برزیل برزیل
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1829
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 01:03:07
0 (2.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

230
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ساعت 11:01:54
24 (9.45%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
75 (48.39%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,487
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 01:31:26
2,895 (17.45%)
تغییر ۳ ماهه
2,748 (16.42%)
تغییر ۶ ماهه
208 (1.08%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / رئال برزیل 0.1824 0.1824 0.1822 0.1826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7952 0.7952 0.7952 0.7959 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1296 0.1296 0.1295 0.1298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
پزو شیلی / رئال برزیل 0.0075 0.0075 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۵۶
پزوی آرژانتین / رئال برزیل 0.0633 0.0633 0.0633 0.0634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
پزوی کلمبیا / رئال برزیل 0.0016 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۱:۳۵
پزوی مکزیک / رئال برزیل 0.2738 0.2738 0.2737 0.2746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
پوند انگلیس / رئال برزیل 7.4835 7.4835 7.4828 7.4928 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
درهم امارات / رئال برزیل 1.4884 1.4884 1.4884 1.4898 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
دلار / رئال برزیل 5.4672 5.4672 5.4625 5.4767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۵
دلار استرالیا / رئال برزیل 4.2174 4.2179 4.2174 4.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
دلار تایوان / رئال برزیل 0.1955 0.1955 0.1953 0.1958 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
دلار سنگاپور / رئال برزیل 3.9931 4.1156 3.9931 4.1156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
دلار کانادا / رئال برزیل 4.2924 4.2924 4.2924 4.3007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
دلار نیوزیلند / رئال برزیل 3.9254 3.9254 3.9254 3.9302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
دلار هنگ کنگ / رئال برزیل 0.7053 0.7053 0.7053 0.7063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / بات تایلند 5.48 5.48 5.48 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / بولبوا پاناما 0.1865 0.1865 0.1864 0.1865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.2713 1.2713 1.2702 1.2716 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 7.72 7.72 7.71 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / پزو شیلی 133.04 133.141 133.04 133.141 0.10 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
رئال برزیل / پزو فیلیپین 8.8 8.8 8.78 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / پزوی آرژانتین 15.8424 15.8424 15.8262 15.8427 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / پزوی کلمبیا 645.67 645.67 645.13 645.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / پزوی مکزیک 3.6546 3.6546 3.644 3.6549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / پوند انگلیس 0.1337 0.1337 0.1335 0.1337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / پوند لبنان 277.76 277.76 277.31 277.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / پوند مصر 2.8865 2.8865 2.884 2.8871 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / درهم امارات 0.672 0.672 0.6714 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / درهم مراکش 1.6347 1.6347 1.6309 1.6347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / دلار 0.1829 0.1829 0.1826 0.1831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۳
رئال برزیل / دلار استرالیا 0.237 0.2373 0.237 0.2373 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
رئال برزیل / دلار باربادوس 0.3732 0.3732 0.3729 0.3733 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / دلار تایوان 5.12 5.12 5.11 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / دلار جامائیکا 26.85 26.85 26.81 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / دلار سنگاپور 0.2501 0.2431 0.2431 0.2501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
رئال برزیل / دلار کارائیب شرقی 0.4975 0.4975 0.4968 0.4979 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / دلار کانادا 0.2331 0.2331 0.2326 0.2331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / دلار نامبیا 2.7747 2.7747 2.7654 2.7747 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / دلار نیوزیلند 0.2548 0.2548 0.2545 0.2548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / دلار هنگ کنگ 1.4165 1.4181 1.4165 1.4181 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
رئال برزیل / دینار اردن 0.1299 0.1299 0.1297 0.1299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / دینار بحرین 0.069 0.069 0.0689 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / دینار صربستان 25.301 25.301 25.301 25.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 2.7744 2.7744 2.7662 2.7744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / روبل روسیه 13.83 13.77 13.77 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
رئال برزیل / روپیه اندونزی 2570.01 2570.01 2566.21 2570.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / روپیه پاکستان 29.45 29.45 29.4 29.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / روپیه سریلانکا 36.31 36.31 36.25 36.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / روپیه نپال 21.36 21.36 21.33 21.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / روپیه هند 13.35 13.35 13.33 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / ریال عربستان 0.6862 0.6862 0.6852 0.6862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / ریال عمان 0.0705 0.0705 0.0703 0.0705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / ریال قطر 0.6662 0.6662 0.6656 0.6662 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / رینگیت مالزی 0.7398 0.7398 0.7392 0.7398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / زلوتی لهستان 0.6827 0.6827 0.6818 0.683 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / سول پرو 0.665 0.665 0.6639 0.665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / شیلینگ کنیا 20.14 20.14 20.12 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / فرانک آفریقا 102.04 102.04 101.89 102.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / فرانک آفریقای غربی 99.37 99.37 99.23 99.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / فرانک سوییس 0.1674 0.162 0.162 0.1674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
رئال برزیل / فورینت مجارستان 53.79 53.79 53.73 53.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / کرون چک 3.93 3.93 3.92 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / کرون دانمارک 1.1181 1.1181 1.117 1.1578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۱۴
رئال برزیل / کرون سوئد 1.5183 1.5183 1.5154 1.5183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / کرون نروژ 1.5545 1.5545 1.5519 1.5553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / کرونا ایسلند 23.62 23.62 23.59 23.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1270.56 1270.56 1269.49 1270.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / لئو رومانی 0.733 0.733 0.7324 0.7334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / لیتاس لیتوانی 0.831 0.831 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / لیره ترکیه 1.3578 1.3578 1.3556 1.3582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / وون کره جنوبی 202.26 202.26 201.91 202.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
رئال برزیل / ین ژاپن 18.976 18.981 18.976 18.981 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
رئال برزیل / یوان چین 1.1858 1.1858 1.1848 1.1861 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
رئال برزیل / یورو 0.1503 0.1503 0.1502 0.1503 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3608 0.3608 0.3608 0.3617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
روبل روسیه / رئال برزیل 0.0726 0.0726 0.0726 0.0727 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
روپیه هند / رئال برزیل 0.0749 0.0749 0.0749 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
ریال عربستان / رئال برزیل 1.4575 1.4575 1.4574 1.4595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
زلوتی لهستان / رئال برزیل 1.4658 1.4658 1.4653 1.4674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
سول پرو / رئال برزیل 1.5042 1.5042 1.5042 1.5066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
طلا / رئال برزیل 10131.6 10131.6 10131.6 10131.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۴:۱۴
فرانک سوییس / رئال برزیل 5.9625 6.1769 5.9625 6.1769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
کرون دانمارک / رئال برزیل 0.8945 0.8945 0.8626 0.895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۱۴
کرون سوئد / رئال برزیل 0.6588 0.6588 0.6588 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
کرون نروژ / رئال برزیل 0.6437 0.6437 0.6431 0.6445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۹:۰۷
لایت کوین / رئال برزیل 751.04 751.04 751.04 751.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۴:۱۴
لیره ترکیه / رئال برزیل 0.737 0.737 0.7369 0.7382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
نقره / رئال برزیل 136.18 136.18 136.18 136.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۱۴
وون کره جنوبی / رئال برزیل 0.005 0.005 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۴:۱۴
ین ژاپن / رئال برزیل 0.0527 0.0527 0.0527 0.0528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
یوان چین / رئال برزیل 0.8435 0.8435 0.8435 0.8442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۱۴
یورو / رئال برزیل 6.6552 6.6552 6.6541 6.6642 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی