شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایسلند ایسلند
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 15:47:09
0 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,545
قیمت روز
19 (0.42%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
140 (3.18%)
تغییر ۳ ماهه
333 (7.91%)
تغییر ۶ ماهه
844 (22.80%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,559
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 20:39:27
224 (16.82%)
تغییر ۳ ماهه
91 (6.23%)
تغییر ۶ ماهه
327 (26.58%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ایسلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/ISK 2.06 2.07 2.06 2.05 2.07 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۵۶
AUD/ISK 85.23 85.44 85.41 84.8 85.44 0.51 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
BRL/ISK 29.66 29.73 29.69 29.4 29.73 0.34 1.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
CAD/ISK 94.83 95.07 95.06 94.34 95.07 0.62 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
CHF/ISK 128.01 128.33 128.32 127.48 128.33 0.68 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
CNY/ISK 18.06 18.11 18.1 17.89 18.11 0.20 1.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
DKK/ISK - 18.295 - 18.295 18.295 0.05 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
EUR/ISK 137.4 137.8 137.77 137.05 137.8 0.64 0.47% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/ISK 161.37 161.78 161.77 160.86 161.83 0.80 0.50% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
HKD/ISK 15.95 15.99 15.98 15.83 15.99 0.14 0.88% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
HUF/ISK 0.4086 0.4097 0.4098 0.4085 0.4101 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
INR/ISK 1.7433 1.7476 1.7471 1.7327 1.7476 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ISK/CHF 0.0078 0.0078 0.0079 0.0078 0.008 0.00 1.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱
ISK/CLP 6.2308 6.2433 6.2479 6.2154 6.3206 0.07 1.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
ISK/CZK 0.1827 0.1828 0.1827 0.1827 0.1839 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ISK/DKK - 0.0545 - 0.0545 0.0545 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
ISK/GBP - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
ISK/HUF 2.4433 2.445 2.4442 2.4423 2.4501 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
ISK/IDR 109.85 109.97 109.98 109.97 111.06 0.85 0.77% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
ISK/INR 0.5729 0.5729 0.5731 0.5729 0.5778 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ISK/JMD 1.0684 1.0894 1.0896 1.0894 1.0993 0.01 0.85% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ISK/JPY 0.8876 0.8878 0.888 0.8878 0.8968 0.01 0.87% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
ISK/KES 0.8125 0.8141 0.8143 0.8141 0.8235 0.01 1.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ISK/KRW 9.352 9.3682 9.3578 9.3578 9.4489 0.08 0.85% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
ISK/LBP 12.13 12.24 12.27 12.24 12.35 0.11 0.90% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۵۶
ISK/LKR 1.4601 1.4617 1.462 1.4617 1.4752 0.01 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ISK/NOK - 0.0723 - 0.0723 0.0723 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
ISK/NPR 0.9168 0.9169 0.9168 0.9167 0.9246 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
ISK/PHP 0.4104 0.4105 0.4106 0.4105 0.4146 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ISK/PKR 1.2436 1.25 1.2503 1.2463 1.2611 0.01 0.87% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ISK/RUB 0.4963 0.4963 0.4962 0.4956 0.5015 0.01 1.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ISK/SEK - 0.0772 - 0.0772 0.0772 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
ISK/THB 0.2447 0.245 0.2451 0.245 0.248 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
ISK/USD - 0.0081 - 0.0081 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۴۷
ISK/XAF 4.7577 4.7577 4.7582 4.7557 4.7898 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
ISK/XOF 4.7193 4.7757 4.7763 4.7734 4.8182 0.04 0.84% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
JPY/ISK 1.1251 1.1279 1.1277 1.1162 1.1279 0.01 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
MXN/ISK 6.6173 6.6339 6.6298 6.5539 6.6339 0.08 1.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
NOK/ISK 13.9 13.94 13.93 13.85 13.94 0.09 0.65% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
NZD/ISK 81.97 82.17 82.13 81.67 82.17 0.43 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
PHP/ISK 2.4332 2.4393 2.4391 2.4158 2.4397 0.02 0.71% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
PKR/ISK 0.8011 0.8031 0.803 0.796 0.8035 0.01 0.65% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
PLN/ISK 32.4 32.48 32.46 32.33 32.48 0.08 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
RUB/ISK 2.0127 2.0172 2.0175 1.9965 2.0198 0.02 1.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
SAR/ISK 33.03 33.11 33.1 32.81 33.11 0.28 0.85% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
SEK/ISK 13.018 13.053 13.047 12.974 13.059 0.08 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
SGD/ISK 91.98 92.18 92.19 91.41 92.19 0.76 0.83% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
THB/ISK 4.079 4.0882 4.0885 4.0377 4.0885 0.03 0.84% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
TRY/ISK 21.01 21.06 21.05 20.98 21.07 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
TWD/ISK 4.1367 4.1461 4.1467 4.1108 4.1467 0.03 0.77% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
VEF/ISK 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
XDR/ISK - 169.4643 - 169.4643 169.4643 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
ZAR/ISK 8.57 8.59 8.58 8.54 8.59 0.05 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
دلار / کرون ایسلند 122.46 122.77 124.22 122.77 124.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
درهم امارات - کرونا ایسلند 33.73 33.82 33.81 33.5 33.82 0.29 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱