شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5628
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 07:01:08
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.25%)
نوسان سالیانه

BGBX40

583
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:37:44
22 (3.89%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
9 (1.65%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.2104 - 1.2104 1.2104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۰۷
BGN/AUD - 0.8255 - 0.8255 0.8255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۳:۰۷
BGN/CAD - 0.7409 - 0.7409 0.7409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
BGN/CNY - 3.9072 - 3.9072 3.9072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
BGN/DKK - 3.8107 - 3.8107 3.8107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BGN/RUB 34.976 35.0141 - 34.9907 35.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
BGN/USD - 0.5628 - 0.5628 0.5638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۱
CAD/BGN - 1.3491 - 1.3491 1.3491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
CHF/BGN 1.8263 1.8272 - 1.8267 1.8273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
CNY/BGN - 0.2554 - 0.2554 0.2554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
DKK/BGN 0.2617 0.2618 0.261 0.261 0.2618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
EUR/BGN 1.955 1.9566 1.9501 1.9501 1.9566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
GBP/BGN 2.3179 2.3204 2.3156 2.3156 2.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
RUB/BGN 0.0286 0.0286 - 0.0285 0.0287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۴۲
دلار / لو بلغارستان 1.7736 1.7744 1.7648 1.7648 1.7744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۵