شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ نروژ
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1123
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 03:47:05
0 (2.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

329
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
3 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
39 (13.45%)
تغییر ۶ ماهه
69 (26.54%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

947
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
54 (5.99%)
تغییر ۳ ماهه
83 (9.66%)
تغییر ۶ ماهه
93 (10.87%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نروژ

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NOK 2.4255 2.4258 2.4267 2.4258 2.4273 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
ARS/NOK 0.1485 0.1485 0.1486 0.1485 0.1486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
AUD/NOK 6.1283 6.1333 6.1331 6.1246 6.1359 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
BRL/NOK 2.1406 2.1409 2.1415 2.1409 2.142 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
CAD/NOK 6.8172 6.8224 6.8216 6.8205 6.8242 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
CHF/NOK 9.199 9.2048 9.2055 9.2048 9.2148 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
CNY/NOK 1.2988 1.2989 1.2993 1.2989 1.2996 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
CZK/NOK - 0.3924 - 0.3924 0.3924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
DKK/NOK 1.3224 1.3233 1.3229 1.3224 1.3233 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
EUR/NOK 9.8819 9.8889 9.8868 9.8833 9.8889 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
GBP/NOK 11.5841 11.5911 11.5942 11.5778 11.5942 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
HKD/NOK 1.1468 1.1469 1.1473 1.1469 1.1476 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
INR/NOK 0.1253 0.1254 - 0.1251 0.1255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
ISK/NOK - 0.0722 - 0.0722 0.0722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
JPY/NOK 0.0808 0.0809 0.081 0.0809 0.081 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
MXN/NOK 0.4774 0.4775 0.4776 0.4774 0.4776 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/AED 0.4122 0.4123 0.4122 0.4121 0.4123 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/ARS 6.7342 6.7353 6.7352 6.733 6.7357 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/AUD 0.1631 0.1631 0.1632 0.1631 0.1632 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
NOK/BBD 0.2243 0.229 0.2289 0.2289 0.229 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/BHD 0.0423 0.0423 - 0.0423 0.0424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱
NOK/BRL 0.4671 0.4672 0.4671 0.467 0.4672 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/CAD 0.1466 0.1467 0.1466 0.1466 0.1467 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/CHF 0.1086 0.1087 0.1086 0.1086 0.1088 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/CLP 86.77 86.95 86.93 86.92 86.95 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/CNH - 0.776 - 0.776 0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
NOK/CNY 0.7698 0.77 0.7698 0.7697 0.77 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/CZK 2.5436 2.545 2.544 2.5439 2.5468 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/DKK 0.7557 0.7562 0.7565 0.7562 0.7565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/EGP 1.7711 1.7823 1.7819 1.7817 1.7824 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/EUR 0.1012 0.1012 - 0.101 0.1012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
NOK/GBP 0.0863 0.0863 0.0864 0.0863 0.0864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۴۲
NOK/HKD 0.8719 0.872 0.8719 0.8716 0.872 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/HUF 33.99 34.04 34.03 34.03 34.05 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/IDR 1529.78 1531.46 1531.44 1530.94 1531.46 0.34 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/INR 7.9752 7.9801 7.9789 7.9755 7.9802 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/ISK 13.9 13.94 - 13.85 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
NOK/JMD 14.88 15.17 15.16 15.16 15.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
NOK/JOD 0.0795 0.0797 - 0.0796 0.0799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
NOK/JPY 12.363 12.3706 12.37 12.3556 12.3706 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/KES 11.34 11.36 11.34 11.33 11.36 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/KRW 130.2 130.42 130.46 130.41 130.47 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/LBP 168.98 170.44 170.43 170.38 170.46 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/LKR 20.33 20.35 - 20.34 20.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NOK/LTL 0.3628 0.3628 - 0.3628 0.3653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NOK/LVL - 0.0833 - 0.0833 0.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NOK/MAD 1.0784 1.0799 1.0796 1.0794 1.0799 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/MXN 2.0936 2.0953 2.0956 2.0948 2.0957 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/MYR 0.455 0.4553 0.4556 0.4553 0.4557 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/NAD 1.6214 1.6221 1.6217 1.6216 1.6222 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/NPR 12.76 12.77 12.76 12.76 12.77 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/NZD 0.1695 0.1696 0.1697 0.1696 0.1698 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/OMR 0.0432 0.0432 - 0.0432 0.0433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱
NOK/PAB 0.1122 0.1122 - 0.1122 0.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
NOK/PHP 5.7139 5.7162 5.7161 5.7143 5.7165 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/PKR 17.26 17.35 17.4 17.35 17.41 0.05 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
NOK/PLN 0.4288 0.4292 0.4293 0.4291 0.4294 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/QAR 0.4111 0.4112 0.4111 0.4109 0.4112 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/RON 0.4834 0.484 0.4839 0.4837 0.484 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/RUB 6.9089 6.9089 6.9072 6.9066 6.9093 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/SAR 0.4211 0.4212 0.4211 0.4209 0.4212 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/SEK 1.0676 1.0688 1.0685 1.0681 1.0688 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/SGD 0.1512 0.1513 0.1512 0.1512 0.1513 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/THB 3.412 3.4132 3.4131 3.4117 3.4133 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/TRY 0.6615 0.6617 0.6618 0.6616 0.6619 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/TWD 3.3613 3.3647 3.3646 3.3635 3.3652 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/VEF 8300.4523 8321.2555 8320.6485 8317.7079 8322.0494 2.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/XAF 66.25 66.25 66.24 66.23 66.26 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/XCD 0.303 0.3053 0.3052 0.3052 0.3053 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
NOK/XOF 65.12 65.91 65.9 65.9 66.5 0.57 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NOK/ZAR 1.6249 1.6257 1.6266 1.6225 1.6266 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
NZD/NOK 5.8966 5.8986 5.8991 5.8926 5.8991 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
PHP/NOK 0.175 0.175 0.1751 0.175 0.1751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
PLN/NOK 2.3312 2.3315 2.3313 2.3299 2.3315 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
RUB/NOK 0.1447 0.1447 0.1448 0.1447 0.1448 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
SAR/NOK 2.3744 2.3747 2.3759 2.3747 2.3764 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
SEK/NOK 0.9356 0.9366 0.9363 0.9361 0.9366 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
SGD/NOK 6.6125 6.6132 6.6136 6.6125 6.6157 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
THB/NOK 0.293 0.2931 0.2933 0.2931 0.2934 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
TRY/NOK 1.5114 1.5116 1.512 1.5112 1.512 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
TWD/NOK 0.2973 0.2974 0.2975 0.2974 0.2975 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
VEF/NOK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۴۲
ZAR/NOK 0.615 0.6155 0.6158 0.6155 0.617 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
دلار / کرون نروژ 8.9078 8.9087 8.9091 8.9087 8.9157 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۱
کرون نروژ / دلار 0.1122 0.1123 0.1122 0.1122 0.1123 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۷