شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2461
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:43:09
0 (3.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

150
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:53
2 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
11 (7.91%)
تغییر ۶ ماهه
24 (19.05%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,578
قیمت روز
9 (0.59%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:33:51
4 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
77 (4.68%)
تغییر ۶ ماهه
124 (7.29%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1067 1.1075 1.1072 1.1068 1.1113 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۲۱
ARS/MYR 0.0676 0.0677 0.0676 0.0676 0.0679 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۵۶
AUD/MYR 2.7784 2.7813 2.7817 2.78 2.7929 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
BRL/MYR 0.965 0.9657 0.9654 0.9651 0.969 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۲۱
BTC/MYR - 10899 - 10899 10899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
CAD/MYR 3.1076 3.111 3.1108 3.1082 3.1205 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
CHF/MYR 4.1821 4.1869 4.1878 4.1869 4.2122 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
CNY/MYR 0.5891 0.5895 0.5896 0.5889 0.5911 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
DKK/MYR 0.6026 0.6031 0.603 0.603 0.6054 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
EUR/MYR 4.5034 4.5067 4.5062 4.506 4.5237 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
GBP/MYR 5.3028 5.3083 5.3075 5.3047 5.3286 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
HKD/MYR 0.5229 0.5235 0.5236 0.523 0.5256 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
IDR/MYR - 0.0298 - 0.0298 0.0298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸
INR/MYR 0.0571 0.0571 0.0573 0.0571 0.0574 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۵۶
JPY/MYR 0.037 0.037 0.0371 0.037 0.0372 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۸:۵۶
KRW/MYR 0.3486 0.3495 0.3494 0.3481 0.3505 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
KWD/MYR 13.3838 13.3937 13.3904 13.3879 13.4475 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۲۱
MXN/MYR 0.2167 0.2168 0.2169 0.2167 0.2175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/AUD - 0.3581 - 0.3581 0.3581 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۳:۰۷
MYR/CAD - 0.3207 - 0.3207 0.3207 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۷:۰۷
MYR/CHF - 0.2386 - 0.2386 0.2386 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
MYR/CNH - 1.695 - 1.695 1.695 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۹:۰۷
MYR/CNY 1.6963 1.6976 1.6975 1.6933 1.6997 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/DKK 1.658 1.6595 1.6598 1.6532 1.6603 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/EUR - 0.2219 - 0.2219 0.2219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
MYR/GBP - 0.1869 - 0.1869 0.1869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
MYR/HKD 1.9106 1.9121 1.9119 1.9043 1.9131 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/IDR 3353 3357.69 3357.44 3351.31 3363.19 0.61 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/INR 17.503 17.524 17.525 17.453 17.531 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/JPY 27.0231 27.0504 27.0554 26.9478 27.0745 0.07 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/KRW 286.146 286.849 286.881 285.571 287.785 0.86 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/NZD 0.3731 0.3737 0.3735 0.372 0.3739 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/PKR 37.97 38.01 38.04 37.95 38.14 0.13 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۵۶
MYR/SGD 0.3318 0.3319 0.332 0.331 0.3321 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۲۱
MYR/THB 7.4607 7.476 7.4711 7.4577 7.4785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/TWD 7.3641 7.3769 7.3759 7.3583 7.3889 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
MYR/ZAR 3.5607 3.5646 3.5638 3.5517 3.5672 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
NOK/MYR 0.4528 0.4531 0.4526 0.4523 0.454 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
NZD/MYR 2.676 2.68 2.6808 2.6779 2.6916 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
PHP/MYR 0.0798 0.0799 0.0798 0.0797 0.0801 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۲۱
PLN/MYR 1.0627 1.0635 1.0633 1.0633 1.0698 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
RUB/MYR 0.0656 0.0657 0.0658 0.0657 0.066 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۲۱
SAR/MYR 1.0835 1.0843 1.0841 1.0837 1.0879 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۲۱
SEK/MYR 0.4269 0.4272 0.4269 0.4268 0.4287 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
SGD/MYR 3.0118 3.0147 3.0149 3.0126 3.0236 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
THB/MYR 0.1338 0.1339 0.134 0.1339 0.1343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
TRY/MYR 0.6843 0.6848 0.6854 0.6843 0.6878 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
TWD/MYR 13.5604 13.5749 13.5804 13.5497 13.608 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
VEF/MYR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
ZAR/MYR 0.2805 0.2808 0.2809 0.2808 0.2821 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۲
دلار / رینگیت مالزی 4.063 4.066 4.068 4.064 4.082 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۳
رینگیت مالزی / دلار 0.2459 0.2461 0.246 0.2452 0.2462 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۳