شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 21:50:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:34:30
2 (10.41%)
تغییر ۳ ماهه
2 (20.55%)
تغییر ۶ ماهه
2 (12.42%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/INR 1.19 1.19 1.18 1.18 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۸:۲۱
AUD/INR 48.981 49.011 48.997 48.892 49.113 0.05 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
BHD/INR 188.5094 188.5174 188.4909 188.2315 188.5585 0.18 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
BRL/INR 16.98 16.98 17 16.96 17.03 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
CAD/INR 54.442 54.461 54.45 54.38 54.522 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
CHF/INR 73.532 73.543 73.533 73.495 73.65 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
CNH/INR - 10.322 - 10.322 10.322 0.04 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
CNY/INR 10.3622 10.3626 10.3612 10.3234 10.3643 0.04 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
DKK/INR 10.5643 10.5679 10.5662 10.5645 10.5929 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
EUR/INR 78.951 78.961 78.957 78.943 79.169 0.12 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/INR 92.766 92.777 92.679 92.603 93.193 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
HKD/INR 9.1484 9.1489 9.1473 9.1316 9.1503 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
HUF/INR 0.2351 0.2351 0.2352 0.2351 0.2365 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
IDR/INR 0.0052 0.0052 - 0.0051 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۴:۵۶
INR/AUD - 0.0204 - 0.0204 0.0204 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۳:۰۷
INR/BRL 0.0589 0.0589 0.0588 0.0587 0.059 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/CAD - 0.0184 - 0.0184 0.0184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۷:۰۷
INR/CHF - 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۷
INR/CLP 10.86 10.86 10.87 10.85 10.95 0.09 0.83% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/CNY 0.0964 0.0966 0.0967 0.0966 0.0978 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۵۶
INR/CZK 0.3184 0.3186 0.3184 0.3179 0.3187 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
INR/DKK 0.0946 0.0947 0.0946 0.0944 0.0947 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
INR/EGP 0.222 0.2234 0.2235 0.2234 0.2238 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0126 0.0126 0.0127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۵۶
INR/GBP 0.0108 0.0108 0.0107 0.0107 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۲۱
INR/HKD 0.1093 0.1093 0.1094 0.1093 0.1094 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۲۱
INR/HUF 4.2521 4.2538 4.2564 4.2301 4.2564 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/IDR 191.78 191.99 192.02 191.98 192.49 0.11 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/ISK 1.7357 1.7397 1.7389 1.7327 1.7402 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/JMD 1.865 1.9018 1.902 1.9017 1.9046 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/JPY 1.5496 1.5498 1.5503 1.5493 1.554 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/KES 1.419 1.4218 1.422 1.4207 1.4267 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/KRW 16.308 16.3368 16.3388 16.3035 16.3813 0.04 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/LBP 21.19 21.37 21.38 21.37 21.39 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۲۱
INR/LKR 2.5489 2.5517 2.5521 2.5511 2.5568 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/MAD 0.135 0.1351 0.1352 0.135 0.1353 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/MXN 0.2639 0.264 0.2639 0.2637 0.2648 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/MYR 0.057 0.0571 0.0572 0.0571 0.0572 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۲۱
INR/NAD 0.2025 0.2026 0.2027 0.2022 0.2029 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
INR/NOK 0.1252 0.1253 0.1254 0.1251 0.1254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/NPR 1.6004 1.6005 1.6006 1.5999 1.6006 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/NZD - 0.0212 - 0.0212 0.0212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۷
INR/PHP 0.7162 0.7165 0.7166 0.7159 0.7185 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/PKR 2.1752 2.176 2.1761 2.1744 2.1854 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/RUB 0.8642 0.8642 0.8646 0.8635 0.8689 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/SEK 0.1335 0.1335 0.1336 0.1335 0.1338 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۴۲
INR/SGD - 0.0189 - 0.0189 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
INR/THB 0.4275 0.4277 0.428 0.4277 0.4299 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/TRY 0.0827 0.0827 0.0826 0.0824 0.0827 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
INR/TWD 0.4213 0.4218 0.4216 0.4212 0.4222 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
INR/XAF 8.3063 8.3063 8.3076 8.2863 8.3076 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/XOF 8.2384 8.3369 8.3384 8.273 8.3486 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
INR/ZAR 0.2026 0.2028 0.2027 0.2023 0.2032 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
ISK/INR 0.5755 0.5755 0.5756 0.5753 0.5778 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
JPY/INR 0.6447 0.646 0.6458 0.6442 0.6462 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
KRW/INR 0.0612 0.0613 0.0614 0.0612 0.0614 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۵۶
MXN/INR 3.7886 3.7888 3.7902 3.7783 3.794 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
MYR/INR 17.52 17.538 17.54 17.467 17.541 0.05 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۲۱
NOK/INR 7.9804 7.9843 7.9811 7.9794 7.9973 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
NZD/INR 47.064 47.081 47.114 47.081 47.269 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
PHP/INR 1.3959 1.396 1.3958 1.3928 1.397 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
PKR/INR 0.4596 0.4597 0.4596 0.4588 0.46 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
PLN/INR 18.64 18.64 18.63 18.63 18.69 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
RUB/INR 1.1568 1.1568 1.1567 1.151 1.1582 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
SAR/INR 18.94 18.94 18.95 18.92 18.95 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۵۶
SEK/INR 7.4879 7.4913 7.4919 7.4738 7.4936 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
SGD/INR 52.77 52.78 52.776 52.703 52.832 0.07 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
THB/INR 2.3383 2.3391 2.3395 2.3286 2.34 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
TRY/INR 12.09 12.1 12.11 12.1 12.14 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۴۲
TWD/INR 2.371 2.3735 2.3731 2.3713 2.3781 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1277.2 - 1277.2 1277.2 6.54 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
XAU/INR - 110414.5 - 110414.5 110414.5 427.30 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/INR 4.9297 4.9321 4.9365 4.9247 4.9492 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
روپیه هند / دلار 0.0141 0.0141 - 0.0141 0.0142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۱:۵۰
دلار / روپیه هند 70.948 70.958 71.072 70.958 71.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
درهم امارات - روپیه هند 19.35 19.35 19.34 19.32 19.35 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۲۱