شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا کنیا
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:16:16
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,630
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:04:18
103 (4.08%)
تغییر ۳ ماهه
16 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
267 (9.20%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کنیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KES 27.51 27.56 - 27.56 27.56 0.06 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۲۱
ARS/KES 1.68 1.68 - 1.68 1.68 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۲۱
AUD/KES 68.38 68.52 68.49 68.26 68.55 0.29 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
BRL/KES 24.09 24.14 24.08 24.08 24.14 0.06 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۲۱
CAD/KES 76.76 76.91 76.92 76.72 76.94 0.21 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
CHF/KES 103.76 103.97 103.96 103.8 104.07 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
CNY/KES 14.57 14.6 - 14.6 14.6 0.04 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۲۱
DKK/KES 14.9 14.92 14.93 14.89 14.94 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
EUR/KES 111.31 111.54 111.56 111.31 111.66 0.24 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۴۲
GBP/KES 131.517 131.787 131.797 131.492 131.909 0.35 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
HKD/KES 12.9945 13.0202 13.0206 12.9883 13.0214 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
HUF/KES 0.3293 0.33 0.3301 0.329 0.3303 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۲۱
INR/KES 1.4184 1.4213 1.4177 1.4177 1.4213 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۲۱
ISK/KES 0.8137 0.8153 0.8154 0.8135 0.816 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۴۲
JPY/KES 0.9253 0.9272 0.9273 0.925 0.9281 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
KES/EUR - 0.0088 - 0.0088 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
KES/USD - 0.0097 - 0.0097 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۱۶
KES/ZAR - 0.1421 - 0.1421 0.1421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۷
MXN/KES 5.3997 5.4104 5.4116 5.3899 5.4134 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
NOK/KES 11.08 11.11 11.08 11.08 11.11 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۲۱
NZD/KES 66.01 66.14 66.17 66.02 66.23 0.14 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
PHP/KES 1.9911 1.9951 1.9942 1.99 1.9966 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
PKR/KES 0.654 0.6553 0.6537 0.6532 0.6553 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۲۱
PLN/KES 26.06 26.11 26.12 26.06 26.13 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۲۱
RUB/KES 1.6224 1.6257 1.6216 1.6214 1.6257 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۲۱
SAR/KES 26.93 26.99 - 26.99 26.99 0.07 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۲۱
SEK/KES 10.52 10.54 10.55 10.54 10.55 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۴۲
SGD/KES 74.44 74.59 74.61 74.38 74.62 0.22 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۴۲
THB/KES 3.2745 3.2809 3.282 3.276 3.2905 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
TRY/KES 17.01 17.04 - 17.04 17.04 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۲۱
TWD/KES 3.3627 3.3694 3.3664 3.3576 3.3737 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
VEF/KES 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/KES 6.95 6.96 6.97 6.94 6.97 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۴۲
دلار / شیلینگ کنیا 101.05 101.25 - 101 99.592 0.25 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۱۵