شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برمودا برمودا
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برمودا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD - 2.0172 - 2.0172 2.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BMD/CAD - 1.3032 - 1.3032 1.3032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BMD/EUR - 0.8997 - 0.8997 0.8997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BMD/GBP - 0.7667 - 0.7667 0.7667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BMD/KYD - 0.8366 - 0.8366 0.8366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
CAD/BMD - 0.7671 - 0.7671 0.7671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
EUR/BMD - 1.1111 - 1.1111 1.1111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
GBP/BMD - 1.3039 - 1.3039 1.3039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
KYD/BMD - 1.1948 - 1.1948 1.1948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
USD/BMD - 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰