شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مجارستان مجارستان
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 00:17:04
0 (11.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

13,071
قیمت روز
60 (0.46%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:02:39
2,038 (18.47%)
تغییر ۳ ماهه
2,255 (20.85%)
تغییر ۶ ماهه
4,296 (48.96%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

2,923
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:01:10
899 (23.53%)
تغییر ۳ ماهه
1,300 (30.78%)
تغییر ۶ ماهه
1,440 (33.01%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مجارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/HUF 5.18 5.18 5.2 5.16 5.23 0.03 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۴۹
AUD/HUF 205.132 205.278 205.284 202.885 205.936 2.31 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
BRL/HUF 64.12 64.16 64.21 62.62 64.51 0.89 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
CAD/HUF 238.56 238.73 238.74 237.43 240.06 0.19 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
CHF/HUF 344.307 344.588 344.8 343.012 346.865 2.13 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
CNY/HUF 47.45 47.49 47.51 47.25 47.78 0.24 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
CZK/HUF 13.2075 13.2169 13.2095 13.1037 13.2886 0.06 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
DKK/HUF 48.695 48.735 48.748 48.484 49.075 0.31 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
EUR/HUF 363.59 363.98 364.03 362.09 366.5 2.32 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
GBP/HUF 414.12 414.78 414.84 412.3 417.2 0.44 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HKD/HUF 43.42 43.45 43.47 43.22 43.73 0.21 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
HUF/ARS - 0.1393 - 0.1392 0.1398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۳۹
HUF/CAD - 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۱۴
HUF/CHF - 0.0029 - 0.0029 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
HUF/CLP 2.5285 2.5294 2.5263 2.5263 2.5868 0.04 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/DKK - 0.0204 - 0.0204 0.0204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۰:۴۹
HUF/EUR 0.0027 0.0028 0.0027 0.0027 0.0028 0.00 3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۴۹
HUF/IDR 48.65 48.84 48.83 48.53 49.39 0.22 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
HUF/INR 0.2256 0.2257 0.2256 0.2249 0.2275 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
HUF/ISK 0.427 0.4279 0.428 0.4249 0.4301 0.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/JMD 0.398 0.4069 0.4068 0.402 0.409 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
HUF/JPY 0.3238 0.3238 0.3241 0.3189 0.3261 0.00 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
HUF/KES 0.3154 0.3157 0.3156 0.3133 0.3167 0.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
HUF/KRW 3.6354 3.6383 3.6395 3.6263 3.6663 0.02 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/LBP 4.4722 4.5108 4.5085 4.4824 4.5342 0.02 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/LKR 0.5732 0.5747 0.5744 0.5643 0.5777 0.01 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/NPR 0.362 0.3621 0.3624 0.3599 0.3642 0.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
HUF/PHP 0.1502 0.1503 0.1502 0.1496 0.1515 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/PKR 0.4937 0.4989 0.4988 0.4927 0.5015 0.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/PLN - 0.0126 - 0.0126 0.0126 0.00 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۵۶
HUF/RUB 0.226 0.226 0.2261 0.2254 0.2278 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/THB 0.0974 0.0975 0.0974 0.097 0.0981 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
HUF/XAF 1.8042 1.8042 1.8032 1.7919 1.811 0.01 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/XOF 1.7854 1.8151 1.8126 1.802 1.8229 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
HUF/ZAR - 0.0569 - 0.0569 0.0569 0.00 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۵۶
INR/HUF 4.4302 4.4333 4.4339 4.3981 4.4488 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
ISK/HUF 2.3376 2.3393 2.3402 2.3286 2.356 0.01 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
JPY/HUF 3.0871 3.0893 3.0894 3.0684 3.1224 0.03 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
MXN/HUF 13.68 13.69 13.68 13.12 13.7 0.13 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
NOK/HUF 32.28 32.31 32.34 31.86 32.35 0.34 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
NZD/HUF 199.875 200.018 200.178 197.69 201.182 1.55 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
PHP/HUF 6.6534 6.6581 6.6624 6.6052 6.6903 0.02 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
PKR/HUF 2.0144 2.0158 2.0162 2.0026 2.0284 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
PLN/HUF 79.732 79.828 79.829 79.456 80.28 0.08 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
RUB/HUF 4.4239 4.4271 4.4252 4.3916 4.4379 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
SAR/HUF 89.52 89.59 89.61 89.1 90.1 0.41 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
SEK/HUF 33.26 33.28 33.3 33 33.35 0.05 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
SGD/HUF 235.16 235.33 235.3 233.75 236.53 0.03 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
THB/HUF 10.2606 10.2679 10.2703 10.1956 10.3163 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
TRY/HUF 49.78 49.83 49.81 49.62 50.32 0.43 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
TWD/HUF 11.1341 11.1457 11.1472 11.0876 11.2134 0.05 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
VEF/HUF 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۱۵
ZAR/HUF 18.14 18.16 18.08 17.47 18.16 0.37 2.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
دلار / فورینت مجارستان 336.75 337.1 336.8 335.04 339.09 1.20 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
فورینت مجارستان / دلار 0.003 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۱۷
درهم امارات / فورینت مجارستان 91.63 91.69 91.7 91.21 92.29 0.47 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی