شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.591
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:21:07
0 (11.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

65
قیمت روز
2 (3.17%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:43
10 (18.18%)
تغییر ۳ ماهه
8 (14.04%)
تغییر ۶ ماهه
20 (44.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/NZD 0.0263 0.0263 0.0262 0.0261 0.0263 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
BRL/NZD 0.3229 0.3231 0.3227 0.3208 0.3234 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
BTC/NZD - 10729.21 - 10729.21 10729.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
CAD/NZD 1.1998 1.1893 1.2009 1.1893 1.2009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
CHF/NZD 1.7374 1.7516 1.7393 1.735 1.7516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
CNY/NZD 0.2393 0.2387 0.2395 0.2374 0.2398 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
DKK/NZD 0.2454 0.2456 0.2455 0.2455 0.2471 0.00 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
HKD/NZD 0.2189 0.2182 0.2191 0.217 0.2193 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
IDR/NZD - 0.1141 - 0.1141 0.1141 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
INR/NZD - 0.0223 - 0.0223 0.0223 0.00 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
JPY/NZD 0.0157 0.0157 0.0156 0.0156 0.0157 0.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
KRW/NZD - 0.1375 - 0.1375 0.1376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۱۴
MXN/NZD 0.0694 0.0694 0.0695 0.0691 0.0698 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
MYR/NZD 0.3899 0.3886 0.391 0.3879 0.391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NOK/NZD 0.1632 0.1633 0.1627 0.162 0.1633 0.00 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/ARS 37.9428 38.1413 38.1866 38.1024 38.3525 0.10 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/AUD 0.975 0.9716 0.9765 0.9716 0.9785 0.01 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/BBD 1.1769 1.2016 1.203 1.2004 1.2088 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/BHD 0.2221 0.2221 0.2224 0.2219 0.2234 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/BRL 3.096 3.0963 3.1 3.0932 3.1189 0.02 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/BYN 1.5222 1.5257 1.5297 1.5256 1.5423 0.01 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/CLP 506.79 508.7 509.31 508.18 511.29 0.72 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/CNH - 4.193 - 4.193 4.193 0.03 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
NZD/CNY 4.1728 4.1825 4.1767 4.1726 4.206 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/CZK 15.0022 15.017 15.0389 14.868 15.0784 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/DKK 4.0704 4.0691 4.0736 4.044 4.0753 0.03 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/EGP 9.2473 9.3062 9.3125 9.2967 9.3536 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/EUR 0.545 0.5401 0.5455 0.5401 0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/GBP 0.4769 0.4779 0.4773 0.477 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/HKD 4.5633 4.5813 4.5669 4.5641 4.6055 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/HUF 199.028 198.17 199.205 197.78 199.205 0.39 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/IDR 9653.04 9683 9689.05 9644.3 9798.9 38.70 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/INR 44.707 44.826 44.746 44.722 45.361 0.54 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/ISK 84.87 84.98 84.94 84.8 85.05 0.09 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/JMD 77.87 80.19 80.1 80.1 80.59 0.16 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/JOD 0.417 0.4182 0.4178 0.4178 0.4203 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/KES 62.32 62.43 62.19 62.19 62.63 0.02 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/KRW 723.53 726.26 725.61 725 729.08 2.27 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/LBP 886.74 894.4 893.26 893.26 898.88 1.82 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/LFX - 1.2442 - 1.2442 1.2442 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
NZD/LKR 111.91 112.5 112.36 112.04 113.01 0.34 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.0682 6.0765 6.0629 6.0629 6.0869 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/MXN 14.388 14.1917 14.4174 14.1917 14.5026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/MYR 2.5575 2.5712 2.5651 2.5651 2.5849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/NAD 10.9936 11.0012 11.039 10.9239 11.039 0.06 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/NOK 6.1255 6.1574 6.1279 6.1279 6.1859 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/NPR 71.6 71.61 71.54 71.44 71.87 0.20 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/OMR 0.2268 0.2269 0.2267 0.2267 0.228 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
NZD/PAB 0.589 0.589 0.5888 0.5884 0.592 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/PHP 29.89 30.095 29.9 29.84 30.095 0.09 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/PKR 97.85 99.097 98.95 98.87 99.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/PLN 2.4948 2.4677 2.4984 2.4677 2.4993 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/QAR 2.1616 2.1793 2.1678 2.155 2.1853 0.03 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/RON 2.633 2.6365 2.6343 2.6319 2.6388 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/RUB 45.41 45.41 45.6 45.41 45.72 0.55 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/SAR 2.2146 2.2158 2.2144 2.2144 2.228 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/SEK 5.9604 5.8997 5.9662 5.8997 5.9907 0.08 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/SGD 0.8436 0.8466 0.8444 0.8444 0.8478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/THB 19.38 19.49 19.4 19.39 19.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/TRY 3.9455 3.9267 3.9474 3.9183 3.9535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/TWD 17.7845 17.98 17.7984 17.7984 17.98 0.10 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
NZD/VEF 49759.6552 49884.3661 49867.4275 49295.8939 50138.4461 625.99 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/XAF 356.4 356.4 356.04 356.04 357.98 0.64 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/XCD 1.5906 1.6024 1.6004 1.6004 1.6105 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/XOF 351.17 355.3 354.93 347.21 357.91 1.99 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
NZD/ZAR 11.0027 10.6235 11.0208 10.6235 11.0344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
PHP/NZD - 0.0331 - 0.0331 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
PLN/NZD 0.4002 0.4005 0.4014 0.4005 0.4021 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
SAR/NZD 0.4512 0.4515 0.4519 0.4491 0.4519 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
SEK/NZD 0.1676 0.1677 0.1678 0.1672 0.1678 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
SGD/NZD 1.1842 1.1805 1.1854 1.1805 1.1854 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
THB/NZD - 0.0513 - 0.0513 0.0513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
TRY/NZD 0.2533 0.2534 0.2543 0.2532 0.2555 0.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
TWD/NZD 0.0562 0.0559 0.0562 0.0559 0.0563 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
VEF/NZD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/NZD 0.0908 0.0941 0.0909 0.0907 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
/ درهم امارات 2.1633 2.1752 2.1637 2.1615 2.1773 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
درهم امارات / 0.4621 0.4586 0.4624 0.4586 0.4628 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
پوند / دلار نیوزیلند 2.0947 2.0915 2.0968 2.0915 2.0985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
دلار / دلار نیوزیلند 1.6989 1.6914 1.7001 1.6886 1.7004 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۱
دلار نیوزیلند / دلار 0.5883 0.591 0.5887 0.5884 0.5924 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۱
یورو / دلار نیوزیلند 1.8333 1.8508 1.8347 1.8338 1.8508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 63.66 63.552 63.71 63.552 63.96 0.33 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8328 0.8403 0.8336 0.8336 0.8403 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.5749 0.5706 0.5756 0.5706 0.5775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0244 1.0282 1.0253 1.0228 1.0282 0.01 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی