دانمارک دانمارک
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1605
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 05:36:12
0 (1.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

263
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 11:01:40
4 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
8 (2.95%)
تغییر ۶ ماهه
15 (5.40%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,335
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 20:05:18
281 (13.66%)
تغییر ۳ ماهه
274 (13.30%)
تغییر ۶ ماهه
620 (36.17%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / کرون دانمارک 0.1957 0.1955 0.1953 0.1957 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
پزو فیلیپین / کرون دانمارک 0.1282 0.1273 0.1273 0.1283 0.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
پزوی آرژانتین / کرون دانمارک 0.0653 0.0653 0.0653 0.0653 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزوی کلمبیا / کرون دانمارک 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۶:۱۴
پزوی مکزیک / کرون دانمارک 0.314 0.3141 0.3133 0.3143 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
پوند انگلیس / کرون دانمارک 8.6761 8.6753 8.6753 8.6854 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
درهم امارات / کرون دانمارک 1.6972 1.6973 1.6967 1.6975 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
دلار / کرون دانمارک 6.2325 6.2325 6.2315 6.2357 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۴۰
دلار استرالیا / کرون دانمارک 4.7279 4.7267 4.7267 4.732 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
دلار تایوان / کرون دانمارک 0.2228 0.2226 0.2226 0.2234 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
دلار سنگاپور / کرون دانمارک 4.6417 4.6324 4.6324 4.6433 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
دلار کانادا / کرون دانمارک 5.0597 5.0589 5.0581 5.0602 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
دلار نیوزیلند / کرون دانمارک 4.4043 4.4087 4.3993 4.4087 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
دلار هنگ کنگ / کرون دانمارک 0.8031 0.8032 0.8028 0.8032 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۱
رئال برزیل / کرون دانمارک 1.2684 1.2686 1.2683 1.2717 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
راند آفریقای جنوبی / کرون دانمارک 0.4388 0.4374 0.4374 0.4395 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
روبل روسیه / کرون دانمارک 0.0862 0.086 0.086 0.0862 0.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
روپیه هند / کرون دانمارک 0.084 0.084 0.084 0.0841 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۰۱
ریال عربستان / کرون دانمارک 1.6622 1.6623 1.6619 1.6626 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
رینگیت مالزی / کرون دانمارک 1.5 1.4993 1.4989 1.5005 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
زلوتی لهستان / کرون دانمارک 1.6461 1.644 1.644 1.6479 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
فرانک سوییس / کرون دانمارک 6.7922 6.7843 6.7843 6.7928 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
فورینت مجارستان / کرون دانمارک 0.0209 0.0209 0.0209 0.0209 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۱۴
کرون چک / کرون دانمارک 0.2928 0.2928 0.2928 0.2928 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۱۵
کرون دانمارک / بات تایلند 5.1134 5.084 5.084 5.122 0.03 0.58% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / بولبوا پاناما 0.1637 0.1637 0.1635 0.1639 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۰۸
کرون دانمارک / پزو شیلی 117.85 117.84 117.83 117.88 0.04 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / پزو فیلیپین 7.813 7.8136 7.802 7.817 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / پزوی آرژانتین 15.3338 15.3323 15.3313 15.3363 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / پزوی کلمبیا 604.72 604.67 604.66 604.89 0.13 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / پزوی مکزیک 3.1879 3.1873 3.1847 3.1935 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / پوند انگلیس 0.1153 0.1152 0.1152 0.1153 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۴۳
کرون دانمارک / پوند لبنان 243.64 243.6 243.6 243.69 0.07 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۱
کرون دانمارک / پوند مصر 2.5219 2.5216 2.5215 2.5226 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / درهم امارات 0.5894 0.5892 0.5892 0.5895 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / درهم مراکش 1.43 1.4298 1.4274 1.4304 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / دلار 0.1605 0.1604 0.1604 0.1605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۶
کرون دانمارک / دلار استرالیا 0.2116 0.2115 0.2114 0.2116 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / دلار باربادوس 0.3273 0.3272 0.3272 0.3274 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / دلار تایوان 4.489 4.4929 4.4794 4.4943 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / دلار جامائیکا 24.14 24.15 24.14 24.15 0.41 1.70% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۸
کرون دانمارک / دلار سنگاپور 0.2155 0.2158 0.2154 0.2158 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / دلار کارائیب شرقی 0.4364 0.4363 0.4363 0.4365 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۱
کرون دانمارک / دلار کانادا 0.1978 0.1976 0.1976 0.1978 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / دلار نامبیا 2.2816 2.28 2.2785 2.2816 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / دلار نیوزیلند 0.2272 0.227 0.227 0.2274 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / دلار هنگ کنگ 1.2454 1.2452 1.2452 1.2458 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۱
کرون دانمارک / دینار اردن 0.1139 0.1139 0.1138 0.1141 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
کرون دانمارک / دینار بحرین 0.0605 0.0606 0.0605 0.0606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۲۲
کرون دانمارک / رئال برزیل 0.7886 0.7885 0.7867 0.7887 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی 2.2816 2.2845 2.279 2.2845 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / روبل روسیه 11.6031 11.6281 11.6004 11.6281 0.03 0.22% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / روپیه اندونزی 2317.32 2317.09 2316.95 2317.99 0.50 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / روپیه پاکستان 25.35 25.502 25.34 25.502 0.15 0.60% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / روپیه سریلانکا 32.08 32.08 32.08 32.08 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۸
کرون دانمارک / روپیه نپال 19.04 19.03 19.03 19.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۱
کرون دانمارک / روپیه هند 11.9071 11.904 11.9017 11.9071 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / ریال عربستان 0.6017 0.6016 0.6015 0.6018 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / ریال عمان 0.0618 0.0618 0.0617 0.0619 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۸
کرون دانمارک / ریال قطر 0.5843 0.5842 0.5842 0.5844 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / رینگیت مالزی 0.6673 0.6678 0.6673 0.6679 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / زلوتی لهستان 0.6081 0.608 0.608 0.6083 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / شیلینگ کنیا 17.25 17.26 17.25 17.26 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۴۲
کرون دانمارک / فرانک آفریقا 91.17 91.15 91.15 91.19 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۱
کرون دانمارک / فرانک سوییس 14.7315 14.736 14.728 14.7378 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / فورینت مجارستان 47.302 47.296 47.286 47.307 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / کرون چک 3.4238 3.411 3.411 3.4263 0.01 0.38% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / کرون سوئد 1.3605 1.3602 1.3587 1.3609 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۱۴
کرون دانمارک / کرون نروژ 1.364 1.3538 1.3538 1.367 0.01 0.75% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / کرونا ایسلند 19.667 19.667 19.667 19.667 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۱۴
کرون دانمارک / لئو رومانی 0.6626 0.6625 0.6625 0.6627 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / لاتس لتونی 0.0941 0.0941 0.0941 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کرون دانمارک / لو بلغارستان 0.2631 0.2622 0.2622 0.2631 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / لیتاس لیتوانی 0.4693 0.4693 0.4693 0.4715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
کرون دانمارک / لیره ترکیه 1.3974 1.3976 1.3962 1.3987 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / هریونیا اوکراین 4.4232 4.4311 4.4228 4.4311 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / وون کره جنوبی 181.22 181.57 181.22 181.91 0.37 0.20% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / ین ژاپن 17.8033 17.802 17.7883 17.8033 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / یوان چین 1.0386 1.0384 1.0384 1.0389 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون دانمارک / یورو 0.1345 0.1345 0.1344 0.1345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵:۴۴
کرون سوئد / کرون دانمارک 0.7354 0.7347 0.7347 0.7364 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرون نروژ / کرون دانمارک 0.7335 0.7383 0.7332 0.7383 0.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
کرونا ایسلند / کرون دانمارک 0.0508 0.0508 0.0508 0.0508 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۱۴
لو بلغارستان / کرون دانمارک 3.7903 3.7903 3.7903 3.7903 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۱۵
لیره ترکیه / کرون دانمارک 0.7161 0.7165 0.7157 0.7166 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۴۳
هریونیا اوکراین / کرون دانمارک 0.2267 0.2251 0.2251 0.2267 0.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
ین ژاپن / کرون دانمارک 0.0564 0.0562 0.0562 0.0564 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۸
یوان چین / کرون دانمارک 0.9635 0.9637 0.9632 0.9637 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
یورو / کرون دانمارک 7.4378 7.4388 7.4372 7.4388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی