شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا منطقه اروپا
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.0858
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:47:04
0 (3.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

34
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:03
1 (3.03%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.93%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی منطقه اروپا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
/ یورو 0.5585 0.5587 0.5584 0.5577 0.5587 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
/ یورو 0.0142 0.0142 0.0141 0.0141 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
/ یورو 2.4409 2.4425 2.4422 2.4422 2.447 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
/ یورو 0.1751 0.1751 0.1749 0.1739 0.1752 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
/ یورو 0.3537 0.3552 0.3553 0.3552 0.3558 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
/ یورو 0.6508 0.6513 0.6507 0.6502 0.6513 0.01 1.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
/ یورو 0.9458 0.9461 0.9465 0.9461 0.9473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
/ یورو 0.1299 0.13 0.1285 0.1285 0.1302 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
/ یورو 0.1339 0.1339 0.134 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۵۶
/ یورو 0.0584 0.0575 0.0585 0.0575 0.0586 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
/ یورو - 0.0073 - 0.0073 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.4522 - 0.4522 0.4522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.9132 - 0.9132 0.9132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.0763 - 0.0763 0.0763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۱۴
/ یورو - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۹:۰۷
/ یورو - 0.0364 - 0.0364 0.0364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۹:۱۴
/ یورو - 252.3167 - 252.3167 329.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
/ یورو - 115.1124 - 115.1124 115.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 6.82 - 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 63.6294 - 63.6294 63.6294 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 4.604 - 4.604 4.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EUR/BDT 91.969 92.39 92.322 92.228 92.39 0.10 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/BGN 1.9555 1.9563 1.9566 1.9562 1.9568 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/BHD 0.4095 0.4097 0.4096 0.4089 0.4097 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/BIF 2045.64 2059.27 2059.08 2055.48 2059.27 2.27 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/BMD - 1.0947 - 1.0947 1.0947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۳:۱۴
EUR/BND 1.553 1.5541 1.5548 1.5526 1.5548 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/BOB 7.4065 7.5722 7.5715 7.5371 7.5722 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/BRL 5.7057 5.7112 5.7226 5.71 5.7426 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/BSD 1.0862 1.0863 1.0944 1.0844 1.0944 0.01 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/BTN - 82.4786 - 82.4786 82.4786 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۳:۱۴
EUR/BWP 13.1477 13.3301 13.3288 13.0865 13.3301 0.24 1.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/BYN 2.8157 2.8276 2.827 2.8216 2.8276 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/BYR - 16849 - 16849 16849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
EUR/BZD 2.17 2.2089 2.2087 2.2048 2.2089 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/CLP 934.5 938.2 937.69 936.39 938.2 2.91 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/CNH - 7.7835 - 7.7835 7.7835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۱۴
EUR/CNY 7.6911 7.6983 7.6976 7.6827 7.7648 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/COP 4370 4403 4404 4396 4438 4.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/CRC 620.87 631.2 631.14 629.92 632.49 0.76 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/CUP 1.086 1.0864 1.0863 1.0844 1.09 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/CVE 110.185 113.953 113.964 113.743 113.964 0.12 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/CZK 27.5 27.55 27.567 27.4382 27.567 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/DJF 192.77 193.98 193.96 193.58 194.63 0.25 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/DKK 7.4663 7.4686 7.4681 7.4635 7.4686 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/DOP 58.519 58.916 58.66 58.547 58.916 0.32 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/DZD 136.508 136.487 137.203 136.487 137.203 0.47 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/EGP 17.0518 17.352 17.1635 17.1304 17.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/ETB 35.429 36.627 36.173 36.11 36.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/FJD 2.4939 2.5008 2.5001 2.4957 2.5008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/GEL 3.4977 3.547 3.5423 3.5413 3.547 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/GHS 6.1891 6.3308 6.3331 6.3209 6.3899 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/GMD 55.38 55.92 55.94 55.85 55.94 0.14 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/GNF 10194.58 10533.23 10537.11 10518.68 10537.11 30.07 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/GTQ 8.3529 8.566 8.3971 8.3809 8.566 0.18 2.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/GYD - 230.7718 - 230.7718 230.7718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۷
EUR/HKD 8.4188 8.4842 8.4212 8.4064 8.4842 0.08 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/HNL 26.8454 27.351 26.9565 26.9094 27.351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/HRK 7.6273 7.6253 7.6356 7.6253 7.6356 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/HTG 101.173 105.46 105.932 105.46 105.932 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/HUF 363.69 364.058 364.26 363.75 364.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/IDR 17889.7 17985.13 17905.5 17870.9 17985.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/INR 82.942 82.983 82.999 82.838 83.5484 0.57 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/IQD 1289.99 1305.18 1303.56 1301.28 1305.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/IRR 48052 16157.3 - 16157.3 16157.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/ISK 155.49 155.91 155.89 155.824 155.91 0.09 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/JMD 143.78 146.466 147.856 146.466 147.856 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/JOD 0.769 0.7691 0.7713 0.7691 0.7713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/KES 114.7 113.14 114.93 113.14 114.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/KHR 4375 4438.8 4455 4438.8 4455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/KRW 1332.14 1333.72 1336.56 1333.72 1345.2 2.40 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/KWD 0.3387 0.3393 0.3394 0.3389 0.3435 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/KYD 0.8956 0.9066 0.9068 0.9056 0.9111 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/KZT 485.47 487.73 488 487.23 491.82 4.09 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/LAK 9652.5 9752.4 9757.8 9741.6 9789.2 36.80 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/LBP 1635.27 1655.4 1649.55 1646.81 1655.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/LFX - 2.293 - 2.293 2.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
EUR/LKR 205.292 208.1 206.397 206.055 208.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/LRD - 218.3271 - 218.3271 218.3271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۱۴
EUR/LSL 20.0719 19.5107 20.0955 19.5107 20.1097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/LTL 3.4528 3.4528 - 3.4528 3.4528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/LVL - 0.7016 - 0.7016 0.7016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
EUR/LYD 1.517 1.54 1.5318 1.5291 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MAD 11.138 11.091 11.1573 11.091 11.1616 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MDL 19.88 20.015 19.99 19.96 20.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MGA 4066 4129.13 4128 4120 4129.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MKD 61.59 61.156 62.05 61.156 62.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MMK 1517.421 1523.077 1527.338 1523.077 1527.338 2.43 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MOP 8.6733 8.7343 8.685 8.6722 8.7343 0.06 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MRO 40.787 40.954 40.901 40.893 40.954 0.04 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/MTL - 0.3255 - 0.3255 0.3255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۱۴
EUR/MUR 42.61 42.95 41.65 41.65 42.95 1.30 3.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/MVR - 16.8763 - 16.8763 16.8763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۱۴
EUR/MWK 791.492 802.569 802.791 801.608 806.192 3.62 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MXN 26.2943 26.3445 26.3851 26.266 26.4716 0.08 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MYR 4.7278 4.7332 4.7358 4.719 4.7358 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/MZN 72.52 73.83 73.87 73.74 73.87 0.17 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/NAD 20.0347 20.0693 20.1006 19.5107 20.1128 0.56 2.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/NGN 413.58 419.58 - 419.58 419.58 7.52 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۱۴
EUR/NIO 36.36 36.81 36.93 36.81 36.93 0.09 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/NOK 11.2558 11.4015 11.3152 11.2849 11.4015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/NPR 131.459 131.958 131.494 131.288 131.958 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/OMR 0.4181 0.42 0.4183 0.4175 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/PAB 1.0862 1.0938 1.0863 1.0844 1.0938 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/PEN 3.7363 3.7588 3.7427 3.7362 3.7588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/PGK 3.6146 3.7958 3.8317 3.7958 3.8317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/PHP 55.092 55.838 55.119 55.066 55.838 0.77 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/PKR 180.581 181.705 182.498 181.705 182.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/PLN 4.569 4.5708 4.5747 4.5688 4.5748 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/PYG 7091.8 7195.7 7128.3 7117.8 7195.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/QAR 3.953 3.9556 3.9563 3.9494 3.9804 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/RON 4.8298 4.8371 4.8375 4.8306 4.839 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/RSD 117.26 117.64 117.65 117.37 117.69 0.06 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/RUB 83.928 86.2902 83.946 83.946 86.2902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/RWF 1026.09 1041.6 1042.85 1041.02 1042.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/SAR 4.0857 4.121 4.0883 4.0811 4.121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/SCR 14.9244 15.01 14.9692 14.943 15.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/SDG 59.69 60.45 60.41 60.35 60.45 0.11 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/SDR 0.8039 0.8039 - 0.8039 0.8039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
EUR/SEK 10.974 11.0299 11.0031 10.9647 11.0299 0.06 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/SGD 1.5532 1.574 1.555 1.5527 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/SOS 624.57 639.4 632.23 631.12 639.4 7.99 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/STD 24.48 24.98 24.95 24.94 24.98 0.06 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/SVC 9.4752 9.65 9.5174 9.5008 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/SYP 557.067 560.376 560.531 559.55 560.531 1.24 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/SZL 20.0403 20.0693 20.0987 19.7262 20.1243 0.34 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/THB 35.726 35.754 35.771 35.728 36.144 0.39 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/TJS 11.09 11.1477 11.11 11.09 11.1477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/TND 3.151 3.1751 3.1556 3.1556 3.1751 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/TRY 7.1697 7.3392 7.177 7.177 7.3392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/TTD 7.2639 7.3879 7.4164 7.3879 7.4164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/TWD 32.799 32.813 32.784 32.783 32.813 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/TZS 2506.95 2528.69 2518.04 2513.64 2528.69 13.89 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/UAH 29.9248 30.2775 29.9602 29.9078 30.2775 0.36 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/UGX 4106 4149.7 4117 4110 4149.7 38.70 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/UYU 48.064 47.85 48.177 47.85 48.177 0.25 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/UZS 10341.22 10495.31 10386.77 10368.6 10495.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/VEF 90336.2992 90571.0436 90454.3175 90429.3048 90571.0436 200.10 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/VND 25614 25634.3 25636.7 25594.2 25791 156.70 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/XAF 655.957 655.957 - 655.957 655.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
EUR/XCD 2.9322 2.9539 2.9545 2.9493 2.9545 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/XDR - 0.8018 - 0.8018 0.8018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
EUR/XOF 645.37 656.27 656.39 655.24 656.39 0.79 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/XPF 119.41 119.46 119.47 119.28 119.47 0.14 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/YER - 273.73 - 273.73 273.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۲۱
EUR/ZAR 20.0698 19.7342 20.0983 19.7342 20.1181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
EUR/ZMK 20.11 20.21 20.18 20.18 20.21 0.04 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
EUR/ZMW - 19.9404 - 19.9404 19.9404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۲۱
GBP/EUR 1.143 1.1321 1.1432 1.1321 1.1432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
GEL/EUR 0.2819 0.2858 0.2863 0.2858 0.2863 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
GHS/EUR 0.1579 0.1616 0.1615 0.1564 0.1617 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
HKD/EUR 0.1187 0.1178 0.1188 0.1178 0.119 0.00 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
HRK/EUR - 0.1311 - 0.1311 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۹:۱۴
HUF/EUR 0.0027 0.0027 0.0028 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
IDR/EUR 0.0623 0.0627 - 0.0627 0.0627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۷
INR/EUR 0.0121 0.0121 0.012 0.012 0.0121 0.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
JMD/EUR - 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
JOD/EUR 1.2961 1.3008 1.302 1.3008 1.3033 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
JPY/EUR 0.0085 0.0085 0.0086 0.0085 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۵۶
KES/EUR - 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.00 1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۱۴
KRW/EUR 0.0008 0.0742 - 0.0742 0.0742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۲۸
KWD/EUR 2.9458 2.9542 2.9526 2.8947 2.9576 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
KYD/EUR - 1.0962 - 1.0962 1.0962 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۱۴
LTL/EUR - 0.2893 - 0.2893 0.2893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
MAD/EUR 0.0896 0.0897 - 0.0897 0.0897 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
MDL/EUR - 0.0498 - 0.0498 0.0498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
MUR/EUR - 0.0224 - 0.0224 0.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
MXN/EUR 0.038 0.038 0.0379 0.0378 0.0381 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
MYR/EUR - 0.2097 - 0.2097 0.2097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۱۴
NOK/EUR 0.0886 0.0876 0.0886 0.0876 0.0887 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
NZD/EUR 0.5451 0.5401 0.5452 0.5401 0.5455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
PEN/EUR - 0.2657 - 0.2657 0.2657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
PKR/EUR - 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۶
PLN/EUR 0.2189 0.2189 0.2188 0.2187 0.2189 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
RUB/EUR 0.0119 0.0116 0.0119 0.0116 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
SAR/EUR 0.2447 0.2418 0.2448 0.2418 0.2452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
SEK/EUR 0.091 0.0906 0.091 0.0906 0.0913 0.00 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
SGD/EUR 0.6432 0.6352 0.6437 0.6352 0.6446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
SZL/EUR - 0.0506 - 0.0506 0.0506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
THB/EUR - 0.0276 - 0.0276 0.0276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۲۱
TRY/EUR 0.1394 0.1395 0.1392 0.1392 0.1395 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
TWD/EUR 0.0305 0.0305 - 0.0301 0.0306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۴۲
UAH/EUR - 0.0329 - 0.0329 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۲۱
UYU/EUR - 0.0206 - 0.0206 0.0206 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۲۱
VEF/EUR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VND/EUR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۵:۲۱
XAG/EUR - 12.66 - 12.66 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
XAU/EUR - 1465.71 - 1465.71 1465.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۷
XPD/EUR - 2146.34 - 2146.34 2146.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۵۶
XPT/EUR - 662.07 - 662.07 662.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
ZAR/EUR 0.0498 0.0506 0.0498 0.0498 0.0506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / 82.54 82.77 82.75 82.59 83.74 0.12 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / 126.02 129.84 129.81 129.59 129.84 0.19 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / 543.54 546.46 546.41 545.45 549.31 0.76 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / 1.9114 1.9772 1.9771 1.9736 1.9772 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / 580.75 593.52 592.76 592.48 593.52 0.71 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
یورو / 70.2751 70.3227 70.3162 70.1803 70.9026 0.08 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / 1.8389 1.8467 1.8454 1.8435 1.8467 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۱۴
یورو / 1.9549 1.9568 - 1.9568 1.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
یورو / 2.1699 2.2164 2.2162 2.2086 2.2164 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / - 0.0077 - 0.0077 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۱۴
XAGG/EUR 0.4287 0.4291 0.429 0.429 0.4304 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
دلار / یورو 0.9208 0.921 0.9211 0.9206 0.9225 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۷
یورو / پوند 0.8745 0.8831 0.8749 0.8749 0.8831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / دلار 1.0857 1.0858 1.0861 1.0843 1.0943 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۷
/ درهم امارات 3.9901 3.9913 3.9905 3.9828 4.019 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / ین ژاپن 117.14 117.497 117.2 117.07 117.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
بیت کوین / یورو 6997.6 5554.73 - 5554.73 5554.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۱۴
درهم امارات / یورو 0.2505 0.2506 0.2507 0.2485 0.2511 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / دلار کانادا 1.5354 1.5366 1.5375 1.5366 1.539 0.02 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / فرانک سوییس 1.0568 1.0568 1.0573 1.0564 1.0573 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / دلار استرالیا 1.7895 1.7905 1.792 1.7905 1.7942 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
یورو / دلار نیوزیلند 1.8329 1.8508 1.8348 1.8348 1.8508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی