شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1462
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 15:46:13
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیوار ونزوئلا / بولیویانو بولیوی 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
بولیویانو بولیوی / بولیوار ونزوئلا 28727.6508 28748.4378 28727.6508 28769.2549 164.38 0.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۴۲
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.2155 6.2169 6.2039 6.2259 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۴۹
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 111.09 111.06 110.16 111.76 0.47 0.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۵۶
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 9.9783 9.9769 9.9552 9.9913 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۴
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 517.08 517.77 513.97 519.81 2.33 0.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۴
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 3.131 3.1328 3.113 3.1785 0.04 1.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۵۶
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1155 - 0.1155 0.1155 0.00 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۷
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1462 - 0.1462 0.1464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۵:۴۶
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7213 0.7197 0.7149 0.7431 0.02 2.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۵۶
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.4962 0.4968 0.4939 0.4976 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۴
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 965 964.86 963.24 967.73 1.30 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۵۶
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1627 0.1624 0.1624 0.1631 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۴۲
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.0091 0.0092 0.0091 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۱۴
پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی 0.1013 0.1012 0.1012 0.1016 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۴۹
پزوی کلمبیا / بولیویانو بولیوی 0.002 0.0019 0.0019 0.002 0.00 5.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۴۲
پزوی مکزیک / بولیویانو بولیوی 0.3229 0.3228 0.3182 0.3246 0.00 1.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۵۶
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 8.6454 - 8.6454 8.6454 0.04 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۷
دلار / بولیویانو بولیوی 6.99 - 6.99 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.4015 1.405 1.3604 1.4132 0.04 2.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۵۶
سول پرو / بولیویانو بولیوی 2.0375 2.0361 2.0308 2.0475 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۱۴
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.0011 0.001 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۴۹
یورو / بولیویانو بولیوی 7.898 7.8952 7.7287 7.956 0.03 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۵۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی