شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر مصر
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0634
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 19:04:37
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.01%)
نوسان سالیانه

EGX 100

13,769
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:34:30
437 (3.07%)
تغییر ۳ ماهه
127 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
286 (2.12%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مصر

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/EGP 0.263 0.2647 0.2652 0.2647 0.2652 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
AUD/EGP 10.8701 10.9389 10.9469 10.9318 10.9707 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
BRL/EGP 3.7735 3.7975 3.7988 3.7919 3.8018 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
CAD/EGP 12.0887 12.1653 12.1672 12.1621 12.1835 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
CHF/EGP 16.327 16.4304 16.433 16.4202 16.4628 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
CNY/EGP 2.3008 2.3154 2.3156 2.3086 2.3162 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
DKK/EGP 2.3453 2.3602 2.361 2.3602 2.3676 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
EGP/AED 0.232 0.2321 0.232 0.232 0.2321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۵۶
EGP/EUR 0.0569 0.0569 0.0568 0.0567 0.0569 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۵۶
EGP/GBP 0.0484 0.0484 0.0485 0.0482 0.0485 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
EGP/JPY 6.957 6.9577 6.9564 6.9551 6.9659 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
EGP/PKR 9.7343 9.7991 9.8016 9.794 9.834 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۴۲
EGP/SAR 0.237 0.237 - 0.2363 0.2377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
EGP/ZAR - 0.9074 - 0.9074 0.9074 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
EUR/EGP 17.5221 17.6363 17.6427 17.6363 17.6935 0.05 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
GBP/EGP 20.5961 20.7329 20.725 20.6964 20.8282 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
HKD/EGP 2.0313 2.0442 2.0441 2.0429 2.0442 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۴۲
INR/EGP 0.2221 0.2235 0.2234 0.2234 0.2238 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
JPY/EGP 0.1433 0.1442 0.1441 0.144 0.1442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۲۱
MXN/EGP 0.8411 0.8464 0.8467 0.845 0.8478 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
NOK/EGP 1.7718 1.783 1.7838 1.7827 1.7874 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
NZD/EGP 10.444 10.5102 10.5126 10.5102 10.5586 0.03 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
PHP/EGP 0.31 0.3119 0.3118 0.3115 0.3124 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۴۲
PLN/EGP 4.1379 4.1641 4.1644 4.1633 4.1805 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
RUB/EGP 0.2568 0.2584 0.2585 0.2575 0.2588 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۴۲
SAR/EGP 4.2063 4.233 4.2322 4.2322 4.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۲۱
SEK/EGP 1.6618 1.6723 1.6739 1.6722 1.6746 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
SGD/EGP 11.7149 11.7892 11.7927 11.787 11.8014 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
THB/EGP 0.5193 0.5226 0.5227 0.5206 0.5229 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
TRY/EGP 2.6816 2.6986 2.7025 2.6986 2.7143 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
TWD/EGP 0.5267 0.53 0.5301 0.53 0.5316 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۴۲
VEF/EGP 0.0002 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
ZAR/EGP 1.0918 1.0988 1.1008 1.0988 1.1056 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۵۶
پوند مصر / دلار 0.063 0.0634 - 0.0632 0.0635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
دلار / پوند مصر 15.78 15.88 - 15.802 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۱۵
درهم امارات - پوند مصر 4.296 4.3233 4.3235 4.3233 4.3235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۵۶