شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.1808
قیمت روز
0 (0.89%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:32:08
0 (1.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.94%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 6.0957 6.1474 6.2063 6.1474 6.2063 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
GBP/GHS - 7.2313 - 7.2313 7.2313 0.03 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۷:۰۷
GHS/EUR 0.1627 0.1641 0.1647 0.1626 0.1647 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
GHS/GBP - 0.1382 - 0.1382 0.1382 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۷
GHS/ZAR - 2.6393 - 2.6393 2.6393 0.02 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/GHS - 0.3787 - 0.3787 0.3787 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۷
دلار / سدی غنا 5.53 5.59 5.6 5.5585 5.64 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۳۲
سدی غنا / دلار 0.1789 0.1808 0.1792 0.1792 0.1812 0.00 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۳۲