شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مراکش مراکش
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.104
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:29:43
0 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

356
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:45
17 (5.01%)
تغییر ۳ ماهه
34 (10.56%)
تغییر ۶ ماهه
66 (22.76%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

12,487
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 18:33:52
1,017 (8.87%)
تغییر ۳ ماهه
1,005 (8.75%)
تغییر ۶ ماهه
1,295 (11.57%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مراکش

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MAD 2.6132 2.6167 2.6187 2.6151 2.6187 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
ARS/MAD 0.16 0.1602 0.1603 0.1601 0.1603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
AUD/MAD 6.586 6.5949 6.6072 6.5949 6.614 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
BRL/MAD 2.2907 2.2938 2.2955 2.2924 2.296 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
CAD/MAD 7.3518 7.3617 7.3702 7.3617 7.3718 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
CHF/MAD 9.9179 9.9313 9.9338 9.9187 9.9345 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
CNY/MAD 1.3947 1.3966 1.4008 1.3966 1.4008 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
DKK/MAD 1.4248 1.4267 1.4278 1.4263 1.4282 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
EUR/MAD 10.6427 10.6592 10.6711 10.6592 10.6727 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
GBP/MAD 12.4743 12.4935 12.5054 12.4904 12.5136 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
HKD/MAD 1.235 1.2367 1.2377 1.2362 1.2378 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
INR/MAD 0.1351 0.1353 0.1354 0.1352 0.1354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
MAD/AUD - 0.1512 - 0.1512 0.1512 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۷
MAD/EUR 0.0938 0.094 - 0.094 0.094 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
MAD/GBP - 0.0799 - 0.0799 0.0799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
MAD/USD - 0.104 - 0.104 0.1041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۲۹
MAD/ZAR - 1.4995 - 1.4995 1.4995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
MXN/MAD 0.5134 0.5141 0.5149 0.5141 0.5152 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
NOK/MAD 1.0726 1.074 1.0763 1.074 1.0776 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
NZD/MAD 6.3345 6.3431 6.3514 6.3431 6.3633 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
PHP/MAD 0.188 0.1882 0.1884 0.1882 0.1887 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
PLN/MAD 2.5079 2.5113 2.5132 2.5113 2.5157 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
RUB/MAD 0.1559 0.1561 0.1562 0.1561 0.1563 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
SAR/MAD 2.5579 2.5616 2.5636 2.5609 2.5639 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0083 1.0088 1.0102 1.0088 1.0106 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
SGD/MAD 7.1251 7.1288 7.1374 7.1288 7.1413 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
THB/MAD 0.3165 0.3166 0.3171 0.3164 0.3171 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
TRY/MAD 1.6232 1.6241 1.6265 1.6234 1.6265 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
TWD/MAD 0.3204 0.3206 0.3211 0.3206 0.3212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
VEF/MAD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
ZAR/MAD 0.6612 0.6622 0.6636 0.6622 0.6636 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۴:۵۶
دلار / درهم مراکش 9.6039 9.6179 9.6196 9.6037 9.6206 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۳