شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لبنان لبنان
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:24:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

726
قیمت روز
62 (8.5%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
58 (7.36%)
تغییر ۳ ماهه
120 (14.14%)
تغییر ۶ ماهه
231 (24.14%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لبنان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/LBP 409.92 413.46 - 413.41 413.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
ARS/LBP 25.09 25.31 - 25.3 25.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
AUD/LBP 1035.02 1043.95 1044.18 1043.95 1044.41 0.54 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BRL/LBP 361.77 364.9 - 364.9 364.9 0.11 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CAD/LBP 1152.34 1162.29 1162.11 1162.11 1162.6 0.57 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CHF/LBP 1555.8 1569.23 1569.07 1569.07 1569.31 0.40 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CNY/LBP 219.5 221.39 - 220.75 221.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
DKK/LBP 223.45 225.38 225.4 225.38 225.42 0.07 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
EUR/LBP 1669.67 1684.69 1684.39 1684.39 1684.69 0.16 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
GBP/LBP 1958.61 1976.13 1975.98 1975.98 1977.04 1.22 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HKD/LBP 193.83 195.5 - 195.5 195.5 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HUF/LBP 4.9657 5.0086 5.0102 5.0086 5.0114 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
INR/LBP 21.18 21.37 - 21.36 21.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
ISK/LBP 12.13 12.24 - 12.24 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۵۶
JPY/LBP 13.67 13.79 - 13.78 13.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
LBP/USD - 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۲۴
MXN/LBP 80.69 81.39 81.36 81.33 81.39 0.10 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NOK/LBP 168.96 170.41 170.37 170.37 170.42 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/LBP 995.49 1004.09 1004.16 1004.09 1004.47 0.45 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/LBP 29.57 29.83 - 29.83 29.83 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PKR/LBP 9.73 9.82 - 9.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۴۲
PLN/LBP 393.77 397.17 397.2 397.17 397.32 0.28 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/LBP 24.46 24.67 - 24.62 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SAR/LBP 401.36 404.82 - 404.75 404.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SEK/LBP 158.18 159.55 159.64 159.55 159.64 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SGD/LBP 1117.49 1127.13 1127.05 1127.05 1127.47 0.30 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
THB/LBP 49.53 49.96 - 49.96 49.96 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TRY/LBP 255.58 257.79 257.74 257.72 257.79 0.26 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TWD/LBP 50.25 50.69 50.68 50.68 50.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
VEF/LBP 0.02 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۴۲
ZAR/LBP 104.15 105.05 104.98 104.98 105.1 0.14 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار / پوند لبنان 1505.7 1518.7 - 1518.5 1518.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۶