شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن اردن
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:52
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

26
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:54
1 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
4 (18.18%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,880
قیمت روز
1 (0.07%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:37:14
66 (3.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
67 (3.46%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اردن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JOD 0.1928 0.1933 - 0.1933 0.1934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۴۲
ARS/JOD 0.0118 0.0118 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AUD/JOD 0.4834 0.4847 - 0.4844 0.4847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
BRL/JOD 0.1693 0.1698 - 0.1698 0.1698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
CAD/JOD 0.5385 0.54 - 0.54 0.5404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
CHF/JOD 0.729 0.7311 - 0.7311 0.7313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
CNY/JOD 0.1021 0.1024 - 0.1024 0.1027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۴۲
DKK/JOD 0.1044 0.1047 - 0.1047 0.1047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
EUR/JOD 0.7804 0.7829 0.7758 0.7758 0.7829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
GBP/JOD 0.9255 0.9283 0.9304 0.9283 0.9304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
HKD/JOD 0.0911 0.0914 - 0.0913 0.0914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
JOD/AED 5.1805 5.181 5.178 5.178 5.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
JOD/EUR 1.2771 1.2815 - 1.281 1.2815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
JOD/GBP 1.0769 1.0806 - 1.0802 1.0806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
JOD/JPY 154.12 154.13 - 154.09 154.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
JOD/KWD 0.4281 0.4291 - 0.4291 0.4291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
JOD/SAR 5.2912 5.2917 - 5.2914 5.2921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
JPY/JOD 0.0065 0.0065 - 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۴:۵۶
KWD/JOD 2.3298 2.3364 - 2.3364 2.3374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
NOK/JOD 0.0783 0.0785 - 0.0784 0.0785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
NZD/JOD 0.4678 0.4692 - 0.4691 0.4693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PLN/JOD 0.1833 0.1838 - 0.1838 0.1839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SAR/JOD 0.1887 0.1893 - 0.1891 0.1893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۵۶
SEK/JOD 0.074 0.0742 - 0.0742 0.0743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
SGD/JOD 0.5239 0.5254 - 0.5253 0.5254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۴۲
TRY/JOD 0.1192 0.1195 - 0.1195 0.1196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
TWD/JOD 0.0236 0.0236 - 0.0236 0.0237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۴۲
VEF/JOD 0.0062 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/JOD 0.0492 0.0493 - 0.0493 0.0493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۲۱
دلار / دینار اردن 0.708 0.71 - 0.709 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵
دینار اردن / دلار 1.4085 1.4124 - 1.4089 1.4124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵