شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند
مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند
مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند

بازار مبادلات ارزی مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/AUSD - 0.2464 - 0.2343 0.2521 0.00 1.58% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۵۰