نروژ نروژ
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:36:10
0 (6.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

379
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 18:01:24
29 (8.29%)
تغییر ۳ ماهه
7 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.23%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

1,132
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:04:25
59 (5.46%)
تغییر ۳ ماهه
148 (15.03%)
تغییر ۶ ماهه
292 (34.75%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / کرون نروژ 0.2689 0.2689 0.2689 0.2692 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
پزو فیلیپین / کرون نروژ 0.1764 0.1764 0.1764 0.1767 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
پزوی آرژانتین / کرون نروژ 0.092 0.092 0.092 0.0921 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
پزوی مکزیک / کرون نروژ 0.4419 0.4419 0.4419 0.4424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / کرون نروژ 12.1827 12.1827 12.1827 12.1827 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
درهم امارات / کرون نروژ 2.4124 2.4124 2.4124 2.4124 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
دلار / کرون نروژ 8.8608 8.8608 8.8478 8.8753 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۳۶
دلار استرالیا / کرون نروژ 6.5294 6.5294 6.5294 6.5294 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
دلار تایوان / کرون نروژ 0.3159 0.3159 0.3159 0.3165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
دلار سنگاپور / کرون نروژ 6.5143 6.5143 6.5143 6.5143 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
دلار کانادا / کرون نروژ 7.0541 7.0541 7.0541 7.0541 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
دلار نیوزیلند / کرون نروژ 6.1806 6.1806 6.1806 6.1806 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
دلار هنگ کنگ / کرون نروژ 1.1405 1.1405 1.1405 1.142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
رئال برزیل / کرون نروژ 1.7043 1.7043 1.7019 1.7046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
راند آفریقای جنوبی / کرون نروژ 0.597 0.597 0.597 0.597 0.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
روبل روسیه / کرون نروژ 0.1202 0.1202 0.1202 0.1202 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
روپیه هند / کرون نروژ 0.119 0.119 0.119 0.1192 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
ریال عربستان / کرون نروژ 2.3624 2.3624 2.3624 2.3654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
زلوتی لهستان / کرون نروژ 2.2815 2.2815 2.2815 2.2815 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
فرانک سوییس / کرون نروژ 9.6376 9.6376 9.6376 9.6376 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون چک / کرون نروژ 0.4039 0.4039 0.4039 0.4039 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۶:۱۴
کرون دانمارک / کرون نروژ 1.4032 1.4032 1.4032 1.4032 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون سوئد / کرون نروژ 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / بات تایلند 3.7203 3.7203 3.7166 3.7203 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / بولبوا پاناما 0.1151 0.1151 0.115 0.1151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / پزو شیلی 86.08 86.08 85.92 86.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / پزو فیلیپین 5.6696 5.6696 5.6627 5.6696 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / پزوی آرژانتین 10.8903 10.8903 10.8735 10.8903 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / پزوی مکزیک 2.2643 2.2643 2.2617 2.2643 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / پوند انگلیس 0.0821 0.0821 0.082 0.0821 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۲۸
کرون نروژ / پوند لبنان 171.4 171.4 171.19 171.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / پوند مصر 1.7743 1.7743 1.7722 1.7743 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / درهم امارات 0.4146 0.4146 0.4146 0.4146 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / درهم مراکش 1.0125 1.0125 1.0114 1.0125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دلار 0.1129 0.1129 0.1127 0.1131 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۳۶
کرون نروژ / دلار استرالیا 0.1533 0.1533 0.1531 0.1533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دلار باربادوس 0.2303 0.2303 0.23 0.2303 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دلار تایوان 3.1678 3.1678 3.1621 3.1678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دلار جامائیکا 17.5 17.5 17.47 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دلار سنگاپور 0.1536 0.1536 0.1533 0.1536 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دلار کارائیب شرقی 0.307 0.307 0.3067 0.3072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دلار کانادا 0.1418 0.1418 0.1418 0.1418 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / دلار نامبیا 1.6773 1.6773 1.6742 1.6773 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دلار نیوزیلند 0.1618 0.1618 0.1616 0.1618 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دلار هنگ کنگ 0.8769 0.8769 0.8759 0.8769 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دینار اردن 0.0802 0.0802 0.0801 0.0802 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / دینار بحرین 0.0426 0.0426 0.0426 0.0426 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / رئال برزیل 0.5869 0.5869 0.5869 0.5878 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / راند آفریقای جنوبی 1.6776 1.6776 1.6776 1.6776 0.01 0.74% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / روبل روسیه 8.3235 8.3235 8.3235 8.3235 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / روپیه اندونزی 1636.08 1636.08 1634.09 1636.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / روپیه پاکستان 18.36 18.36 18.33 18.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / روپیه سریلانکا 22.57 22.57 22.55 22.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / روپیه نپال 13.44 13.44 13.42 13.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / روپیه هند 8.4036 8.4036 8.4036 8.4036 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / ریال عربستان 0.4239 0.4239 0.4233 0.4239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / ریال عمان 0.0435 0.0435 0.0435 0.0435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / ریال قطر 0.4111 0.4111 0.4106 0.4111 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / رینگیت مالزی 0.4772 0.4772 0.4766 0.4772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / زلوتی لهستان 0.4389 0.4389 0.4389 0.4389 0.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / شیلینگ کنیا 12.24 12.24 12.24 12.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / فرانک آفریقا 62.64 62.64 62.6 64.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / فرانک آفریقای غربی 63.28 63.28 63.21 63.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / فرانک سوییس 0.1038 0.1038 0.1038 0.1038 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۰۷
کرون نروژ / فورینت مجارستان 34.56 34.56 34.5 34.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / کرون چک 2.46 2.46 2.4569 2.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / کرون دانمارک 0.7132 0.7132 0.7132 0.7132 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / کرون سوئد 0.9811 0.9811 0.9811 0.9811 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / کرونا ایسلند 14.26 14.26 14.25 14.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / لئو رومانی 0.4721 0.4721 0.4717 0.4721 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / لاتس لتونی 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کرون نروژ / لیتاس لیتوانی 0.3628 0.3628 0.3628 0.3653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
کرون نروژ / لیره ترکیه 0.9665 0.9665 0.9653 0.9665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / وون کره جنوبی 130.15 130.15 129.91 130.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / ین ژاپن 12.4842 12.4842 12.4842 12.4842 0.03 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرون نروژ / یوان چین 0.7316 0.7316 0.7307 0.7316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
کرون نروژ / یوان چین 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۶:۱۴
کرون نروژ / یورو 0.0959 0.0959 0.0959 0.0959 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
کرونا ایسلند / کرون نروژ 0.0699 0.0699 0.0699 0.0699 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
لیره ترکیه / کرون نروژ 1.0356 1.0356 1.0356 1.0369 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
ین ژاپن / کرون نروژ 0.0804 0.0804 0.0804 0.0804 0.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
یوان چین / کرون نروژ 1.3672 1.3672 1.3672 1.3689 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱:۴۳
یورو / کرون نروژ 10.4336 10.4336 10.4336 10.4336 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۲۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی