شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوتان بوتان
بوتان
بوتان

بیت کوین / دلار

9199.2
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:44:46
1,248 (15.70%)
تغییر ۳ ماهه
1,346 (12.76%)
تغییر ۶ ماهه
5,526 (150.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD - 12972.06 - 12972.06 12972.06 326.05 2.58% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BTC/BRL - 37115.92 - 37115.92 37115.92 365.92 1.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
BTC/CAD - 11583.07 - 11583.07 11583.07 265.00 2.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
BTC/CZK - 200159 - 200159 200159 4354.00 2.22% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
BTC/GBP - 6742.7 - 6742.7 6742.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۷
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
BTC/JPY - 977514.9 - 977514.9 977514.9 9454.60 0.97% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
BTC/MXN - 165041.7 - 165041.7 165041.7 1729.40 1.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
BTC/MYR - 10899 - 10899 10899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
BTC/NZD - 13462 - 13462 13462 110.88 0.82% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
BTC/PLN - 33949.81 - 33949.81 33949.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
BTC/RUB - 547041 - 547041 547041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷
BTC/SEK - 94841.3 - 94841.3 94841.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۱
BTC/SGD - 11970.13 - 11970.13 11970.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۱
BTC/TRY - 52740.01 - 52740.01 52740.01 1737.27 3.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۷
BTG/EUR - 11.3503 - 11.3503 11.3503 0.63 5.55% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
BTN/GBP - 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۰۷
BTN/USD - 0.0141 - 0.014 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۵۲
EUR/BTN - 78.7642 - 78.7642 78.7642 0.16 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
GBP/BTN - 92.3963 - 92.3963 92.3963 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
بیت کوین / دلار - 9199.2 - 9164 9397.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
بیت کوین / یورو 6997.6 7999.34 - 7999.34 7999.34 8.32 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷