برزیل برزیل
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.179
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 00:03:12
0 (5.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:21
6 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
19 (7.45%)
تغییر ۶ ماهه
27 (12.92%)
نوسان سالیانه

Tag Along

20,290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:01:32
150 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
4,178 (25.93%)
تغییر ۶ ماهه
7,535 (59.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / رئال برزیل 0.1793 0.1793 0.179 0.1793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.8093 0.8093 0.8083 0.8093 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1262 0.1262 0.1261 0.1262 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
پزو شیلی / رئال برزیل 0.008 0.008 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
پزوی آرژانتین / رئال برزیل 0.0602 0.0602 0.0601 0.0603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
پزوی کلمبیا / رئال برزیل 0.0015 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
پزوی مکزیک / رئال برزیل 0.2758 0.2758 0.2758 0.2806 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
پوند انگلیس / رئال برزیل 7.7367 7.7367 7.7265 7.7367 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
درهم امارات / رئال برزیل 1.5214 1.5214 1.5189 1.5214 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار / رئال برزیل 5.5873 5.5873 5.5785 5.592 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۶
دلار استرالیا / رئال برزیل 4.2716 4.2716 4.2716 4.3218 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
دلار تایوان / رئال برزیل 0.1977 0.1977 0.1969 0.1977 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار سنگاپور / رئال برزیل 4.1884 4.1884 4.1848 4.1891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار کانادا / رئال برزیل 4.4309 4.4309 4.4309 4.4676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
دلار نیوزیلند / رئال برزیل 3.9934 3.9934 3.9864 3.9934 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار هنگ کنگ / رئال برزیل 0.7191 0.7191 0.7182 0.7191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / بات تایلند 5.58 5.58 5.58 5.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / بولبوا پاناما 0.1825 0.1825 0.1825 0.1828 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.2492 1.2492 1.2492 1.2511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 7.92 7.92 7.92 7.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / پزو شیلی 125.841 125.841 125.841 126.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / پزو فیلیپین 8.65 8.65 8.65 8.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / پزوی آرژانتین 16.6106 16.6106 16.6106 16.6329 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / پزوی کلمبیا 650.8114 650.8114 644.99 650.8114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
رئال برزیل / پزوی مکزیک 3.6201 3.6201 3.563 3.6201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
رئال برزیل / پوند انگلیس 0.1294 0.1294 0.1294 0.1295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / پوند لبنان 271.76 271.76 271.76 272.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / پوند مصر 2.8152 2.8152 2.8152 2.8194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / درهم امارات 0.6574 0.6574 0.6574 0.6585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / درهم مراکش 1.6011 1.6011 1.6011 1.603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دلار 0.179 0.179 0.1789 0.1793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۳
رئال برزیل / دلار استرالیا 0.234 0.234 0.2314 0.234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
رئال برزیل / دلار باربادوس 0.3651 0.3651 0.3651 0.3657 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دلار تایوان 5.06 5.06 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دلار جامائیکا 27.29 27.29 27.29 27.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دلار سنگاپور 0.2389 0.2389 0.2388 0.239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دلار کارائیب شرقی 0.4868 0.4868 0.4867 0.4873 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دلار کانادا 0.2255 0.2255 0.2239 0.2255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
رئال برزیل / دلار نامبیا 2.5634 2.5634 2.561 2.5652 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دلار نیوزیلند 0.2505 0.2505 0.2505 0.2509 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دلار هنگ کنگ 1.3911 1.3911 1.3911 1.3927 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دینار اردن 0.1274 0.1274 0.1271 0.1274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دینار بحرین 0.0675 0.0675 0.0675 0.0676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / دینار صربستان 17.588 17.588 17.588 17.588 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ساعت ۹:۳۵
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 2.5639 2.5639 2.5612 2.5639 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / روبل روسیه 13.782 13.782 13.56 13.782 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
رئال برزیل / روپیه اندونزی 2607.58 2607.58 2607.58 2611.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / روپیه پاکستان 27.56 27.56 27.56 27.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / روپیه سریلانکا 34.72 34.72 34.72 34.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / روپیه نپال 21.29 21.29 21.29 21.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / روپیه هند 13.34 13.34 13.34 13.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / ریال عربستان 0.6713 0.6713 0.6713 0.6723 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / ریال عمان 0.0689 0.0689 0.0689 0.069 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / ریال قطر 0.6518 0.6518 0.6518 0.6527 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / رینگیت مالزی 0.7388 0.7388 0.7388 0.7399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / زلوتی لهستان 0.6786 0.6786 0.6786 0.6801 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / سول پرو 0.6493 0.6493 0.6493 0.6514 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۸
رئال برزیل / شیلینگ کنیا 19.26 19.26 19.26 19.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / فرانک آفریقا 97.72 97.72 97.71 97.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / فرانک آفریقای غربی 98.69 98.69 98.68 98.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / فرانک سوییس 0.1647 0.1647 0.1647 0.1649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / فورینت مجارستان 54 54 54 54.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / کرون چک 3.87 3.87 3.87 3.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / کرون دانمارک 1.1108 1.1108 1.1108 1.1124 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / کرون سوئد 1.5104 1.5104 1.5104 1.5121 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / کرون نروژ 1.498 1.498 1.4971 1.5003 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / کرونا ایسلند 22.65 22.65 22.65 22.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1146.04 1146.04 1146.04 1147.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / لئو رومانی 0.7361 0.7361 0.7361 0.7372 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / لیتاس لیتوانی 0.831 0.831 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / لیره ترکیه 1.4465 1.4465 1.4461 1.4476 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / وون کره جنوبی 199.97 199.97 199.93 200.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / ین ژاپن 19.48 19.48 19.479 19.499 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / یوان چین 1.1672 1.1672 1.1672 1.1689 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
رئال برزیل / یورو 0.1494 0.1494 0.1494 0.1496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3904 0.3904 0.3903 0.3907 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / رئال برزیل 0.0737 0.0737 0.0737 0.0738 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۴۲
روپیه هند / رئال برزیل 0.075 0.075 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ریال عربستان / رئال برزیل 1.49 1.49 1.4879 1.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
زلوتی لهستان / رئال برزیل 1.4745 1.4745 1.4712 1.4745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
سول پرو / رئال برزیل 1.538 1.538 1.5357 1.538 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
طلا / رئال برزیل 9717.1 9717.1 9717.1 9717.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۱۴
فرانک سوییس / رئال برزیل 6.0767 6.0767 6.0661 6.0767 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
کرون دانمارک / رئال برزیل 0.9005 0.9005 0.8992 0.9005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
کرون سوئد / رئال برزیل 0.6625 0.6625 0.6616 0.6625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
کرون نروژ / رئال برزیل 0.6678 0.6678 0.6667 0.6678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۴۲
لایت کوین / رئال برزیل 1159.2222 1159.2222 1159.2222 1159.2222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۴:۱۴
لیره ترکیه / رئال برزیل 0.6923 0.6923 0.6918 0.6924 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
نقره / رئال برزیل 146.89 146.89 146.89 146.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۱۴
وون کره جنوبی / رئال برزیل 0.005 0.005 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۵
ین ژاپن / رئال برزیل 0.0514 0.0514 0.0513 0.0514 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
یوان چین / رئال برزیل 0.857 0.857 0.8559 0.857 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
یورو / رئال برزیل 6.6993 6.6993 6.6873 6.6993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی