 0.0536 0.0536 - 0.0536 0.0536 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
NOK/PAB 0.1122 0.1122 - 0.1122 0.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
NZD/PAB 0.6612 0.6612 0.6614 0.6612 0.6614 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
PAB/USD - 0.9998 0.9996 0.9996 0.9999 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۹
PLN/PAB 0.2615 0.2615 0.2616 0.2615 0.2616 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SAR/PAB 0.2666 0.2666 - 0.2665 0.2666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۲۱
SEK/PAB 0.1051 0.1051 - 0.105 0.1054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
SGD/PAB 0.7422 0.7422 0.7421 0.7421 0.7423 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/PAB 0.1697 0.1697 0.1698 0.1697 0.1698 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TWD/PAB 0.0334 0.0334 - 0.0334 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۲
VEF/PAB 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/PAB 0.0692 0.0692 0.0691 0.0691 0.0692 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار / بولبوا پاناما 1 1 - 0.9989 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲:۳۶