شیلی شیلی
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۹
ساعت 20:29:10
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.69%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,489
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 23:32:26
783 (21.13%)
تغییر ۳ ماهه
474 (11.81%)
تغییر ۶ ماهه
152 (3.27%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / پزو شیلی 24.46 24.47 24.45 24.48 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۱۴
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 106.49 106.49 105.31 106.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۳۵
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 17.38 17.38 17.38 17.38 0.06 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۲۱
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۷:۵۶
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0576 0.0576 0.0576 0.0576 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۲۱
پزو شیلی / پزوی آرژانتین 0.1185 0.1185 0.1185 0.1185 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۵
پزو شیلی / پزوی کلمبیا 4.898 4.898 4.822 4.9336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۳۵
پزو شیلی / پزوی مکزیک 0.0276 0.0275 0.0274 0.0276 0.00 0.73% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
پزو شیلی / پوند انگلیس 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۶:۱۴
پزو شیلی / دلار 0.0014 0.0014 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۲۹
پزو شیلی / دلار استرالیا 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۶:۱۴
پزو شیلی / دلار کانادا 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۲۱
پزو شیلی / رئال برزیل 0.0075 0.0075 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۴۲
پزو شیلی / روپیه اندونزی 19.24 19.24 19.21 19.24 0.10 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
پزو شیلی / سول پرو 0.005 0.005 0.0049 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۱۴
پزو شیلی / فرانک سوییس 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۶:۱۴
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 9.4887 9.4887 9.4887 9.4887 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۵۶
پزو شیلی / وون کره جنوبی 1.5075 1.5075 1.5028 1.5075 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
پزو شیلی / یوان چین 0.009 0.009 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۲۱
پزو شیلی / یورو 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۶:۰۷
پزو فیلیپین / پزو شیلی 15.25 15.26 15.25 15.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۵۶
پزوی آرژانتین / پزو شیلی 8.44 8.44 8.3409 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۲۱
پزوی کلمبیا / پزو شیلی 0.2043 0.2043 0.2029 0.207 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۳۵
پزوی مکزیک / پزو شیلی 36.3 36.36 36.3 36.47 0.16 0.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
پوند انگلیس / پزو شیلی 1000.67 1000.67 1000.67 1002.8 1.03 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
درهم امارات / پزو شیلی 199.61 199.61 197.33 200.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۳۵
دلار / پزو شیلی 733.2 733.2 724.01 736.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۲۹
دلار استرالیا / پزو شیلی 563.72 563.72 559.903 565.63 3.82 0.68% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار تایوان / پزو شیلی 26.17 26.18 26.17 26.26 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۵۶
دلار سنگاپور / پزو شیلی 551.76 551.76 551.76 552.84 0.45 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار کانادا / پزو شیلی 574.34 574.34 574.34 575.53 0.79 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار نیوزیلند / پزو شیلی 526.55 526.55 526.55 527.9 0.55 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
دلار هنگ کنگ / پزو شیلی 94.59 94.58 94.58 94.59 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۳:۲۱
رئال برزیل / پزو شیلی 134.126 134.126 132.499 134.477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پزو شیلی 47.88 47.88 47.88 48.19 0.28 0.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
روبل روسیه / پزو شیلی 9.73 9.73 9.73 9.73 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۲۱
روپیه پاکستان / پزو شیلی 4.5583 4.5583 4.505 4.5697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۳۵
روپیه هند / پزو شیلی 10.03 10.03 10.03 10.06 0.02 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
ریال عربستان / پزو شیلی 195.46 195.46 195.46 195.49 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
زلوتی لهستان / پزو شیلی 195.82 195.99 195.82 196.11 0.19 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
سول پرو / پزو شیلی 201.18 201.18 201.17 201.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
فرانک سوییس / پزو شیلی 806.7584 824.89 806.7584 825.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۵۶
فورینت مجارستان / پزو شیلی 2.4817 2.4817 2.4817 2.4896 0.01 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون دانمارک / پزو شیلی 119.52 119.52 119.52 119.68 0.11 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون سوئد / پزو شیلی 88.32 88.32 88.32 88.58 0.16 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرون نروژ / پزو شیلی 85.48 85.48 85.48 85.92 0.36 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
کرونا ایسلند / پزو شیلی 5.6646 5.6646 5.6646 5.6718 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
گورانی پاراگوئه / پزو شیلی 0.1056 0.1056 0.1046 0.1058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۵۶
لیره ترکیه / پزو شیلی 98.81 98.81 98.81 99.01 0.27 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
ین ژاپن / پزو شیلی 7.0673 7.0701 7.0649 7.0707 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۲۱
یوان چین / پزو شیلی 113.27 113.27 113.21 113.33 0.12 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
یورو / پزو شیلی 889.3 889.3 889.3 890.62 0.66 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی