شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا کنیا
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:35:35
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,643
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:02:48
153 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
9 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
265 (9.12%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کنیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KES 27.44 27.5 - 27.47 27.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵:۴۲
ARS/KES 1.68 1.68 - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۴۲
AUD/KES 68.82 68.95 - 68.9 68.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
BRL/KES 24.11 24.15 - 24.14 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
CAD/KES 76.66 76.81 - 76.81 76.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
CHF/KES 103.79 104 - 104 104.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
CNY/KES 14.53 14.56 - 14.55 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵:۴۲
DKK/KES 14.87 14.9 - 14.9 14.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
EUR/KES 111.11 111.37 109.56 109.56 111.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
GBP/KES 131.766 132.047 129.6 129.6 132.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
HKD/KES 12.969 12.9947 - 12.9936 12.9949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
HUF/KES 0.3305 0.3311 - 0.3311 0.3314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
INR/KES 1.4132 1.416 - 1.416 1.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
ISK/KES 0.8096 0.8112 - 0.8104 0.8112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
JPY/KES 0.9224 0.9243 - 0.9241 0.9245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
KES/EUR - 0.0088 - 0.0088 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
KES/USD - 0.0097 - 0.0097 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۵
KES/ZAR - 0.1409 - 0.1409 0.1409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
MXN/KES 5.3647 5.3753 - 5.3728 5.3768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
NOK/KES 11.14 11.16 - 11.16 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
NZD/KES 66.61 66.74 - 66.73 66.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PHP/KES 1.9833 1.9872 - 1.9868 1.9874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
PKR/KES 0.6519 0.6532 - 0.653 0.6532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
PLN/KES 26.1 26.15 - 26.15 26.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
RUB/KES 1.6236 1.6268 - 1.6268 1.6269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
SAR/KES 26.87 26.92 - 26.9 26.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۴۲
SEK/KES 10.53 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۲۱
SGD/KES 74.59 74.73 - 74.73 74.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
THB/KES 3.2974 3.3039 - 3.3039 3.3071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
TRY/KES 16.97 17 - 17 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
TWD/KES 3.3544 3.3611 - 3.3611 3.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
VEF/KES 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/KES 7 7.02 6.918 6.918 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
دلار / شیلینگ کنیا 100.8 101 - 101 99.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵