iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS Bid 16.705 - 16.6595 16.7277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۵۶
AED/AUD Bid 0.4054 - 0.4054 0.4055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/BBD Bid 0.544 - 0.5423 0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۴۲
AED/BHD Bid 0.1026 - 0.1026 0.1027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۰۰
AED/BRL Bid 1.1699 - 1.1682 1.1699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۵۶
AED/CAD Bid 0.3606 - 0.3606 0.3608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/CHF Bid 0.2673 - 0.2673 0.2673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۲۱
AED/CLP Bid 215.4 - 214.88 216.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۳:۴۲
AED/CNY Bid 1.9019 - 1.9004 1.9022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۵۶
AED/CZK Bid 6.2491 - 6.2491 6.2519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/DKK Bid 1.8777 - 1.8765 1.8777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/EGP Bid 4.2606 - 4.2606 4.2609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۵۶
AED/EUR Bid 0.2513 - 0.2513 0.2513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۲۱
AED/GBP Bid 0.2086 - 0.2086 0.2087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
AED/HKD Bid 2.1147 - 2.1146 2.1147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۵۶
AED/HUF Bid 84.28 - 84.23 84.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/IDR Bid 3721.6 - 3721.6 3730.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۲۱
AED/ILS Bid 0.9726 - 0.9723 0.9726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
AED/INR Bid 19.47 - 19.41 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۲۱
AED/ISK Bid 34.52 - 34.5 34.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/JMD Bid 38.02 - 37.84 38.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۵۶
AED/JOD Bid 0.1928 - 0.1926 0.1928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۴۲
AED/JPY Bid 29.8843 - 29.8789 29.8843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/KES Bid 27.39 - 27.33 27.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۲۱
AED/KRW Bid 321.92 - 321.92 322.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/KWD Bid 0.0829 - 0.0829 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۴۲
AED/LBP Bid 409.92 - 409.04 410.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۴۲
AED/LKR Bid 49.37 - 49.36 49.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۴۲
AED/LTL Bid 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD Bid 2.6463 - 2.6449 2.6463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/MXN Bid 5.0459 - 5.0459 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/MYR Bid 1.1272 - 1.126 1.1285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۴۲
AED/NAD Bid 4.0556 - 4.0532 4.0573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/NOK Bid 2.5177 - 2.5169 2.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/NPR Bid 31.1 - 31.04 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۵۶
AED/NZD Bid 0.4227 - 0.4227 0.4232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/OMR Bid 0.1047 - 0.1047 0.1047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
AED/PAB Bid 0.2722 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۵۶
AED/PHP Bid 13.76 - 13.73 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۲۱
AED/PKR Bid 41.88 - 41.85 42.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۵۶