شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن اردن
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:15:19
0 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

26
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:54
1 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
4 (18.18%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,884
قیمت روز
11 (0.59%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 14:34:48
69 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.24%)
تغییر ۶ ماهه
33 (1.71%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اردن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JOD 0.1928 0.1933 0.1935 0.1933 0.1935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
ARS/JOD 0.0118 0.0118 0.0119 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AUD/JOD 0.4859 0.4872 0.4871 0.4871 0.4891 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۴۲
BRL/JOD 0.1692 0.1696 0.1697 0.1696 0.1708 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
CAD/JOD 0.5421 0.5436 0.5435 0.5432 0.5442 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
CHF/JOD 0.7307 0.7328 0.7325 0.7325 0.7344 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
CNY/JOD 0.1031 0.1034 0.1035 0.1034 0.1037 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
DKK/JOD 0.105 0.1053 0.1054 0.1053 0.1056 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
EUR/JOD 0.7846 0.7871 0.7869 0.7818 0.7888 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
GBP/JOD 0.92 0.9226 0.9228 0.9222 0.9256 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
HKD/JOD 0.0911 0.0914 0.0915 0.0914 0.0915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
JOD/AED 5.1805 5.181 5.1814 5.1767 5.1819 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
JOD/EUR 1.2703 1.2746 1.2754 1.2731 1.2756 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
JOD/GBP 1.0835 1.0872 1.0875 1.0866 1.0908 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
JOD/JPY 155.4 155.42 155.43 155.27 155.46 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
JOD/KWD 0.4278 0.4289 0.4284 0.4282 0.4289 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
JOD/SAR 5.2908 5.2923 5.292 5.2888 5.293 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
JPY/JOD 0.0064 0.0064 0.0065 0.0064 0.0065 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
KWD/JOD 2.3314 2.3379 2.338 2.3376 2.3406 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۵۶
NOK/JOD 0.0794 0.0796 0.0797 0.0796 0.0799 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
NZD/JOD 0.4675 0.4688 0.4687 0.4685 0.4708 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
PLN/JOD 0.1851 0.1856 0.1855 0.1855 0.1862 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۴۲
SAR/JOD 0.1887 0.1892 0.1895 0.1892 0.1895 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
SEK/JOD 0.0744 0.0746 0.0745 0.0745 0.0748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۴۲
SGD/JOD 0.5253 0.5268 0.5267 0.5266 0.5279 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
TRY/JOD 0.1196 0.12 0.1201 0.12 0.1205 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
TWD/JOD 0.0236 0.0237 - 0.0237 0.0238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۲
VEF/JOD 0.0062 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/JOD 0.0488 0.0489 0.0488 0.0487 0.0492 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / دینار اردن 0.708 0.71 0.7108 0.7085 0.7108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
دینار اردن / دلار 1.4085 1.4124 - 1.4097 1.4134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۱۵