شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0532
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:36:24
0 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:50
20 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
60 (9.36%)
تغییر ۶ ماهه
114 (19.42%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
29 (4.13%)
تغییر ۶ ماهه
24 (3.16%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.1152 5.1155 - 5.1144 5.1193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
ARS/MXN 0.313 0.3131 0.313 0.313 0.3131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
AUD/MXN 12.8212 12.8257 12.8162 12.8162 12.8257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
BOB/MXN 2.7171 2.7173 - 2.7167 2.7193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
BRL/MXN 4.4922 4.4929 4.4912 4.4912 4.4929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
BTC/MXN - 158234.9 - 158234.9 158234.9 2390.90 1.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
CAD/MXN 14.2942 14.2961 14.282 14.282 14.2961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
CHF/MXN 19.3388 19.3478 19.332 19.332 19.3478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
CLP/MXN 0.0242 0.0242 0.0241 0.0241 0.0242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
CNY/MXN 2.7087 2.7088 - 2.7082 2.7108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
COP/MXN 0.0056 0.0056 - 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
CZK/MXN - 0.8221 - 0.8221 0.8221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۹:۰۷
DKK/MXN 2.7715 2.7721 2.7703 2.7703 2.7721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
EUR/MXN 20.7075 20.7161 20.703 20.703 20.7161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
GBP/MXN 24.5582 24.5633 24.545 24.545 24.5633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
HKD/MXN 2.4169 2.4171 2.416 2.416 2.4171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
INR/MXN 0.2634 0.2634 - 0.2634 0.2636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
JPY/MXN 0.1719 0.1719 0.1718 0.1718 0.1719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
LTC/MXN - 1710.62 - 1710.62 1710.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
MXN/AED 0.1955 0.1955 - 0.1954 0.1956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/ARS 3.1933 3.1943 3.1942 3.1942 3.1943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/AUD 0.078 0.078 0.0779 0.0779 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/BBD 0.1063 0.1086 - 0.1085 0.1086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/BOB 0.364 0.372 - 0.3718 0.3721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/BRL 0.2225 0.2226 0.2224 0.2224 0.2226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/CAD 0.07 0.07 - 0.0699 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/CHF 0.0517 0.0517 - 0.0516 0.0517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/CLP 41.31 41.42 41.272 41.272 41.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/CNY 0.3692 0.3692 - 0.369 0.3693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/COP 178.98 179.2 178.8432 178.8432 179.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/CZK 1.2145 1.2154 1.2138 1.2138 1.2154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/DKK 0.3608 0.3608 0.3606 0.3606 0.3608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/EGP 0.8382 0.8436 - 0.843 0.8437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/EUR 0.0483 0.0483 - 0.0482 0.0483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/GBP 0.0407 0.0407 - 0.0405 0.0407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۴۲
MXN/HKD 0.4137 0.4138 0.4136 0.4136 0.4138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/HUF 16.22 16.24 - 16.23 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/IDR 721.95 722.74 - 722.28 722.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/INR 3.7957 3.7968 - 3.7942 3.7968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/ISK 6.6207 6.6314 - 6.6314 6.6401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/JMD 7.2913 7.3977 - 7.3966 7.4524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/JPY 5.8163 5.8172 5.814 5.814 5.8172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/KES 5.3647 5.3753 - 5.3728 5.3768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/KRW 62.23 62.33 - 62.29 62.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/LBP 80.26 80.79 - 80.78 80.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/LKR 9.6597 9.6676 - 9.663 9.6702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/MAD 0.5129 0.5136 - 0.5134 0.5138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/MYR 0.2163 0.2164 - 0.2163 0.2165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/NAD 0.7664 0.7674 - 0.7674 0.7692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/NOK 0.4815 0.4816 - 0.4814 0.4818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/NPR 6.0736 6.0747 - 6.0708 6.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/NZD 0.0805 0.0806 - 0.0805 0.0806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/PAB 0.0532 0.0532 - 0.053 0.0534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۴۲
MXN/PEN 0.1767 0.1771 0.1767 0.1767 0.1771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/PHP 2.7036 2.7063 - 2.7048 2.7064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/PKR 8.1961 8.2626 - 8.2552 8.2626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/PLN 0.2052 0.2058 0.2053 0.2053 0.2058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/PYG 345.09 347.32 - 347.1 347.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/QAR 0.1938 0.1938 - 0.1937 0.1939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/RON 0.2306 0.2309 - 0.2307 0.2309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/RUB 3.3043 3.3043 3.3023 3.3023 3.3043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/SAR 0.1997 0.1997 - 0.1995 0.1997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/SEK 0.5092 0.5093 - 0.5087 0.5093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/SGD 0.0719 0.072 0.0719 0.0719 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
MXN/THB 1.6259 1.628 - 1.6269 1.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/TRY 0.3161 0.3162 - 0.3159 0.3164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/TWD 1.5988 1.5998 - 1.5984 1.5998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/UYU 1.9825 1.9841 - 1.9829 1.9847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/VEF 3964.2955 3974.2311 - 3950.4933 3975.3524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/XAF 31.64 31.64 - 31.62 31.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/XCD 0.1437 0.1448 - 0.1447 0.1448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
MXN/XOF 31.45 31.99 - 31.8 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
MXN/ZAR 0.7653 0.7669 0.7654 0.7654 0.7669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
NOK/MXN 2.0766 2.0767 - 2.0757 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
NZD/MXN 12.4158 12.4164 12.4035 12.4035 12.4164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PEN/MXN 5.6525 5.6528 5.6503 5.6503 5.6528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PHP/MXN 0.3697 0.3697 - 0.3696 0.3699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
PLN/MXN 4.8651 4.8654 4.8601 4.8601 4.8654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
PYG/MXN 0.0029 0.0029 - 0.0029 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۹:۲۱
RUB/MXN 0.3026 0.3026 0.3025 0.3025 0.3026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
SAR/MXN 5.0082 5.0085 - 5.0073 5.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SEK/MXN 1.9637 1.9638 - 1.9638 1.9662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SGD/MXN 13.8906 13.9037 13.8939 13.8939 13.9037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
THB/MXN 0.6146 0.6147 - 0.6147 0.6151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
TRY/MXN 3.1631 3.1633 - 3.1616 3.1658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
TWD/MXN 0.6253 0.6253 - 0.6253 0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
UYU/MXN 0.5042 0.5042 - 0.5041 0.5045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
VEF/MXN 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۴۲
XAG/MXN - 340.04 - 340.04 340.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲:۳۶
XAU/MXN - 29513.1 - 29513.1 29513.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۷
XRP/MXN - 4.15 - 4.15 4.15 0.03 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/MXN 1.3051 1.3052 1.3041 1.3041 1.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
پزو مکزیک / دلار 0.0532 0.0532 - 0.053 0.0534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۳۶
دلار / پزوی مکزیک 18.788 18.789 - 18.7759 18.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵