شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بیلوروسی بیلوروسی
بیلوروسی
بیلوروسی

BYN/USD

0.4707
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:41:10
0 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بیلوروسی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BYN 1.4367 1.4386 1.4397 1.4328 1.4409 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
BYN/EUR 0.4268 0.4273 0.4277 0.4273 0.429 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
BYN/RUB 29.3053 29.3715 29.3793 29.3485 29.4497 0.07 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
BYN/USD 0.4697 0.4707 0.4708 0.4699 0.4729 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۴۱
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BYR/USD - 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۸
CAD/BYN 1.6148 1.617 1.6171 1.6104 1.618 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
CHF/BYN 2.1837 2.1866 2.1875 2.177 2.1885 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
CNY/BYN 0.3065 0.3069 0.307 0.3056 0.3072 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
EUR/BYN 2.3401 2.3428 2.3436 2.3359 2.3444 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
EUR/BYR - 16849 - 16849 16849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/BYN 2.7669 2.7701 2.7708 2.7606 2.7708 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
GBP/BYR - 2.6608 - 2.6608 2.6608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
JPY/BYN 0.0195 0.0195 - 0.0195 0.0195 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۲۱
NZD/BYN 1.3872 1.3903 1.3918 1.3854 1.3918 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۲۱
RUB/BYN 0.0341 0.0341 0.0342 0.034 0.0342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۵۶
USD/BYR - 2.0001 - 2.0001 2.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
دلار / روبل بلاروس 2.1245 2.1291 2.1284 2.1198 2.1303 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۴۱