هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت 18:43:06
0 (0.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.26%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت 14:01:26
3 (11.04%)
تغییر ۳ ماهه
17 (44.20%)
تغییر ۶ ماهه
6 (34.41%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / روپیه هند 2.3573 2.3576 2.3552 2.3619 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
پزو فیلیپین / روپیه هند 1.5256 - 1.5256 1.5256 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
پزوی آرژانتین / روپیه هند 0.95 - 0.94 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۴۹
پزوی مکزیک / روپیه هند 3.5394 3.5419 3.5394 3.542 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
پوند انگلیس / روپیه هند 96.307 96.3056 96.2156 96.384 0.09 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
درهم امارات / روپیه هند 20.11 20.08 20.065 20.11 0.05 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
دلار / روپیه هند 73.855 - 73.855 73.855 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۲
دلار استرالیا / روپیه هند 52.725 52.674 52.395 52.78 0.33 0.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
دلار تایوان / روپیه هند 2.5798 2.578 2.5732 2.5819 0.01 0.26% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
دلار سنگاپور / روپیه هند 54.413 54.347 54.241 54.444 0.17 0.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
دلار کانادا / روپیه هند 56.271 56.226 55.981 56.294 0.29 0.52% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
دلار نیوزیلند / روپیه هند 49.424 49.369 49.201 49.455 0.22 0.45% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
دلار هنگ کنگ / روپیه هند 9.5297 9.5223 9.4889 9.5329 0.04 0.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
دینار بحرین / روپیه هند 195.8759 - 195.8759 195.8759 0.06 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / روپیه هند 13.14 13.15 13.14 13.15 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
راند آفریقای جنوبی / روپیه هند 4.5637 4.5583 4.5542 4.5679 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روبل روسیه / روپیه هند 0.9702 0.9705 0.9702 0.9705 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه اندونزی / روپیه هند 0.005 - 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۱۴
روپیه پاکستان / روپیه هند 0.4572 - 0.4572 0.4572 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / بات تایلند 0.4246 0.4232 0.4232 0.4246 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / پزو شیلی 10.51 - 10.51 10.51 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / پزو فیلیپین 0.6557 - 0.6557 0.6557 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / پزوی مکزیک 0.2827 0.2824 0.2824 0.2827 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / پوند انگلیس 0.0104 - 0.0103 0.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۵۶
روپیه هند / پوند لبنان 20.56 - 20.56 20.56 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / پوند مصر 0.2134 - 0.2134 0.2134 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / درهم مراکش 0.124 0.1241 0.124 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / دلار 0.0135 - 0.0135 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۴۳
روپیه هند / دلار استرالیا 0.019 - 0.019 0.019 0.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۷
روپیه هند / دلار تایوان 0.3879 0.3883 0.3879 0.3883 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / دلار جامائیکا 1.9907 - 1.9907 1.9907 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / دلار سنگاپور 0.0184 - 0.0184 0.0184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۷
روپیه هند / دلار کانادا 0.0178 - 0.0178 0.0178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۶:۰۷
روپیه هند / دلار نامبیا 0.2196 0.2195 0.2195 0.2196 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / دلار نیوزیلند 0.0202 - 0.0202 0.0202 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۷
روپیه هند / دلار هنگ کنگ 0.105 0.1049 0.1049 0.1053 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / رئال برزیل 0.0761 - 0.0761 0.0761 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۱۴
روپیه هند / راند آفریقای جنوبی 0.2196 0.2191 0.2191 0.2196 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / روبل روسیه 1.0309 1.0304 1.0304 1.0309 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / روپیه اندونزی 198.67 - 198.67 198.67 0.09 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / روپیه پاکستان 2.1936 2.1942 2.1924 2.2053 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / روپیه سریلانکا 2.4972 - 2.4972 2.4972 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / روپیه نپال 1.5954 - 1.5954 1.5954 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / رینگیت مالزی 0.0563 0.0562 0.0562 0.0563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / شیلینگ کنیا 1.4754 - 1.4754 1.4754 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / فرانک آفریقا 7.4997 - 7.4997 7.4997 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / فرانک آفریقای غربی 7.5601 - 7.5601 7.5601 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / فرانک سوییس 0.0122 - 0.0122 0.0122 0.00 0.82% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۷
روپیه هند / فورینت مجارستان 4.1722 4.1683 4.1683 4.1722 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / کرون چک 0.311 0.3109 0.3108 0.311 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / کرون دانمارک 0.085 0.0849 0.0849 0.085 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / کرون سوئد 0.1187 0.1182 0.1182 0.1188 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / کرون نروژ 0.1251 0.1249 0.1249 0.1251 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / کرونا ایسلند 1.8827 1.8816 1.8813 1.8827 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / لیره ترکیه 0.1079 - 0.1077 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۱۴
روپیه هند / وون کره جنوبی 15.2914 15.272 15.272 15.316 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / ین ژاپن 1.4185 1.417 1.417 1.421 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / یوان چین 0.0907 0.0904 0.0904 0.0907 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / یورو 0.0114 - 0.0114 0.0115 0.00 0.88% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ریال عربستان / روپیه هند 19.69 - 19.69 19.69 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
رینگیت مالزی / روپیه هند 17.775 17.771 17.761 17.781 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
زلوتی لهستان / روپیه هند 19.17 19.18 19.17 19.19 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
طلا / روپیه هند 140311.6 - 140311.6 140311.6 4.20 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۱۴
فرانک سوییس / روپیه هند 81.689 81.617 81.255 81.744 0.43 0.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
فورینت مجارستان / روپیه هند 0.2399 0.2401 0.2399 0.2401 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
کرون دانمارک / روپیه هند 11.7707 11.7665 11.6725 11.7775 0.10 0.84% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
کرون سوئد / روپیه هند 8.4433 8.4419 8.4195 8.4523 0.02 0.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
کرون نروژ / روپیه هند 8.0125 7.9994 7.9913 8.0146 0.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
کرونا ایسلند / روپیه هند 0.5318 0.5321 0.5318 0.5321 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۴۹
لیره ترکیه / روپیه هند 9.27 - 9.23 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۱۴
نقره / روپیه هند 1813.26 - 1813.26 1813.26 3.14 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۷
وون کره جنوبی / روپیه هند 0.0655 0.0654 0.0653 0.0655 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
ین ژاپن / روپیه هند 0.706 0.7049 0.7032 0.7064 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
یوان چین / روپیه هند 11.0449 11.033 10.999 11.0486 0.05 0.42% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
یوان چین / روپیه هند 11.089 - 11.089 11.089 0.03 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۹:۰۷
یورو / روپیه هند 87.622 87.5401 86.693 87.659 0.93 1.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۴۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی