شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0132
قیمت روز
0 (0.76%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:05
0 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.59%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

57
قیمت روز
3 (5.43%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:30:55
44 (348.66%)
تغییر ۳ ماهه
39 (221.75%)
تغییر ۶ ماهه
38 (203.25%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/INR 1.18 1.18 1.17 1.17 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
AUD/INR 45.919 45.941 45.89 45.89 46.347 0.25 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
BHD/INR 201.472 201.4985 201.5117 201.0874 201.7504 1.14 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
BRL/INR 14.45 14.45 14.46 14.42 14.54 0.05 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
CAD/INR 53.622 53.652 53.559 53.492 54.096 0.16 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
CHF/INR 77.768 77.82 77.811 77.811 78.918 1.10 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
CNH/INR - 10.763 - 10.763 10.763 0.16 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
CNY/INR 10.7145 10.7208 10.7209 10.6983 10.7882 0.06 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
DKK/INR 10.9892 10.9918 10.988 10.988 11.1673 0.18 1.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
EUR/INR 82.074 82.227 82.092 82.092 83.5484 1.32 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
GBP/INR 93.689 93.724 93.703 93.703 94.811 0.77 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
HKD/INR 9.7994 9.7773 9.8011 9.7773 9.8572 0.08 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
HUF/INR 0.2254 0.2255 0.2263 0.2255 0.2282 0.00 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
IDR/INR 0.0046 0.0046 0.0047 0.0046 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۷
INR/AUD - 0.0217 - 0.0217 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۳:۱۴
INR/BRL 0.0692 0.0692 0.0693 0.0688 0.0693 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
INR/CAD - 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۱۴
INR/CHF - 0.0128 - 0.0128 0.0128 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
INR/CLP 11.33 11.37 11.39 11.3 11.39 0.06 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
INR/CNY 0.0932 0.0935 0.0934 0.0928 0.0936 0.00 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/CZK 0.3355 0.3362 0.3365 0.3317 0.3365 0.00 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/DKK 0.091 0.091 0.0908 0.09 0.091 0.00 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/EGP 0.2067 0.208 0.2083 0.2077 0.2084 0.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
INR/EUR 0.0122 0.0122 0.0121 0.012 0.0122 0.00 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۲۸
INR/GBP 0.0107 0.0107 0.0106 0.0106 0.0107 0.00 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/HKD 0.1021 0.1022 0.1021 0.1015 0.1023 0.00 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/HUF 4.4333 4.4373 4.4208 4.384 4.4373 0.06 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/IDR 216.2 217.52 217.88 215.31 218.36 1.81 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/ISK 1.8957 1.9 1.896 1.8783 1.9 0.02 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/JMD 1.7402 1.792 1.7926 1.7815 1.7957 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/JPY 1.4238 1.422 1.4245 1.404 1.4252 0.02 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/KES 1.392 1.3946 1.3931 1.3848 1.3955 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/KRW 16.2096 16.2249 16.2105 16.0644 16.2429 0.11 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/LBP 19.82 19.99 20.02 19.97 20.03 0.11 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/LKR 2.501 2.5142 2.5147 2.4869 2.5193 0.03 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/MAD 0.1355 0.1357 0.1355 0.1343 0.1357 0.00 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/MXN 0.3211 0.3225 0.3241 0.3174 0.3241 0.00 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/MYR 0.0573 0.0574 0.0575 0.0569 0.0576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
INR/NAD 0.2466 0.2469 0.2448 0.2419 0.2469 0.00 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/NOK 0.1374 0.1377 0.1372 0.1361 0.1378 0.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/NPR 1.5999 1.6001 1.6004 1.6 1.6004 0.02 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۲۸
INR/NZD - 0.0223 - 0.0223 0.0223 0.00 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
INR/PHP 0.6677 0.6679 0.6675 0.664 0.6685 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/PKR 2.1877 2.1812 2.2113 2.1776 2.2161 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/RUB 1.02 1.02 1.0182 1.0109 1.02 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/SEK 0.1332 0.1333 0.1337 0.1308 0.1337 0.00 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/SGD - 0.0189 - 0.0189 0.0189 0.00 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
INR/THB 0.4335 0.4337 0.4336 0.43 0.434 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/TRY 0.088 0.088 0.0882 0.0867 0.0882 0.00 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
INR/TWD 0.3976 0.3949 0.398 0.3945 0.4016 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
INR/XAF 7.9619 7.9619 7.9615 7.9188 7.9799 0.06 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/XOF 7.8481 7.9402 7.9418 7.6859 7.9544 0.03 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
INR/ZAR 0.2468 0.2445 0.2472 0.2372 0.2472 0.01 3.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
ISK/INR 0.5269 0.5269 0.5281 0.5269 0.533 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
JPY/INR 0.7014 0.7024 0.7028 0.7024 0.7116 0.01 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
KRW/INR 0.0616 0.0617 0.0616 0.0616 0.0623 0.00 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۲۸
MXN/INR 3.1077 3.1079 3.0914 3.0914 3.154 0.03 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
MYR/INR 17.427 17.27 17.47 17.27 17.625 0.25 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
NOK/INR 7.2596 7.2892 7.2748 7.2729 7.3972 0.11 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
NZD/INR 44.684 44.826 44.722 44.722 45.361 0.54 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
PHP/INR 1.4967 1.4969 1.4986 1.4963 1.5064 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
PKR/INR 0.4546 0.4547 0.4543 0.4537 0.4551 0.00 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
PLN/INR 17.9 17.9 17.97 17.9 18.16 0.19 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
RUB/INR 0.9803 0.9806 0.9821 0.9806 0.9893 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
SAR/INR 20.19 20.2 20.21 20.15 20.21 0.11 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
SEK/INR 7.4958 7.5026 7.4896 7.4896 7.6057 0.06 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
SGD/INR 52.905 52.93 52.94 52.93 53.449 0.40 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
THB/INR 2.3057 2.3069 2.308 2.3023 2.3266 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
TRY/INR 11.36 11.36 11.37 11.34 11.57 0.19 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
TWD/INR 2.5127 2.5127 2.5154 2.5105 2.5361 0.02 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1091.31 - 1091.31 1091.31 23.50 2.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
XAU/INR - 121626.7 - 121626.7 121626.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/INR 4.0485 4.0917 4.0558 4.0558 4.2003 0.11 2.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
روپیه هند / دلار 0.0132 0.0132 0.0131 0.0131 0.0132 0.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
دلار / روپیه هند 75.97 75.98 75.97 75.81 76.405 0.43 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۷
درهم امارات / روپیه هند 20.68 20.68 20.69 20.64 20.8 0.12 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی