شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 21:50:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.71%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
2 (11.30%)
تغییر ۳ ماهه
2 (12.88%)
تغییر ۶ ماهه
2 (14.98%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/INR 1.18 1.18 - 1.18 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
AUD/INR 48.889 48.924 48.926 48.862 48.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
BHD/INR 188.4756 188.5817 188.5339 188.5339 188.5817 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
BRL/INR 17.07 17.08 - 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
CAD/INR 54.369 54.416 54.398 54.394 54.436 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
CHF/INR 73.402 73.473 73.432 73.424 73.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
CNH/INR - 10.322 - 10.322 10.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
CNY/INR 10.3572 10.3631 10.3645 10.3602 10.3645 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
DKK/INR 10.5501 10.5577 10.5558 10.5496 10.5577 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
EUR/INR 78.841 78.9 78.887 78.83 78.901 0.05 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
GBP/INR 92.385 92.444 92.428 92.392 92.463 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
HKD/INR 9.149 9.1542 9.152 9.1491 9.1542 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
HUF/INR 0.2344 0.2345 0.2344 0.2344 0.2346 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
IDR/INR 0.0052 0.0052 - 0.0051 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۴:۵۶
INR/AUD - 0.0205 - 0.0205 0.0205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
INR/BRL 0.0586 0.0586 - 0.0586 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
INR/CAD - 0.0184 - 0.0184 0.0184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۷:۰۷
INR/CHF - 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۷
INR/CLP 10.88 10.9 - 10.82 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
INR/CNY 0.0964 0.0966 - 0.0966 0.0966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۴۳
INR/CZK 0.3188 0.3189 0.319 0.3188 0.3191 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۵۶
INR/DKK 0.0947 0.0948 - 0.0944 0.0948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۵۶
INR/EGP 0.222 0.2234 - 0.2234 0.2238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
INR/EUR 0.0127 0.0127 - 0.0126 0.0127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۵۶
INR/GBP 0.0108 0.0108 - 0.0107 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۲۱
INR/HKD 0.1093 0.1093 - 0.1093 0.1094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۲۱
INR/HUF 4.262 4.2676 4.2678 4.265 4.2698 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/IDR 191.9 192.11 192.15 192.11 192.18 0.14 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/ISK 1.7425 1.7465 1.7468 1.7455 1.7478 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
INR/JMD 1.8648 1.9015 - 1.9011 1.9046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
INR/JPY 1.5498 1.5511 1.5507 1.549 1.5511 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/KES 1.4216 1.4245 - 1.4245 1.4245 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
INR/KRW 16.2959 16.3071 16.3175 16.3071 16.3515 0.05 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/LBP 21.18 21.36 - 21.36 21.36 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
INR/LKR 2.5485 2.5514 - 2.5508 2.5568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
INR/MAD 0.1352 0.1354 - 0.1354 0.1354 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۴۲
INR/MXN 0.2624 0.2626 0.2627 0.2626 0.2627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۴۲
INR/MYR 0.0571 0.0571 - 0.0571 0.0572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۲۱
INR/NAD 0.2032 0.2033 - 0.2022 0.2035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
INR/NOK 0.1252 0.1252 0.1251 0.1251 0.1254 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
INR/NPR 1.6 1.6002 - 1.5998 1.6006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
INR/NZD - 0.0213 - 0.0213 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
INR/PHP 0.7162 0.7165 0.717 0.7165 0.7177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/PKR 2.1638 2.1753 - 2.1753 2.1753 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
INR/RUB 0.866 0.866 - 0.866 0.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
INR/SEK 0.1338 0.1339 0.1338 0.1338 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/SGD - 0.0189 - 0.0189 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
INR/THB 0.4276 0.4284 0.4279 0.4279 0.4284 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/TRY 0.0829 0.0829 0.083 0.0829 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
INR/TWD 0.4211 0.4214 0.4216 0.4213 0.4217 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/XAF 8.3173 8.3173 8.3174 8.3173 8.3174 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/XOF 8.2358 8.3343 8.3344 8.2612 8.3344 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
INR/ZAR 0.2032 0.2034 0.2033 0.2033 0.2039 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ISK/INR 0.5731 0.5734 0.5732 0.5729 0.5734 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
JPY/INR 0.6441 0.6454 0.646 0.6454 0.646 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
KRW/INR 0.0613 0.0614 - 0.0614 0.0614 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MXN/INR 3.8086 3.8108 3.8099 3.8079 3.8108 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MYR/INR 17.498 17.521 17.516 17.516 17.534 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NOK/INR 7.9846 7.9899 7.9888 7.9755 7.9926 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/INR 46.999 47.054 47.049 46.992 47.092 0.08 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PHP/INR 1.3955 1.3963 1.3949 1.3938 1.3963 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PKR/INR 0.4608 0.4611 0.4609 0.4609 0.4611 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PLN/INR 18.59 18.6 18.59 18.59 18.61 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
RUB/INR 1.1544 1.155 - 1.155 1.155 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
SAR/INR 18.94 18.95 18.94 18.94 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
SEK/INR 7.4686 7.4735 7.4744 7.4672 7.4744 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
SGD/INR 52.739 52.776 52.771 52.755 52.776 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
THB/INR 2.3344 2.3388 2.3382 2.3375 2.3405 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
TRY/INR 12.06 12.06 - 12.06 12.06 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱:۴۲
TWD/INR 2.3721 2.3759 2.3746 2.3729 2.3759 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1277.96 - 1277.96 1277.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
XAU/INR - 110503.8 - 110503.8 110503.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/INR 4.9149 4.9224 4.9204 4.91 4.9231 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱
روپیه هند / دلار 0.0141 0.0141 - 0.0141 0.0142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۱:۵۰
دلار / روپیه هند 71.07 71.1 - 71.082 71.1 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۱۵
درهم امارات - روپیه هند 19.35 19.36 - 19.36 19.36 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۲۱