افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

افغانی افغانستان / دلار

0.0114
قیمت روز
0 (1.75%)
تغییر روزانه
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 18:57:16
0 (10.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.31%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۵
افغانی افغانستان / دلار 0.0114 0.0115 0.0114 0.0116 0.00 1.75% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۸:۵۷
پوند انگلیس / افغانی افغانستان 118.2403 118.2403 118.2403 118.2403 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۵
دلار / افغانی افغانستان 88.07 88.07 88.07 88.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۱:۰۳
یورو / افغانی افغانستان 103.24 103.24 103.24 103.24 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی