شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

160.3169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 05:01:08
17 (9.35%)
تغییر ۳ ماهه
52 (24.60%)
تغییر ۶ ماهه
39 (31.82%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0238 - 0.0238 0.0238 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۷
ETB/USD - 0.031 - 0.031 0.0311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۰
ETC/EUR - 8.93 - 8.93 8.93 2.20 32.69% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
ETC/USD - 7.5285 7.5082 7.5082 7.5285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۱
ETH/CAD - 213 - 213 213 5.07 2.44% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۷
ETH/EUR - 152.454 - 152.454 152.454 8.21 5.69% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
ETH/GBP - 126.5092 - 126.5092 126.5092 3.46 2.81% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۷
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 35.382 35.741 35.747 35.741 36.024 0.28 0.77% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۴۲
GBP/ETB 41.5547 41.9851 42.0012 41.9593 42.404 0.28 0.67% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۴۲
دلار / بیر اتیوپی 31.95 32.27 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۰
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 160.3169 161.9385 160.3169 161.9385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۱