شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2449
قیمت روز
0 (0.45%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 06:15:07
0 (2.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:24
3 (2.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (10.07%)
تغییر ۶ ماهه
26 (20.47%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,552
قیمت روز
21 (1.33%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 06:33:40
18 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
96 (5.81%)
تغییر ۶ ماهه
145 (8.56%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1116 1.1124 1.1121 1.1067 1.1124 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
ARS/MYR 0.068 0.068 0.0678 0.0678 0.068 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۵۶
AUD/MYR 2.7581 2.7605 2.7609 2.7488 2.7615 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
BRL/MYR 0.9704 0.9711 0.9709 0.9659 0.9711 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
BTC/MYR - 10899 - 10899 10899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
CAD/MYR 3.0951 3.098 3.0985 3.0821 3.0987 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
CHF/MYR 4.2062 4.2128 4.2115 4.1912 4.2128 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
CNY/MYR 0.5886 0.589 0.5889 0.586 0.589 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
DKK/MYR 0.6021 0.6026 0.6027 0.5995 0.6027 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
EUR/MYR 4.4994 4.5027 4.503 4.4796 4.5034 0.02 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
GBP/MYR 5.3304 5.3347 5.3355 5.3088 5.3371 0.03 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
HKD/MYR 0.5247 0.5254 0.5253 0.5236 0.5254 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
IDR/MYR - 0.0298 - 0.0298 0.0298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۷
INR/MYR 0.0572 0.0572 0.057 0.057 0.0572 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۵۶
JPY/MYR 0.0375 0.0375 0.0374 0.0373 0.0375 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۵۶
KRW/MYR 0.347 0.3474 0.3475 0.3453 0.3476 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
KWD/MYR 13.4429 13.4527 13.4494 13.3915 13.4574 0.06 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
MXN/MYR 0.2161 0.2163 0.2161 0.215 0.2163 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
MYR/AUD - 0.3636 - 0.3636 0.3636 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۷
MYR/CAD - 0.3238 - 0.3238 0.3238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۷
MYR/CHF - 0.2384 - 0.2384 0.2384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۷
MYR/CNH - 1.702 - 1.702 1.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۹:۰۷
MYR/CNY 1.6976 1.699 1.6994 1.699 1.7086 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
MYR/DKK 1.6595 1.6609 1.6608 1.6608 1.6705 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
MYR/EUR - 0.2229 - 0.2229 0.2229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
MYR/GBP - 0.1869 - 0.1869 0.1869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
MYR/HKD 1.9039 1.9053 1.9057 1.9053 1.9156 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
MYR/IDR 3339.45 3344.35 3343.13 3339.88 3352.22 4.16 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
MYR/INR 17.479 17.499 17.502 17.499 17.601 0.08 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۴۲
MYR/JPY 26.6716 26.6985 26.7034 26.6985 26.8374 0.11 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۴۲
MYR/KRW 287.903 288.134 288.036 288.036 290.116 1.60 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
MYR/NZD 0.3739 0.3744 0.3743 0.3743 0.3763 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
MYR/PKR 37.72 37.95 37.96 37.95 38.16 0.18 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
MYR/SGD 0.3324 0.3324 0.3327 0.3324 0.3343 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
MYR/THB 7.5281 7.5435 7.5386 7.5386 7.5714 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
MYR/TWD 7.3661 7.3789 7.3848 7.3789 7.429 0.04 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
MYR/ZAR 3.572 3.5819 3.5813 3.5755 3.5989 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
NOK/MYR 0.4465 0.4469 0.4468 0.4446 0.4469 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۴۲
NZD/MYR 2.6711 2.6747 2.6743 2.6611 2.6753 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
PHP/MYR 0.0803 0.0804 0.0803 0.0799 0.0804 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
PLN/MYR 1.0519 1.0526 1.0527 1.0472 1.0528 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
RUB/MYR 0.0648 0.0649 0.0647 0.0645 0.0649 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۵۶
SAR/MYR 1.0884 1.0892 1.089 1.0836 1.0892 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
SEK/MYR 0.4243 0.4246 0.4245 0.4224 0.4246 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۴۲
SGD/MYR 3.0071 3.0095 3.0106 2.9943 3.0106 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
THB/MYR 0.1326 0.1327 0.1328 0.1323 0.1329 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
TRY/MYR 0.687 0.6875 0.6873 0.6839 0.6875 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۲۱
TWD/MYR 13.5522 13.5757 13.5554 13.4755 13.5757 0.08 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۵۶
VEF/MYR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
ZAR/MYR 0.2792 0.28 0.2801 0.2784 0.2804 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۴۲
دلار / رینگیت مالزی 4.083 4.086 - 4.065 4.086 0.02 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۱۵
رینگیت مالزی / دلار 0.2447 0.2449 - 0.2449 0.2463 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۱۵