شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مراکش مراکش
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.0974
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:50:33
0 (6.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
1 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:01:27
50 (14.16%)
تغییر ۳ ماهه
56 (16.14%)
تغییر ۶ ماهه
106 (35.69%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

9,238
قیمت روز
54 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:30:55
3,155 (25.46%)
تغییر ۳ ماهه
2,129 (18.73%)
تغییر ۶ ماهه
1,735 (15.82%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مراکش

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/MAD 0.1571 0.1572 0.1576 0.1572 0.158 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
AUD/MAD 6.4374 6.3948 6.4406 6.3731 6.4441 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
BRL/MAD 2.0133 2.0143 2.0101 1.9925 2.0143 0.02 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
CAD/MAD 7.2929 7.2964 7.3221 7.2964 7.3397 0.02 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
CHF/MAD 10.5536 10.5587 10.58 10.5587 10.5821 0.02 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
CNY/MAD 1.4513 1.452 1.4541 1.452 1.4564 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
DKK/MAD 1.4951 1.4958 1.4979 1.4919 1.4979 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
EUR/MAD 11.1628 11.13 11.1822 11.13 11.1822 0.03 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
GBP/MAD 12.733 12.642 12.7433 12.599 12.7706 0.04 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
HKD/MAD 1.3182 1.3188 1.3224 1.3188 1.3262 0.01 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
INR/MAD 0.134 0.1342 0.1344 0.1342 0.1354 0.00 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
MAD/AUD - 0.1563 - 0.1563 0.1563 0.00 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۱۴
MAD/EUR 0.0895 0.0897 0.0896 0.0896 0.0898 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
MAD/GBP - 0.079 - 0.079 0.079 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
MAD/USD - 0.0974 - 0.0974 0.0975 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۰
MAD/ZAR - 1.7779 - 1.7779 1.7779 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
MXN/MAD 0.4343 0.4345 0.4334 0.4268 0.4345 0.01 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
NOK/MAD 1.0009 1.0014 1.0023 0.9934 1.0049 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/MAD 6.1901 6.1931 6.2 6.1552 6.2 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
PHP/MAD 0.2026 0.2027 0.203 0.2027 0.2037 0.00 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/MAD 2.4602 2.4614 2.4546 2.4512 2.4655 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
RUB/MAD 0.1386 0.1387 0.139 0.1369 0.1393 0.00 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
SAR/MAD 2.7186 2.7223 2.7244 2.7223 2.7349 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/MAD 1.0227 1.0241 1.0238 1.0182 1.0241 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۴۹
SGD/MAD 7.2013 7.2112 7.2108 7.2008 7.2189 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
THB/MAD 0.3122 0.3127 0.3128 0.3127 0.3142 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
TRY/MAD 1.5331 1.5352 1.5249 1.5144 1.5352 0.02 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
TWD/MAD 0.3402 0.3406 0.341 0.3406 0.3419 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
VEF/MAD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
ZAR/MAD 0.5704 0.5616 0.5711 0.5598 0.5721 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
درهم امارات / 2.7825 2.7839 2.7914 2.7839 2.799 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
دلار / درهم مراکش 10.2165 10.2305 10.2318 10.2243 10.2843 0.04 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۵۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی