شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5665
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:34
0 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.24%)
نوسان سالیانه

BGBX40

580
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:35:51
16 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
13 (2.35%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.2119 - 1.2119 1.2119 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BGN/AUD - 0.8245 - 0.8245 0.8245 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BGN/CAD - 0.7408 - 0.7408 0.7408 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
BGN/CNY - 3.8874 - 3.8874 3.8874 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
BGN/DKK - 3.8105 - 3.8105 3.8105 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BGN/RUB 34.9229 34.9374 34.9439 34.9205 34.9439 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BGN/USD - 0.5665 0.5684 0.5665 0.5684 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴
CAD/BGN - 1.3494 - 1.3494 1.3494 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
CHF/BGN 1.822 1.8229 1.8226 1.8224 1.8229 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CNY/BGN - 0.2567 - 0.2567 0.2567 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
DKK/BGN 0.2617 0.2618 - 0.2617 0.2618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۵۶
EUR/BGN 1.955 1.9563 - 1.9563 1.9563 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
GBP/BGN 2.2935 2.2945 2.2951 2.2945 2.2956 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/BGN 0.0286 0.0286 - 0.0286 0.0287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
دلار / لو بلغارستان 1.763 1.7638 1.7535 1.7535 1.7638 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴