شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2296
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:22:04
0 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

164
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
13 (8.61%)
تغییر ۳ ماهه
15 (10.07%)
تغییر ۶ ماهه
39 (31.20%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:30:54
280 (17.41%)
تغییر ۳ ماهه
233 (14.91%)
تغییر ۶ ماهه
312 (19.01%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/MYR 0.0674 0.0675 - 0.0675 0.0675 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۹
AUD/MYR 2.6391 2.643 2.6443 2.6387 2.6465 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
BRL/MYR 0.8285 0.8294 0.8292 0.8276 0.8294 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۹
BTC/MYR - 10899 - 10899 10899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
CAD/MYR 3.0817 3.0861 3.0859 3.073 3.0861 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
CHF/MYR 4.4676 4.4773 4.4778 4.4773 4.5056 0.03 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
CNY/MYR 0.6148 0.6155 0.6169 0.6155 0.6169 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
DKK/MYR 0.6331 0.634 0.6341 0.6335 0.6419 0.01 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
EUR/MYR 4.7273 4.7327 4.7337 4.719 4.7358 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
GBP/MYR 5.3972 5.385 5.4068 5.385 5.4103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
HKD/MYR 0.5619 0.5625 0.564 0.5625 0.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
IDR/MYR - 0.0261 - 0.0261 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
INR/MYR 0.057 0.0574 0.0571 0.0571 0.0574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
JPY/MYR 0.0404 0.0406 0.0404 0.0404 0.0406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
KRW/MYR 0.3545 0.3552 0.3553 0.3536 0.3553 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
KWD/MYR 13.9507 13.9667 - 13.9667 13.9667 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۹
MXN/MYR 0.1791 0.1793 0.1791 0.1791 0.18 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
MYR/AUD - 0.3799 - 0.3799 0.3799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۳:۱۴
MYR/CAD - 0.3254 - 0.3254 0.3254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۱۴
MYR/CHF - 0.2235 - 0.2235 0.2235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۱۴
MYR/CNH - 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۱۴
MYR/CNY 1.6243 1.6271 1.6284 1.6271 1.6284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
MYR/DKK 1.5772 1.5795 1.5792 1.5566 1.5807 0.02 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/EUR - 0.2097 - 0.2097 0.2097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۱۴
MYR/GBP - 0.1869 - 0.1869 0.1869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
MYR/HKD 1.7778 1.78 1.7792 1.7792 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
MYR/IDR 3777.52 3768.4 3784.16 3768.4 3784.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/INR 17.522 17.521 17.544 17.521 17.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/JPY 24.7385 24.628 24.7692 24.628 24.7899 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/KRW 281.507 282.06 282.062 282.055 282.705 0.71 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/NZD 0.3875 0.3886 0.3882 0.3879 0.3886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/PKR 38.13 38.524 38.58 38.524 38.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/SGD 0.3284 0.3313 0.3285 0.3284 0.3313 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/THB 7.5505 7.6259 7.5637 7.5591 7.6259 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/TWD 6.9099 7.0033 6.9201 6.9201 7.0033 0.06 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/ZAR 4.2414 4.1627 4.2532 4.1627 4.2532 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
NOK/MYR 0.4184 0.4188 0.4197 0.4188 0.4197 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
NZD/MYR 2.576 2.5712 2.5807 2.5712 2.582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
PHP/MYR 0.0858 0.0859 0.086 0.0859 0.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۹
PLN/MYR 1.0345 1.0357 1.0352 1.0344 1.0363 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
RUB/MYR 0.0564 0.0565 - 0.0565 0.0565 0.00 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
SAR/MYR 1.1575 1.1588 - 1.1566 1.1682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۱۴
SEK/MYR 0.4308 0.4313 0.4316 0.4313 0.4319 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/MYR 3.0425 3.0382 3.047 3.0382 3.0487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
THB/MYR 0.1323 0.1322 0.1324 0.1322 0.1325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
TRY/MYR 0.6562 0.6569 0.6573 0.6569 0.6589 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
TWD/MYR 14.4507 14.4721 14.4462 14.44 14.4721 0.04 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
VEF/MYR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
ZAR/MYR 0.2351 0.24 0.2358 0.2358 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
درهم امارات / 1.1856 1.187 - 1.1854 1.1965 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۴۲
دلار / رینگیت مالزی 4.355 4.36 4.3518 4.3518 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۲
رینگیت مالزی / دلار 0.2294 0.2296 0.2302 0.2296 0.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی