افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

افغانی افغانستان / دلار

0.013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت 22:32:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.56%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۷
افغانی افغانستان / دلار 0.013 - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
پوند انگلیس / افغانی افغانستان 100.4366 - 100.4366 100.4366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۷
دلار / افغانی افغانستان 77.02 76.805 76.805 77.02 0.04 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۲۹
یورو / افغانی افغانستان 91.01 - 90.89 91.28 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی