شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لمپیرا هندوراس 24.6048 24.6036 24.6036 24.6048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / منات آذربایجان 1.693 - 1.693 1.6995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۰
دلار / دلار جزایر کیمن 1.1976 - 1.1976 1.2048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۱۵
دلار / کولن کاستا ریکا 561 558 558 561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
گورانی پاراگوئه / دلار 0.000200 - 0.000200 0.000200 0.00 0.00% ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بولیوار ونزوئلا / دلار 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
دلار / آریاری ماداسگار 3682 3695 3682 3695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / اوگویا موریتانا 37 - 36.889 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
دلار / بولیوار ونزوئلا 71030.2189 73954.1252 71030.2189 73954.1252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / شیلینگ اوگانادا 3670 - 3665 3675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۱۵
دلار / شیلینگ تانزانیا 2300 2298 2298 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / کوتزال گواتمالی 7.685 7.68 7.68 7.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / کولن السالوادور 8.7495 8.7498 8.7495 8.7498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / گورانی پاراگوئه 6496 6513.7 6496 6513.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / متیکال موزامبیک 62.3 - 61.82 62.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۰
دلار / هریونیا اوکراین 24.05 24.2742 24.05 24.2742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
فورینت مجارستان / دلار 298.8 303.02 298.8 303.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
فورینت مجارستان / دلار 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۳۶
هریونیا اوکراین / دلار 0.0415 0.0411 0.0411 0.0415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / آنتیل گیلدر هلند 1.6825 1.6725 1.6725 1.6825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / سائو تومین دوبرا 21000 - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۲۷
دلار استرالیا / ین ژاپن 75.7 75.72 75.7 75.75 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 72.78 72.81 72.78 72.81 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1431 - 0.1431 0.1433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۶
دلار / بولیویانو بولیوی 6.84 - 6.83 6.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۶
دلار / سومونی تاجیکستان 9.69 9.6897 9.6897 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار/ دلار کارائیب شرقی 2.7 - 2.69 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۳۶
دلار آمریکا / ریال ایران 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۵۷
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0696 0.0692 0.0691 0.0696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.3696 14.4519 14.3696 14.4621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار / فرانک آفریقای غربی 585.5 585.45 585.45 585.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7405 0.7403 0.7403 0.7405 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
کوردوبا نیکاراگوئه / دلار 0.0294 - 0.0289 0.0294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۳۶
دلار / کوردوبا نیکاراگوئه 33.47 - 33.37 33.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۶
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.8979 0.8984 0.8979 0.8984 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.665 0.6652 0.665 0.6654 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8633 0.8638 0.8633 0.8638 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6395 0.6396 0.6395 0.64 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0388 1.0393 1.0388 1.0393 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه 106.8 107.44 106.8 107.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۸