شیلی شیلی
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۹
ساعت 19:22:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

IGPA General

3,540
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:30:51
426 (10.73%)
تغییر ۳ ماهه
438 (11.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,204 (25.38%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / پزو شیلی 24.83 - 24.83 24.83 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۲۸
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 111.78 - 111.3 111.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۹
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 17.98 - 17.9 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۹
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.009 - 0.009 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۴۹
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0557 - 0.0556 0.0559 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۱۴
پزو شیلی / پزوی آرژانتین 0.101 0.1013 0.101 0.1013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
پزو شیلی / پزوی کلمبیا 4.9972 5.0069 4.943 5.0069 0.05 1.10% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
پزو شیلی / پزوی مکزیک 0.0275 0.0274 0.0274 0.0275 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
پزو شیلی / پوند انگلیس 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۷:۰۷
پزو شیلی / دلار 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۲۲
پزو شیلی / دلار استرالیا 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۷
پزو شیلی / دلار کانادا 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۷
پزو شیلی / رئال برزیل 0.0075 0.0074 0.0074 0.0075 0.00 1.35% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
پزو شیلی / روپیه اندونزی 18.92 - 18.9 19.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۹
پزو شیلی / سول پرو 0.0047 - 0.0046 0.0047 0.00 2.17% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۹:۰۰
پزو شیلی / فرانک سوییس 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۷
پزو شیلی / گورانی پاراگوئه 9.0878 - 9.0796 9.1522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۹
پزو شیلی / وون کره جنوبی 1.47 1.4705 1.47 1.471 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۲۸
پزو شیلی / یوان چین 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 1.16% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۹:۰۷
پزو شیلی / یورو 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۹:۰۷
پزو فیلیپین / پزو شیلی 15.94 - 15.94 15.94 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۷
پزوی آرژانتین / پزو شیلی 9.8844 9.88 9.88 9.8844 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
پزوی کلمبیا / پزو شیلی 0.1997 0.1999 0.1997 0.2019 0.00 1.10% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
پزوی مکزیک / پزو شیلی 36.1637 36.51 36.1637 36.51 0.33 0.90% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
پوند انگلیس / پزو شیلی 1001.63 1001.9 1001.63 998.66 2.97 0.30% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
درهم امارات / پزو شیلی 210.6 - 209.51 210.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۹
دلار / پزو شیلی 773.55 - 769.24 774.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۲۹
دلار استرالیا / پزو شیلی 542.263 543.65 542.263 543.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
دلار تایوان / پزو شیلی 27.05 - 26.95 27.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۹
دلار سنگاپور / پزو شیلی 566.14 566.12 566.12 566.25 0.15 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / پزو شیلی 580.48 580.92 580.48 581.14 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
دلار نیوزیلند / پزو شیلی 511.59 511.47 511.43 511.63 0.04 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
دلار هنگ کنگ / پزو شیلی 99.79 - 99.79 99.79 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۱۴
رئال برزیل / پزو شیلی 134.59 134.657 133.54 134.842 1.05 0.79% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
راند آفریقای جنوبی / پزو شیلی 47.61 47.6 47.6 47.76 0.02 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
روبل روسیه / پزو شیلی 9.73 9.74 9.73 9.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۱۴
روپیه پاکستان / پزو شیلی 4.8211 - 4.7986 4.8264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۹
روپیه هند / پزو شیلی 10.37 - 10.37 10.37 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
ریال عربستان / پزو شیلی 206.25 206.27 206.25 206.27 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
زلوتی لهستان / پزو شیلی 195.6 195.72 195.6 195.72 0.13 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۲۸
سول پرو / پزو شیلی 213.52 213.95 213.52 214.2235 0.70 0.33% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
فرانک سوییس / پزو شیلی 843.2911 843.8 843.2911 843.9765 0.69 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
فورینت مجارستان / پزو شیلی 2.4585 2.4579 2.4566 2.4585 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۲۸
کرون دانمارک / پزو شیلی 121.01 120.99 120.99 121.01 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
کرون سوئد / پزو شیلی 86.93 86.92 86.92 86.94 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۲۸
کرون نروژ / پزو شیلی 81.1 81.11 80.99 81.11 0.10 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
کرونا ایسلند / پزو شیلی 5.484 5.4836 5.4831 5.484 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
گورانی پاراگوئه / پزو شیلی 0.1101 - 0.1095 0.1102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۱۴
لیره ترکیه / پزو شیلی 92.73 92.72 92.5 92.73 0.44 0.48% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۴۹
ین ژاپن / پزو شیلی 7.3865 7.3904 7.3865 7.3985 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
یوان چین / پزو شیلی 115.3787 115.58 115.3787 115.58 0.20 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
یورو / پزو شیلی 900.11 901.26 900.11 905.07 4.96 0.55% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی