برزیل برزیل
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1929
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 22:57:10
0 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

223
قیمت روز
1 (0.45%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:55
8 (3.46%)
تغییر ۳ ماهه
8 (3.46%)
تغییر ۶ ماهه
27 (10.80%)
نوسان سالیانه

Tag Along

20,634
قیمت روز
203 (0.99%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 22:33:56
713 (3.58%)
تغییر ۳ ماهه
971 (4.94%)
تغییر ۶ ماهه
4,222 (25.73%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/BRL PTAX 5.2091 5.2464 5.2091 5.2464 0.04 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
بات تایلند / رئال برزیل 0.1565 0.1567 0.1565 0.158 0.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.751 0.751 0.7502 0.7588 0.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1188 0.119 0.1184 0.1199 0.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
پزو شیلی / رئال برزیل 0.0067 0.0067 0.0067 0.0068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۱:۰۸
پزوی آرژانتین / رئال برزیل 0.0536 0.0538 0.0535 0.0541 0.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
پزوی کلمبیا / رئال برزیل 0.0013 0.0013 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۸:۵۰
پزوی مکزیک / رئال برزیل 0.2595 0.2595 0.2595 0.2628 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
پوند انگلیس / رئال برزیل 7.2114 7.2114 7.2114 7.2826 0.03 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
درهم امارات / رئال برزیل 1.4119 1.4119 1.4102 1.4264 0.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
دلار / رئال برزیل 5.1837 5.1853 5.1663 5.2433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
دلار استرالیا / رئال برزیل 3.8299 3.8299 3.8299 3.8658 0.02 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
دلار تایوان / رئال برزیل 0.1868 0.1868 0.1861 0.1884 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
دلار سنگاپور / رئال برزیل 3.8388 3.8388 3.8261 3.8761 0.01 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
دلار کانادا / رئال برزیل 4.1337 4.1337 4.1267 4.1757 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
دلار نیوزیلند / رئال برزیل 3.6543 3.6543 3.6415 3.6888 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
دلار هنگ کنگ / رئال برزیل 0.667 0.667 0.6661 0.6736 0.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / بات تایلند 6.39 6.38 6.33 6.39 0.04 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
رئال برزیل / بولبوا پاناما 0.1968 0.1968 0.1947 0.1969 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.3462 1.3462 1.3324 1.3476 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 8.42 8.41 8.34 8.45 0.03 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
رئال برزیل / پزو شیلی 149.487 149.487 148.473 149.988 0.22 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / پزو فیلیپین 9.6 9.58 9.5 9.61 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
رئال برزیل / پزوی آرژانتین 18.6798 18.6798 18.4874 18.7049 0.07 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / پزوی کلمبیا 753.4 753.4 748.94 754.73 1.52 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / پزوی مکزیک 3.8548 3.8548 3.8083 3.8548 0.02 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / پوند انگلیس 0.1387 0.1387 0.1373 0.1387 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / پوند لبنان 293.05 293.05 289.78 293.05 0.96 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / پوند مصر 3.0376 3.0376 3.006 3.0409 0.01 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / درهم امارات 0.7085 0.7085 0.7013 0.7093 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / درهم مراکش 1.7248 1.7248 1.7056 1.7248 0.01 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دلار 0.1929 0.1926 0.1908 0.1936 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۵۷
رئال برزیل / دلار استرالیا 0.2612 0.2612 0.2588 0.2612 0.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دلار باربادوس 0.3935 0.3935 0.3894 0.3939 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دلار تایوان 5.36 5.35 5.31 5.38 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
رئال برزیل / دلار جامائیکا 30.09 30.09 29.78 30.09 0.09 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دلار سنگاپور 0.2606 0.2606 0.2581 0.261 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دلار کارائیب شرقی 0.5246 0.5238 0.5189 0.5261 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
رئال برزیل / دلار کانادا 0.242 0.242 0.2396 0.2424 0.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دلار نامبیا 2.7672 2.7672 2.7364 2.7672 0.01 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دلار نیوزیلند 0.2737 0.2737 0.2712 0.2747 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دلار هنگ کنگ 1.5 1.5 1.4852 1.5018 0.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دینار اردن 0.1369 0.1369 0.1355 0.137 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دینار بحرین 0.0727 0.0727 0.072 0.0728 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / دینار صربستان 19.181 19.181 19.181 19.181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 2.7665 2.7665 2.7352 2.7874 0.02 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / روبل روسیه 14.11 14.11 13.96 14.415 0.31 2.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / روپیه اندونزی 2760.72 2760.72 2732.39 2763.83 2.68 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / روپیه پاکستان 31.71 31.71 31.33 31.86 0.27 0.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / روپیه سریلانکا 38.6 38.6 38.18 38.6 0.13 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / روپیه نپال 22.91 22.91 22.66 22.92 0.05 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / روپیه هند 14.31 14.31 14.16 14.31 0.03 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / ریال عربستان 0.7246 0.7246 0.716 0.7254 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / ریال عمان 0.0743 0.0743 0.0735 0.0743 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / ریال قطر 0.7028 0.7028 0.6946 0.7141 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / رینگیت مالزی 0.8152 0.8152 0.8069 0.8152 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / زلوتی لهستان 0.7408 0.7408 0.7327 0.7408 0.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / سول پرو 0.788 0.788 0.7719 0.788 0.02 2.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / شیلینگ کنیا 20.98 20.98 20.77 21.01 0.06 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / فرانک آفریقا 109.5 109.36 108.33 109.83 0.43 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
رئال برزیل / فرانک آفریقای غربی 107.05 107.05 105.88 107.34 0.14 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / فرانک سوییس 0.1748 0.1748 0.1731 0.1748 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / فورینت مجارستان 57.74 57.74 57.2 57.79 0.11 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / کرون چک 4.14 4.13 4.1 4.14 0.02 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
رئال برزیل / کرون دانمارک 1.2113 1.2113 1.1989 1.2113 0.01 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / کرون سوئد 1.6605 1.6605 1.6426 1.6605 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / کرون نروژ 1.7055 1.7055 1.6877 1.7055 0.01 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / کرونا ایسلند 24.13 24.13 23.84 24.13 0.28 1.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1341.51 1341.51 1325.97 1341.51 8.55 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / لئو رومانی 0.802 0.802 0.7931 0.802 0.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / لیتاس لیتوانی 0.831 0.831 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / لیره ترکیه 1.6367 1.6367 1.6157 1.6367 0.02 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / وون کره جنوبی 220.94 220.94 218.39 222.618 1.68 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / ین ژاپن 21.131 21.131 20.894 21.131 0.15 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / یوان چین 1.2473 1.2473 1.2343 1.2473 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
رئال برزیل / یورو 0.1629 0.1629 0.1612 0.1629 0.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3617 0.3621 0.3583 0.3657 0.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
روبل روسیه / رئال برزیل 0.0709 0.0709 0.0709 0.0716 0.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
روپیه هند / رئال برزیل 0.0699 0.0699 0.0699 0.0706 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
ریال عربستان / رئال برزیل 1.3819 1.3819 1.3801 1.3984 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
زلوتی لهستان / رئال برزیل 1.3506 1.3506 1.3506 1.3654 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
سول پرو / رئال برزیل 1.2696 1.2696 1.2696 1.2945 0.02 1.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
طلا / رئال برزیل 9450.8 9450.8 9450.8 9450.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۸:۱۴
فرانک سوییس / رئال برزیل 5.7236 5.7236 5.7134 5.778 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
کرون دانمارک / رئال برزیل 0.8258 0.8258 0.8258 0.8343 0.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
کرون سوئد / رئال برزیل 0.6024 0.6024 0.6024 0.609 0.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
کرون نروژ / رئال برزیل 0.5866 0.5866 0.5866 0.5927 0.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 14.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۲۸
لایت کوین / رئال برزیل 1159.2222 1159.2222 1159.2222 1159.2222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۴:۱۴
لیره ترکیه / رئال برزیل 0.612 0.612 0.6119 0.6194 0.01 1.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
نقره / رئال برزیل 133.42 133.42 133.42 133.42 2.68 2.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۳۵
وون کره جنوبی / رئال برزیل 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۱۵
ین ژاپن / رئال برزیل 0.0474 0.0474 0.0474 0.0479 0.00 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
یوان چین / رئال برزیل 0.802 0.802 0.802 0.8105 0.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
یورو / رئال برزیل 6.1421 6.1421 6.1421 6.2024 0.03 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی