شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6616
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:35
0 (4.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:03:39
1 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (24.44%)
نوسان سالیانه

NZX 50

430
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
45 (11.54%)
تغییر ۳ ماهه
32 (8.00%)
تغییر ۶ ماهه
92 (27.35%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4117 0.4119 - 0.4117 0.4119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
ARS/NZD 0.0252 0.0252 - 0.0251 0.0252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۶
BRL/NZD 0.3633 0.3635 - 0.3633 0.3636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BTC/NZD - 13462 - 13462 13462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
CAD/NZD 1.1571 1.1583 - 1.1581 1.1583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CHF/NZD 1.5619 1.5638 - 1.5625 1.5638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CNY/NZD 0.2204 0.2205 - 0.2205 0.2206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/NZD 0.2244 0.2245 - 0.2245 0.2246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HKD/NZD 0.1947 0.1948 - 0.1947 0.1948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
IDR/NZD - 0.0111 - 0.0111 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
INR/NZD - 0.0213 - 0.0213 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
JPY/NZD 0.0137 0.0137 - 0.0137 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۵۶
KRW/NZD - 0.1302 - 0.1302 0.1302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۸
MXN/NZD 0.081 0.0811 - 0.081 0.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
MYR/NZD 0.3723 0.3734 - 0.3734 0.3735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NOK/NZD 0.1697 0.1698 - 0.1698 0.1698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/AED 2.4283 2.4287 - 2.4287 2.4297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/ARS 39.669 39.6756 - 39.6756 39.6906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/AUD 0.9613 0.9623 - 0.9622 0.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/BBD 1.321 1.3488 - 1.3488 1.3493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/BHD 0.2491 0.2494 - 0.2493 0.2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/BRL 2.7514 2.752 - 2.752 2.7539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/BYN 1.4021 1.406 - 1.406 1.4061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/CLP 511.16 512.19 - 512.19 512.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/CNH - 4.537 - 4.537 4.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
NZD/CNY 4.5351 4.539 - 4.5362 4.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/CZK 14.9833 15.0045 - 14.9993 15.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/DKK 4.4521 4.4568 - 4.4552 4.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/EGP 10.4329 10.4991 - 10.4991 10.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/EUR 0.5961 0.5965 - 0.5962 0.5965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/GBP 0.5079 0.5085 - 0.5082 0.5085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/HKD 5.1361 5.1394 - 5.1362 5.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/HUF 200.298 200.641 - 200.542 200.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/IDR 9012.16 9027.53 - 9022.07 9027.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/INR 46.995 47.028 - 46.999 47.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/ISK 81.94 82.14 - 82.13 82.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/JMD 87.64 89.36 - 89.36 89.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/JOD 0.4681 0.4694 - 0.4694 0.4695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/KES 66.64 66.78 - 66.78 66.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
NZD/KRW 767.28 769.07 - 768.05 769.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/LBP 995.49 1004.09 - 1004.09 1004.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/LFX - 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
NZD/LKR 119.77 119.9 - 119.89 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.3568 6.366 - 6.3612 6.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/MXN 12.3322 12.3421 - 12.3419 12.3516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/MYR 2.6779 2.6861 - 2.6845 2.6861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/NAD 9.551 9.5556 - 9.5556 9.5592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/NOK 5.891 5.893 - 5.893 5.8949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/NPR 75.19 75.2 - 75.2 75.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
NZD/OMR 0.2544 0.2547 - 0.2546 0.2547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/PAB 0.6612 0.6612 - 0.6612 0.6614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
NZD/PHP 33.66 33.67 - 33.67 33.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/PKR 102 102.59 - 102.53 102.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/PLN 2.5266 2.5288 - 2.5286 2.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/QAR 2.4209 2.4215 - 2.4215 2.4224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/RON 2.8473 2.8513 - 2.8508 2.8513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/RUB 40.7 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
NZD/SAR 2.4802 2.4804 - 2.4804 2.4814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/SEK 6.2916 6.2974 - 6.2924 6.2974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/SGD 0.8906 0.8917 - 0.8917 0.8917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/THB 20.09 20.13 - 20.11 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/TRY 3.8944 3.8957 - 3.8957 3.8982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/TWD 19.8016 19.8334 - 19.8228 19.8341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/VEF 48894.7699 49017.3132 - 49013.6062 49035.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/XAF 390.25 390.25 - 390.22 390.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/XCD 1.7851 1.7983 - 1.7982 1.7991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/XOF 387.07 391.7 - 391.67 391.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/ZAR 9.5556 9.568 - 9.5591 9.5691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/NZD - 0.0296 - 0.0296 0.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/NZD 0.3955 0.3956 - 0.3956 0.3958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SAR/NZD 0.4031 0.4033 - 0.4031 0.4033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
SEK/NZD 0.1589 0.1589 - 0.1589 0.1591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SGD/NZD 1.1214 1.1228 - 1.1226 1.1228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
THB/NZD - 0.0498 - 0.0498 0.0498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
TRY/NZD 0.2567 0.2568 - 0.2566 0.2568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TWD/NZD 0.0505 0.0505 - 0.0502 0.0505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱
VEF/NZD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/NZD 0.1046 0.1046 - 0.1046 0.1046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
پوند / دلار نیوزیلند 1.9672 1.9684 - 1.9684 1.9685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
دلار / دلار نیوزیلند 1.5115 1.5124 - 1.5065 1.5126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴
دلار نیوزیلند / دلار 0.6612 0.6616 - 0.6612 0.6642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴
یورو / دلار نیوزیلند 1.6764 1.6777 - 1.6776 1.6777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 72.78 72.86 - 72.84 72.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8633 0.8643 - 0.8641 0.8645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6395 0.6402 - 0.6399 0.6403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0388 1.0398 - 1.0398 1.0401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲