شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0536
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:35
0 (2.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

690
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:47
14 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
46 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
110 (18.97%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
19 (2.67%)
تغییر ۶ ماهه
33 (4.31%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.0781 5.0822 - 5.0817 5.0842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ARS/MXN 0.3109 0.3112 - 0.3112 0.3112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۴۳
AUD/MXN 12.8178 12.8412 12.858 12.8412 12.858 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
BOB/MXN 2.6974 2.6996 - 2.6993 2.7007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BRL/MXN 4.4818 4.4862 - 4.4861 4.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BTC/MXN - 168960.4 - 168960.4 168960.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
CAD/MXN 14.2807 14.2977 - 14.2977 14.2977 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۲۱
CHF/MXN 19.2676 19.307 - 19.307 19.307 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
CLP/MXN 0.0241 0.0241 - 0.0241 0.0244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
CNY/MXN 2.7192 2.7213 - 2.7211 2.7224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
COP/MXN 0.0056 0.0056 - 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
CZK/MXN - 0.8222 - 0.8222 0.8222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
DKK/MXN 2.7691 2.7718 - 2.7718 2.7718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
EUR/MXN 20.6864 20.7105 - 20.7105 20.7105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
GBP/MXN 24.2458 24.269 24.2671 24.2671 24.269 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
HKD/MXN 2.4015 2.4035 - 2.4035 2.4045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
INR/MXN 0.2624 0.2626 - 0.2626 0.2627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
JPY/MXN 0.1695 0.1696 - 0.1696 0.1696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۴۳
LTC/MXN - 1710.62 - 1710.62 1710.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
MXN/AED 0.1968 0.1969 - 0.1968 0.1969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/ARS 3.2154 3.2159 - 3.2135 3.2159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/AUD 0.078 0.078 - 0.0779 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/BBD 0.1071 0.1093 - 0.1093 0.1093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
MXN/BOB 0.3666 0.3746 - 0.3743 0.3746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/BRL 0.223 0.2231 - 0.223 0.2231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/CAD 0.07 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
MXN/CHF 0.0519 0.0519 - 0.0519 0.0519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
MXN/CLP 41.43 41.52 - 41.48 41.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/CNY 0.3676 0.3677 - 0.3674 0.3677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/COP 178.49 178.68 - 178.55 178.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/CZK 1.2151 1.216 - 1.2148 1.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/DKK 0.3608 0.3611 - 0.3611 0.3611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
MXN/EGP 0.8457 0.851 - 0.8504 0.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/EUR 0.0483 0.0483 - 0.0478 0.0483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
MXN/GBP 0.0412 0.0412 - 0.0412 0.0412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
MXN/HKD 0.4161 0.4164 - 0.4162 0.4164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/HUF 16.24 16.26 - 16.24 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/IDR 730.43 731.24 - 730.68 731.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/INR 3.809 3.8093 - 3.8064 3.8093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/ISK 6.6414 6.658 - 6.6508 6.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/JMD 7.1034 7.2432 - 7.2379 7.2432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/JPY 5.8945 5.9009 - 5.9009 5.9009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۴۳
MXN/KES 5.4019 5.4126 - 5.4086 5.4126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/KRW 62.19 62.3 - 62.23 62.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/LBP 80.69 81.39 - 81.33 81.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/LKR 9.7078 9.7185 - 9.7114 9.7185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/MAD 0.5153 0.516 - 0.5152 0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/MYR 0.217 0.2176 - 0.2174 0.2176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/NAD 0.7742 0.7745 - 0.7739 0.7745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/NOK 0.4775 0.4777 - 0.4772 0.4777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/NPR 6.0948 6.0953 - 6.0907 6.0953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/NZD 0.081 0.0811 - 0.081 0.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
MXN/PAB 0.0536 0.0536 - 0.0536 0.0536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
MXN/PEN 0.178 0.178 - 0.1779 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
MXN/PHP 2.7283 2.7293 - 2.7278 2.7293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/PKR 8.2673 8.3102 - 8.3038 8.3102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/PLN 0.2048 0.205 - 0.2047 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/PYG 349.07 350.2 - 349.93 350.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/QAR 0.1962 0.1963 - 0.1962 0.1963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/RON 0.2308 0.2311 - 0.2308 0.2311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/RUB 3.2989 3.2989 - 3.2967 3.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/SAR 0.201 0.2011 - 0.2009 0.2011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/SEK 0.51 0.5102 - 0.5095 0.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/SGD 0.0722 0.0722 - 0.0722 0.0722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
MXN/THB 1.6281 1.6302 - 1.628 1.6302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/TRY 0.3157 0.3158 - 0.3156 0.3158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/TWD 1.6049 1.6065 - 1.6054 1.6065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/UYU 1.9978 1.9994 - 1.998 1.9994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/VEF 3963.2011 3973.1339 - 3970.3041 3973.1339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/XAF 31.63 31.63 - 31.61 31.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/XCD 0.1447 0.1458 - 0.1457 0.1458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/XOF 31.37 31.75 - 31.74 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/ZAR 0.7741 0.7752 - 0.7744 0.7755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NOK/MXN 2.093 2.0947 - 2.094 2.0956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/MXN 12.3322 12.3421 - 12.3419 12.3516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PEN/MXN 5.6157 5.6203 - 5.6197 5.6225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/MXN 0.3663 0.3666 - 0.3665 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PLN/MXN 4.878 4.8819 - 4.8819 4.8857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PYG/MXN 0.0029 0.0029 - 0.0029 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۹:۲۱
RUB/MXN 0.303 0.3033 - 0.3032 0.3033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SAR/MXN 4.9721 4.9761 - 4.9756 4.9777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SEK/MXN 1.9596 1.9612 - 1.9612 1.9629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SGD/MXN 13.842 13.8583 - 13.8583 13.8583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۴۳
THB/MXN 0.6136 0.6141 - 0.6141 0.6147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/MXN 3.1661 3.1687 - 3.1687 3.1691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TWD/MXN 0.6225 0.623 - 0.623 0.6232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
UYU/MXN 0.5001 0.5005 - 0.5005 0.5007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
VEF/MXN 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۴۲
XAG/MXN - 336.31 - 336.31 336.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
XAU/MXN - 29049.95 - 29049.95 29049.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
XRP/MXN - 4.62 - 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
ZAR/MXN 1.2902 1.2913 - 1.2904 1.2919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
پزو مکزیک / دلار 0.0536 0.0536 - 0.0532 0.0536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴
دلار / پزوی مکزیک 18.6549 18.6699 - 18.6699 18.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴