شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/XOF Bid 140.67 140.66 140.66 140.67 0.08 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
BRL/ZAR Bid 3.4723 3.4742 3.4707 3.4742 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BSD/GBP Bid 0.7686 0.7685 0.7683 0.7686 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BWP/ZAR Bid 1.3382 1.3387 1.3373 1.3387 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BYN/EUR Bid 0.424 - 0.424 0.424 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BYN/RUB Bid 28.9512 28.9464 28.9415 28.9512 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BYN/USD Bid 0.4703 0.4702 0.4702 0.4703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
CAD/AED Bid 2.8107 2.8101 2.8101 2.8107 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/ARS Bid 45.9172 45.9067 45.9067 45.9172 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/AUD Bid 1.1132 1.1127 1.1127 1.1132 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/BBD Bid 1.5292 1.5288 1.5288 1.5292 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/BHD Bid 0.2883 0.2884 0.2883 0.2884 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/BRL Bid 3.1848 3.1838 3.1838 3.1864 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/BYN Bid 1.6229 1.6228 1.6228 1.623 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/CLP Bid 591.7 591.67 591.67 591.81 0.13 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/CNY Bid 5.249 5.2478 5.2478 5.249 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/COP Bid 2549.08 2548.98 2548.88 2549.08 0.58 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/CZK Bid 17.35 - 17.3 17.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
CAD/DKK Bid 5.1553 5.1549 5.1549 5.1554 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/EGP Bid 12.0767 12.0762 12.0758 12.0767 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/EUR Bid 0.6899 0.6897 0.6897 0.6899 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/GBP Bid 0.588 - 0.5846 0.5882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۶
CAD/HKD Bid 5.9446 5.9428 5.9428 5.9446 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/HUF Bid 231.86 231.79 231.79 231.86 0.09 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/IDR Bid 10430.86 10428.46 10428.46 10430.86 3.19 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/ILS Bid 2.7927 - 2.7925 2.7927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CAD/INR Bid 54.394 54.381 54.381 54.394 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/ISK Bid 94.85 94.83 94.83 94.86 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/JMD Bid 101.44 101.42 101.42 101.47 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/JOD Bid 0.5418 0.5417 0.5417 0.542 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/KES Bid 77.14 77.13 77.13 77.16 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/KRW Bid 888.07 888.48 888.04 888.48 0.12 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/KWD Bid 0.232 0.2319 0.2319 0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/LBP Bid 1152.34 1152.16 1152.16 1152.64 0.57 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/LKR Bid 138.64 138.62 138.62 138.67 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/LTL Bid 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD Bid 7.3583 7.351 7.351 7.3583 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/MXN Bid 14.276 14.2788 14.276 14.2847 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/MYR Bid 3.0994 3.0989 3.0989 3.0999 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CAD/NAD Bid 11.0558 11.0541 11.0541 11.0562 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲