بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1464
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 17:37:12
0 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.1839 6.1839 6.1839 6.1839 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۴۳
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 113.67 113.67 113.48 113.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۲:۴۳
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 14.2504 14.2504 14.2504 14.2504 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 554.67 555.23 554.67 555.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 2.9006 2.9007 2.8986 2.9008 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1056 0.1056 0.1056 0.1056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۴:۱۴
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1464 0.1464 0.1464 0.1466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۷
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.766 0.7661 0.7644 0.7668 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5978 0.5978 0.5978 0.5978 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۲۲
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1000.29 1000.29 1000.29 1000.29 2.53 0.25% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1635 0.1635 0.1635 0.1638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۲۹
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.0089 0.0089 0.0089 0.009 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۲۹
پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی 0.071 0.071 0.071 0.0711 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۰۸
پزوی کلمبیا / بولیویانو بولیوی 0.0018 0.0018 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ساعت ۱۹:۰۸
پزوی مکزیک / بولیویانو بولیوی 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۴۳
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 9.4554 9.4554 9.4554 9.4554 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۴:۱۴
دلار / بولیویانو بولیوی 6.98 6.98 6.98 6.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.3197 1.3195 1.3184 1.3226 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
سول پرو / بولیویانو بولیوی 1.6967 1.6967 1.6967 1.6967 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۲۲
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.001 0.001 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۴۳
یورو / بولیویانو بولیوی 8.1841 8.1861 8.1841 8.1889 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی