شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا منطقه اروپا
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.0919
قیمت روز
0 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:11:27
0 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
1 (2.86%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
3 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
9 (33.33%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی منطقه اروپا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
/ یورو 0.5765 0.5768 0.5738 0.572 0.577 0.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
/ یورو 0.0141 0.0141 0.0142 0.0141 0.0142 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
/ یورو 2.4271 2.4286 2.4238 2.4238 2.4463 0.01 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
/ یورو 0.18 0.18 0.1796 0.1759 0.1804 0.00 0.73% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
/ یورو 0.3646 0.3662 0.3661 0.3615 0.3685 0.00 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
/ یورو 0.6548 0.6553 0.6565 0.6536 0.6577 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
/ یورو 0.9454 0.9461 0.9476 0.9459 0.9482 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
/ یورو 0.13 0.13 0.1301 0.13 0.1306 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
/ یورو 0.1339 0.134 0.1339 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۸
/ یورو 0.058 0.058 0.0584 0.058 0.0586 0.00 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
/ یورو - 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 0.4554 - 0.4554 0.4554 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.9197 - 0.9197 0.9197 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.0762 - 0.0762 0.0762 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۱۴
/ یورو - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۹:۰۷
/ یورو - 0.0368 - 0.0368 0.0368 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۱۴
/ یورو - 252.3167 - 252.3167 329.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
/ یورو - 157.4905 - 157.4905 157.4905 0.90 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 9.4352 - 9.4352 9.4352 1.94 25.90% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 69.4005 - 69.4005 69.4005 0.54 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 5.35 - 5.35 5.35 0.03 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EUR/BDT 92.498 92.838 92.221 92.145 92.838 0.50 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BGN 1.9549 1.9564 1.9486 1.9486 1.9569 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BHD 0.4118 0.4121 0.407 0.407 0.4121 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BIF 2058.99 2071.21 2052.91 2052.91 2071.21 11.75 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BMD - 1.0869 - 1.0869 1.0869 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۱۴
EUR/BND 1.5493 1.5504 1.5494 1.5459 1.5508 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BOB 7.4379 7.6045 7.4878 7.4878 7.6045 0.03 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BRL 5.5508 5.5545 5.5613 5.543 5.6777 0.04 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BSD 1.0922 1.0926 1.0867 1.0846 1.0926 0.01 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BTN - 82.7633 - 82.7633 82.7633 0.58 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۱۴
EUR/BWP 13.0334 13.1164 13.095 13.0577 13.2217 0.09 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BYN 2.7311 2.7426 2.7437 2.7254 2.7776 0.03 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/BYR - 16849 - 16849 16849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
EUR/BZD 2.1826 2.2217 2.1722 2.1722 2.2217 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/CLP 915.9 916.56 932.99 913.36 932.99 3.71 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/CNH - 7.6897 - 7.6897 7.6897 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۹:۱۴
EUR/CNY 7.6911 7.6963 7.6668 7.6668 7.6963 0.01 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/COP 4205 4210 4234 4207 4318 28.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/CRC 620.97 627.92 621.83 620.95 627.92 3.78 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/CUP 1.0923 1.0927 1.083 1.083 1.0927 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/CVE 110.344 113.663 113.6 113.232 113.837 0.24 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/CZK 26.909 26.929 27.1039 26.921 27.244 0.17 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/DJF 193.87 195.08 193.35 193.35 195.08 1.09 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/DKK 7.4632 7.4671 7.4632 7.4632 7.4684 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/DOP 58.995 59.148 58.683 58.683 59.454 0.36 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/DZD 137.98 138.722 137.367 137.327 138.722 0.62 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/EGP 17.2256 17.2647 17.087 17.087 17.2647 0.10 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/ETB 35.882 36.376 35.4565 35.4449 36.376 0.25 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/FJD 2.4412 2.5386 2.4665 2.4665 2.5386 0.02 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/GEL 3.4664 3.5047 3.5053 3.4782 3.5053 0.02 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/GHS 6.2043 6.4251 6.2848 6.2848 6.4491 0.07 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/GMD 55.71 56.27 56.25 55.87 56.27 0.32 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/GNF 10242.5 10599.19 10363.6 10363.6 10599.19 60.14 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/GTQ 8.4107 8.4575 8.385 8.385 8.4575 0.05 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/GYD - 226.7818 - 226.7818 226.7818 0.08 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
EUR/HKD 8.4688 8.4728 8.4055 8.3965 8.4728 0.05 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/HNL 27.0377 27.1569 26.943 26.917 27.4761 0.23 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/HRK 7.6139 7.6265 7.6203 7.6194 7.6335 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/HTG 104.927 106.514 103.62 103.62 106.514 0.30 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/HUF 353.67 354.03 357.534 354.03 359.25 4.52 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/IDR 17263.1 17310 17567.21 17192.7 17651.3 294.50 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/INR 83.363 83.385 82.8318 82.3488 83.385 0.85 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/IQD 1297.59 1311.36 1296.64 1294.5 1311.36 7.56 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/IRR 48052 16157.3 - 16157.3 16157.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/ISK 155.79 156.16 155.624 154.924 156.16 0.04 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/JMD 147.064 150.867 147.036 147.036 150.867 0.90 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/JOD 0.7736 0.7761 0.7633 0.7633 0.7761 0.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/KES 115.64 115.9 113.2 113.2 115.9 0.51 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/KHR 4403 4480 4414.2 4412.6 4497 42.00 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/KRW 1322.89 1324.82 1323.7 1318.6 1327.78 4.11 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/KWD 0.3402 0.341 0.3374 0.3353 0.341 0.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/KYD 0.9012 0.9124 0.9051 0.9051 0.9124 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/KZT 469.81 470.52 473.66 467.46 475.19 3.35 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/LAK 9749.8 9825.3 9728.7 9722.3 9825.3 57.70 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/LBP 1644.46 1659.26 1642.1 1640.8 1659.26 9.19 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/LFX - 2.275 - 2.275 2.275 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
EUR/LKR 208.083 209.252 210.11 207.273 210.917 1.57 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/LRD - 216.9271 - 216.9271 216.9271 0.10 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
EUR/LSL 19.5888 19.6178 19.7988 19.5701 19.8976 0.17 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/LTL 3.4528 3.4528 - 3.4528 3.4528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/LVL - 0.7016 - 0.7016 0.7016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
EUR/LYD 1.5464 1.5546 1.5438 1.5331 1.5546 0.01 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MAD 11.1616 11.1711 11.13 11.13 11.1822 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MDL 19.55 19.67 19.982 19.63 20.184 0.15 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MGA 4075 4153 4103.22 4102.93 4153 24.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MKD 61.49 61.73 61.503 61.503 61.98 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MMK 1551.208 1562.561 1562.866 1551.693 1575.76 7.43 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MOP 8.7231 8.735 8.6722 8.6721 8.735 0.05 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MRO 41.322 41.515 41.5 41.234 41.515 0.23 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MTL - 0.3172 - 0.3172 0.3172 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
EUR/MUR 42.94 43.28 41.27 41.16 43.28 0.42 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MVR - 16.7119 - 16.7119 16.7119 0.07 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
EUR/MWK 796.669 807.817 800.346 800.346 811.276 4.73 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MXN 25.5932 25.6185 26.101 25.6185 26.624 0.43 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MYR 4.7318 4.7372 4.7182 4.7003 4.7372 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/MZN 73.96 74.32 74.26 73.77 74.32 0.42 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/NAD 19.5932 19.6114 19.7988 19.5686 19.8976 0.26 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/NGN 415.1 421.1 418.4 418.4 422.1 1.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/NIO 36.57 37.16 36.55 36.55 37.28 0.22 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/NOK 11.1037 11.1165 11.1044 11.1011 11.2283 0.04 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/NPR 133.338 133.398 132.414 131.48 133.398 0.63 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/OMR 0.4206 0.421 0.4169 0.4166 0.421 0.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/PAB 1.0924 1.0928 1.086 1.085 1.0928 0.01 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/PEN 3.6803 3.6871 3.6567 3.6567 3.6888 0.02 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/PGK 3.7543 3.855 3.7821 3.7253 3.855 0.02 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/PHP 55.144 55.175 54.779 54.779 55.175 0.33 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/PKR 182.414 184.12 182.088 182.068 184.12 1.08 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/PLN 4.5393 4.5431 4.536 4.5212 4.5563 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/PYG 7045.3 7111.3 7032.3 7032.3 7111.3 41.20 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/QAR 3.976 3.9796 3.9523 3.9512 3.9825 0.02 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/RON 4.8267 4.8339 4.8281 4.8281 4.8392 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/RSD 117.43 117.67 117.452 117.447 117.8 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/RUB 80.494 80.557 80.9953 80.026 82.2947 1.10 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/RWF 1032.13 1049.28 1034.27 1018.87 1049.28 6.34 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/SAR 4.1086 4.1131 4.0824 4.0756 4.1131 0.02 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/SCR 17.7936 18.0296 14.969 14.969 18.0296 1.95 12.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/SDG 60.1 60.39 60.32 59.96 60.39 0.34 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/SDR 0.8039 0.8039 - 0.8039 0.8039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
EUR/SEK 10.8914 10.9001 10.9407 10.9001 10.9626 0.05 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/SGD 1.5495 1.5507 1.548 1.5466 1.5511 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/SOS 628.07 635.95 628 628 635.95 3.49 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/STD 24.52 25.13 25.11 24.95 25.13 0.14 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/SVC 9.5574 9.5718 9.48 9.48 9.5718 0.05 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/SYP 560.401 563.833 563.317 559.654 563.833 3.20 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/SZL 19.6083 19.6189 19.801 19.5563 19.8965 0.18 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/THB 35.742 35.777 35.517 35.381 35.777 0.22 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/TJS 11.18 11.19 11.1128 11.0184 11.19 0.06 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/TND 3.1493 3.1516 3.1618 3.1378 3.1666 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/TRY 7.2801 7.2841 7.3661 7.2748 7.3719 0.09 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/TTD 7.3046 7.4581 7.3396 7.2914 7.4581 0.04 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/TWD 32.809 32.854 32.804 32.601 32.854 0.12 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/TZS 2531.95 2535.06 2511.05 2497.18 2535.06 16.09 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/UAH 29.745 29.8345 29.63 29.3827 29.8345 0.08 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/UGX 4134 4147 4133.5 4063.2 4151 1.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/UYU 47.133 47.183 47.407 46.718 47.727 0.38 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/UZS 10475.27 10490.03 10544.13 10377.8 10544.13 20.64 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/VEF 110024.8441 110340.9876 110290.4976 104923.4951 110340.9876 5340.19 5.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/VND 25655.9 25665.2 25590 25298 25665.2 40.80 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/XAF 655.957 655.957 - 655.957 655.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
EUR/XCD 2.9507 2.9726 2.97 2.9454 2.9726 0.02 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/XDR - 0.7983 - 0.7983 0.7983 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶
EUR/XOF 655.62 663.45 662.9 659.65 663.45 1.59 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/XPF 119.24 119.33 119.24 119.23 119.58 0.09 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/YER - 271.73 - 271.73 271.73 1.66 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۲۱
EUR/ZAR 19.6126 19.644 19.7908 19.55 19.9128 0.14 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
EUR/ZMK 20.34 20.47 20.44 20.34 20.5 0.04 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
EUR/ZMW - 20.4352 - 20.4352 20.4352 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۲۱
GBP/EUR 1.1398 1.1405 1.1415 1.1337 1.1449 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
GEL/EUR 0.2853 0.2885 0.2883 0.2883 0.2921 0.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
GHS/EUR 0.1556 0.1612 0.159 0.1589 0.1622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
HKD/EUR 0.1181 0.1181 0.1188 0.1181 0.119 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
HRK/EUR - 0.1311 - 0.1311 0.1311 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۹:۱۴
HUF/EUR 0.0028 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۹:۴۲
IDR/EUR 0.0623 0.0627 - 0.0627 0.0627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۷
INR/EUR 0.012 0.012 0.0121 0.012 0.0121 0.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۸
JMD/EUR - 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۹
JOD/EUR 1.2886 1.2933 1.2953 1.2933 1.3026 0.01 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
JPY/EUR 0.0084 0.0084 - 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۳۵
KES/EUR - 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۹
KRW/EUR 0.0008 0.0754 - 0.0754 0.0754 0.00 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۸
KWD/EUR 2.9321 2.9404 2.9493 2.9404 2.9873 0.02 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
KYD/EUR - 1.1034 - 1.1034 1.1034 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۱۴
LTL/EUR - 0.2893 - 0.2893 0.2893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
MAD/EUR 0.0894 0.0895 0.0897 0.0895 0.0898 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
MDL/EUR - 0.0506 - 0.0506 0.0506 0.00 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
MUR/EUR - 0.0226 - 0.0226 0.0226 0.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
MXN/EUR 0.0391 0.0391 0.0385 0.0375 0.0391 0.00 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
MYR/EUR - 0.2119 - 0.2119 0.2119 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۱۴
NOK/EUR 0.0899 0.0899 0.09 0.089 0.0901 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
NZD/EUR 0.5542 0.5546 0.5528 0.5515 0.5549 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
PEN/EUR - 0.2731 - 0.2731 0.2731 0.00 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
PKR/EUR - 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۶
PLN/EUR 0.2202 0.2203 0.2196 0.2196 0.2212 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۵۶
RUB/EUR 0.0124 0.0124 0.0123 0.0121 0.0125 0.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
SAR/EUR 0.2432 0.2433 0.2443 0.2433 0.2452 0.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
SEK/EUR 0.0918 0.0918 0.0912 0.0912 0.0918 0.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
SGD/EUR 0.6449 0.6453 0.6458 0.6453 0.647 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
SZL/EUR - 0.0504 - 0.0504 0.0504 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶
THB/EUR - 0.0281 - 0.0281 0.0281 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۲۱
TRY/EUR 0.1373 0.1373 0.1375 0.1357 0.1375 0.00 1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
TWD/EUR 0.0305 0.0305 - 0.0305 0.0305 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۳۵
UAH/EUR - 0.0336 - 0.0336 0.0336 0.00 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۲۱
UYU/EUR - 0.0212 - 0.0212 0.0212 0.00 3.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۲۱
VEF/EUR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VND/EUR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۵:۲۱
XAG/EUR - 13.89 - 13.89 13.89 0.06 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۵۶
XAU/EUR - 1517.04 - 1517.04 1517.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۱۴
XPD/EUR - 1989.28 - 1989.28 1989.28 25.68 1.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
XPT/EUR - 679.82 - 679.82 679.82 7.83 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
ZAR/EUR 0.051 0.051 0.0505 0.0502 0.0512 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / 83.33 83.58 82.76 82.68 83.58 0.77 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / 126.42 127.67 126.25 126.01 128.96 0.29 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / 536.27 541.93 542.22 538.77 546.28 3.59 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / 1.9525 1.9587 1.944 1.9439 1.9756 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / 605.69 616.84 616.61 607.99 616.84 8.29 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / 70.9471 71.2113 70.7443 70.5988 71.2113 0.39 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / 1.8513 1.8629 1.8566 1.844 1.8629 0.02 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / 1.9549 1.9568 - 1.9568 1.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
یورو / 2.1825 2.2292 2.193 2.1823 2.2292 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۱۴
XAGG/EUR 0.45 0.4502 0.4513 0.4426 0.4522 0.01 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
دلار / یورو 0.9158 0.9162 0.9154 0.9142 0.9223 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۱
یورو / پوند 0.8768 0.8774 0.8758 0.874 0.8818 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / دلار 1.0915 1.0919 1.0927 1.0801 1.0942 0.01 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۱
/ درهم امارات 4.0114 4.0137 3.986 3.984 4.0137 0.02 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / ین ژاپن 118.68 118.73 118.094 117.93 118.73 0.46 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
بیت کوین / یورو 6997.6 6743.74 - 6743.74 6743.74 42.69 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
درهم امارات / یورو 0.2493 0.2493 0.2505 0.2493 0.2511 0.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / دلار کانادا 1.5266 1.5276 1.5228 1.5211 1.5313 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / فرانک سوییس 1.0569 1.0577 1.0551 1.0551 1.058 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / دلار استرالیا 1.7337 1.7348 1.742 1.7348 1.75 0.01 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
یورو / دلار نیوزیلند 1.8023 1.8042 1.8085 1.8037 1.8146 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی