شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / بید

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS Bid 17.6845 - 17.6845 17.713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۲۸
AED/AUD Bid 0.4291 0.4299 0.4291 0.4309 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/BBD Bid 0.544 - 0.544 0.544 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۴۹
AED/BHD Bid 0.1032 - 0.1032 0.1032 0.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۲۸
AED/BRL Bid 1.3904 1.3872 1.3872 1.3904 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۲۸
AED/CAD Bid 0.3805 0.3809 0.3804 0.3814 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/CHF Bid 0.263 0.2631 0.263 0.2633 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/CLP Bid 228.71 228.72 228.71 228.72 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۴۹
AED/CNY Bid 1.9141 1.9149 1.9141 1.9173 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/CZK Bid 6.7147 6.7215 6.7147 6.7258 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/DKK Bid 1.858 1.8595 1.858 1.8602 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/EGP Bid 4.2933 - 4.2715 4.296 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
AED/EUR Bid 0.2489 0.2491 0.2489 0.2492 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/GBP Bid 0.2184 0.2185 0.2183 0.2186 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۷
AED/HKD Bid 2.1107 2.1106 2.1106 2.1109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۲۸
AED/HUF Bid 87.94 87.98 87.92 88.29 0.21 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/IDR Bid 4301.49 - 4301.49 4410.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۴۹
AED/ILS Bid 0.9726 - 0.9723 0.9726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
AED/INR Bid 20.66 - 20.66 20.66 0.11 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/ISK Bid 38.77 38.8 38.77 38.82 0.03 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/JMD Bid 37.17 - 37.17 37.17 0.53 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۲۸
AED/JOD Bid 0.1928 - 0.1928 0.1929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۴۹
AED/JPY Bid 29.525 29.5331 29.5114 29.544 0.05 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/KES Bid 28.82 - 28.78 28.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۳۵
AED/KRW Bid 329.49 330.24 329.42 330.71 0.42 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/KWD Bid 0.0849 - 0.0841 0.0849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۷
AED/LBP Bid 409.92 - 409.92 409.92 0.35 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۴۹
AED/LKR Bid 51.86 - 51.59 51.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۲۸
AED/LTL Bid 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD Bid 2.7833 2.7832 2.7802 2.7837 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/MXN Bid 6.4598 6.4566 6.4136 6.4658 0.06 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/MYR Bid 1.1707 1.1734 1.1707 1.1761 0.01 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/NAD Bid 4.9089 4.9108 4.9061 4.9214 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/NOK Bid 2.7807 2.7813 2.7705 2.7883 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/NPR Bid 33.23 - 33.15 33.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۲۱
AED/NZD Bid 0.4475 0.4481 0.4472 0.4488 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۴۲
AED/OMR Bid 0.1048 - 0.1045 0.1048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۲۱
AED/PAB Bid 0.2722 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۴۹
AED/PHP Bid 13.74 13.75 13.74 13.75 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۴۹
AED/PKR Bid 45.42 45.39 45.39 45.42 0.04 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۲۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی