شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک جمهوری چک
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:36:06
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

859
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:46
41 (5.01%)
تغییر ۳ ماهه
84 (10.84%)
تغییر ۶ ماهه
159 (22.71%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,107
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:34:44
45 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
37 (3.44%)
تغییر ۶ ماهه
78 (7.56%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جمهوری چک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/CZK 0.3806 0.3808 - 0.3808 0.382 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۰۰
AUD/CZK 15.4811 15.4936 15.4792 15.4681 15.4936 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
BRL/CZK 5.45 5.45 - 5.45 5.45 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
BTC/CZK - 204652 - 204652 204652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۷
CAD/CZK 17.38 17.39 17.4 17.38 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۴۲
CHF/CZK 23.5051 23.5205 23.524 23.5205 23.5405 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
CNY/CZK 3.2976 3.2997 3.2999 3.2993 3.3014 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
CZK/CAD - 0.0576 - 0.0576 0.0576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۷
CZK/CHF - 0.0423 - 0.0423 0.0423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۷
CZK/DKK - 0.2957 - 0.2957 0.2957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۷
CZK/EUR - 0.0396 - 0.0396 0.0396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۷
CZK/HUF 13.3919 13.4146 13.4037 13.4037 13.4191 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
CZK/JPY 4.7699 4.773 4.7696 4.7689 4.7735 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
CZK/MXN - 0.8233 - 0.8233 0.8233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۷
CZK/NOK - 0.3987 - 0.3987 0.3987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۷
CZK/PLN 0.1694 0.1695 0.1694 0.1693 0.1695 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
CZK/RUB 2.7215 2.7238 2.7225 2.7218 2.7238 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
CZK/SEK 0.4196 0.4199 0.42 0.4199 0.4202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
CZK/USD - 0.0437 0.0436 0.0436 0.0437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۳۶
CZK/ZAR - 0.6361 - 0.6361 0.6361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۷
DKK/CZK 3.3748 3.377 3.3762 3.3755 3.3778 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
EUR/CZK 25.212 25.23 25.232 25.229 25.242 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
GBP/CZK 29.789 29.808 29.817 29.801 29.837 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
HKD/CZK 2.9416 2.9435 2.9438 2.9431 2.9448 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
INR/CZK 0.321 0.3212 0.3213 0.3212 0.3216 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
ISK/CZK 0.1843 0.1844 0.1845 0.1844 0.1845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
JPY/CZK 0.2095 0.2096 0.2098 0.2096 0.2098 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
MXN/CZK 1.2221 1.2229 1.2225 1.2217 1.2235 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
NOK/CZK 2.5097 2.5118 2.512 2.5095 2.5128 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
NZD/CZK 14.9488 14.9671 14.9733 14.9658 14.9933 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
PHP/CZK 0.4508 0.4512 0.4514 0.451 0.4517 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
PKR/CZK 0.148 0.1481 0.1482 0.148 0.1482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
PLN/CZK 5.8993 5.9064 5.9072 5.9064 5.9125 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
RUB/CZK 0.3671 0.3674 0.3676 0.3674 0.3678 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
SAR/CZK 6.0948 6.0999 6.102 6.0999 6.1055 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
SEK/CZK 2.3817 2.3834 2.3832 2.3825 2.3834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
SGD/CZK 16.85 16.86 - 16.85 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
THB/CZK 0.7431 0.7437 - 0.7426 0.7439 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۰۰
TRY/CZK 3.85 3.85 - 3.85 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
TWD/CZK 0.7622 0.7625 0.7627 0.7608 0.7627 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
VEF/CZK 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
ZAR/CZK 1.5724 1.5734 - 1.5718 1.5752 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۰۰
دلار / کرونا چک 22.868 22.892 22.893 22.881 22.905 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۳۶
درهم امارات - کرون چک 6.2274 6.2314 6.2317 6.2306 6.2342 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱