شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1462
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 18:36:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بولیوی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/BOB 0.1138 0.1163 0.1162 0.1162 0.1163 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
BOB/ARS 8.6849 8.6941 8.6949 8.6768 8.7096 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
BOB/BRL 0.6036 0.6036 0.604 0.6017 0.6055 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
BOB/CLP 112.18 112.31 112.29 111.06 112.31 0.73 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
BOB/COP 486.09 486.67 486.58 482.07 486.67 4.60 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
BOB/GBP - 0.1103 - 0.1103 0.1103 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۷
BOB/MXN 2.7221 2.7222 2.7229 2.701 2.7229 0.02 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
BOB/PEN 0.4805 0.4807 0.4813 0.4793 0.4813 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
BOB/PYG 942.49 943.41 943.6 943.34 945.63 2.07 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
BOB/UYU 5.3955 5.3999 5.4004 5.3999 5.41 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
BOB/VEF 10631.5009 10658.1463 10673.5817 10658.1463 10673.5817 39.13 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
BRL/BOB 1.6387 1.6747 1.6738 1.6698 1.6802 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
CLP/BOB 0.0088 0.009 - 0.009 0.009 0.00 1.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۲
COP/BOB 0.002 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۸:۴۲
EUR/BOB 7.5514 7.7198 7.717 7.717 7.7575 0.03 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/BOB - 9.0543 - 9.0543 9.0543 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۷
MXN/BOB 0.3634 0.3713 0.3719 0.3713 0.3744 0.00 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۵۶
PEN/BOB 2.058 2.1032 2.1018 2.1018 2.1095 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
PYG/BOB 0.001 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
UYU/BOB 0.1833 0.1873 - 0.1873 0.1873 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۴۲
VEF/BOB 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۴۲
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1431 0.1462 0.1464 0.1462 0.1464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۳۶
دلار / بولیویانو بولیوی 6.84 6.99 6.98 6.98 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۳۶