شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایسلند ایسلند
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:50:05
0 (14.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,384
قیمت روز
18 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
1,000 (22.81%)
تغییر ۳ ماهه
1,014 (23.20%)
تغییر ۶ ماهه
1,639 (43.77%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,266
قیمت روز
5 (0.37%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:01:20
276 (17.90%)
تغییر ۳ ماهه
105 (7.65%)
تغییر ۶ ماهه
101 (7.37%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ایسلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/ISK 2.21 2.21 2.22 2.21 2.22 0.01 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۵۶
AUD/ISK 86.51 86.63 86.64 86.41 87.35 0.20 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
BRL/ISK 27.09 27.13 27.09 27.08 27.26 0.08 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
CAD/ISK 100.47 99.6393 100.59 100.27 99.6393 0.99 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۱
CHF/ISK 147.1 147.15 147.29 145.32 147.86 0.64 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۱
CNY/ISK 20.04 20.07 20.04 20.04 20.15 0.07 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
DKK/ISK - 20.875 - 20.875 20.875 0.13 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۱۴
EUR/ISK 155.2 155.824 155.44 153.857 156.33 0.49 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۱
GBP/ISK 176.77 175.16 177.02 175.16 177.72 1.77 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۲۱
HKD/ISK 18.34 18.36 18.35 18.35 18.46 0.08 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
HUF/ISK 0.4266 0.4272 0.4286 0.4272 0.4344 0.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
INR/ISK 1.8589 1.8613 1.8695 1.8613 1.8725 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
ISK/CHF 0.0068 0.0068 0.0069 0.0068 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۴۲
ISK/CLP 6.0618 6.0639 6.0947 6.0639 6.0947 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/CZK 0.1774 0.1775 0.1776 0.1757 0.1776 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/DKK - 0.0476 - 0.0476 0.0476 0.00 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۱۴
ISK/GBP - 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 3.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
ISK/HUF 2.3414 2.3438 2.3357 2.3045 2.3438 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/IDR 115.73 115.8 115.96 115.26 116.27 0.54 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/INR 0.5376 0.5376 0.5353 0.5345 0.5376 0.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
ISK/JMD 0.9319 0.9562 0.9575 0.9519 0.9576 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/JPY 0.7542 0.7543 0.7552 0.7508 0.7559 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/KES 0.7423 0.7437 0.7438 0.7367 0.7444 0.01 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
ISK/KRW 8.6474 8.6544 8.6397 8.5824 8.7082 0.03 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
ISK/LBP 10.58 10.67 10.68 10.62 10.69 0.04 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/LKR 1.3284 1.3354 1.3369 1.3226 1.338 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/NOK - 0.0738 - 0.0738 0.0738 0.00 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
ISK/NPR 0.8518 0.8519 0.8524 0.8469 0.8524 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
ISK/PHP 0.3573 0.3575 0.3579 0.3556 0.3585 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/PKR 1.1599 1.1717 1.1821 1.1662 1.1821 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/RUB 0.555 0.555 0.5479 0.5445 0.555 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
ISK/SEK - 0.0714 - 0.0714 0.0714 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
ISK/THB 0.2315 0.2316 0.2321 0.2306 0.2327 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
ISK/USD - 0.007 - 0.007 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۰
ISK/XAF 4.2271 4.2271 4.2147 4.1918 4.2271 0.03 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
ISK/XOF 4.1809 4.2301 4.2332 4.2063 4.2332 0.02 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
JPY/ISK 1.325 1.3054 1.3267 1.2859 1.3336 0.03 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۱
MXN/ISK 5.8536 5.8614 5.8355 5.8355 5.9544 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
NOK/ISK 13.77 13.5541 13.79 13.3112 13.91 0.07 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۲۱
NZD/ISK 84.52 84.63 84.71 84.3 85.26 0.08 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
PHP/ISK 2.7948 2.8013 2.7961 2.7935 2.8155 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
PKR/ISK 0.8568 0.8588 0.8509 0.8509 0.8605 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
PLN/ISK 33.93 34.01 33.97 33.94 34.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
RUB/ISK 1.8008 1.8031 1.8262 1.8031 1.8385 0.01 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
SAR/ISK 37.73 37.78 37.94 37.78 38.02 0.22 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
SEK/ISK 14.192 14.01 14.215 14.01 14.292 0.22 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۲۱
SGD/ISK 99.17 99.4 99.91 100.12 99.98 0.07 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
THB/ISK 4.3154 4.3209 4.312 4.3029 4.3406 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
TRY/ISK 21.3 21.33 21.43 21.25 21.45 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
TWD/ISK 4.7102 4.7162 4.7074 4.7023 4.7375 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
VEF/ISK 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
XDR/ISK - 193.4693 - 193.4693 193.4693 2.39 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
ZAR/ISK 7.68 7.69 7.74 7.69 7.89 0.15 1.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / کرون ایسلند 142.44 142.62 142.322 138.207 143.13 0.61 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۲۲
درهم امارات / کرونا ایسلند 38.73 38.78 38.72 38.7 38.95 0.14 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی