شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 02:15:05
0 (860.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (873.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (901.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

631,922
قیمت روز
8,766 (1.41%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:02
119,975 (23.44%)
تغییر ۳ ماهه
126,711 (25.08%)
تغییر ۶ ماهه
196,806 (45.23%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

2,441
قیمت روز
32 (1.31%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:30:47
1,056 (30.20%)
تغییر ۳ ماهه
811 (24.95%)
تغییر ۶ ماهه
1,034 (29.75%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/IDR 254.77 256.32 255.47 254.69 256.32 1.68 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۷
AUD/IDR 9986.54 9994.3 10048.89 10001.71 9996.77 32.14 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۴۹
BRL/IDR 3130.35 3149.37 3138.91 3128.65 3149.37 21.58 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۷
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
CAD/IDR 11610.92 11685.61 11693.04 11451.2 11693.04 234.41 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۴۹
CHF/IDR 16889.05 16815.6 16786.6 16786.6 17009.14 29.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
CLP/IDR 19.09 19.2 19.14 19.08 19.2 0.09 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۷
CNH/IDR - 2320 - 2320 2320 30.00 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
CNY/IDR 2322.33 2336.45 2335.19 2319.19 2336.45 10.10 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۲۸
DKK/IDR 2390.59 2405.11 2404.24 2389.67 2405.11 14.66 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۲۸
EUR/IDR 17838.9 17953.9 17962.2 17848.3 17985.13 31.23 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۴۹
GBP/IDR 20368 20126 20495.1 20126 20503.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۲۸
HKD/IDR 2122.76 2112.2 2094.4 2094.4 2135.69 13.89 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
HUF/IDR 49.01 49.31 49.3 49.05 49.31 0.33 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۴۹
IDR/AUD 0.1062 0.1078 - 0.1078 0.1078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۵۶
IDR/CAD 0.8557 0.8612 0.8607 0.8578 0.862 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۴۹
IDR/CHF 0.0668 0.0668 - 0.0668 0.0668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۷
IDR/CNY 0.0428 0.2043 - 0.2043 0.2043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴:۲۸
IDR/EUR 0.0623 0.0627 - 0.0627 0.0627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۷
IDR/GBP 0.0055 0.0055 - 0.0055 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۱۵
IDR/HKD - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۳:۰۷
IDR/INR 0.0046 0.0046 0.0047 0.0046 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۷
IDR/JPY 0.6516 0.6505 0.6524 0.6505 0.6572 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
IDR/KRW 7.448 7.434 7.377 7.377 7.495 0.04 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
IDR/MYR - 0.0264 - 0.0264 0.0264 0.00 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
IDR/NZD - 0.1141 - 0.1141 0.1141 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
IDR/SGD - 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 1.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
IDR/THB 0.2207 0.7655 - 0.7655 0.7655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴:۲۸
IDR/TWD 0.2034 0.1836 - 0.1836 0.1836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۵
IDR/ZAR - 0.1119 - 0.1119 0.1119 0.00 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
INR/IDR 217.04 218.36 218.08 215.31 218.36 2.65 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۴۹
ISK/IDR 114.66 115.35 115.3 114.61 115.35 0.75 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۲۸
JPY/IDR 152.5 151.75 151.33 151.33 153.47 0.42 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
KRW/IDR 13.34 13.3042 13.1455 13.1455 13.46 0.09 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
MXN/IDR 672.47 676.56 675.81 674.89 680.26 1.83 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۲۸
MYR/IDR 3765.45 3774.2 3768.4 3768.4 3801.38 5.80 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
NOK/IDR 1575.3 1584.87 1585.96 1577.91 1586.4 7.37 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۷
NZD/IDR 9733.13 9683 9644.3 9644.3 9798.9 38.70 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
PHP/IDR 324.49 326.46 326.53 323.95 326.66 1.67 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۷
PKR/IDR 98.46 99.06 98.73 98.43 99.06 0.45 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۷
PLN/IDR 3901.92 3925.64 3924.57 3900.88 3925.64 22.88 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۴۹
RUB/IDR 213.05 214.35 213.63 212.46 214.35 2.79 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۷
SAR/IDR 4373.42 4400 4385.38 4372.09 4400 19.93 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۷
SEK/IDR 1627.1 1636.99 1636.78 1627.72 1638.66 6.43 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۴۹
SGD/IDR 11486.91 11560.75 11669 11498.67 11669 108.25 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۴۹
THB/IDR 500 498.255 492.497 492.497 503.344 5.76 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
TRY/IDR 2474.77 2489.81 2491.35 2478.94 2495.57 1.86 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۷
TWD/IDR 544.52 548.38 542.36 542.36 548.38 2.92 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۴۹
VEF/IDR 0.19 0.2 0.19 0.19 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۲۸
XAG/IDR - 2422.88 - 2422.88 2422.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۱۳:۰۷
XAU/IDR - 228661.7 - 228661.7 228661.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۱۳:۰۷
ZAR/IDR 886.35 882.2 894.5 882.2 894.5 12.30 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
دلار / روپیه اندونزی 16455 16555 16505 16450 16707 75.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
روپیه اندونزی / دلار 0.0697 0.0701 - 0.07 0.0702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۲:۱۵
درهم امارات / روپیه اندونزی 4479.81 4507.03 4492.06 4478.44 4507.03 20.42 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی