کلمبیا کلمبیا
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

147,325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:45
4,389 (2.89%)
تغییر ۳ ماهه
22,057 (13.02%)
تغییر ۶ ماهه
4,811 (3.38%)
نوسان سالیانه

COL General

1,345
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:01:42
31 (2.26%)
تغییر ۳ ماهه
104 (8.41%)
تغییر ۶ ماهه
158 (10.52%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 528.53 528.53 522.73 528.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 84.53 84.53 83.71 84.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزو شیلی / پزوی کلمبیا 5.0161 5.0161 5.0161 5.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۶:۲۱
پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا 40.63 40.63 40.19 40.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
پزوی کلمبیا / بولیویانو بولیوی 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۵۶
پزوی کلمبیا / پزو اوروگوئه 0.0118 0.0118 0.0118 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۲۱
پزوی کلمبیا / پزو شیلی 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۶:۲۱
پزوی کلمبیا / پزوی آرژانتین 0.025 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۶:۲۱
پزوی کلمبیا / پزوی مکزیک 0.0057 0.0057 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۶:۲۱
پزوی کلمبیا / دلار 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
پزوی کلمبیا / دلار کانادا 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۷
پزوی کلمبیا / رئال برزیل 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۶:۲۱
پزوی کلمبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۲۱
پزوی کلمبیا / زلوتی لهستان 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
پزوی کلمبیا / سول پرو 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۱۴
پزوی کلمبیا / کرون دانمارک 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۹:۳۵
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه 1.8157 1.8157 1.8157 1.8393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
پزوی مکزیک / پزوی کلمبیا 176.1296 176.1296 174.66 176.1296 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۵
پوند انگلیس / پزوی کلمبیا 5085 5085 5085 5087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / پزو کلمبیا 3636.9 3636.9 3636 3646.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۲۶
دلار کانادا / پزوی کلمبیا 2863.25 2863.25 2863.25 2870.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۶
رئال برزیل / پزوی کلمبیا 643.9585 643.9585 643.9585 643.9585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۶:۲۱
راند آفریقای جنوبی / پزوی کلمبیا 241.3794 241.3794 241.3794 241.3794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۸:۲۱
زلوتی لهستان / پزوی کلمبیا 834.25 834.25 834.25 834.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۰:۰۰
سول پرو / پزوی کلمبیا 988.4172 988.4172 988.4172 988.4172 12.67 1.28% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۸:۴۲
کرون دانمارک / پزوی کلمبیا 594.82 594.82 594.82 594.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۲۱
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.5516 0.5516 0.5454 0.5516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
یورو / پزوی کلمبیا 4342 4342 4342 4342 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۶:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی