شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بیلوروسی بیلوروسی
بیلوروسی
بیلوروسی

BYN/USD

0.3899
قیمت روز
0 (0.41%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:26:25
0 (17.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (19.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.56%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بیلوروسی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
/ یورو 0.3593 0.3608 0.3606 0.3582 0.3613 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
AUD/BYN 1.5581 1.5648 1.5613 1.5523 1.5648 0.01 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
BYN/RUB 29.6268 29.7446 29.7873 29.589 29.8326 0.03 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
BYN/USD 0.3883 0.3899 0.3893 0.3876 0.39 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۶
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BYR/USD - 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
CAD/BYN 1.8198 1.8276 1.8243 1.8168 1.8328 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
CHF/BYN 2.6236 2.6343 2.6341 2.6325 2.655 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
CNY/BYN 0.3616 0.3631 0.363 0.363 0.3656 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
EUR/BYN 2.7715 2.7834 2.7775 2.7775 2.8092 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
EUR/BYR - 16849 - 16849 16849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/BYN 3.1569 3.1705 3.1667 3.1603 3.1748 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
GBP/BYR - 2.6608 - 2.6608 2.6608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
JPY/BYN 0.0235 0.0236 0.0235 0.0235 0.0239 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۲۸
NZD/BYN 1.5212 1.5277 1.5269 1.5156 1.528 0.01 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
RUB/BYN 0.0336 0.0338 0.0337 0.0336 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
USD/BYR - 2.0001 - 2.0001 2.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
دلار / روبل بلاروس 2.5646 2.5753 2.576 2.571 2.5931 0.01 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی