شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2195
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:21:22
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.61%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جزایر کِیمن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/KYD - 0.8373 - 0.8373 0.8373 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۳:۰۷
CAD/KYD - 0.6339 - 0.6339 0.6339 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
EUR/KYD 0.9039 0.9152 0.9208 0.9152 0.9209 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
GBP/KYD - 1.0895 - 1.0895 1.0895 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
KYD/BMD - 1.1939 - 1.1939 1.1939 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۳:۰۷
KYD/CAD - 1.5765 - 1.5765 1.5765 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
KYD/EUR - 1.0869 - 1.0869 1.0869 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
KYD/GBP - 0.9166 - 0.9166 0.9166 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
USD/KYD - 0.8328 - 0.8328 0.8328 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2048 1.2195 1.2121 1.2121 1.2195 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۹:۲۱