بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3341
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۶ آذر ۱۴۰۰
ساعت 01:36:21
0 (3.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:01:46
1 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

7,044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 21:10:48
104 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
24 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
676 (10.62%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند / ین ژاپن 151.068 151.17 151.068 151.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند / دلار کانادا 1.729 1.7062 1.7062 1.729 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / ریال عمان 0.5279 0.5141 0.5141 0.5279 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
ریال عمان / پوند انگلیس 1.8827 1.949 1.8827 1.949 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
کرون نروژ / پوند انگلیس 0.0834 0.0827 0.0825 0.0834 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / پزو دومنیکن 78.154 75.777 75.777 78.154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
دلار کانادا / پوند انگلیس 0.5752 0.5863 0.5752 0.5863 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند / فرانک سوییس 1.2551 1.2332 1.2314 1.2551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / کرون نروژ 11.9839 12.1551 11.9839 12.1551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / روبل روسیه 101.147 100.852 100.852 101.147 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / روپیه موریس 57.798 57.526 57.526 57.798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / نایرا نیجری 564.2 547.168 547.168 564.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
فرانک سوییس / پوند انگلیس 0.7966 0.8115 0.7966 0.813 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / ریال عربستان 5.153 5.0057 5.0057 5.153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / زلوتی لهستان 5.3287 5.5632 5.3287 5.5685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
زلوتی لهستان / پوند انگلیس 0.1876 0.1801 0.18 0.1876 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / پاپوا گینه نو 4.862 4.8076 4.8076 4.862 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / کرون سوئد 11.8955 12.2419 11.8955 12.2446 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
کرون سوئد / پوند انگلیس 0.084 0.0819 0.0818 0.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار سنگاپور 1.8536 1.8299 1.8299 1.8536 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
دلار سنگاپور / پوند انگلیس 0.5393 0.5471 0.5393 0.5471 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / لیلانگنی سویس 20.423 21.7867 20.423 21.7867 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / روپیه سریلانکا 272.9 270.822 270.822 272.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی 20.2816 21.7622 20.2816 21.7622 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس 0.0493 0.046 0.046 0.0493 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / دینار تونس 3.8491 3.8446 3.8446 3.8518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
دینار تونس / پوند انگلیس 0.2596 0.2603 0.2596 0.2603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / درهم امارات 5.0415 4.9008 4.9008 5.0415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / دونگ ویتنام 31207 30257 30257 31207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
درهم امارات / پوند انگلیس 0.1984 0.2042 0.1984 0.2042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / دلار ترینیداد 9.292 9.1066 9.1066 9.292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / شیلینگ اوگانادا 4831 4764.07 4764.07 4831 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / هریونیا اوکراین 36.89 36.235 36.235 36.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / سول پرو 5.403 5.4082 5.403 5.4139 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / ریال قطر 4.905 4.9072 4.905 4.9145 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2221 0.2222 0.2219 0.2222 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پزوی مکزیک / پوند انگلیس 0.0342 0.0341 0.034 0.0342 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / پزوی مکزیک 29.2501 29.3844 29.2501 29.4033 0.10 0.35% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / روپیه نپال 159.8 159.917 159.8 160.003 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / لئو رومانی 5.8376 5.8396 5.8376 5.8461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
دینار اردن / پوند انگلیس 1.0596 1.0591 1.0585 1.0596 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
دینار کویت / پوند انگلیس 2.4807 2.4789 2.4779 2.4807 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / پزو فیلیپین 67.359 67.424 67.359 67.445 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلار تایوان 37.196 37.205 37.196 37.27 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلار نامبیا 21.62 21.64 21.62 21.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
دلار هنگ کنگ / پوند انگلیس 0.0962 0.0961 0.096 0.0962 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / رینگیت مالزی 5.6579 5.6634 5.6579 5.6647 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / فرانک آفریقا 803.688 803.869 803.688 805.375 0.18 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / کواچا مالاوی 1100.69 1101.84 1100.69 1102.01 0.09 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
ریال عربستان / پوند انگلیس 0.1999 0.1997 0.1995 0.1999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / بولبوا پاناما 1.3603 1.3616 1.3603 1.3619 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / روپیه پاکستان 236.136 236.366 236.136 236.614 0.02 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
دلار نیوزیلند / پوند انگلیس 0.5121 0.511 0.5103 0.5121 0.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / شیلینگ تانزانیا 3079.1 3080.26 3079.1 3085.1 0.46 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلار کارائیب شرقی 3.6281 3.6294 3.6281 3.6354 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / فرانک آفریقای غربی 781.64 781.93 781.64 783.22 0.18 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / کوردوبا نیکاراگوئه 47.027 47.073 47.027 47.083 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
یورو / پوند 0.8489 0.8485 0.8483 0.8489 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / یورو 1.1788 1.1794 1.1788 1.1797 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند / دلار نیوزیلند 1.955 1.9592 1.955 1.962 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / پوند مصر 21.0254 21.0443 21.0254 21.0522 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلار فیجی 2.8543 2.8569 2.8543 2.8579 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / روپیه هند 100.178 100.275 100.178 100.313 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / بات تایلند 45.066 45.039 45.039 45.104 0.05 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / بیر اتیوپی 64.8067 64.865 64.8067 64.8893 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / پوند لبنان 2026.96 2028.94 2026.96 2029.7 0.15 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / درهم مراکش 12.3312 12.3414 12.3312 12.3479 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دینار اردن 0.9472 0.9481 0.9472 0.9484 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دینار کویت 0.4043 0.4046 0.4043 0.4048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / لیره ترکیه 16.5793 16.5716 16.5713 16.5964 0.14 0.88% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / شیلینگ کنیا 150.286 150.433 150.286 150.478 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / کونا کرواسی 8.8787 8.888 8.8787 8.8887 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / گورده هایتی 134.744 134.875 134.744 134.916 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلار هنگ کنگ 10.4033 10.4149 10.4033 10.419 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / تنگ قزاقستان 582.49 582.89 582.49 583.24 0.17 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلاسی گامبیا 70.71 70.77 70.71 70.8 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / فرانک جیبوتی 238.2 238.42 238.2 238.51 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / کرون دانمارک 8.7661 8.7702 8.7661 8.7722 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / کرونا ایسلند 173.47 173.56 173.47 173.6 0.02 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / وون کره جنوبی 1596.7 1597.51 1596.7 1598.06 1.12 0.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلار جامائیکا 209.33 209.54 209.33 209.6 0.09 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دینار الجزایر 186.491 186.659 186.491 186.729 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / روپیه اندونزی 19084.3 19102.9 19084.3 19108.6 1.40 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / لمپیرا هندوراس 32.432 32.461 32.432 32.476 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / فورینت مجارستان 435.54 435.86 435.54 436.17 0.20 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / کوتزال گواتمالی 10.3433 10.3541 10.3433 10.3572 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / کرون چک 30.232 30.299 30.232 30.323 0.07 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / پزو شیلی 1110.93 1111.93 1110.93 1112.35 0.08 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / یوان چین 8.5297 8.5374 8.5297 8.5406 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
یوان چین / پوند انگلیس 0.1173 0.1172 0.1171 0.1173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / پزوی کلمبیا 5353 5358 5353 5360 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / کولن کاستا ریکا 840.483 841.239 840.483 841.554 0.06 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند / دلار استرالیا 1.8729 1.8752 1.8722 1.877 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / رئال برزیل 7.4847 7.4914 7.4822 7.4923 0.02 0.24% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
رئال برزیل / پوند انگلیس 0.1337 0.1336 0.1335 0.1338 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلار برونئی 1.8298 1.8307 1.8296 1.8307 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دینار بحرین 0.503 0.5035 0.503 0.5037 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / روبل بلاروس 3.426 3.4255 3.4255 3.429 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
دلار برونئی / پوند انگلیس 0.5471 0.5466 0.5466 0.5471 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / تاکا بنگلادش 115.947 116.051 115.947 116.094 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلار باهاماس 1.3341 1.3353 1.3341 1.3358 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / لو بلغارستان 2.3057 2.3067 2.3055 2.3072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
دلار باهاماس / پوند انگلیس 0.7498 0.7491 0.7488 0.7498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / پوله بوتسوانا 15.8821 15.8964 15.8821 15.9024 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / دلار باربادوس 2.7217 2.7241 2.7217 2.7252 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / فرانک بوروندی 2668.2 2670.6 2668.2 2671.6 0.20 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
دلار استرالیا / پوند انگلیس 0.5344 0.5336 0.5331 0.5346 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / لک آلبانی 143.282 143.411 143.282 143.465 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / پزوی آرژانتین 134.4239 134.5448 134.4239 134.5952 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / روپیه سیشل 19.8114 19.8262 19.8114 19.8545 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۴۳
پوند / دلار 1.3341 1.3329 1.3329 1.3364 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۶
دلار / پوند انگلیس 0.7499 0.7505 0.7484 0.7505 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۶
لیره ترکیه / پوند انگلیس 0.0604 0.0603 0.0603 0.0604 0.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۲۲
پوند انگلیس / کواچا زامبیا 23.74 23.77 23.74 23.77 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۲۲
کرون دانمارک / پوند انگلیس 0.1141 0.1142 0.114 0.1142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۲۲
پوند مصر / پوند انگلیس 0.0477 0.0477 0.0476 0.0477 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۰۳
پزوی آرژانتین / پوند انگلیس 0.0074 0.0074 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۱:۴۴
دلار تایوان / پوند انگلیس 0.0269 0.0269 0.0269 0.0271 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۸:۲۲
روبل روسیه / پوند انگلیس 0.0099 0.0099 0.0099 0.0101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۴۲
روپیه هند / پوند انگلیس 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۲:۰۴
روپیه موریس / پوند انگلیس 0.0165 0.0165 0.0165 0.0165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
لئو مولداوی / پوند انگلیس 0.0411 0.0411 0.0411 0.0411 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
پوند انگلیس / دینار صربستان 136.86 136.86 136.86 136.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
پاپوا گینه نو / پوند انگلیس 0.2047 0.2047 0.2047 0.2047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
پوند انگلیس / روفیا مالدیو 21.1331 21.1331 21.1331 21.1331 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۱۵
لیلانگنی سویس / پوند انگلیس 0.0487 0.0487 0.0487 0.0487 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
نقره / پوند انگلیس 17.37 17.37 17.37 17.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
پزو دومنیکن / پوند انگلیس 0.0128 0.0128 0.0128 0.0128 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۶:۱۵
سول پرو / پوند انگلیس 0.1785 0.1785 0.1785 0.1785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۲۹
دلار ترینیداد / پوند انگلیس 0.1074 0.1074 0.1074 0.1074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۲۹
دینار صربستان / پوند انگلیس 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۲۹
روپیه سیشل / پوند انگلیس 0.0552 0.0552 0.0552 0.0552 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۱:۳۵
پوند انگلیس / دلار بلیز 2.7606 2.7606 2.7606 2.7606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۱۴
پوند انگلیس / ریال یمن 344.47 344.47 344.47 344.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.017 0.017 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 58.6518 58.6518 58.6518 58.6518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
پوند انگلیس / واچای زامبیا 21.8932 21.8932 21.8932 21.8932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
پوند انگلیس / شیلینگ سومالی 791.9997 791.9997 791.9997 791.9997 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1056 0.1056 0.1056 0.1056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 9.4554 9.4554 9.4554 9.4554 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / لسوتو لوتی 20.4376 20.4376 20.4376 20.4376 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۱۵
لسوتو لوتی / پوند انگلیس 0.0487 0.0487 0.0487 0.0487 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۱۵
تاکا بنگلادش / پوند انگلیس 0.0085 0.0085 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۱۵
ریال قطر / پوند انگلیس 0.2005 0.2005 0.2005 0.2005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
لئو رومانی / پوند انگلیس 0.1739 0.1739 0.1739 0.1739 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
پزو فیلیپین / پوند انگلیس 0.0146 0.0146 0.0146 0.0146 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
رینگیت مالزی / پوند انگلیس 0.1739 0.1739 0.1739 0.1739 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۱۵
پوند انگلیس / دینار مقدونیه 71.729 71.729 71.729 71.729 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۱۵
دینار مقدونیه / پوند انگلیس 0.0138 0.0138 0.0138 0.0138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۱۵
پوند انگلیس / دلار جزایر کیمن 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۴:۱۴
دلار جزایر کیمن / پوند انگلیس 0.8732 0.8732 0.8732 0.8732 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۴:۱۴
دلار باربادوس / پوند انگلیس 0.3604 0.3604 0.3604 0.3604 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۵
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۵
پوند انگلیس / افغانی افغانستان 118.2403 118.2403 118.2403 118.2403 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۵
روپیه پاکستان / پوند انگلیس 0.0044 0.0044 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۱۲:۲۹
کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس 0.0207 0.0207 0.0207 0.0207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۱۲:۲۹
کوتزال گواتمالا / پوند انگلیس 0.0941 0.0941 0.0941 0.0941 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۸:۱۴
پوند انگلیس / یوان چین 8.904 8.904 8.904 8.904 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۶:۱۴
طلا / پوند انگلیس 1307.2 1307.2 1307.2 1307.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۱۴
دلار فیجی / پوند انگلیس 0.3428 0.3428 0.3428 0.3428 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۱۴
دلار کارائیب شرقی / پوند انگلیس 0.2683 0.2683 0.2683 0.2683 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۶:۱۴
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 100.3797 100.3797 100.3797 100.3797 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۱۴
روپیه سریلانکا / پوند انگلیس 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
کرونا ایسلند / پوند انگلیس 0.0057 0.0057 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۱۴
گورده هایتی / پوند انگلیس 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۴
درهم مراکش / پوند انگلیس 0.0815 0.0815 0.0815 0.0815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
پوند انگلیس / لئو مولداوی 24.1298 24.1298 24.1298 24.1298 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۵
پوند انگلیس / کولن السالوادور 11.9085 11.9085 11.9085 11.9085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۱۴
کولن السالوادور / پوند انگلیس 0.0839 0.0839 0.0839 0.0839 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۱۴
پوند انگلیس / سدی غنا 8.2259 8.2259 8.2259 8.2259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / دلار گینه 284.5252 284.5252 284.5252 284.5252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
بیر اتیوپی / پوند انگلیس 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / دلار برمودا 1.3656 1.3656 1.3656 1.3656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / دلار لیبریا 233.468 233.468 233.468 233.468 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
دلار برمودا / پوند انگلیس 0.7321 0.7321 0.7321 0.7321 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
فرانک جیبوتی / پوند انگلیس 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوله بوتسوانا / پوند انگلیس 0.0646 0.0646 0.0646 0.0646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 128.5964 128.5964 128.5964 128.5964 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / آنتیل گیلدر هلند 2.4429 2.4429 2.4429 2.4429 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
گیلدر آنتیل هلند / پوند انگلیس 0.4088 0.4088 0.4088 0.4088 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / مارک بوسنی و هرزگوین 2.2802 2.2802 2.2802 2.2802 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
مارک بوسنی و هرزگوین / پوند انگلیس 0.4383 0.4383 0.4383 0.4383 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پزو شیلی / پوند انگلیس 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو 11.0469 11.0469 11.0469 11.0469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۱۵
لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس 0.0305 0.0305 0.0305 0.0305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۱۴
روپیه نپال / پوند انگلیس 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۲۹
شیلینگ سومالی / پوند انگلیس 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
دلار جامائیکا / پوند انگلیس 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۱۴
سدی غنا / پوند انگلیس 0.1201 0.1201 0.1201 0.1201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ساعت ۸:۱۴
پوند انگلیس / فلورین آروبا 2.5029 2.5029 2.5029 2.5029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۳۵
فلورین آروبا / پوند انگلیس 0.3992 0.3992 0.3992 0.3992 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۳۵
نایرای نیجریه / پوند انگلیس 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
دلار گینه / پوند انگلیس 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۱۴
دلار لیبریا / پوند انگلیس 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۰۸
پوند انگلیس / فرانک کامرون 572.1231 572.1231 572.1231 572.1231 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۴:۰۷
ریال یمن / پوند انگلیس 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
کولن کاستا ریکا / پوند انگلیس 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۱۵
فرانک کامرون / پوند انگلیس 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۶:۱۴
کیات میانمار / پوند انگلیس 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۳۵
لک آلبانی / پوند انگلیس 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۴:۲۱
کواچا مالاوی / پوند انگلیس 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
تنگ قزاقستان / پوند انگلیس 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۲۱
پوند انگلیس / دینار لیبی 1.8234 1.8234 1.8234 1.8234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۴:۱۴
دینار عراق / پوند انگلیس 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰:۲۱
پوند انگلیس / دینار عراق 1613.5 1613.5 1605.84 1617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۲۰:۲۸
دینار لیبی / پوند انگلیس 0.5515 0.5515 0.5515 0.5515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ساعت ۹:۱۴
فرانک رواندا / پوند انگلیس 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۵۶
پوند انگلیس / پزو کوبا 1.2972 1.2972 1.2972 1.2972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۷
دونگ ویتنام / پوند انگلیس 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۵:۰۷
شیلینگ تانزانیا / پوند انگلیس 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
فرانک کنگو / پوند انگلیس 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ین ژاپن / پوند انگلیس 0.7528 0.7528 0.7513 0.7548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / پوند سودان 59.5731 59.5731 59.5731 59.5731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سودان / پوند انگلیس 0.0168 0.0168 0.0168 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
وون کره جنوبی / پوند انگلیس 0.0666 0.0666 0.0666 0.0666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۰۰
روپیه اندونزی / پوند انگلیس 0.0055 0.0055 0.0055 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / لیر مالت 0.3586 0.3586 0.3586 0.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / لاتس لتونی 0.8482 0.8482 0.8482 0.8482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / روبل بلاروس 2.6608 2.6608 2.6608 2.6608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دینار سودان / پوند انگلیس 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
روبل بلاروس / پوند انگلیس 0.3742 0.3742 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / سوم ازبکستان 10372 10372 10372 10372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / پوند سنت هلنا 2.2842 2.2842 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سنت هلنا / پوند انگلیس 0.4378 0.4378 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / درام ارمنستان 2.1592 2.1592 2.1592 2.1592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
درام ارمنستان / پوند انگلیس 0.4393 0.4393 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / متیکال موزامبیک 78.556 78.556 78.556 78.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
متیکال موزامبیک / پوند انگلیس 0.0123 0.0123 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کیپ لائوس / پوند انگلیس 9.0E5 9.0E5 9.0E5 9.0E5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / ریال ایران 20077 20077 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ریل کامبوج / پوند انگلیس 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک گینه / پوند انگلیس 8.0E5 8.0E5 8.0E5 8.0E5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
سوم ازبکستان / پوند انگلیس 9.0E5 9.0E5 9.0E5 9.0E5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / لیتاس لیتوانی 4.4496 4.4496 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
لئون سیرالئون / پوند انگلیس 9.0E5 9.0E5 9.0E5 9.0E5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ اوگانادا / پوند انگلیس 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی