شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
امارات متحده عربی امارات متحده عربی
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی

درهم امارات / دلار

0.2723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:22:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار امارات متحدهٔ عربی

144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:02:35
6 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
10 (7.46%)
تغییر ۶ ماهه
29 (25.22%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی امارات متحده عربی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
/ درهم امارات 2.5958 2.5969 2.59 2.5879 2.6009 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 3.7593 3.7609 3.8404 3.76 3.8404 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.5311 0.5313 0.5338 0.531 0.5382 0.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 3.9648 3.9668 4.019 3.9652 4.019 0.02 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 4.5196 4.5202 4.551 4.5202 4.5629 0.03 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.0339 0.0339 0.0343 0.0339 0.0343 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.0569 0.0569 - 0.0569 0.0569 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۲۸
/ درهم امارات 2.2148 2.2149 2.26 2.2148 2.26 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.6987 0.6988 0.6974 0.6971 0.6988 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
/ درهم امارات 0.518 0.5181 0.5178 0.5178 0.5186 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.4737 0.4738 - 0.4738 0.4738 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
/ درهم امارات 0.1491 0.1492 0.1501 0.1492 0.1516 0.00 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.3528 0.3529 0.3524 0.3515 0.3539 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 2.1625 2.163 2.1752 2.1615 2.1773 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.8665 0.8667 0.8651 0.8651 0.8733 0.00 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.0478 0.0478 0.0476 0.0474 0.0478 0.00 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.9762 0.9763 - 0.9757 0.9763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۴۲
/ درهم امارات 0.3618 0.3619 0.3628 0.3617 0.3639 0.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 2.5594 2.5598 2.575 2.5586 2.575 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.1115 0.1116 0.1115 0.1114 0.1118 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.5493 0.5494 0.5482 0.5482 0.5563 0.00 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.1214 0.1214 0.1216 0.1214 0.1219 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
/ درهم امارات 0.1963 0.1963 0.2053 0.1963 0.2053 0.00 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 0.2332 0.2332 - 0.2326 0.2335 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۴
/ درهم امارات 11.81 11.81 11.728 11.728 11.81 0.05 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات 5.18 5.1815 5.1769 5.1764 5.1824 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
/ درهم امارات - 9.5377 - 9.5377 9.5377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
/ درهم امارات - 1.0109 - 1.0109 1.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
درهم امارات / 29.4757 29.4862 29.276 29.276 29.4862 0.12 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 45.26 45.74 45.306 45.306 45.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 335.41 335.68 335.57 333.89 335.74 0.42 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 2.8047 2.8061 2.8082 2.7932 2.8082 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 6.6981 6.7111 6.6681 6.602 6.7111 0.08 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 2.8323 2.8356 2.8342 2.827 2.8486 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 0.4623 0.4626 0.4586 0.4586 0.4628 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 13.83 13.84 13.83 13.78 13.84 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 1.1535 1.1543 1.1565 1.1456 1.1565 0.01 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 20.9249 20.9249 20.998 20.9249 21.1212 0.18 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 1.0241 1.0246 1.0244 1.0244 1.0246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 2.7621 2.7643 2.7186 2.7186 2.7655 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 0.3906 0.3908 0.3909 0.3894 0.3909 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 8.9623 8.9678 8.9705 8.9487 8.9814 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 1.82 1.8233 1.8252 1.7986 1.8252 0.02 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 22999.7653 23057.4088 23058.3504 23057.4088 23058.3504 358.71 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۴۹
درهم امارات / 164.71 164.71 164.27 164.27 164.71 0.44 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۷
درهم امارات / 0.7351 0.7405 - 0.7378 0.7405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۴۲
درهم امارات / 5.0931 5.0963 4.8676 4.8676 5.0963 0.05 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 0.1928 0.1933 - 0.1933 0.1936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۲۸
درهم امارات / 5.093 5.0962 5.088 5.0311 5.1076 0.04 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 0.1048 0.1048 0.1049 0.1048 0.1049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 1.0004 1.0006 1.0073 1.0006 1.0073 0.01 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 35.99 37.06 - 37.05 37.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۴۹
درهم امارات / 28.75 28.8 28.86 28.72 28.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 51.73 52 51.59 51.59 52 0.27 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۴۹
درهم امارات / 1.2174 1.2189 1.2191 1.2123 1.2191 0.01 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 409.87 413.41 413.46 413.41 413.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۱۴
درهم امارات / 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
درهم امارات / 33.1 33.1 33.09 33.03 33.14 0.14 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۹
درهم امارات / 0.2722 0.2722 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۴۲
درهم امارات / 8.226 8.2342 8.2281 8.2044 8.2373 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 1.1848 1.1876 1.1867 1.1843 1.1903 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / 162.32 164.22 159.86 159.86 164.57 0.28 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۱۴
درهم امارات / 0.0846 0.0848 - 0.0848 0.0848 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
درهم امارات / یورو 0.2521 0.2522 0.2485 0.2485 0.2524 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2723 0.2722 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۲
دلار / درهم امارات 3.6728 3.6735 3.6732 3.6727 3.6735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۹
درهم امارات / کرون چک 6.9342 6.9443 6.9559 6.8952 6.9627 0.03 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / پزو شیلی 234.25 235.14 - 235.14 235.14 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / پوند مصر 4.2743 4.3015 - 4.2963 4.3017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۴۲
درهم امارات / یوان چین 1.9301 1.9304 1.9316 1.9288 1.9316 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / روپیه هند 20.69 20.69 20.794 20.64 20.8 0.11 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / رئال برزیل 1.431 1.4312 1.4313 1.4312 1.4351 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۹
درهم امارات / پوند انگلیس 0.2212 0.2213 0.2197 0.2193 0.2213 0.00 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / فرانک سوئیس 0.2658 0.266 0.26 0.26 0.2661 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / دلار کانادا 0.3851 0.3852 0.3874 0.3847 0.3874 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / دینار بحرین 0.1026 0.1027 0.103 0.1027 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.1107 2.1109 2.1108 2.1103 2.111 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / کرون دانمارک 1.8825 1.8827 1.8725 1.8557 1.8838 0.01 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / کرونا ایسلند 39.23 39.29 39.33 39.07 39.33 0.17 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / پزوی آرژانتین 17.538 17.6298 17.6296 17.6225 17.63 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / دلار استرالیا 0.4514 0.4515 0.447 0.447 0.4516 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / دلار باربادوس 0.544 0.5554 0.5556 0.5554 0.5556 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۵:۱۴
درهم امارات / روپیه اندونزی 4464.89 4478.51 4478.44 4478.44 4507.03 8.10 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
درهم امارات / فورینت مجارستان 92.17 92.28 92.14 91.19 92.28 0.84 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی