بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2929
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت 01:29:04
0 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

34
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت 10:02:12
2 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.93%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

5,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت 21:01:29
408 (6.82%)
تغییر ۳ ماهه
319 (5.41%)
تغییر ۶ ماهه
5,582 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آریاری ماداسگار / پوند انگلیس 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۷
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0104 - 0.0104 0.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲:۱۴
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2478 0.2479 0.2478 0.248 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1109 - 0.1109 0.1109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
بیر اتیوپی / پوند انگلیس 0.0204 - 0.0204 0.0204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۶:۰۷
پاپوا گینه نو / پوند انگلیس 0.2184 - 0.2184 0.2184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۵۶
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.018 - 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۴:۰۷
پزو دومنیکن / پوند انگلیس 0.0132 - 0.0132 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۶:۰۷
پزو شیلی / پوند انگلیس 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۷:۰۷
پزو فیلیپین / پوند انگلیس 0.0158 - 0.0158 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۵۶
پزوی آرژانتین / پوند انگلیس 0.0099 - 0.0098 0.0099 0.00 1.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۰۰
پزوی مکزیک / پوند انگلیس 0.0362 - 0.0362 0.0367 0.00 1.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۰۰
پوله بوتسوانا / پوند انگلیس 0.0671 - 0.0671 0.0671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۶:۰۷
پوند / دلار 1.2929 1.2934 1.2921 1.2936 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۹
پوند / دلار استرالیا 1.8404 1.8413 1.8377 1.8413 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند / دلار کانادا 1.7233 1.7232 1.7215 1.7285 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند / دلار نیوزیلند 1.9507 1.9513 1.9462 1.9513 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند / فرانک سوییس 1.1848 1.1851 1.1826 1.1851 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند / ین ژاپن 135.23 135.32 135.23 135.664 0.43 0.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / آنتیل گیلدر هلند 2.344 - 2.344 2.344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 121.6563 - 121.6563 121.6563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / افغانی افغانستان 99.2269 - 99.2269 99.2269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 96.0128 - 96.0128 96.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲:۱۴
پوند انگلیس / بات تایلند 40.39 40.371 40.358 40.6 0.21 0.52% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
پوند انگلیس / بولبوا پاناما 1.2922 1.293 1.2922 1.293 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 9.0035 - 9.0035 9.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / بیر اتیوپی 49.7509 49.7547 49.7201 49.7547 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / پاپوا گینه نو 4.6591 4.6605 4.6161 4.6605 0.04 0.89% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو 10.3321 - 10.3321 10.3321 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۷
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 55.2613 - 55.2613 55.2613 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۴:۰۷
پوند انگلیس / پزو دومنیکن 75.664 75.652 75.617 75.781 0.12 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / پزو شیلی 999 999.07 1005 999.07 6.00 0.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / پزو فیلیپین 62.717 62.765 62.575 62.765 0.12 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / پزو کوبا 1.2972 - 1.2972 1.2972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۷
پوند انگلیس / پزوی آرژانتین 101.2862 101.294 101.2235 101.7188 0.43 0.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / پزوی کلمبیا 4996 4993 4993 4996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
پوند انگلیس / پزوی مکزیک 27.665 27.6805 27.243 27.6809 0.42 1.55% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / پوله بوتسوانا 14.8838 14.8849 14.8746 14.8849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / پوند سنت هلنا 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / پوند سودان 59.5731 - 59.5731 59.5731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / پوند لبنان 1963.42 1963.88 1961.9 1963.88 0.30 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / پوند مصر 20.3711 20.3726 20.3585 20.3726 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / تاکا بنگلادش 110.172 110.18 109.59 110.18 0.58 0.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / تنگ قزاقستان 560.21 560.34 559.77 560.34 0.13 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / درام ارمنستان 2.1592 - 2.1592 2.1592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / درهم امارات 4.752 4.7517 4.7484 4.752 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / درهم مراکش 11.9321 11.9415 11.9218 11.9415 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار باربادوس 2.6387 2.6389 2.6133 2.6389 0.03 0.97% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار باهاماس 1.2934 1.2935 1.2926 1.2948 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار برمودا 1.3022 - 1.3022 1.3022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
پوند انگلیس / دلار برونئی 1.7686 1.768 1.7666 1.7686 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار بلیز 2.6089 - 2.6089 2.6089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
پوند انگلیس / دلار تایوان 36.823 36.896 36.823 37.135 0.31 0.85% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار ترینیداد 8.8192 8.8281 8.796 8.8287 0.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار جامائیکا 190.82 190.15 190.05 190.82 0.68 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار جزایر کیمن 1.0884 - 1.0884 1.0884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / دلار سنگاپور 1.7675 1.7677 1.7666 1.7716 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار فیجی 2.8216 2.8218 2.7563 2.8218 0.05 1.97% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار کارائیب شرقی 3.516 3.517 3.4964 3.517 0.02 0.56% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار گینه 272.7524 - 272.7524 272.7524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / دلار لیبریا 249.8368 - 249.8368 249.8368 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / دلار نامبیا 21.21 21.22 21.2 21.22 0.03 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار هنگ کنگ 10.0286 10.0255 10.0186 10.068 0.04 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دلاسی گامبیا 68.55 68.54 68.51 68.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دونگ ویتنام 29980 29992 29975 29992 12.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دینار اردن 0.9175 0.9182 0.9175 0.9182 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دینار الجزایر 166.784 166.797 166.616 167.07 0.29 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دینار بحرین 0.4876 0.4877 0.487 0.4877 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دینار تونس 3.5834 3.5606 3.5579 3.5872 0.02 0.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دینار صربستان 136.99 - 136.99 136.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / دینار عراق 1551.6 1551.96 1550.64 1551.96 0.24 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / دینار کویت 0.3957 0.3955 0.3953 0.3959 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
پوند انگلیس / دینار لیبی 1.7781 - 1.7781 1.7781 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / دینار مقدونیه 68.103 - 68.103 68.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۷
پوند انگلیس / رئال برزیل 7.4747 7.4753 7.4548 7.4753 0.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی 21.2149 21.2276 21.2032 21.3578 0.14 0.67% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روبل بلاروس 3.4102 3.4108 3.4089 3.411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روبل بلاروس 2.6608 - 2.6608 2.6608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / روبل روسیه 101.914 101.977 101.914 99.594 2.32 2.33% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روپیه اندونزی 18922.4 18921 18790 18922.4 132.40 0.70% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روپیه پاکستان 208.164 208.26 208.147 209.9 1.74 0.83% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روپیه سریلانکا 238.337 238.485 238.245 238.485 0.15 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روپیه سیشل 25.2116 25.2194 25.2057 25.2194 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روپیه موریس 51.849 51.861 50.715 51.861 1.13 2.24% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روپیه نپال 153.224 153.323 153.224 153.323 0.11 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روپیه هند 96.216 96.209 96.112 96.2401 0.02 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / روفیا مالدیو 20.0037 - 20.0037 20.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۷
پوند انگلیس / ریال ایران 20077 - 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / ریال عربستان 4.849 4.8505 4.8471 4.8779 0.03 0.60% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / ریال عمان 0.4978 0.498 0.4977 0.498 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / ریال قطر 4.7083 4.7105 4.7075 4.7424 0.03 0.72% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / ریال یمن 324.92 - 324.92 324.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۴:۰۷
پوند انگلیس / رینگیت مالزی 5.3747 5.3788 5.3747 5.3788 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / زلوتی لهستان 5.131 5.1339 5.058 5.1352 0.07 1.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / سدی غنا 7.5942 - 7.5942 7.5942 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / سول پرو 4.6708 4.6726 4.6693 4.6794 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / سوم ازبکستان 10372 - 10372 10372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / شیلینگ اوگانادا 4846.76 4848.26 4845.63 4848.26 0.75 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / شیلینگ تانزانیا 3004.7 3005.63 3004 3005.63 0.46 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / شیلینگ سومالی 755.4064 - 755.4064 755.4064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۴۲
پوند انگلیس / شیلینگ کنیا 140.732 140.84 139.1 140.84 1.63 1.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / فرانک آفریقا 725.339 - 725.059 725.339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۵:۵۰
پوند انگلیس / فرانک آفریقای غربی 725.82 726.02 725.74 726.02 0.23 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / فرانک بوروندی 2522.13 2522.33 2520.57 2522.33 0.20 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / فرانک جیبوتی 230.94 230.95 230.81 230.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / فرانک کامرون 542.0607 - 542.0607 542.0607 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / فلورین آروبا 2.3356 - 2.3356 2.3356 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
پوند انگلیس / فورینت مجارستان 408.07 407.93 406.9 408.08 1.17 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کرون چک 30.367 30.375 30.292 30.375 0.04 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کرون دانمارک 8.2497 8.2505 8.227 8.2505 0.02 0.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کرون سوئد 11.5452 11.5488 11.5094 11.5624 0.04 0.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کرون نروژ 12.3922 12.4003 12.3353 12.4057 0.06 0.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کرونا ایسلند 182.93 183 181.97 183 0.96 0.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کواچا زامبیا 26.67 26.68 26.67 26.68 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کواچا مالاوی 992.68 993.06 992.37 993.06 6.77 0.68% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کوتزال گواتمالی 10.1015 10.1007 10.092 10.1015 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کوردوبا نیکاراگوئه 45.245 45.266 45.231 45.354 0.11 0.24% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کولن السالوادور 11.4264 - 11.4264 11.4264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۱۴
پوند انگلیس / کولن کاستا ریکا 787.409 787.47 784.32 787.47 3.09 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / کونا کرواسی 8.3944 8.39 8.3738 8.3944 0.02 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / گورده هایتی 135.373 - 135.373 135.373 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۳۵
پوند انگلیس / لئو رومانی 5.4011 5.404 5.3699 5.4042 0.03 0.58% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / لئو مولداوی 22.2421 - 22.2421 22.2421 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۴۹
پوند انگلیس / لاتس لتونی 0.8482 - 0.8482 0.8482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / لسوتو لوتی 21.1944 - 21.1944 21.1944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
پوند انگلیس / لک آلبانی 138.187 138.206 137.608 138.206 0.52 0.37% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / لمپیرا هندوراس 32.146 32.139 31.876 32.146 0.27 0.85% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / لو بلغارستان 2.1674 2.1667 2.1562 2.1674 0.01 0.52% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / لیتاس لیتوانی 4.4496 - 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / لیر مالت 0.3586 - 0.3586 0.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / لیره ترکیه 10.7307 10.7364 10.7207 10.7429 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / لیلانگنی سویس 21.2047 21.2276 21.2003 21.2497 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / مارک بوسنی و هرزگوین 2.1579 - 2.1579 2.1579 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / متیکال موزامبیک 78.556 - 78.556 78.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / نایرا نیجری 492.515 492.534 492.366 494.55 2.04 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / هریونیا اوکراین 36.7856 36.8027 36.7827 36.8055 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / واچای زامبیا 26.3474 - 26.3474 26.3474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۴:۰۷
پوند انگلیس / وون کره جنوبی 1462.64 1462.97 1461.33 1473.3 10.66 0.73% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / یوان چین 8.6863 8.687 8.681 8.711 0.02 0.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند انگلیس / یوان چین 8.731 - 8.731 8.731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / یورو 1.108 1.1081 1.1052 1.1081 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
پوند سنت هلنا / پوند انگلیس 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سودان / پوند انگلیس 0.0168 - 0.0168 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
پوند مصر / پوند انگلیس 0.0493 - 0.0489 0.0494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
تاکا بنگلادش / پوند انگلیس 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
تنگ قزاقستان / پوند انگلیس 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۱۴
درام ارمنستان / پوند انگلیس 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
درهم امارات / پوند انگلیس 0.2107 0.2108 0.21 0.2108 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
درهم مراکش / پوند انگلیس 0.0834 - 0.0834 0.0834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۹
دلار / پوند انگلیس 0.7742 0.7739 0.7735 0.7747 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۹
دلار استرالیا / پوند انگلیس 0.544 0.5441 0.543 0.5445 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
دلار باربادوس / پوند انگلیس 0.3822 - 0.3822 0.3822 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
دلار باهاماس / پوند انگلیس 0.7739 0.7743 0.7717 0.7743 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
دلار برمودا / پوند انگلیس 0.7679 - 0.7679 0.7679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
دلار برونئی / پوند انگلیس 0.5662 0.5664 0.566 0.5667 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
دلار تایوان / پوند انگلیس 0.0272 - 0.0271 0.0272 0.00 0.74% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۰۰
دلار ترینیداد / پوند انگلیس 0.1134 - 0.1134 0.1134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۴:۰۷
دلار جامائیکا / پوند انگلیس 0.0052 - 0.0052 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
دلار جزایر کیمن / پوند انگلیس 0.9176 - 0.9176 0.9176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
دلار سنگاپور / پوند انگلیس 0.5665 0.5664 0.5644 0.5665 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
دلار فیجی / پوند انگلیس 0.3603 - 0.3603 0.3603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۶:۰۷
دلار کارائیب شرقی / پوند انگلیس 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۹:۰۷
دلار کانادا / پوند انگلیس 0.5812 0.5811 0.5784 0.5814 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
دلار گینه / پوند انگلیس 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
دلار لیبریا / پوند انگلیس 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
دلار نیوزیلند / پوند انگلیس 0.5132 0.5133 0.5127 0.5137 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
دلار هنگ کنگ / پوند انگلیس 0.0998 0.0999 0.0994 0.0999 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
دونگ ویتنام / پوند انگلیس 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 3.13% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۵:۰۷
دینار اردن / پوند انگلیس 1.0934 1.0931 1.093 1.0938 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
دینار تونس / پوند انگلیس 0.2805 - 0.2786 0.2819 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۵:۳۶
دینار سودان / پوند انگلیس 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دینار صربستان / پوند انگلیس 0.0073 - 0.0073 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۰:۰۰
دینار عراق / پوند انگلیس 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۷
دینار کویت / پوند انگلیس 2.5369 2.5353 2.5096 2.5369 0.03 1.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
دینار لیبی / پوند انگلیس 0.5611 - 0.5611 0.5611 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
دینار مقدونیه / پوند انگلیس 0.0146 - 0.0146 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۴:۰۷
رئال برزیل / پوند انگلیس 0.1339 0.134 0.1339 0.134 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس 0.0472 - 0.0468 0.0472 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۰۰
روبل بلاروس / پوند انگلیس 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
روبل روسیه / پوند انگلیس 0.0098 - 0.0098 0.01 0.00 2.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۰۰
روپیه اندونزی / پوند انگلیس 0.0055 - 0.0055 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
روپیه پاکستان / پوند انگلیس 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۵۶
روپیه سریلانکا / پوند انگلیس 0.0041 - 0.0041 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۲
روپیه سیشل / پوند انگلیس 0.0381 - 0.0381 0.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۴۲
روپیه موریس / پوند انگلیس 0.0187 - 0.0187 0.0187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۵۶
روپیه نپال / پوند انگلیس 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۴۹
روپیه هند / پوند انگلیس 0.0104 - 0.0103 0.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۵۶
ریال عربستان / پوند انگلیس 0.2064 0.2063 0.2063 0.2064 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
ریال عمان / پوند انگلیس 2.0102 2.0103 2.0099 2.0108 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
ریال قطر / پوند انگلیس 0.2108 - 0.2108 0.2108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۵۶
ریال یمن / پوند انگلیس 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 3.33% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۵:۰۷
ریل کامبوج / پوند انگلیس 0.00018 - 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
رینگیت مالزی / پوند انگلیس 0.1869 - 0.1869 0.1869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
زلوتی لهستان / پوند انگلیس 0.1953 0.1951 0.1951 0.1976 0.00 1.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
سدی غنا / پوند انگلیس 0.1314 - 0.1314 0.1314 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۱۴
سول پرو / پوند انگلیس 0.2137 - 0.2137 0.2137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۵۶
سوم ازبکستان / پوند انگلیس 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ اوگانادا / پوند انگلیس 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ تانزانیا / پوند انگلیس 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ سومالی / پوند انگلیس 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱۲:۴۲
طلا / پوند انگلیس 1445.2 - 1445.2 1445.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۷
فرانک جیبوتی / پوند انگلیس 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۷
فرانک رواندا / پوند انگلیس 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس / پوند انگلیس 0.8456 0.8464 0.8448 0.8464 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
فرانک کامرون / پوند انگلیس 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۷
فرانک کنگو / پوند انگلیس 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک گینه / پوند انگلیس 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فلورین آروبا / پوند انگلیس 0.4276 - 0.4276 0.4276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۷
کرون دانمارک / پوند انگلیس 0.1213 0.1214 0.1213 0.1215 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
کرون سوئد / پوند انگلیس 0.0868 0.0867 0.0866 0.0868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
کرون نروژ / پوند انگلیس 0.0811 - 0.0811 0.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۰۷
کرونا ایسلند / پوند انگلیس 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۷
کواچا مالاوی / پوند انگلیس 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۴:۰۷
کوتزال گواتمالا / پوند انگلیس 0.0986 - 0.0986 0.0986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰:۱۴
کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس 0.0221 - 0.0221 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۵۶
کولن السالوادور / پوند انگلیس 0.0874 - 0.0874 0.0874 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۱۴
کولن کاستا ریکا / پوند انگلیس 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۹:۰۷
کیات میانمار / پوند انگلیس 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
کیپ لائوس / پوند انگلیس 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
گورده هایتی / پوند انگلیس 0.0122 - 0.0122 0.0122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰:۱۴
گیلدر آنتیل هلند / پوند انگلیس 0.426 - 0.426 0.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
لئو رومانی / پوند انگلیس 0.186 - 0.186 0.186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۵۶
لئو مولداوی / پوند انگلیس 0.0447 - 0.0447 0.0447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۵۶
لئون سیرالئون / پوند انگلیس 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
لسوتو لوتی / پوند انگلیس 0.047 - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۷
لک آلبانی / پوند انگلیس 0.0073 - 0.0073 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۷
لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس 0.0312 - 0.0312 0.0312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۱۴
لیره ترکیه / پوند انگلیس 0.0933 0.0932 0.0932 0.0933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
لیلانگنی سویس / پوند انگلیس 0.047 - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۴۲
مارک بوسنی و هرزگوین / پوند انگلیس 0.4631 - 0.4631 0.4631 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
متیکال موزامبیک / پوند انگلیس 0.0123 - 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
نایرای نیجریه / پوند انگلیس 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۲:۵۶
نقره / پوند انگلیس 17.77 - 17.77 17.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۲:۴۲
وون کره جنوبی / پوند انگلیس 0.0666 - 0.0666 0.0666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ین ژاپن / پوند انگلیس 0.7528 - 0.7513 0.7548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
یوان چین / پوند انگلیس 0.1153 0.1152 0.1145 0.1153 0.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
یورو / پوند 0.9036 0.9037 0.9031 0.9047 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی