شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/HUF Bid 72.04 72.01 71.88 72.24 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/IDR Bid 3258.18 3257.56 3251.6 3262.34 1.26 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/ILS Bid 0.9925 - 0.9901 0.9925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
BRL/INR Bid 17 16.98 16.95 17 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/ISK Bid 29.56 29.53 29.53 29.58 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/JMD Bid 32.46 32.48 32.46 32.48 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
BRL/JOD Bid 0.1691 0.169 0.169 0.1691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/JPY Bid 26.251 26.244 26.227 26.309 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/KES Bid 24.09 24.08 24.07 24.12 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/KRW Bid 278.24 278.09 276.25 278.75 1.59 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/LBP Bid 359.4 359.33 359.29 359.63 0.13 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/LKR Bid 43.29 43.26 43.24 43.29 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/LTL Bid 0.831 - 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BRL/MAD Bid 2.2914 2.2906 2.2891 2.2934 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/MXN Bid 4.4719 4.4708 4.4517 4.472 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/MYR Bid 0.9718 0.9717 0.9684 0.972 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/NAD Bid 3.4761 3.4754 3.4604 3.4814 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/NOK Bid 2.1363 2.1347 2.1297 2.139 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/NPR Bid 27.2 27.16 27.15 27.2 0.04 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/NZD Bid 0.3616 0.3615 0.3606 0.362 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/OMR Bid 0.0919 0.0916 0.0916 0.0919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۴۲
BRL/PAB Bid 0.2387 0.2386 0.2386 0.2387 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/PEN Bid 0.7915 0.7914 0.7914 0.792 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/PHP Bid 12.17 12.16 12.16 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/PKR Bid 36.9 36.89 36.81 36.92 0.07 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/PLN Bid 0.9124 0.9122 0.912 0.9141 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/PYG Bid 1555.62 1555.33 1555.33 1556.63 0.64 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/QAR Bid 0.8688 0.8687 0.8687 0.8738 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/RON Bid 1.0268 1.0265 1.0265 1.0284 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/RUB Bid 14.75 14.74 14.69 14.77 0.05 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/SAR Bid 0.8955 0.8953 0.8953 0.896 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/SEK Bid 2.2692 2.2686 2.2686 2.2755 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
BRL/SGD Bid 0.322 0.3219 0.3213 0.3222 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
BRL/THB Bid 7.25 7.24 7.24 7.25 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۴۲
BRL/TRY Bid 1.4139 1.4134 1.4107 1.4156 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/TWD Bid 7.16 7.15 7.14 7.16 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱:۵۶
BRL/UYU Bid 8.89 - 8.89 8.89 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۵۶
BRL/VEF Bid 17652.4664 17649.0962 17649.0962 17663.8503 5.69 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/XAF Bid 141.17 141.14 141.14 141.33 0.12 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲
BRL/XCD Bid 0.6445 0.6444 0.642 0.6449 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۲