شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لبنان لبنان
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:24:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

706
قیمت روز
6 (0.86%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 15:35:15
78 (9.93%)
تغییر ۳ ماهه
134 (15.97%)
تغییر ۶ ماهه
240 (25.40%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لبنان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/LBP 409.92 413.46 413.54 413.41 413.54 0.19 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
ARS/LBP 25.04 25.25 25.26 25.25 25.31 0.05 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
AUD/LBP 1019.06 1027.86 1028.67 1027.86 1035.09 8.48 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
BRL/LBP 357.08 360.17 360.36 360.06 363.3 2.84 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
CAD/LBP 1141.46 1151.32 1152.5 1151.25 1154.84 3.18 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
CHF/LBP 1554.35 1567.77 1568.08 1563.29 1568.08 4.76 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
CNY/LBP 217.06 218.94 218.98 218.91 218.98 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
DKK/LBP 222.13 224.05 224.18 223.9 224.27 0.11 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
EUR/LBP 1659.43 1674.37 1675.61 1673.69 1676.27 1.45 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
GBP/LBP 1966.75 1984.33 1983.97 1982.71 1989.08 3.23 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
HKD/LBP 193.63 195.3 195.33 195.24 195.37 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
HUF/LBP 4.9127 4.9551 4.9758 4.9551 4.9842 0.02 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
INR/LBP 21.07 21.26 21.27 21.23 21.29 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
ISK/LBP 12.08 12.18 12.19 12.18 12.2 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
JPY/LBP 13.82 13.94 13.93 13.92 13.95 0.05 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
LBP/USD - 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۲۴
MXN/LBP 79.6 80.29 80.36 80.15 80.82 0.50 0.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
NOK/LBP 165.27 166.7 166.86 166.7 167.79 1.07 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
NZD/LBP 987.14 995.66 996.01 1000.01 999.93 7.43 0.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
PHP/LBP 29.6 29.86 29.87 29.82 29.89 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
PKR/LBP 9.75 9.84 9.82 9.82 9.85 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۳
PLN/LBP 388.04 391.39 392.15 391.39 393.8 1.67 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
RUB/LBP 24 24.21 24.23 24.21 24.46 0.24 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
SAR/LBP 401.38 404.85 404.93 404.69 404.93 0.23 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
SEK/LBP 156.85 158.2 158.34 158.17 158.75 0.45 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
SGD/LBP 1109.62 1119.2 1119.46 1118.85 1122.24 4.04 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
THB/LBP 49.01 49.44 49.45 49.44 49.62 0.22 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
TRY/LBP 253.09 255.27 255.28 255.2 255.77 0.29 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
TWD/LBP 49.96 50.39 50.38 50.37 50.53 0.13 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۵۸
VEF/LBP 0.02 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۴۲
ZAR/LBP 103.38 104.27 104.37 104.26 105.33 1.17 1.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
دلار / پوند لبنان 1505.7 1518.7 - 1518.5 1519 0.20 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۲