شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/TRY Bid 4.0364 4.0323 4.0323 4.0525 0.02 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
AUD/TWD Bid 20.4355 20.4317 20.4279 20.4972 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
AUD/UAH Bid 16.498 16.5014 16.498 16.6394 0.16 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
AUD/VEF Bid 50587.9343 50602.8318 50587.9343 50774.1522 264.43 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
AUD/XAF Bid 403.73 403.85 403.73 405.21 2.11 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
AUD/XCD Bid 1.8337 1.8342 1.8316 1.8403 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
AUD/XOF Bid 400.97 401.09 394.77 402.45 2.51 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
AUD/ZAR Bid 9.8516 9.8319 9.8193 9.8516 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
AZN/RUB Bid 36.8081 36.7141 36.2682 36.8081 0.62 1.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BGN/RUB Bid 35.2169 35.1441 35.0456 35.2169 0.24 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BHD/EUR Bid 2.4031 2.4026 2.4018 2.4051 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BHD/INR Bid 189.3991 189.3001 189.1652 189.491 0.22 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BHD/PKR Bid 409.76 408.78 407.83 409.94 1.32 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BND/GBP Bid 0.564 0.5646 0.564 0.5656 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BOB/ARS Bid 8.6768 - 8.6639 8.6768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BOB/BRL Bid 0.6047 - 0.6047 0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BOB/CLP Bid 112.36 - 112.36 112.36 0.11 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۲۴
BOB/COP Bid 486.33 - 484.64 488.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۴۲
BOB/MXN Bid 2.7285 2.7261 2.717 2.7285 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BOB/PEN Bid 0.4803 - 0.4803 0.4803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BOB/PYG Bid 937.67 - 937.67 942.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
BOB/UYU Bid 5.3868 - 5.3868 5.3868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BOB/VEF Bid 10771.8192 - 10771.8192 10771.8192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BRL/AED Bid 0.8783 - 0.8778 0.8783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BRL/ARS Bid 14.3475 - 14.3194 14.3475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BRL/AUD Bid 0.3518 0.3516 0.3505 0.3518 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BRL/BBD Bid 0.4778 - 0.4764 0.4778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BRL/BHD Bid 0.0901 0.0902 0.0901 0.0902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۲۴
BRL/BOB Bid 1.6357 - 1.6347 1.6357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BRL/CAD Bid 0.3147 0.3146 0.3141 0.3147 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BRL/CHF Bid 0.2318 0.2319 0.2316 0.2321 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BRL/CLP Bid 185.642 - 185.642 185.642 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۲۴
BRL/CNY Bid 1.6588 - 1.6577 1.6588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BRL/COP Bid 804.23 - 803.72 804.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BRL/CZK Bid 5.46 5.45 5.45 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BRL/DKK Bid 1.6194 1.6191 1.6191 1.6209 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BRL/EGP Bid 3.7671 3.7647 3.7593 3.7671 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BRL/EUR Bid 0.2167 0.2168 0.2167 0.2169 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۵۶
BRL/GBP Bid 0.1828 0.183 0.1828 0.1832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۲
BRL/HKD Bid 1.858 1.8578 1.8572 1.858 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۲۱