شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0808
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (5.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

47,505
قیمت روز
14 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
3,728 (8.52%)
تغییر ۳ ماهه
4,939 (11.60%)
تغییر ۶ ماهه
12,638 (36.25%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/KRW 18.94 18.96 18.94 18.9 19.07 0.11 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
AUD/KRW 742.97 744.13 743.57 741.47 745.9 2.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
BRL/KRW 229.85 230.03 229.75 229.35 231.36 1.28 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
CAD/KRW 869.43 870.6 870.72 867.97 871.12 1.52 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
CHF/KRW 1256.83 1258.54 1258.26 1256.64 1268.5 9.05 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
CLP/KRW 1.4208 1.422 1.4202 1.4177 1.4291 0.01 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
CNH/KRW - 174.1 - 174.1 174.1 1.80 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
CNY/KRW 173.37 173.52 173.3 173 174.52 0.97 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
DKK/KRW 177.63 177.77 177.85 177.77 179.31 1.31 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
EUR/KRW 1326.54 1328.18 1328.9 1327.95 1340.17 11.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
GBP/KRW 1509.33 1510.93 1511.35 1506.32 1517.67 7.23 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
HKD/KRW 158.59 158.72 158.57 158.36 159.66 0.95 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
HUF/KRW 3.6461 3.6491 3.6515 3.6458 3.6656 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
IDR/KRW 7.478 7.515 7.505 7.42 7.548 0.03 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
INR/KRW 16.1363 16.1546 16.1344 16.1123 16.236 0.08 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
ISK/KRW 8.5446 8.5516 8.5409 8.5263 8.6009 0.05 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
JPY/KRW 11.2601 11.2723 11.2639 11.2385 11.423 0.14 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
KRW/AUD 0.0013 0.1349 - 0.1349 0.1349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۳۵
KRW/BRL - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۱۴
KRW/CAD 0.0011 0.1146 - 0.1146 0.1146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۳۵
KRW/CHF 0.0008 0.0789 - 0.0789 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۳۵
KRW/CNY 0.5759 0.5774 0.5785 0.5721 0.579 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
KRW/EUR 0.0008 0.0742 - 0.0742 0.0742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۲۸
KRW/GBP 0.0007 0.0666 - 0.0666 0.0666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۱۵
KRW/HKD 0.6302 0.6303 0.6311 0.6266 0.6323 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
KRW/IDR 13.31 13.37 13.39 13.2452 13.53 0.06 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
KRW/INR 0.0619 0.062 0.0621 0.0616 0.0621 0.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
KRW/JPY 8.8753 8.8757 8.8835 8.7757 8.9086 0.11 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
KRW/MYR 0.3546 0.3557 0.3558 0.3521 0.3563 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
KRW/NZD - 0.1379 - 0.1379 0.1379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۳:۵۶
KRW/RUB - 0.0619 - 0.0619 0.0619 0.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۳:۵۶
KRW/SEK - 0.0083 - 0.0083 0.0083 0.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۵۶
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۴۲
KRW/THB 0.0267 0.0268 0.0267 0.0267 0.0268 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۸
KRW/TWD 0.0246 0.0246 0.0247 0.0245 0.0247 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۴۲
KRW/ZAR 1.5465 1.5489 1.5541 1.5349 1.5665 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
MXN/KRW 48.84 48.88 48.81 47.93 49.49 0.70 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
MYR/KRW 281.145 282.019 281.972 281.594 284.16 2.14 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
NOK/KRW 116.83 116.93 116.62 116.36 117.34 0.06 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
NZD/KRW 725.84 727.05 726.55 723.96 728.94 0.16 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
PHP/KRW 24.27 24.29 24.23 24.22 24.39 0.11 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
PKR/KRW 7.35 7.35 - 7.33 7.44 0.05 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۱
PLN/KRW 290.29 290.53 291.29 290.53 292.33 1.14 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
RUB/KRW 16.07 16.08 16.06 16.05 16.18 0.10 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
SAR/KRW 326.91 327.17 326.8 326.3 329.09 1.87 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
SEK/KRW 120.86 120.96 121.03 120.84 121.64 0.52 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
SGD/KRW 856.28 857.33 856.99 855.75 860.36 2.85 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
THB/KRW 37.365 37.429 37.402 37.332 37.543 0.06 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
TRY/KRW 181.55 181.7 181.31 181.31 183.93 2.04 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
TWD/KRW 40.627 40.7 40.676 40.635 40.898 0.22 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
VEF/KRW 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۲۱
XAG/KRW - 178.01 - 178.01 178.01 0.06 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۵۶
XAU/KRW - 19953.81 - 19953.81 19953.81 62.87 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۱۴
ZAR/KRW 64.562 64.663 64.44 63.925 65.108 0.23 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
درهم امارات / 334.78 335.05 334.63 334.06 337 1.89 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
دلار / ون کره جنوبی 1229.68 1230.98 1230.22 1227.28 1237.95 6.82 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۸
وون کره جنوبی / دلار 0.0008 0.0808 - 0.0808 0.0808 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۵:۲۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی