نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6707
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 16:08:40
0 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

67
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 16:01:04
2 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
1 (1.47%)
تغییر ۶ ماهه
11 (19.64%)
نوسان سالیانه

DJ New Zealand

369
قیمت روز
7 (2.01%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 16:01:59
16 (4.61%)
تغییر ۳ ماهه
49 (15.27%)
تغییر ۶ ماهه
369 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / دلار نیوزیلند 0.0479 - 0.0479 0.0479 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۵۶
پزو فیلیپین / دلار نیوزیلند 0.0309 - 0.0309 0.0309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
پزوی آرژانتین / دلار نیوزیلند 0.0191 - 0.0191 0.0192 0.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۰۰
پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند 0.0715 0.0716 0.0714 0.0716 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۴۹
پوند / دلار نیوزیلند 1.9445 - 1.9445 1.9522 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
درهم امارات / دلار نیوزیلند 0.4061 - 0.4061 0.408 0.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار / دلار نیوزیلند 1.4914 1.4916 1.4905 1.4993 0.01 0.42% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۸
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0643 - 1.0643 1.0676 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار تایوان / دلار نیوزیلند 0.0522 - 0.0522 0.0524 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار سنگاپور / دلار نیوزیلند 1.0979 - 1.0979 1.1015 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار کانادا / دلار نیوزیلند 1.1332 - 1.1331 1.1373 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / بات تایلند 20.95 - 20.878 20.95 0.03 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / بولبوا پاناما 0.6706 - 0.6674 0.6707 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / پزو شیلی 517.66 - 515.89 519.37 0.51 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / پزو فیلیپین 32.4 - 32.29 32.45 0.07 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / پزوی آرژانتین 52.4999 - 52.1801 52.5078 0.20 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / پزوی مکزیک 13.988 - 13.9682 14.0407 0.05 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / پوند انگلیس 0.5147 - 0.5128 0.5147 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / پوند لبنان 1018.74 1017.68 1013.5 1018.74 4.02 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۴۹
دلار نیوزیلند / پوند مصر 10.5687 - 10.5108 10.5702 0.05 0.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / درهم امارات 2.4634 - 2.4515 2.4638 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / درهم مراکش 6.1395 - 6.1189 6.1464 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / دلار 0.6707 0.6709 0.6675 0.6712 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۸
دلار نیوزیلند / دلار استرالیا 0.9404 - 0.9366 0.9404 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / دلار باربادوس 1.3681 - 1.3615 1.3683 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / دلار تایوان 19.1688 - 19.1005 19.1699 0.04 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / دلار جامائیکا 98.22 - 97.31 98.24 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور 0.9116 - 0.9086 0.9116 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / دلار کارائیب شرقی 1.824 - 1.8151 1.8242 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8834 - 0.8789 0.8834 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / دلار نامبیا 10.8094 - 10.7764 10.8608 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / دلار هنگ کنگ 5.1995 - 5.1732 5.1995 0.02 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / دینار اردن 0.4761 - 0.4738 0.4762 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / دینار بحرین 0.2528 - 0.2516 0.2529 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / رئال برزیل 3.7676 - 3.7536 3.7694 0.01 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / راند آفریقای جنوبی 10.8218 - 10.7803 10.889 0.07 0.62% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / روبل بلاروس 1.7199 1.715 1.7001 1.7199 0.02 1.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۴۹
دلار نیوزیلند / روبل روسیه 51.28 - 51.05 51.28 0.25 0.49% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / روپیه اندونزی 9815.27 - 9670 9838.71 18.47 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / روپیه پاکستان 108 - 107.56 108.19 0.17 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / روپیه سریلانکا 123.7 123.61 123.06 123.7 0.49 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۴۹
دلار نیوزیلند / روپیه نپال 79.09 - 78.82 79.13 0.13 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / روپیه هند 49.413 - 49.257 49.507 0.04 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / ریال عربستان 2.515 - 2.5029 2.5154 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / ریال عمان 0.2582 - 0.257 0.2583 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / ریال قطر 2.4423 - 2.4305 2.4427 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / رینگیت مالزی 2.7956 - 2.7797 2.7956 0.02 0.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان 2.5971 - 2.5865 2.6011 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / شیلینگ کنیا 73.06 - 72.71 73.06 0.27 0.37% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / فرانک آفریقا 371.89 - 370.24 372 1.15 0.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / فرانک آفریقای غربی 375.68 - 372.01 375.71 3.10 0.83% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6092 - 0.6062 0.6092 0.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / فورینت مجارستان 207.048 - 205.74 207.069 1.31 0.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / کرون چک 15.5005 - 15.368 15.51 0.13 0.86% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / کرون دانمارک 4.2198 - 4.2036 4.2198 0.02 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / کرون سوئد 5.8458 - 5.8384 5.8647 0.02 0.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / کرون نروژ 6.1438 - 6.1438 6.2095 0.07 1.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / کرونا ایسلند 93.8 - 93.4 93.9 0.30 0.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / لئو رومانی 2.7652 - 2.7554 2.7668 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
دلار نیوزیلند / لیتاس لیتوانی 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
دلار نیوزیلند / لیره ترکیه 5.4655 - 5.3783 5.4655 0.09 1.62% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / وون کره جنوبی 755.75 - 753.3 757.69 0.43 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 70.21 - 69.936 70.21 0.27 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / یوان چین 4.4997 - 4.4359 4.4997 0.06 1.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار نیوزیلند / یوان چین 4.478 - 4.478 4.478 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۹:۰۷
دلار نیوزیلند / یورو 0.5673 - 0.5652 0.5673 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
دلار هنگ کنگ / دلار نیوزیلند 0.1925 - 0.1925 0.1934 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
رئال برزیل / دلار نیوزیلند 0.2655 - 0.2654 0.2665 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
راند آفریقای جنوبی / دلار نیوزیلند 0.0925 0.0927 0.0918 0.0928 0.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۵۶
روپیه اندونزی / دلار نیوزیلند 0.1066 - 0.1066 0.1066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۱۴
روپیه هند / دلار نیوزیلند 0.0203 - 0.0203 0.0203 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۷
ریال عربستان / دلار نیوزیلند 0.3977 0.398 0.3977 0.3996 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۴۹
رینگیت مالزی / دلار نیوزیلند 0.3584 - 0.3582 0.3601 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
زلوتی لهستان / دلار نیوزیلند 0.3853 - 0.3847 0.3866 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
فرانک سوییس / دلار نیوزیلند 1.6433 - 1.6429 1.6518 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
کرون دانمارک / دلار نیوزیلند 0.2371 - 0.2371 0.2379 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
کرون سوئد / دلار نیوزیلند 0.1712 - 0.1709 0.1714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
کرون نروژ / دلار نیوزیلند 0.1628 0.1626 0.1619 0.1628 0.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۴۹
لیره ترکیه / دلار نیوزیلند 0.1831 0.1834 0.1831 0.1853 0.00 1.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۴۹
وون کره جنوبی / دلار نیوزیلند 0.131 - 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۷
ین ژاپن / دلار نیوزیلند 0.0143 - 0.0142 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۸:۱۵
یوان چین / دلار نیوزیلند 0.2224 - 0.2224 0.2237 0.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
یورو / دلار نیوزیلند 1.7649 - 1.7639 1.7705 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی