شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل برزیل
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1873
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 02:50:06
0 (4.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (23.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (29.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

230
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:41
26 (12.75%)
تغییر ۳ ماهه
80 (53.33%)
تغییر ۶ ماهه
104 (82.54%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,231
قیمت روز
21 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:30:58
3,663 (29.15%)
تغییر ۳ ماهه
2,635 (13.97%)
تغییر ۶ ماهه
1,302 (7.43%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / رئال برزیل 0.1709 0.1708 0.1706 0.1711 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7733 0.774 0.7724 0.7744 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1223 0.1224 0.1221 0.1225 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۴۹
پزو شیلی / رئال برزیل 0.0068 - 0.0067 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۱۴
پزوی آرژانتین / رئال برزیل 0.0754 0.0755 0.0753 0.0755 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
پزوی کلمبیا / رئال برزیل 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۹:۰۷
پزوی مکزیک / رئال برزیل 0.2356 0.2352 0.2352 0.2365 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
پوند انگلیس / رئال برزیل 6.7302 6.7344 6.724 6.7403 0.02 0.34% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
درهم امارات / رئال برزیل 1.4536 1.4551 1.452 1.4564 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
دلار / رئال برزیل 5.3393 - 5.3241 5.348 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۰
دلار استرالیا / رئال برزیل 3.7162 3.7267 3.7115 3.7267 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
دلار تایوان / رئال برزیل 0.1814 0.1816 0.1812 0.1818 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۴۹
دلار سنگاپور / رئال برزیل 3.8357 3.8384 3.8312 3.8421 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
دلار کانادا / رئال برزیل 3.9309 3.9511 3.9226 3.9511 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
دلار نیوزیلند / رئال برزیل 3.5079 3.509 3.5052 3.5131 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
دلار هنگ کنگ / رئال برزیل 0.6889 0.689 0.688 0.6904 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / بات تایلند 5.86 5.85 5.85 5.86 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۱۴
رئال برزیل / بولبوا پاناما 0.1873 0.1872 0.187 0.1875 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.3074 1.3064 1.3056 1.3091 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 8.18 8.17 8.17 8.19 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / پزو شیلی 147.825 147.2 147.2 148.106 0.28 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / پزو فیلیپین 9.26 9.25 9.24 9.26 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / پزوی آرژانتین 13.2908 13.2617 13.2617 13.3146 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / پزوی کلمبیا 679.2 681.1569 678.37 681.1569 1.04 0.15% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / پزوی مکزیک 4.244 4.2489 4.2324 4.2551 0.02 0.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / پوند انگلیس 0.1486 0.1485 0.1484 0.1488 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۱۴
رئال برزیل / پوند لبنان 284.42 285.13 284.16 285.8 0.47 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
رئال برزیل / پوند مصر 3.0043 3.002 3.0002 3.0084 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / درهم امارات 0.6881 0.6875 0.6868 0.689 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / درهم مراکش 1.8074 1.8073 1.8055 1.8092 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
رئال برزیل / دلار 0.1873 - 0.187 0.1879 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۰
رئال برزیل / دلار استرالیا 0.2692 0.2678 0.2678 0.2695 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / دلار باربادوس 0.3821 0.3818 0.376 0.3821 0.01 1.65% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / دلار تایوان 5.51 5.52 5.51 5.52 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
رئال برزیل / دلار جامائیکا 26.69 26.67 26.64 26.72 0.05 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / دلار سنگاپور 0.2608 0.2602 0.2602 0.2611 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / دلار کارائیب شرقی 0.5095 0.5091 0.5086 0.5101 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۴۹
رئال برزیل / دلار کانادا 0.2544 0.2527 0.2527 0.2551 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / دلار نامبیا 3.1579 3.1583 3.1518 3.1589 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
رئال برزیل / دلار نیوزیلند 0.2852 0.2851 0.2848 0.2854 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / دلار هنگ کنگ 1.4517 1.4494 1.4494 1.4549 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / دینار اردن 0.133 0.1329 0.1328 0.1332 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / دینار بحرین 0.0706 0.0707 0.0705 0.0707 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
رئال برزیل / دینار صربستان 25.301 - 25.301 25.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 3.1578 3.1681 3.1514 3.1681 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / روبل روسیه 13.29 13.333 13.26 13.333 0.05 0.38% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / روپیه اندونزی 2709.33 2707.26 2704.88 2713.37 4.56 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / روپیه پاکستان 31.35 31.32 31.3 31.39 0.06 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / روپیه سریلانکا 34.83 34.8 34.77 34.88 0.06 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / روپیه نپال 22.48 22.46 22.45 22.51 0.04 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / روپیه هند 14.08 14.07 14.06 14.1 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / ریال عربستان 0.7026 0.702 0.7013 0.7035 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۴۹
رئال برزیل / ریال عمان 0.0721 0.0722 0.072 0.0722 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
رئال برزیل / ریال قطر 0.6822 0.6816 0.681 0.6853 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۴۹
رئال برزیل / رینگیت مالزی 0.7988 0.7982 0.7977 0.7995 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / زلوتی لهستان 0.7421 0.7423 0.7408 0.7429 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
رئال برزیل / سول پرو 0.6566 0.6587 0.6557 0.6587 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / شیلینگ کنیا 20.05 20.04 20.02 20.08 0.03 0.15% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / فرانک آفریقا 108.51 108.42 108.35 108.64 0.19 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۴۹
رئال برزیل / فرانک آفریقای غربی 109.98 109.07 108.92 109.98 0.98 0.90% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۱۴
رئال برزیل / فرانک سوییس 0.1761 0.1753 0.1753 0.1765 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / فورینت مجارستان 58.67 58.66 58.59 58.76 0.12 0.20% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۰۷
رئال برزیل / کرون چک 4.42 4.43 4.42 4.43 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / کرون دانمارک 1.2361 1.2362 1.2341 1.2379 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / کرون سوئد 1.7313 1.7168 1.7168 1.7321 0.01 0.42% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / کرون نروژ 1.7744 1.7738 1.7714 1.7782 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / کرونا ایسلند 26.36 26.34 26.33 26.4 0.06 0.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1285.27 1284.29 1283.32 1286.19 2.35 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / لئو رومانی 0.8035 0.8037 0.8022 0.8045 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / لیتاس لیتوانی 0.831 - 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / لیره ترکیه 1.2858 1.2857 1.2838 1.2876 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / وون کره جنوبی 224.25 223.02 223.02 224.56 0.43 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / ین ژاپن 20.082 20.072 20.059 20.105 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
رئال برزیل / یوان چین 1.3104 1.3094 1.3086 1.3121 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
رئال برزیل / یورو 0.166 0.1649 0.1649 0.1662 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3168 0.3152 0.3152 0.3175 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
روبل روسیه / رئال برزیل 0.0753 0.0754 0.0752 0.0754 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱:۴۲
روپیه هند / رئال برزیل 0.071 0.0711 0.0709 0.0712 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
ریال عربستان / رئال برزیل 1.4235 1.425 1.4217 1.4261 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۴۹
زلوتی لهستان / رئال برزیل 1.3486 1.3488 1.3475 1.3502 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
سول پرو / رئال برزیل 1.5244 1.5169 1.5169 1.5267 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
طلا / رئال برزیل 9667.2 - 9667.2 9667.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۷:۰۷
فرانک سوییس / رئال برزیل 5.6789 5.6912 5.6702 5.6912 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
کرون دانمارک / رئال برزیل 0.8091 0.8092 0.8083 0.8099 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
کرون سوئد / رئال برزیل 0.5779 0.578 0.5777 0.5797 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
کرون نروژ / رئال برزیل 0.5637 0.5639 0.5631 0.5648 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۸:۲۸
لایت کوین / رئال برزیل 240.8199 - 240.8199 240.8199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۷:۰۷
لیره ترکیه / رئال برزیل 0.7781 0.7779 0.7769 0.7793 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۲۸
نقره / رئال برزیل 99.99 - 99.99 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۷:۰۷
وون کره جنوبی / رئال برزیل 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۷:۰۷
ین ژاپن / رئال برزیل 0.0498 0.0499 0.0498 0.0499 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
یوان چین / رئال برزیل 0.7634 0.7642 0.7626 0.7645 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۵۶
یورو / رئال برزیل 6.0265 6.052 6.0174 6.052 0.02 0.30% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی