شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

162.176
قیمت روز
2 (1.02%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:43:08
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
50 (23.48%)
تغییر ۶ ماهه
45 (38.96%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.024 - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۷
ETB/USD - 0.0313 0.0315 0.0313 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۴۳
ETC/EUR - 7.303 - 7.303 7.303 0.77 10.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۷
ETC/USD - 8.8191 8.4458 7.9194 9.2584 0.49 5.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۴۳
ETH/CAD - 212.37 - 212.37 212.37 7.34 3.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۷
ETH/EUR - 143.3762 - 143.3762 143.3762 4.98 3.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۷
ETH/GBP - 122.2923 - 122.2923 122.2923 3.64 2.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۷
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 35.067 35.512 35.531 35.313 35.654 0.13 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۴۲
GBP/ETB 41.5598 42.0952 42.0985 41.8819 42.3251 0.19 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۴۲
دلار / بیر اتیوپی 31.81 32.21 32.0954 32.01 32.2556 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۶
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 162.176 162.3718 155.7758 166.8042 1.64 1.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۴۳