شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایسلند ایسلند
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:08:04
0 (15.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,491
قیمت روز
107 (1.99%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:03
973 (21.54%)
تغییر ۳ ماهه
1,077 (24.40%)
تغییر ۶ ماهه
1,824 (49.74%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,269
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:01:13
258 (16.88%)
تغییر ۳ ماهه
96 (7.04%)
تغییر ۶ ماهه
88 (6.46%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ایسلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/ISK 2.23 2.24 2.23 2.22 2.24 0.02 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
AUD/ISK 86.96 87.16 87.26 86.89 87.3 0.32 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
BRL/ISK 27.4 27.46 27.39 27.24 27.46 0.18 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
CAD/ISK 101.5 101.73 101.67 101.32 99.6393 2.09 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
CHF/ISK 147.44 147.78 147.75 147.12 147.78 0.63 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
CNY/ISK 20.32 20.37 20.33 20.25 20.37 0.09 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
DKK/ISK - 20.734 - 20.734 20.734 0.14 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
EUR/ISK 155.52 155.93 155.91 154.924 155.93 0.11 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
GBP/ISK 177.55 178 178.13 175.16 178.2 2.84 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
HKD/ISK 18.58 18.62 18.57 18.51 18.62 0.08 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
HUF/ISK 0.4268 0.4277 0.429 0.4277 0.4291 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/ISK 1.8957 1.9 1.896 1.8783 1.9 0.02 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/CHF 0.0068 0.0068 0.0069 0.0068 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۴۹
ISK/CLP 5.9666 5.9892 6.0046 5.9892 6.0247 0.02 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/CZK 0.1771 0.1773 0.1776 0.1767 0.1776 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ISK/DKK - 0.0478 - 0.0478 0.0478 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
ISK/GBP - 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
ISK/HUF 2.3392 2.3419 2.3343 2.3343 2.3419 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/IDR 114.09 114.78 115.06 114.61 115.35 0.18 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/INR 0.5269 0.5269 0.5281 0.5269 0.533 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/JMD 0.9168 0.9441 0.9464 0.9441 0.9495 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/JPY 0.7504 0.7505 0.751 0.7505 0.7539 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/KES 0.7337 0.735 0.7355 0.735 0.738 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/KRW 8.5458 8.5527 8.5563 8.5527 8.5895 0.03 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/LBP 10.44 10.53 10.56 10.53 10.59 0.03 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/LKR 1.3182 1.3251 1.3279 1.3195 1.3309 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/NOK - 0.0738 - 0.0738 0.0738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
ISK/NPR 0.8432 0.8433 0.8448 0.8424 0.8466 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/PHP 0.3516 0.3518 0.3524 0.3518 0.3542 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/PKR 1.1531 1.1652 1.168 1.1652 1.1719 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/RUB 0.5375 0.5375 0.5378 0.5372 0.5388 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/SEK - 0.0714 - 0.0714 0.0714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
ISK/THB 0.2283 0.2285 0.2289 0.2285 0.2297 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/USD - 0.0069 0.007 0.0069 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
ISK/XAF 4.1954 4.1954 4.2027 4.1954 4.217 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
ISK/XOF 4.1345 4.1831 4.1934 4.0897 4.2153 0.03 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
JPY/ISK 1.3312 1.334 1.3333 1.3054 1.334 0.03 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
MXN/ISK 5.8584 5.8722 5.8891 5.8657 5.9288 0.05 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
NOK/ISK 13.78 13.81 13.83 13.5541 13.83 0.26 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
NZD/ISK 84.74 84.94 85.05 84.8 85.05 0.05 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PHP/ISK 2.8399 2.8466 2.8414 2.827 2.8466 0.02 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PKR/ISK 0.8617 0.8637 0.8616 0.8586 0.8637 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PLN/ISK 33.93 34.01 34.1 34.01 34.14 0.06 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
RUB/ISK 1.8582 1.8626 1.8613 1.858 1.8635 0.01 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
SAR/ISK 38.28 38.37 38.27 38.14 38.37 0.14 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
SEK/ISK 14.194 14.235 14.209 14.01 14.255 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
SGD/ISK 100.33 100.57 100.38 100.31 100.57 0.15 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
THB/ISK 4.3738 4.3829 4.3756 4.3586 4.3829 0.02 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
TRY/ISK 21.54 21.59 21.57 21.51 21.69 0.13 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
TWD/ISK 4.7649 4.7762 4.7668 4.7515 4.7762 0.02 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
VEF/ISK 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
XDR/ISK - 193.4693 - 193.4693 193.4693 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
ZAR/ISK 7.67 7.69 7.72 7.69 7.78 0.07 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
دلار / کرون ایسلند 143.97 144.31 144.35 142.322 144.43 0.55 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۱۲
درهم امارات / کرونا ایسلند 39.21 39.3 39.2 39.07 39.3 0.18 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی