شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بیلوروسی بیلوروسی
بیلوروسی
بیلوروسی

BYN/USD

0.4725
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 06:11:07
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.83%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بیلوروسی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BYN 1.4321 1.4357 1.4352 1.4328 1.4357 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
BYN/EUR 0.4278 0.4289 0.429 0.4287 0.429 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
BYN/RUB 29.3646 29.4479 29.4187 29.4187 29.4479 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
BYN/USD 0.4713 0.4725 0.4724 0.4723 0.4729 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۱۱
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BYR/USD - 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۸
CAD/BYN 1.6083 1.6123 1.6114 1.6104 1.6123 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
CHF/BYN 2.1737 2.1791 2.177 2.177 2.1807 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
CNY/BYN 0.3052 0.3059 0.3057 0.3056 0.3059 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
EUR/BYN 2.3308 2.3374 2.3362 2.3362 2.3379 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
EUR/BYR - 16849 - 16849 16849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/BYN 2.7539 2.7617 2.7606 2.7606 2.7627 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
GBP/BYR - 2.6608 - 2.6608 2.6608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
JPY/BYN 0.0194 0.0194 - 0.0194 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
NZD/BYN 1.3818 1.3857 1.3863 1.3857 1.3883 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
RUB/BYN 0.034 0.0341 0.034 0.034 0.0341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۲۱
USD/BYR - 2.0001 - 2.0001 2.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
دلار / روبل بلاروس 2.1166 2.1219 - 2.1198 2.1228 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۰