برزیل برزیل
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1731
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:32:05
0 (10.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (31.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

256
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت 16:01:37
16 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
39 (17.97%)
تغییر ۶ ماهه
115 (81.56%)
نوسان سالیانه

Tag Along

15,831
قیمت روز
6 (0.04%)
تغییر روزانه
۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:30:58
1,316 (7.68%)
تغییر ۳ ماهه
2,786 (21.36%)
تغییر ۶ ماهه
1,933 (10.88%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / رئال برزیل 0.1851 0.1852 0.185 0.1852 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.8351 0.8349 0.8341 0.8351 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1349 0.1348 0.1348 0.1349 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۲۸
پزو شیلی / رئال برزیل 0.0075 - 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۳:۱۴
پزوی آرژانتین / رئال برزیل 0.0734 0.0738 0.0734 0.0738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
پزوی کلمبیا / رئال برزیل 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۱:۱۵
پزوی مکزیک / رئال برزیل 0.2707 - 0.2701 0.2707 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
پوند انگلیس / رئال برزیل 7.4548 7.4747 7.4548 7.4753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
درهم امارات / رئال برزیل 1.5733 1.5729 1.5714 1.5733 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
دلار / رئال برزیل 5.7791 5.778 5.7704 5.7841 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۲
دلار استرالیا / رئال برزیل 4.05 4.0633 4.05 4.0639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
دلار تایوان / رئال برزیل 0.203 0.2027 0.2018 0.203 0.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
دلار سنگاپور / رئال برزیل 4.2094 4.2285 4.2094 4.2297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
دلار کانادا / رئال برزیل 4.3165 4.3387 4.3165 4.3393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
دلار نیوزیلند / رئال برزیل 3.8315 - 3.8274 3.8321 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۰۰
دلار هنگ کنگ / رئال برزیل 0.741 - 0.741 0.7455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / بات تایلند 5.41 5.4 5.4 5.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / بولبوا پاناما 0.173 0.1731 0.173 0.1732 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.2095 1.21 1.2095 1.2111 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 7.42 - 7.42 7.42 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۱۴
رئال برزیل / پزو شیلی 134.56 - 133.653 134.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / پزو فیلیپین 8.4 8.38 8.38 8.4 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / پزوی آرژانتین 13.6248 13.5508 13.5508 13.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / پزوی کلمبیا 666.2709 - 666.2709 669.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / پزوی مکزیک 3.6914 - 3.6914 3.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / پوند انگلیس 0.1339 0.134 0.1339 0.134 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / پوند لبنان 262.76 262.86 262.76 263.08 0.66 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / پوند مصر 2.7254 2.7265 2.7254 2.7289 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / درهم امارات 0.6357 0.6359 0.6357 0.6365 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / درهم مراکش 1.5971 1.5974 1.5971 1.5983 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / دلار 0.1731 0.1732 0.1729 0.1732 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۲
رئال برزیل / دلار استرالیا 0.2466 0.2462 0.2462 0.2466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / دلار باربادوس 0.353 0.3532 0.353 0.3535 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / دلار تایوان 4.93 4.94 4.93 4.95 0.03 0.61% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / دلار جامائیکا 25.54 25.44 25.44 25.54 0.03 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / دلار سنگاپور 0.2373 0.2366 0.2365 0.2373 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / دلار کارائیب شرقی 0.4707 0.4709 0.4707 0.4711 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / دلار کانادا 0.2314 0.2306 0.2305 0.2314 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / دلار نامبیا 2.8399 2.8401 2.8399 2.8411 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / دلار نیوزیلند 0.2611 0.2612 0.2611 0.2613 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / دلار هنگ کنگ 1.3479 - 1.3414 1.3479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / دینار اردن 0.1229 - 0.1229 0.123 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۱۴
رئال برزیل / دینار بحرین 0.0652 - 0.0652 0.0653 0.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / دینار صربستان 25.301 - 25.301 25.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 2.8459 - 2.8397 2.8459 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / روبل روسیه 13.76 - 13.65 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / روپیه اندونزی 2531.56 2532.5 2531.56 2534.65 6.32 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / روپیه پاکستان 27.86 27.87 27.86 27.89 0.05 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / روپیه سریلانکا 31.91 31.92 31.91 31.95 0.06 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / روپیه نپال 20.52 20.53 20.52 20.54 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۲۸
رئال برزیل / روپیه هند 12.87 12.88 12.87 12.89 0.03 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / ریال عربستان 0.649 0.6491 0.649 0.6497 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / ریال عمان 0.0666 - 0.0666 0.0667 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۲۸
رئال برزیل / ریال قطر 0.6302 0.6304 0.6302 0.6309 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / رینگیت مالزی 0.7197 0.7198 0.7197 0.7205 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / زلوتی لهستان 0.687 0.6871 0.6859 0.6871 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / سول پرو 0.6284 - 0.6251 0.6284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / شیلینگ کنیا 18.84 18.85 18.84 18.87 0.05 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / فرانک آفریقا 96.97 97.02 96.97 97.07 0.15 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / فرانک آفریقای غربی 97.16 97.21 97.16 97.26 0.15 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / فرانک سوییس 0.1583 - 0.1583 0.1587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / فورینت مجارستان 54.6 54.58 54.58 54.62 0.08 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / کرون چک 4.06 4.05 4.05 4.06 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / کرون دانمارک 1.1037 1.1036 1.1036 1.105 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / کرون سوئد 1.5371 - 1.5371 1.5475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / کرون نروژ 1.6593 1.6591 1.6518 1.6595 0.01 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / کرونا ایسلند 24.48 24.49 24.48 24.51 0.06 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1221.48 1221.78 1221.48 1222.89 2.15 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / لئو رومانی 0.7229 0.7231 0.7229 0.7236 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / لیتاس لیتوانی 0.831 - 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / لیره ترکیه 1.4364 1.4362 1.4353 1.4365 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / وون کره جنوبی 197.359 - 195.72 197.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / ین ژاپن 18.171 - 18.105 18.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
رئال برزیل / یوان چین 1.1621 1.1626 1.1621 1.1636 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
رئال برزیل / یورو 0.1479 - 0.1479 0.1484 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3509 - 0.3509 0.3524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
روبل روسیه / رئال برزیل 0.0733 - 0.0733 0.0733 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۱۴
روپیه هند / رئال برزیل 0.0777 - 0.0776 0.0777 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۱۴
ریال عربستان / رئال برزیل 1.5409 1.541 1.5394 1.541 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
زلوتی لهستان / رئال برزیل 1.4577 1.4576 1.4573 1.4589 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۲۸
سول پرو / رئال برزیل 1.5956 - 1.5956 1.6002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
طلا / رئال برزیل 10791 - 10791 10791 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۶:۰۷
فرانک سوییس / رئال برزیل 6.3089 - 6.3052 6.3173 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
کرون دانمارک / رئال برزیل 0.9062 0.9061 0.905 0.9062 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
کرون سوئد / رئال برزیل 0.6477 0.6476 0.6469 0.6477 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
کرون نروژ / رئال برزیل 0.6055 0.6053 0.6053 0.6055 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۴
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
لایت کوین / رئال برزیل 322.5 - 322.5 322.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۶:۰۷
لیره ترکیه / رئال برزیل 0.6965 - 0.6965 0.6972 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۰۰
نقره / رئال برزیل 134.23 - 134.23 134.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۶:۰۷
وون کره جنوبی / رئال برزیل 0.0051 - 0.0051 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۶:۰۷
ین ژاپن / رئال برزیل 0.055 - 0.055 0.0553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
یوان چین / رئال برزیل 0.8606 0.8604 0.8596 0.8606 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۴۹
یورو / رئال برزیل 6.7501 - 6.7421 6.7501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی