نروژ نروژ
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1166
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 08:26:05
0 (7.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

372
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ساعت 11:01:52
47 (11.22%)
تغییر ۳ ماهه
41 (9.93%)
تغییر ۶ ماهه
35 (10.39%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 19:02:18
152 (18.21%)
تغییر ۳ ماهه
144 (17.15%)
تغییر ۶ ماهه
44 (4.68%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / کرون نروژ 0.2862 0.2862 0.2846 0.2862 0.00 0.49% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
پزو فیلیپین / کرون نروژ 0.1785 0.1785 0.1776 0.1785 0.00 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
پزوی آرژانتین / کرون نروژ 0.0988 0.0988 0.0983 0.0988 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
پزوی مکزیک / کرون نروژ 0.4247 0.4243 0.4239 0.4248 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
پوند انگلیس / کرون نروژ 11.7156 11.7156 11.6665 11.7156 0.04 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
درهم امارات / کرون نروژ 2.3355 2.3355 2.3236 2.3355 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار / کرون نروژ 8.5804 8.5789 8.5309 8.5845 0.04 0.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۴۹
دلار استرالیا / کرون نروژ 6.5986 6.5862 6.5481 6.5986 0.05 0.77% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار تایوان / کرون نروژ 0.3063 0.3063 0.3048 0.3063 0.00 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار سنگاپور / کرون نروژ 6.4567 6.4567 6.3751 6.4567 0.08 1.28% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار کانادا / کرون نروژ 6.7243 6.7243 6.6982 6.7243 0.02 0.31% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار نیوزیلند / کرون نروژ 6.1604 6.1604 6.1428 6.1604 0.02 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار هنگ کنگ / کرون نروژ 1.1067 1.1067 1.101 1.1067 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
رئال برزیل / کرون نروژ 1.5692 1.5692 1.5611 1.5692 0.01 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون نروژ 0.5609 0.5609 0.5599 0.562 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
روبل روسیه / کرون نروژ 0.1139 0.1139 0.1133 0.1139 0.00 0.53% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
روپیه هند / کرون نروژ 0.1174 0.1174 0.117 0.1174 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
ریال عربستان / کرون نروژ 2.287 2.2806 2.2749 2.287 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
زلوتی لهستان / کرون نروژ 2.2913 2.2913 2.2814 2.2913 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
فرانک سوییس / کرون نروژ 9.6545 9.6545 9.5197 9.6545 0.13 1.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون چک / کرون نروژ 0.3954 0.3954 0.3954 0.3954 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۶:۲۱
کرون دانمارک / کرون نروژ 1.3988 1.3988 1.3887 1.3988 0.01 0.73% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون سوئد / کرون نروژ 1.0339 1.0339 1.0308 1.0339 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / بات تایلند 3.4959 3.4959 3.4959 3.5159 0.02 0.47% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / بولبوا پاناما 0.1189 0.1193 0.1189 0.1195 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
کرون نروژ / پزو شیلی 85.48 85.48 85.48 85.92 0.36 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / پزو فیلیپین 5.6056 5.6056 5.6056 5.643 0.02 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / پزوی آرژانتین 10.1244 10.1244 10.1244 10.1898 0.05 0.50% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / پزوی مکزیک 2.3556 2.3556 2.3556 2.3602 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / پوند انگلیس 0.0854 0.0854 0.0854 0.0857 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / پوند لبنان 177.06 177.06 177.06 178.92 0.75 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / پوند مصر 1.8374 1.8374 1.8374 1.8469 0.01 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / درهم امارات 0.4283 0.4283 0.4283 0.4305 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / درهم مراکش 1.0473 1.0473 1.0473 1.053 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار 0.1166 0.1165 0.1165 0.1174 0.00 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۶
کرون نروژ / دلار استرالیا 0.1516 0.1516 0.1516 0.1521 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار باربادوس 0.2378 0.2378 0.2378 0.2391 0.00 0.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار تایوان 3.2666 3.2666 3.2666 3.2829 0.01 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار جامائیکا 17.14 17.14 17.14 17.23 0.07 0.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار سنگاپور 0.1549 0.1549 0.1549 0.1556 0.00 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار کارائیب شرقی 0.3171 0.3171 0.3171 0.3188 0.00 0.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار کانادا 0.1488 0.1488 0.1488 0.1494 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار نامبیا 1.7855 1.7855 1.7831 1.7886 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار نیوزیلند 0.1624 0.1624 0.1624 0.1629 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دلار هنگ کنگ 0.9037 0.9037 0.9037 0.9084 0.00 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دینار اردن 0.0828 0.0828 0.0828 0.0832 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / دینار بحرین 0.044 0.044 0.044 0.0442 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / رئال برزیل 0.6374 0.6374 0.6374 0.6407 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / راند آفریقای جنوبی 1.7855 1.7855 1.7835 1.788 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / روبل روسیه 8.7831 8.7831 8.7831 8.8317 0.04 0.51% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / روپیه اندونزی 1643.76 1643.76 1641.61 1650.31 1.14 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / روپیه پاکستان 18.77 18.82 18.77 18.88 0.08 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
کرون نروژ / روپیه سریلانکا 22.79 22.79 22.79 23.21 0.39 1.71% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / روپیه نپال 13.61 13.61 13.61 13.68 0.05 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / روپیه هند 8.5198 8.5198 8.5198 8.5628 0.03 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / ریال عربستان 0.4374 0.4388 0.4374 0.4397 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
کرون نروژ / ریال عمان 0.0449 0.0451 0.0449 0.0452 0.00 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
کرون نروژ / ریال قطر 0.4246 0.4246 0.4246 0.427 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / رینگیت مالزی 0.4717 0.4717 0.4717 0.4743 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / زلوتی لهستان 0.4367 0.4367 0.4367 0.4387 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / شیلینگ کنیا 12.85 12.85 12.85 12.91 0.05 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / فرانک آفریقا 64.91 64.91 64.91 65.26 0.28 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / فرانک آفریقای غربی 63.21 63.21 63.21 63.56 0.28 0.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / فرانک سوییس 0.1036 0.1036 0.1036 0.1043 0.00 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / فورینت مجارستان 34.46 34.47 34.46 34.55 0.04 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / کرون چک 2.5183 2.5183 2.5183 2.5301 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / کرون دانمارک 0.7153 0.7153 0.7153 0.7196 0.00 0.60% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / کرون سوئد 0.9678 0.9678 0.9678 0.9745 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / کرونا ایسلند 15.11 15.11 15.11 15.17 0.05 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / لئو رومانی 0.4687 0.4687 0.4687 0.4709 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / لاتس لتونی 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کرون نروژ / لیتاس لیتوانی 0.3628 0.3628 0.3628 0.3653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
کرون نروژ / لیره ترکیه 0.8658 0.8658 0.8658 0.869 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / وون کره جنوبی 128.78 128.78 128.78 129.36 0.40 0.31% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / ین ژاپن 12.0965 12.0965 12.0965 12.1754 0.06 0.49% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / یوان چین 0.7547 0.7547 0.7547 0.7595 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / یوان چین 0.761 0.761 0.761 0.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۲۱
کرون نروژ / یورو 0.0961 0.0961 0.0961 0.0965 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرونا ایسلند / کرون نروژ 0.0699 0.0699 0.0699 0.0699 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
لیره ترکیه / کرون نروژ 1.1563 1.1563 1.1518 1.1563 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
ین ژاپن / کرون نروژ 0.0827 0.0827 0.0823 0.0827 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۵
یوان چین / کرون نروژ 1.3253 1.3253 1.3171 1.3253 0.01 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
یورو / کرون نروژ 10.4095 10.3877 10.3626 10.4095 0.04 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی