بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1471
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:43:06
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.62%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.2051 - 6.1694 6.2182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۴۹
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 108.26 - 108.24 108.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۲۸
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 11.8793 - 11.8169 11.8793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۴۹
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 504.44 - 504.44 504.44 0.07 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 2.8762 2.8777 2.8739 2.8777 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1086 - 0.1086 0.1086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۰۷
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1471 - 0.1466 0.1471 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۴۳
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.75 0.7496 0.7469 0.75 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۱۴
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5221 - 0.5195 0.5233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۱۴
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1028.51 - 1021.43 1028.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۴۹
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.163 - 0.1628 0.1644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۴۹
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.0093 - 0.0093 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۴۹
پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی 0.0851 - 0.0851 0.0859 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
پزوی کلمبیا / بولیویانو بولیوی 0.002 - 0.0019 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۵:۱۴
پزوی مکزیک / بولیویانو بولیوی 0.3515 0.3514 0.3514 0.3518 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 9.191 - 9.191 9.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۰۷
دلار / بولیویانو بولیوی 6.95 - 6.95 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۴۳
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.3479 1.3487 1.3479 1.3536 0.01 0.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۱۴
سول پرو / بولیویانو بولیوی 1.937 - 1.9332 1.9536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۱۴
گورانی پاراگوئه / بولیویانو بولیوی 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
یورو / بولیویانو بولیوی 8.367 - 8.367 8.4317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی