بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1464
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:38:11
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.2925 6.2954 6.2925 6.2954 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 106.39 106.39 105.47 106.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۴۳
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 13.8426 13.8426 13.8426 13.8426 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 545.87 545.87 544.64 548.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۴۳
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 2.8766 2.8778 2.8753 2.8821 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۱
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1025 0.1025 0.1025 0.1025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۴:۱۵
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1464 0.1464 0.1464 0.1464 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۸
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7119 0.711 0.71 0.7119 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5773 0.5773 0.5757 0.5776 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۲۲
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 984.36 984.36 984.36 984.36 4.42 0.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۲۱
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1607 0.1606 0.1606 0.1607 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.0095 0.0095 0.0095 0.0096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۴۳
پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی 0.0731 0.0731 0.0731 0.0731 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزوی کلمبیا / بولیویانو بولیوی 0.0019 0.0019 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۲۱
پزوی مکزیک / بولیویانو بولیوی 0.3515 0.3514 0.3508 0.3518 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۱
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 9.7452 9.7452 9.7452 9.7452 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۴:۱۵
دلار / بولیویانو بولیوی 6.98 6.98 6.97 6.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.4202 1.4221 1.4202 1.424 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
سول پرو / بولیویانو بولیوی 1.7515 1.7516 1.7515 1.7516 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۸
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.001 0.001 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۴۳
یورو / بولیویانو بولیوی 8.3285 8.3278 8.3271 8.3299 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی