بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1464
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 21:07:12
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.2549 6.2549 6.239 6.2549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 104.89 104.89 103.96 105.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 13.0094 13.0094 12.9993 13.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۲۱
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 528.53 528.53 522.73 528.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 3.0223 3.0223 3.0223 3.0262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1042 0.1042 0.1042 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۴:۲۱
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1464 0.145 0.145 0.1464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۷
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.8109 0.8109 0.8094 0.8123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۱۴
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5287 0.5287 0.5284 0.5297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 958.97 958.97 958.14 960.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۲۱
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1617 0.1617 0.1617 0.1621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۵۶
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.0096 0.0096 0.0096 0.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی 0.0777 0.0777 0.0777 0.0778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۷:۰۷
پزوی کلمبیا / بولیویانو بولیوی 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۵۶
پزوی مکزیک / بولیویانو بولیوی 0.3347 0.3347 0.3341 0.3347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 9.587 9.587 9.587 9.587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۴:۲۱
دلار / بولیویانو بولیوی 6.98 6.98 6.98 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۲۸
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.2467 1.2467 1.2445 1.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۱۴
سول پرو / بولیویانو بولیوی 1.9128 1.9128 1.9103 1.9139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۵۶
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۲۱
یورو / بولیویانو بولیوی 8.3395 8.3395 8.3395 8.4297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی