شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

77
قیمت روز
2 (2.6%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:38
1 (1.87%)
تغییر ۳ ماهه
3 (3.84%)
تغییر ۶ ماهه
2 (2.74%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.01 - 0.01 0.01 0.00 2.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
EUR/AFN 85.16 85.42 - 85.4 85.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
GBP/AFN - 100.1672 - 100.1672 100.1672 1.42 1.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
USD/AFN 76.8 77 79 77 79 2.00 2.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴