شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عمان عمان
عمان
عمان

OMR/USD

2.5882
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 22:29:07
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ دی ۱۳۹۸
ساعت 13:01:20
1 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
1 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
2 (16.67%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,039
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 03:32:19
36 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
282 (7.50%)
تغییر ۶ ماهه
219 (5.14%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عمان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/OMR 0.1048 0.1048 0.1049 0.1048 0.1049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۳:۲۱
ARS/OMR 0.0064 0.0064 - 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۵۶
AUD/OMR 0.2648 0.2649 0.2648 0.2647 0.2661 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
BRL/OMR 0.0922 0.0923 0.0921 0.0919 0.0923 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
CAD/OMR 0.2947 0.2948 0.2947 0.2946 0.2955 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
CHF/OMR 0.3976 0.3977 0.3978 0.3974 0.3993 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
CNY/OMR 0.0561 0.0561 0.0562 0.056 0.0562 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
DKK/OMR 0.0571 0.0572 0.0571 0.0571 0.0573 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
EUR/OMR 0.4269 0.4272 0.4271 0.427 0.4291 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
GBP/OMR 0.5012 0.5014 0.5016 0.5014 0.505 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
HKD/OMR 0.0496 0.0496 0.0495 0.0495 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۴۲
NOK/OMR 0.0432 0.0432 0.0433 0.0432 0.0433 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱
NZD/OMR 0.2547 0.2548 0.2547 0.2545 0.256 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
OMG/USD - 0.7539 0.7568 0.7539 0.7568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۱
OMR/AED - 9.5396 - 9.5396 9.5396 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
OMR/GBP 1.9944 1.9951 1.9949 1.9809 1.9955 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
OMR/PKR 400.63 402.81 401.64 401.43 403.06 0.13 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
OMR/USD - 2.5882 2.59 2.5882 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۹
OMR/ZAR - 37.4051 - 37.4051 37.4051 0.06 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
PLN/OMR 0.1007 0.1008 0.1007 0.1007 0.1014 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
SAR/OMR 0.1026 0.1026 0.1027 0.1026 0.1027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۳:۲۱
SEK/OMR 0.0405 0.0405 0.0404 0.0404 0.0406 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
SGD/OMR 0.2858 0.2858 0.2859 0.2857 0.2861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
TRY/OMR 0.0653 0.0653 0.0652 0.0652 0.0658 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
TWD/OMR 0.0129 0.0129 - 0.0128 0.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۲۱
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/OMR 0.0266 0.0266 0.0267 0.0266 0.0268 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
دلار / ریال عمان 0.385 0.385 - 0.3837 0.3853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰