شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5666
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 22:01:30
0 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.31%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAM/GBP - 0.4357 - 0.4357 0.4357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
BAM/USD - 0.5666 0.568 0.5666 0.568 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
BAT/USD - 0.2184 0.2141 0.21 0.2288 0.01 3.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
EUR/BAM 1.9549 1.9568 - 1.9568 1.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
GBP/BAM - 2.2935 - 2.2935 2.2935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷
USD/BAM - 1.7593 - 1.7593 1.7593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۷