کانادا کانادا
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.761
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:52:04
0 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.37%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

967
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:30:54
3 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
103 (11.99%)
تغییر ۶ ماهه
17 (1.69%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / دلار کانادا 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
پزو شیلی / دلار کانادا 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۷
پزوی آرژانتین / دلار کانادا 0.0169 - 0.0169 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲:۰۰
پزوی کلمبیا / دلار کانادا 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۰۷
پزوی مکزیک / دلار کانادا 0.0622 0.0623 0.0622 0.0623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
پوند / دلار کانادا 1.6998 1.7287 1.6998 1.7287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
درهم امارات / دلار کانادا 0.358 0.3578 0.3578 0.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار / دلار کانادا 1.3144 1.3146 1.3142 1.3149 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۲
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9251 0.9351 0.9251 0.9359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار برمودا / دلار کانادا 1.3092 - 1.3092 1.3092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲:۰۷
دلار تایوان / دلار کانادا 0.0457 0.0458 0.0457 0.0458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار جزایر کیمن / دلار کانادا 1.5751 - 1.5751 1.5751 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
دلار سنگاپور / دلار کانادا 0.9665 0.9708 0.9665 0.9708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / بات تایلند 23.761 23.74 23.72 23.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / بولبوا پاناما 0.7609 0.7607 0.7606 0.7609 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / پزو شیلی 599.77 595.96 595.66 599.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / پزو فیلیپین 36.92 36.91 36.9 36.92 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۲۸
دلار کانادا / پزوی آرژانتین 59.1481 59.1172 59.0812 59.1481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / پزوی کلمبیا 2867.63 2867.96 2866.22 2867.96 0.99 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / پزوی مکزیک 16.067 16.0731 16.0562 16.0731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / پوند انگلیس 0.5882 0.5789 0.5788 0.5882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / پوند لبنان 1155.91 1155.65 1155.43 1155.91 0.44 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / پوند مصر 11.9849 11.9863 11.979 11.9863 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / تاکا بنگلادش 64.616 - 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار کانادا / درهم امارات 2.8028 2.7957 2.794 2.8028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / درهم مراکش 6.9675 6.9652 6.9649 6.9675 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / دلار 0.761 0.7611 0.7607 0.7612 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۲
دلار کانادا / دلار استرالیا 1.0804 1.0701 1.0688 1.0804 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / دلار باربادوس 1.5524 1.5526 1.5516 1.5526 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / دلار برمودا 0.7637 - 0.7637 0.7637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲:۰۷
دلار کانادا / دلار تایوان 21.8379 21.8395 21.8307 21.8395 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / دلار جامائیکا 111.9 111.88 111.85 111.9 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / دلار جزایر کیمن 0.6348 - 0.6348 0.6348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
دلار کانادا / دلار سنگاپور 1.0344 1.0312 1.0303 1.0344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی 2.0695 2.0691 2.0688 2.0695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / دلار نامبیا 12.4281 12.4251 12.4221 12.4281 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / دلار نیوزیلند 1.1552 1.1441 1.143 1.1552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / دلار هنگ کنگ 5.9138 5.8981 5.8954 5.9138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / دینار اردن 0.5403 0.5401 0.54 0.5403 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / دینار بحرین 0.287 0.2869 0.2868 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۲۸
دلار کانادا / دینار کویت 0.2331 0.2327 0.2326 0.2331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / رئال برزیل 4.2724 4.269 4.2635 4.2724 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / راند آفریقای جنوبی 12.5346 12.429 12.4194 12.5346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / روبل بلاروس 1.9368 1.9352 1.9346 1.9368 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / روبل روسیه 58.977 58.38 58.36 58.977 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / روپیه اندونزی 11010.1 11152.97 11010.1 11152.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / روپیه پاکستان 123.379 123.87 123.379 123.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / روپیه سریلانکا 140.28 140.24 140.22 140.28 0.05 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / روپیه نپال 89.59 89.56 89.55 89.59 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / روپیه هند 55.994 56.02 55.986 56.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / ریال عربستان 2.8527 2.8537 2.8527 2.8537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / ریال عمان 0.293 - 0.2929 0.293 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / ریال قطر 2.7711 2.7704 2.7701 2.7711 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / رینگیت مالزی 3.1543 3.1553 3.1533 3.1553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / زلوتی لهستان 2.9393 2.9374 2.9344 2.9393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / سول پرو 2.7078 - 2.7078 2.7078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۷
دلار کانادا / شیلینگ کنیا 82.79 82.77 82.75 82.79 0.03 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / فرانک آفریقا 420.82 420.72 420.67 420.82 0.02 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / فرانک آفریقای غربی 426.82 426.74 426.59 426.82 0.02 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.6913 0.6892 0.6888 0.6913 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / فورینت مجارستان 234.19 233.62 233.62 234.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / کرون چک 17.49 17.48 17.47 17.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / کرون دانمارک 4.7969 4.776 4.7735 4.7969 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / کرون سوئد 6.6567 6.6554 6.6428 6.6567 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / کرون نروژ 7.0524 7.0144 7.0111 7.0524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / کرونا ایسلند 105.48 105.45 105.43 105.48 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / کونا کرواسی 4.8802 - 4.8802 4.8802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
دلار کانادا / لئو رومانی 3.1298 3.1286 3.1284 3.1299 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / لو بلغارستان 1.2606 - 1.2606 1.2606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
دلار کانادا / لیتاس لیتوانی 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
دلار کانادا / لیره ترکیه 5.9952 5.9451 5.9449 5.9952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / هریونیا اوکراین 21.5065 21.5016 21.4991 21.5065 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
دلار کانادا / وون کره جنوبی 864.73 862.71 862.34 864.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / ین ژاپن 80.417 79.61 79.55 80.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / یوان چین 5.0793 5.0623 5.0592 5.0793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار کانادا / یوان چین 5.078 - 5.078 5.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
دلار کانادا / یورو 0.6444 0.6419 0.6416 0.6444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8654 0.875 0.8654 0.8757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دلار هنگ کنگ / دلار کانادا 0.1691 0.1696 0.1691 0.1697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
دونگ ویتنام / دلار کانادا 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۶:۰۷
دینار بحرین / دلار کانادا 3.3027 - 3.3027 3.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / دلار کانادا 0.2338 0.2344 0.2338 0.2347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
راند آفریقای جنوبی / دلار کانادا 0.0797 0.0806 0.0797 0.0806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
روبل روسیه / دلار کانادا 0.017 0.0171 0.017 0.0171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
روپیه اندونزی / دلار کانادا 0.8996 0.8997 0.8996 0.8999 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
روپیه هند / دلار کانادا 0.0178 - 0.0178 0.0178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
ریال عربستان / دلار کانادا 0.3505 0.3506 0.3505 0.3506 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۲۸
رینگیت مالزی / دلار کانادا 0.3163 - 0.3163 0.3163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
زلوتی لهستان / دلار کانادا 0.3412 0.341 0.3408 0.3412 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۹
سول پرو / دلار کانادا 0.3656 - 0.3656 0.3656 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
طلا / دلار کانادا 2514.39 - 2514.39 2514.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
فرانک سوییس / دلار کانادا 1.4461 1.4521 1.4461 1.4524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
فورینت مجارستان / دلار کانادا 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۷
کرون چک / دلار کانادا 0.0572 - 0.0572 0.0572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
کرون دانمارک / دلار کانادا 0.2084 0.2094 0.2084 0.2095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
کرون سوئد / دلار کانادا 0.1502 0.1506 0.1502 0.1506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
کرون نروژ / دلار کانادا 0.1417 0.1427 0.1417 0.1427 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
کونا کرواسی / دلار کانادا 0.2049 - 0.2049 0.2049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
لو بلغارستان / دلار کانادا 0.7931 - 0.7931 0.7931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
لیره ترکیه / دلار کانادا 0.1683 - 0.1683 0.1683 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۷
نقره / دلار کانادا 32.7949 - 32.7949 32.7949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۷
وون کره جنوبی / دلار کانادا 0.1147 - 0.1147 0.1147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۶:۳۵
ین ژاپن / دلار کانادا 0.0124 0.0126 0.0124 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
یوان چین / دلار کانادا 0.1966 0.1976 0.1966 0.1977 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
یورو / دلار کانادا 1.5516 1.559 1.5516 1.5591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۵۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی