شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک دانمارک
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1484
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:34
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

249
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
13 (5.51%)
تغییر ۳ ماهه
25 (11.16%)
تغییر ۶ ماهه
49 (24.50%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
209 (14.51%)
تغییر ۳ ماهه
215 (15.04%)
تغییر ۶ ماهه
338 (25.83%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی دانمارک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/DKK 0.1123 0.1123 - 0.112 0.1123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
AUD/DKK 4.6281 4.6348 4.6388 4.6348 4.6388 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
BGN/DKK - 3.8105 - 3.8105 3.8105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
BRL/DKK 1.6189 1.6191 - 1.6178 1.6192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/DKK 5.1563 5.1591 5.159 5.159 5.1591 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
CHF/DKK 6.9591 6.9637 - 6.9637 6.9637 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
CNY/DKK 0.9818 0.9822 - 0.9822 0.9822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
COP/DKK - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۰۷
CZK/DKK - 0.2969 - 0.2969 0.2969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
DKK/AED 0.5452 0.5453 - 0.5453 0.5453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۴۳
DKK/ARS 8.9042 8.9057 - 8.9057 8.9075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/AUD 0.2159 0.2159 - 0.2155 0.2165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
DKK/BBD 0.2965 0.3028 - 0.3028 0.3042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
DKK/BGN 0.2617 0.2619 - 0.2619 0.2619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/BHD 0.0559 0.056 - 0.056 0.0562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۲۱
DKK/BRL 0.6176 0.6177 - 0.6177 0.6182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/CAD 0.1939 0.1939 - 0.1939 0.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/CHF 14.3601 14.3697 - 14.3697 14.3697 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
DKK/CLP 114.74 114.97 - 114.97 114.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
DKK/CNY 1.0181 1.0185 - 1.0185 1.0185 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
DKK/COP 494.42 495.01 - 495.01 495.01 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
DKK/CZK 3.3649 3.3673 - 3.3667 3.3673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/EGP 2.3418 2.3566 - 2.3566 2.3571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/EUR 0.1338 0.1339 - 0.1339 0.1339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/GBP 0.1141 0.1141 - 0.114 0.1141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/HKD 1.1531 1.1533 - 1.153 1.1533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/HUF 44.97 45.036 - 45.036 45.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
DKK/IDR 2022.74 2024.96 - 2024.96 2025.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/INR 10.5506 10.553 - 10.553 10.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
DKK/ISK - 18.34 - 18.34 18.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
DKK/JMD 19.67 20.06 - 20.06 20.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
DKK/JOD 0.1051 0.1054 - 0.1053 0.1059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۵۶
DKK/JPY 16.3359 16.3428 - 16.3428 16.3428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
DKK/KES 14.96 14.99 - 14.99 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
DKK/KRW 172.21 172.51 - 172.39 172.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/LBP 223.45 225.38 - 225.38 225.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/LKR 26.88 26.91 - 26.91 26.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
DKK/LTL 0.4693 0.4693 - 0.4693 0.4715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
DKK/LVL - 0.0941 - 0.0941 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
DKK/MAD 1.4269 1.4289 - 1.4278 1.4289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/MXN 2.7691 2.7718 - 2.7718 2.7718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/MYR 0.6012 0.6028 - 0.6028 0.6028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/NAD 2.1438 2.1449 - 2.1449 2.1453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/NOK 1.3225 1.3228 - 1.3228 1.3228 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
DKK/NPR 16.88 16.88 - 16.88 16.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
DKK/NZD 0.2244 0.2245 - 0.2245 0.2246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/OMR 0.0571 0.0572 - 0.0571 0.0573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
DKK/PAB 0.1484 0.1484 - 0.1484 0.1484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
DKK/PHP 7.5571 7.5612 - 7.5612 7.5612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
DKK/PKR 22.89 23.01 - 23.01 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
DKK/PLN 0.5675 0.5677 - 0.5677 0.5677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/QAR 0.5434 0.5435 - 0.5435 0.5436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/RON 0.6391 0.64 - 0.6398 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
DKK/RUB 9.1353 9.1353 - 9.1353 9.1375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/SAR 0.5567 0.5568 - 0.5568 0.5569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
DKK/SEK 1.4127 1.413 - 1.4126 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/SGD 0.2 0.2001 - 0.2 0.2001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/THB 4.5067 4.5133 - 4.5133 4.5133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/TRY 0.8741 0.8744 - 0.8744 0.8748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
DKK/TWD 4.4458 4.4509 - 4.4509 4.4509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
DKK/UAH 3.6033 3.614 - 3.614 3.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/VEF 10975.0275 11002.5338 - 11002.5338 11004.4935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/XAF 87.6 87.6 - 87.6 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
DKK/XCD 0.4007 0.4037 - 0.4037 0.4037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
DKK/ZAR 2.1459 2.1484 - 2.1484 2.1484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
EUR/DKK 7.4692 7.473 - 7.473 7.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
GBP/DKK 8.7544 8.757 8.7576 8.757 8.7576 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
HKD/DKK 0.8671 0.8672 - 0.8672 0.8672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
HUF/DKK - 0.0222 - 0.0222 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
INR/DKK 0.0948 0.0948 - 0.0944 0.0948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۵۶
ISK/DKK - 0.0544 - 0.0544 0.0544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
JPY/DKK 0.061 0.0614 - 0.061 0.0614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۱
MXN/DKK 0.3608 0.3611 - 0.3611 0.3611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
MYR/DKK 1.659 1.6634 - 1.6634 1.6634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
NOK/DKK 0.756 0.7562 - 0.7562 0.7564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
NZD/DKK 4.4516 4.463 - 4.463 4.463 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۲۱
PHP/DKK 0.1323 0.1323 - 0.1316 0.1323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PLN/DKK 1.7615 1.762 - 1.762 1.762 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
RUB/DKK 0.1095 0.1095 - 0.1095 0.1095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
SAR/DKK 1.7961 1.7963 - 1.796 1.7963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SEK/DKK 0.7077 0.7079 - 0.7079 0.7081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
SGD/DKK 4.9979 5.0005 - 5.0005 5.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۲
THB/DKK 0.2216 0.2217 - 0.2217 0.2218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TRY/DKK 1.1437 1.1439 - 1.1434 1.1439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TWD/DKK 0.2249 0.2249 - 0.2249 0.2249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
UAH/DKK 0.2767 0.2775 - 0.2775 0.2775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
VEF/DKK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۲۱
ZAR/DKK 0.4655 0.466 - 0.466 0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۵۷
دلار / کرون دانمارک 6.7357 6.7367 6.7372 6.7366 6.7372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۴۱
کرون دانمارک / دلار 0.1484 0.1484 - 0.1484 0.1493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴
درهم امارات - کرون دانمارک 1.8344 1.8346 - 1.8343 1.8347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲