شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1464
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مهر ۱۳۹۹
ساعت 15:15:43
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.1419 - 6.1419 6.1419 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۱۴
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 113.47 - 113.27 114.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 10.9761 - 10.9761 10.9761 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۱۴
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 554.53 - 554.42 566.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 3.202 - 3.2013 3.2152 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۰
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1115 - 0.1115 0.1115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۷
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1464 - 0.1464 0.1466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۱۵
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7981 0.7984 0.797 0.7984 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۴۹
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5206 - 0.5177 0.5206 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۰
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1013.85 - 1013.67 1018.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۰۱
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1647 - 0.1647 0.1647 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۱۴
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.0089 - 0.0088 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۵۰
پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی 0.0921 - 0.0921 0.0923 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۱۴
پزوی کلمبیا / بولیویانو بولیوی 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
پزوی مکزیک / بولیویانو بولیوی 0.3159 - 0.3146 0.3159 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۰
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 8.9584 - 8.9584 8.9584 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۷
دلار / بولیویانو بولیوی 6.98 - 6.97 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۲۹
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.2668 1.2663 1.2663 1.2685 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۴۹
سول پرو / بولیویانو بولیوی 1.9429 - 1.9429 1.9552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۵۰
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
یورو / بولیویانو بولیوی 8.1457 - 8.0196 8.1498 0.08 1.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی