شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6617
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 01:14:17
0 (3.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:03:39
1 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (24.44%)
نوسان سالیانه

NZX 50

430
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
45 (11.54%)
تغییر ۳ ماهه
32 (8.00%)
تغییر ۶ ماهه
92 (27.35%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4117 0.4119 - 0.4117 0.4119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
ARS/NZD 0.0252 0.0252 - 0.0251 0.0252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۶
BRL/NZD 0.3633 0.3635 - 0.3633 0.3636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BTC/NZD - 13707.79 - 13707.79 13707.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
CAD/NZD 1.1573 1.1584 1.1587 1.1584 1.1587 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
CHF/NZD 1.5615 1.5642 1.5647 1.5642 1.5647 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
CNY/NZD 0.2204 0.2205 - 0.2205 0.2206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/NZD 0.2244 0.2245 - 0.2245 0.2246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HKD/NZD 0.1947 0.1948 - 0.1947 0.1948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
IDR/NZD - 0.0111 - 0.0111 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
INR/NZD - 0.0213 - 0.0213 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
JPY/NZD 0.0137 0.0137 - 0.0137 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۵۶
KRW/NZD - 0.1302 - 0.1302 0.1302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۸
MXN/NZD 0.081 0.0811 - 0.081 0.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
MYR/NZD 0.3722 0.3736 0.3737 0.3736 0.3737 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
NOK/NZD 0.1697 0.1698 - 0.1698 0.1698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/AED 2.4283 2.4287 - 2.4287 2.4297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/ARS 39.669 39.6756 - 39.6756 39.6906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/AUD 0.9612 0.9625 0.9645 0.9625 0.9645 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/BBD 1.321 1.3488 - 1.3488 1.3493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/BHD 0.2491 0.2494 - 0.2493 0.2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/BRL 2.7514 2.752 - 2.752 2.7539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/BYN 1.4021 1.406 - 1.406 1.4061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/CLP 511.16 512.19 - 512.19 512.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/CNH - 4.537 - 4.537 4.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
NZD/CNY 4.533 4.5397 4.5451 4.5397 4.5451 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/CZK 14.9779 14.9969 15.0195 14.9969 15.0195 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/DKK 4.4533 4.4567 4.463 4.4567 4.463 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/EGP 10.4329 10.4991 - 10.4991 10.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/EUR 0.5958 0.5967 0.5974 0.5967 0.5974 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/GBP 0.5086 0.509 0.5098 0.509 0.5099 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/HKD 5.1339 5.1404 5.1466 5.1404 5.1466 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/HUF 200.298 200.641 - 200.542 200.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/IDR 9010.79 9026.17 9039.81 9026.17 9039.81 9.55 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/INR 46.974 47.035 47.092 47.035 47.092 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/ISK 81.94 82.14 - 82.13 82.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/JMD 87.64 89.36 - 89.36 89.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/JOD 0.4681 0.4694 - 0.4694 0.4695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/KES 66.64 66.78 - 66.78 66.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
NZD/KRW 766.95 769.2 770.13 769.2 770.13 1.05 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/LBP 995.49 1004.09 - 1004.09 1004.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/LFX - 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
NZD/LKR 119.77 119.9 - 119.89 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.3568 6.366 - 6.3612 6.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/MXN 12.3322 12.3421 - 12.3419 12.3516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/MYR 2.6766 2.6865 2.6898 2.6865 2.6898 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/NAD 9.551 9.5556 - 9.5556 9.5592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/NOK 5.891 5.893 - 5.893 5.8949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/NPR 75.19 75.2 - 75.2 75.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
NZD/OMR 0.2544 0.2547 - 0.2546 0.2547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/PAB 0.6612 0.6612 - 0.6612 0.6614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
NZD/PHP 33.66 33.67 - 33.67 33.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/PKR 101.96 102.61 102.73 102.61 102.73 0.11 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/PLN 2.527 2.5303 2.5333 2.5303 2.5333 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/QAR 2.4209 2.4215 - 2.4215 2.4224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/RON 2.8473 2.8513 - 2.8508 2.8513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/RUB 40.7 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
NZD/SAR 2.4802 2.4804 - 2.4804 2.4814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/SEK 6.2917 6.296 6.3054 6.296 6.3054 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/SGD 0.8904 0.8918 0.8929 0.8918 0.8929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/THB 20.06 20.12 20.14 20.12 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/TRY 3.8944 3.8957 - 3.8957 3.8982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/TWD 19.794 19.8378 19.8618 19.8378 19.8618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
NZD/VEF 48894.7699 49017.3132 - 49013.6062 49035.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/XAF 390.25 390.25 - 390.22 390.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/XCD 1.7851 1.7983 - 1.7982 1.7991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/XOF 387.07 391.7 - 391.67 391.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/ZAR 9.554 9.5755 9.587 9.5755 9.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
PHP/NZD - 0.0296 - 0.0296 0.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/NZD 0.3955 0.3956 - 0.3956 0.3958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SAR/NZD 0.4031 0.4033 - 0.4031 0.4033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
SEK/NZD 0.1589 0.1589 - 0.1589 0.1591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SGD/NZD 1.1214 1.1231 1.1233 1.1231 1.1233 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
THB/NZD - 0.0498 - 0.0498 0.0498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
TRY/NZD 0.2567 0.2568 - 0.2566 0.2568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TWD/NZD 0.0505 0.0505 - 0.0502 0.0505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱
VEF/NZD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/NZD 0.1046 0.1046 - 0.1046 0.1046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
پوند / دلار نیوزیلند 1.9639 1.9663 1.9669 1.9663 1.9669 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
دلار / دلار نیوزیلند 1.5113 1.5126 - 1.5126 1.5142 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۱۵
دلار نیوزیلند / دلار 0.6611 0.6617 0.6624 0.6608 0.6633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۱۴
یورو / دلار نیوزیلند 1.6758 1.6785 1.6787 1.6785 1.6787 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 72.73 72.84 72.93 72.84 72.93 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.863 0.8644 0.8654 0.8644 0.8654 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6393 0.6404 0.6413 0.6404 0.6413 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.039 1.0404 1.0407 1.0404 1.0421 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۵۶