افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

افغانی افغانستان / دلار

0.0129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:36:09
0 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.53%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 0.0092 0.0092 0.0092 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۱۴
افغانی افغانستان / دلار 0.0129 0.0129 0.0129 0.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
پوند انگلیس / افغانی افغانستان 108.3593 108.3593 108.3593 108.3593 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۱۴
دلار / افغانی افغانستان 79.5 77.67 77.67 79.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۲۸
یورو / افغانی افغانستان 94.61 92.51 92.51 94.73 2.10 2.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۶:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی